Trang chính
 
Tin tức » GD– TCXD Đoàn 22.09.2017 04:14
TB V/v thực hiện khen thưởng Tháng Thanh niên năm 2016
22.03.2016 16:47

Thực hiện kế hoạch số 138-KH/ĐHKT-ĐTN ngày 15/02/2016 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên năm 2016 – Chào mừng 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016); Thông báo số 2287-TB/TĐTN-VP ngày 21/3/2016 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc thực hiện khen thưởng Tháng Thanh niên năm 2016; nhằm ghi nhận những thành tích của tập thể, cá nhân xuất sắc trong Tháng Thanh niên năm 2016, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Ban Thường vụ, Ban Thư ký Đoàn – Hội các khoa, Viện, Liên chi đoàn, KTX; Ban chủ nhiệm, ban điều hành các CLB, đội, nhóm trực thuộc trường thống nhất đề cử danh sách khen thưởng Tháng Thanh niên 2016 cụ thể như sau:

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 162-TB/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v thực hiện khen thưởng Tháng Thanh niên năm 2016

 

_________

Thực hiện kế hoạch số  138-KH/ĐHKT-ĐTN ngày 15/02/2016 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên năm 2016 – Chào mừng 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016); Thông báo số 2287-TB/TĐTN-VP ngày 21/3/2016 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc thực hiện khen thưởng Tháng Thanh niên năm 2016; nhằm ghi nhận những thành tích của tập thể, cá nhân xuất sắc trong Tháng Thanh niên năm 2016, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Ban Thường vụ, Ban Thư ký Đoàn – Hội các khoa, Viện, Liên chi đoàn, KTX; Ban chủ nhiệm, ban điều hành các CLB, đội, nhóm trực thuộc trường thống nhất đề cử danh sách khen thưởng Tháng Thanh niên 2016 cụ thể như sau:

I. HÌNH THỨC – ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯỞNG

1. Bằng khen của Thành Đoàn (*):

- Đối tượng:

     + Các cán bộ Đoàn – Hội từ UVBCH chi đoàn, chi hội trở lên đã có hoạt động hiệu quả, thiết thực và được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhất nhiệm vụ Tháng Thanh niên 2016 của đơn vị.

- Số lượng đề cử:

     + Các Ban chuyên môn Đoàn trường, Khoa, Viện, Liên chi đoàn, Ký túc xá và CLB/Đội/Nhóm cấp trường: đề cử tối đa 01 đồng chí xuất sắc nhất trong Tháng Thanh niên của đơn vị.

  (*) Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ họp xét chọn ra các cá nhân xuất sắc nhất để đề nghị Bằng khen của Thành Đoàn, các cá nhân còn lại sẽ được đề nghị Giấy khen của Đoàn trường.

2. Giấy khen của Đoàn trường:

- Đối tượng: Các chi đoàn, chi hội, CLB, đội, nhóm trực thuộc khoa và các cá nhân đã có hoạt động hiệu quả, thiết thực và được Đoàn – Hội các khoa, Viện, Liên chi đoàn, KTX đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Tháng Thanh niên 2016.

- Số lượng đề cử:

Các đơn vị ưu tiên đề cử các đồng chí cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc tại các chi đoàn, chi hội; các đoàn viên tiêu biểu trong tháng Thanh niên và sắp xếp danh sách theo thứ tự ưu tiên. Số lượng đề cử tối đa cụ thể như sau:

 

STT

Đơn vị

S.Lượng tối đa

 

STT

Đơn vị

S.Lượng tối đa

T.Thể

C.Nhân

 

T.Thể

C.Nhân

01

Ban chuyên môn ĐT

0

Theo đề xuất

 

10

TTK

1

4

02

KQM

4

10

 

11

HTKD

1

2

03

KET

4

10

 

12

LLCT

1

2

04

TC

3

7

 

13

LUẬT

1

2

05

QT

3

7

 

14

NNKT

1

2

06

NH

3

7

 

15

KTX 135

1

2

07

KT

2

5

 

16

KTX 43-45

1

2

08

TCC

2

5

 

 

Mỗi CLB/Đ/N cấp trường

 

1

09

Viện ĐTQT

2

5

 

 

 

 

 

3. Giấy chứng nhận Tháng Thanh niên:

- Đối tượng: Cán bộ Đoàn – Hội từ Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng trở lên, thành viên các Ban chuyên môn Đoàn trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng Thanh niên, đoàn viên tại các chi đoàn tích cực tham gia tổ chức các hoạt động tháng Thanh niên 2016, có thành tích đóng góp cụ thể và được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong Tháng Thanh niên.

- Số lượng: Số lượng đề cử tối đa cụ thể như sau:

 

STT

Đơn vị

S.Lượng tối đa

 

STT

Đơn vị

S.Lượng tối đa

 

01

Ban chuyên môn ĐT

Theo đề xuất

 

10

TTK

15

02

KQM

30

 

11

HTKD

10

03

KET

30

 

12

LLCT

10

04

TC

25

 

13

LUẬT

10

05

QT

25

 

14

NNKT

5

06

NH

20

 

15

LCĐ

5

07

KT

20

 

16

KTX 135

10

08

TCC

20

 

17

KTX 43-45

10

09

Viện ĐTQT

20

 

18

Mỗi CLB/Đ/N cấp trường

5

II. HỒ SƠ KHEN THƯỞNG – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1.     Hồ sơ khen thưởng gồm:

     + Công văn đề nghị khen thưởng của đơn vị có ý kiến của chi ủy khoa. Đặc biệt, đối với KTX có ý kiến của Ban Giám đốc Trung tâm, Viện có ý kiến lãnh đạo. Riêng đối với CLB/Đội/Nhóm cấp trường và Liên chi đoàn thì không có ý kiến.

     + Danh sách tổng hợp đề nghị khen thưởng (theo mẫu đính kèm)

     + Biên bản họp xét của đơn vị.

2.     Hồ sơ:

a.     Hồ sơ bắng file vi tính: Gửi về email bantochuc@ueh.edu.vnnhonmmlhc@gmail.com trước 16h00 ngày 27/3/2016.

b.    Hồ sơ giấy gửi về Văn phòng Đoàn trường B.109 (279 Nguyễn Tri Phương, Q.10) trước 16h00 ngày 28/3/2016.

* Lưu ý: Văn phòng Đoàn sẽ không tiếp nhận các hồ sơ đề nghị khen thưởng không đầy đủ thủ tục và gửi sau thời gian quy định.

Đây là nội dung quan trọng nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của các tập thể, cán bộ Đoàn – Hội, đoàn viên trong Tháng Thanh niên 2016, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn – Hội nhanh chóng triển khai thực hiện theo đúng tinh thần của thông báo này.

 

Nơi nhận:

- BTV Đoàn, BTK Hội SV trường;

- Ban chuyên môn Đoàn trường;

- Các Đoàn khoa, Viện, LCĐ;

- LCH SV KTX;

- CLB/Đội/Nhóm cấp trường;

- Website Đoàn – Hội;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

 

Quan Hán Xương

 

 

 

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Giáo dục - Tổ chức - Xây dựng
  TB V/v tổ chức Đại hội chi đoàn Khóa 43 – ