Trang chính
 
Tin tức » GD– TCXD Đoàn 22.09.2017 04:14
TB V/v công bố thời gian, địa điểm, danh sách đoàn viên đủ tiêu chuẩn giới thiệu tham gia lớp nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2016
28.04.2016 18:14

Căn cứ vào thông báo số 169-TB/ĐHKT-ĐTN ngày 04/04/2016 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia học lớp nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2016; thông báo số 34-TB/ĐU ngày 26/4/2016 của Đảng ủy trường về việc học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, nay Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo thông tin về lớp học, cụ thể như sau:

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 180 -TB/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2016 

 

THÔNG BÁO 

V/v công bố thời gian, địa điểm, danh sách đoàn viên đủ tiêu chuẩn giới thiệu tham gia lớp nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2016 

-------------

 

Căn cứ vào thông báo số 169-TB/ĐHKT-ĐTN ngày 04/04/2016 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia học lớp nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2016; thông báo số 34-TB/ĐU ngày 26/4/2016 của Đảng ủy trường về việc học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, nay Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo thông tin về lớp học, cụ thể như sau:

1. Danh sách học:

Ban Thường vụ Đoàn trường nhận được danh sách giới thiệu đi học gồm 54 đoàn viên ưu tú. Trong đó:

-    Đủ tiêu chuẩn: 42 đoàn viên ưu tú (Danh sách đính kèm).

-    Không đủ tiêu chuẩn: 09 đoàn viên ưu tú (Danh sách đính kèm).

-    Không đảm bảo thời gian học do trùng 02 buổi thi học kỳ cuối năm 2016: 03 đoàn viên ưu tú (Danh sách đính kèm).

2. Thông tin về lớp:

2.1. Thời gian: 04 ngày – Từ ngày 28/5 đến ngày 31/5/2016, trong đó:

- Ngày 28 và 29/5/2016: học tại lớp (Buổi sáng từ 07g30 đến 11g00 (Buổi đầu tiên có mặt lúc 07g15 để nghe phổ biến nội quy lớp học); buổi chiều từ 13g30 đến 16g30.

- Ngày 30 và 31/5/2016: Thảo luận tại đơn vị và làm bài thu hoạch.

2.2. Địa điểm: Hội trường A – Trường Đại học Sài Gòn (Số 273 đường An Dương Vương, Quận 5)

2.3. Tài liệu: 5 bài theo tài liệu Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng của Ban Tuyên giáo Trung ương.

 Các Đoàn khoa, Viện liên hệ Văn phòng Đoàn trường (B1.09) để nhận tài liệu từ ngày 09/5 – 13/5/2016 và có trách nhiệm phát cho đoàn viên của đơn vị trước ngày học để đoàn viên tham khảo trước.

3. Phân công phụ trách lớp:

3.1. Ban Thường vụ Đoàn trường phân công các đồng chí có tên sau làm Ban Cán sự lớp phụ trách sinh viên của trường Đại học Kinh tế TP.HCM tham gia lớp học:

- Đồng chí Hồ Thị Huỳnh Na – Ủy viên Thư ký Hội Sinh viên trường – Lớp trưởng (0932.829.525);

- Đồng chí Đinh Phạm Hoàng Linh – Liên chi hội trưởng LCHSV Khoa Kế toán – Lớp phó (0128.606.6005);

- Đồng chí Đào Thị Phương Anh – Liên chi hội phó LCHSV Khoa Ngân hàng – Ủy viên (0166.878.6846);

- Đồng chí Bùi Huỳnh Như – Ủy viên Thư ký LCHSV Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing – Ủy viên (0165.523.3567);

- Đồng chí Hoàng Thị Thu Hường – Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khoa Kế toán – Ủy viên (0129.610.4109);

3.2. Nhiệm vụ của Ban Cán sự lớp:

- Thông tin cho Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban tổ chức lớp học các nội dung liên quan đến tình hình học tập của học viên;

- Nhắc nhở học viên tham dự đúng giờ, đầy đủ các nội dung của lớp học;

- Nhận tài liệu từ Văn phòng Đảng ủy và phát cho các Đoàn khoa, Viện theo thời gian trên;

- Và các nội dung khác theo yêu cầu của Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban tổ chức lớp học và báo cáo viên khi có yêu cầu.

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các đơn vị thông báo cho các đồng chí có tên trong danh sách đi học đúng giờ và đầy đủ các buổi học. Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ có hình thức kỷ luật đối với các đơn vị không thực hiện thông báo và các đồng chí được cử tham gia lớp học nhưng không học tập nghiêm túc và không hoàn thành lớp học.

 

 

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy trường;

- BTV Đoàn, BTK HSV trường;

- Các ban chuyên môn Đoàn – Hội trường;

- BTV Đoàn khoa, viện;

- Website Đoàn – Hội;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

Quan Hán Xương

 

 

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Giáo dục - Tổ chức - Xây dựng
  TB V/v tổ chức Đại hội chi đoàn Khóa 43 – ĐHCQ (2017 – 2021)
  TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
  QĐ V/v công nhận kết quả Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành Đoàn khoa Lý luận chính trị Nhiệm kỳ XII (2017 – 2019)
  Cập nhật kết quả bình chọn Danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất UEH 2016" tính đến thời điểm 10g00 ngày 19/04/2017
  Cập nhật kết quả bình chọn Danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất UEH 2016" tính đến thời điểm 21g00 ngày 17/04/2017
  Cập nhật kết quả bình chọn Danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất UEH 2016" tính đến thời điểm 9g30 ngày 17/04/2017
  Cập nhật kết quả bình chọn Danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất UEH 2016" tính đến thời điểm 10g00 ngày 13/04/2017
  TB V/v thực hiện bình chọn trực tuyến danh hiệu “Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu nhất UEH năm 2016”
  TB V/v tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017 do Trung ương Đoàn tổ chức
  Đề án tập huấn cán bộ Đoàn – Hội năm học 2017


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1067)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017
Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
TB V/v tổ chức Đại hội chi đoàn Khóa 43 – ĐHCQ (2017 – 2021)
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
TB V/v tổ chức Đại hội chi hội Khóa 43 - ĐHCQ
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành thuộc Đoàn Viện Du lịch
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường