Trang chính
 
Tin tức » HT-NCKH-QHQT 23.09.2017 16:03
Kế hoạch tổ chức chương trình “Tuần lễ triễn lãm hoạt động học tập - Nghiên cứu khoa học sinh viên UEH 2016” và "liên hoan NCKH Sinh viên UEH 2016"
23.03.2016 09:12

- Giới thiệu phong trào Học tập - Nghiên cứu Khoa học đến sinh viên, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên thực hiện Đề tài NCKH tham gia giải thưởng UEH500 và “Nhà Kinh Tế Trẻ”;

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------

Số:   /ĐHKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày  15   tháng 02 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

CHƯƠNG TRÌNH “TUẦN LỄ TRIỂN LÃM HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP - NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN UEH 2016”

VÀ “LIÊN HOAN NCKH SINH VIÊN UEH 2016”

----------------------

     

 

1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

 1.1. Mục đích:

-         Giới thiệu phong trào Học tập - Nghiên cứu Khoa học đến sinh viên, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên thực hiện Đề tài NCKH tham gia giải thưởng UEH500 và “Nhà Kinh Tế Trẻ”;

-         Tạo môi trường thuận lợi cho sinh viên tiếp cận với phong trào HT-NCKH của trường; giao lưu với các sinh viên đạt giải cao trong phong trào NCKH của trường và sinh viên các Trường Đại học cùng khối ngành khác trong khu vực;

-         Tôn vinh các đề tài và sinh viên xuất sắc đoạt giải cao trong phong trào NCKH cấp trường, giải thưởng Eureka, giải thưởng tài năng khoa học trẻ của Bộ GD&ĐT;

-         Giới thiệu Hoạt động Học tập–NCKH của Đoàn Khoa đến sinh viên;

-         Giới thiệu Hoạt động của Ban Học Tập – Nghiên cứu Khoa học – Quan hệ Quốc tế Đoàn trường;

-         Giao lưu và trao đổi những khó khăn, kinh nghiệm trong việc NCKH của các giảng viên và sinh viên đã và đang thực hiện NCKH;

-         Hướng tới chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016); 40 năm Ngày thành lập Trường Đại học Kinh tế TPHCM (27/10/1976 – 27/10/2016).      

1.2.  Yêu cầu:

-         Có sự chỉ đạo thống nhất của Ban Chỉ đạo phong trào Sinh viên NCKH trường Đại học Kinh tế TP.HCM;

-         Có sự phối hợp chặt chẽ giữa phòng QLKH – HTQT với Ban Học tập Đoàn trường cùng các Ban Học tập Đoàn khoa;

-         Chương trình phải được tuyên truyền và phổ biến rộng rãi trong sinh viên, thu hút sinh viên quan tâm và tham gia.

2. THÀNH PHẦN TỔ CHỨC VÀ THAM DỰ

2.1. Ban chỉ đạo:

1.            GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài             Phó hiệu trưởng                                           Trưởng ban

2.            PGS.TS. Hồ Viết Tiến                      Trưởng P.QLKH – HTQT                           Phó ban

3.            ThS. Phan Ngọc Anh                        Bí thư Đoàn trường                                     Thành viên

2.2. Ban tổ chức:

1.            TS. Ung Thị Minh Lệ                       Phó Trưởng P.QLKH – HTQT                   Trưởng ban

2.            ThS. Đặng Thị Bạch Vân                 Phó Bí thư Đoàn trường                              Phó ban

3.            ThS. Nguyễn Quang Huy                P. QLKH – HTQT                                        Thành viên

4.            SV Nguyễn Minh Trung                  Phó Ban HT-NCKH-QTQT                        Thành viên

5.            SV Hoàng Anh Tú                            Phó Ban HT-NCKH-QHQT                        Thành viên

6.            SV Vũ Thị Kim Anh                         Thành viên Ban HT-NCKH-QHQT Thành viên

7.            SV Lê Thị Quỳnh Hương                 Thành viên Ban HT-NCKH-QHQT          Thành viên

8.            SV Phan Trần Phương Loan            Thành viên Ban HT-NCKH-QHQT          Thành viên

9.            SV Đặng Trần Hạnh Tiên                Thành viên Ban HT-NCKH-QHQT          Thành viên

10.       SV Nguyễn Huỳnh Phương Anh     Thành viên Ban Học Tập Khoa KQM     Thành viên

11.       SV Lê Đình Chung                           UVBCH Đoàn Khoa TCC                          Thành viên

12.       SV Võ Nguyễn Quỳnh Duyên         UVBCH Đoàn Khoa Kế toán                    Thành viên

13.       SV Trịnh Thị Xuân Sương               Phó Bí thư Đoàn Khoa Quản trị                Thành viên

14.       SV Nguyễn Hạnh Nguyên               UVBCH Đoàn Khoa Luật                          Thành viên

15.       SV Thượng Thị Kim Chi                  UVBCH Đoàn Khoa TTK                           Thành viên

16.       SV Võ Minh Minh                            UVBCH Đoàn Khoa Ngân hàng               Thành viên

17.       SV Bùi Thị Tuyết Quyên                 LCH Phó LCH SV Khoa Tài chính           Thành viên

         Các sinh viên là  thành viên, cộng tác viên Ban Học tập – Nghiên cứu khoa học – Quan hệ quốc tế Đoàn trường, thành viên Ban Học tập Đoàn khoa là thành viên Ban tổ chức.

2.3. Thành phần tham dự:

-         Lãnh đạo Thành đoàn, Hội Sinh viên TP. HCM;

-         Lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo các khoa chuyên ngành, các phòng ban chức năng và khách mời.

-         Các giảng viên có thành tích, kinh nghiệm hướng dẫn hoặc tổ chức NCKH trong sinh viên, đặc biệt là lực lượng giảng viên trẻ;

-         Các sinh viên tham gia, đạt giải các giải thưởng “Nhà kinh tế trẻ UEH 2015”, giải thưởng “Khoa học sinh viên – Euréka” của Thành Đoàn TP.HCM

-         Các đơn vị, cá nhân và sinh viên khác có quan tâm.

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

3.1. Tổ chức tuần lễ triển lãm hoạt động Học tập - Nghiên cứu khoa học SV UEH 2016

-    Thời gian : 8g00 ngày 21/03/2016 đến 15g00 ngày 23/03/2016.

-   Địa điểm: Đại sảnh cơ sở B, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 279 Nguyễn Tri Phương Q.10

-         Số lượng dự kiến: 2000 sinh viên.

-         Nội dung chương trình: Gồm 6 hoạt động:

A.          Lễ Khai mạc tuần lễ triển lãm hoạt động Học tập – Nghiên cứu khoa học SV UEH 2016

-         Thời gian: 9g00 ngày 21/03/2016, tại sảnh cơ sở B trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 279 Nguyễn Tri Phương, Q10.

-         Chương trình văn nghệ hoạt náo đầu giờ.

-         Đại diện Ban HT-NCKH-QHQT đọc diễn văn khai mạc triển lãm.

-         Cắt băng khai mạc.

B.           Triển lãm Tập san và công trình NCKH Sinh viên UEH 2015:

-         Thời gian triển lãm: Từ 9g00 ngày 21/03/2016 đến 15g00 ngày 23/03/2016.

-         Nội dung triển lãm: Các Tập San NCKH Sinh viên UEH năm 2015 và các Đề tài Nghiên cứu Khoa học đạt giải cao trong phong trào NCKH của trường và đạt giải Eureka, cấp Bộ sẽ được trưng bày cho sinh viên tham quan tại sảnh cơ sở B ĐH Kinh tế TP.HCM, 279 Nguyễn Tri Phương, Q10.

C.          Tôn vinh Gương mặt Sinh viên tiêu biểu trong hoạt động NCKH:

-         Các nhóm SV tiêu biểu nhất sẽ được in hình tôn vinh và trưng bày trong suốt Triển lãm NCKH.

D.          Triển lãm hoạt động NCKH của các Đoàn Khoa.

-         Các Đoàn khoa tham dự sẽ trưng bày những sản phẩm NCKH của mình tại tuần lễ triển lãm.

-         Các chương trình talkshow và hoạt náo.

-         Các Đoàn Khoa đăng kí sẽ tham gia triển lãm mô hình NCKH và các thành tích của khoa mình từ ngày 21 đến 23/03/2016.

E.           Phát hành cẩm nang hướng dẫn tham gia NCKH

-         Phát hành cẩm nang hướng dẫn sinh viên các bước cơ bản để thực hiện một đề tài và tham gia vào các giải thưởng HT-NCKH như UEH500, Nhà kinh tế trẻ UEH.

F.           Ra mắt Chương trình Chuỗi bình luận sự kiện kinh tế 2016.

-         Thời gian: 15g00 ngày 23/03/2016.

-         Nội dung: Giới thiệu mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và kế hoạch thực hiện.

(Kế hoạch và dự trù đính kèm)

3.2. Tổ chức Liên hoan NCKH Sinh viên UEH 2016

-         Thời gian: 18g00-21g00 Thứ 2, ngày 28 tháng 03 năm 2016.

-         Địa điểm: B322, cơ sở B ĐH Kinh tế TP.HCM, 279 Nguyễn Tri Phương, Q10.

-         Nội dung chương trình:

1.         Văn nghệ, hoạt náo đầu giờ;

2.         Phần lễ chào mừng đại biểu, khách mời;

3.         Phát biểu của đại diện trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh;

4.         Talkshow.

5.         Trao giải cho sinh viên đạt giải A, B giải thưởng “Nhà kinh tế trẻ UEH 2015” và sinh viên đạt giải NCKH cấp thành.

-         Phân công nhiệm vụ

Về phía Ban học tập Đoàn khoa

·                 Viết bài chia sẻ về mô hình NCKH đã được thực hiện ở khoa mình trong những năm qua, chú trọng những mô hình đã được đưa vào thực tế.

·                 Liên lạc với những giảng viên có kinh nghiệm NCKH trong khoa và các sinh viên đã và đang NCKH đặc biệt những sinh viên đã ứng dụng được khả năng nghiên cứu vào thực tế.

Về phía Ban HT-NCKH-QHQT Đoàn trường

·                 ­Lên kế hoạch chi tiết cho chương trình;

·                 Liên hệ và mời các trường ngoài;

·                 Hỗ trợ các khoa trong các công tác truyền thông, hậu cần, liên lạc với báo Thanh Niên hoặc báo Tuổi trẻ;

·                 Các công việc khác có liên quan.

5. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

-         01/02/2016 – 20/02/2016         : Chuẩn bị kế hoạch xin ý kiến Ban chỉ đạo, Ban Giám hiệu;

-         21/02/2016 – 29/02/2016         : Họp Ban tổ chức phân công công việc;

-         07/03/2016 – 20/03/2016         : Tuyên truyền đến sinh viên toàn trường về nội dung chương trình: giới thiệu hình ảnh, sự kiện,…

-         21/03/2016 – 23/03/2016         : Tổ chức triển lãm đề tài đạt giải, các gương mặt điển hình, giao lưu các sinh viên tham gia NCKH tại sảnh cơ sở B;

-         28/03/2016                                  : Tổ chức Liên hoan NCKH Sinh viên UEH 2016

6. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Nguồn kinh phí do Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt cho NCKH SV năm 2016. Dự trù kinh phí sẽ do Ban tổ chức lập và thực hiện đúng dự trù đã được duyệt và theo quy định quản lý tài chính hiện hành.

 

 

 

Nơi nhận:

 - Ban Giám Hiệu;

-  Ban chỉ đạo

-  Các phòng, khoa, ban ;

- Đoàn TN - Hội SV                                             

 - Lưu QLKH-HTQT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài

 

 

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Học tập - NCKH
  Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
  TB V/v Tuyển Cộng tác viên năm 2017 Ban Học tập – Nghiên cứu Khoa học – Quan hệ Quốc tế Đoàn trường
  KH Tổ chức hoạt động Chuyên đề “UEH500 và Chuyên đề Đạo văn” 2017
  KH Tổ chức Giải thưởng Đề tài môn học xuất sắc UEH500 năm 2017
  TB V/v tuyên truyền và giới thiệu tài năng - năng khiếu trẻ tham gia Quỹ Bảo trợ Tài năng trẻ thành phố năm 2017
  Khoa Quản trị - Chuỗi Bình luận Sự kiện Kinh tế 2017 - Chủ đề "Khởi nghiệp và Việc làm trong Thời đại Công nghiệp 4.0”
  KH Tổ chức chương trình “Liên hoan Khoa học Sinh viên UEH” năm 2017
  TB V/v Thu đề cương chi tiết tham gia giải thưởng “Nhà kinh tế trẻ UEH 2017”
  Đêm chung kết Sea to sea 2016
  Lễ phát động nghiên cứu khoa học sinh viên UEH 2017


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương...

Thực hiện kế hoạch số 43-KH/ĐHKT-ĐTN ngày 08/09/2017 về kế hoạch tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II...

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1113)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017
QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
TB V/v tổ chức Đại hội chi hội Khóa 43 - ĐHCQ
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường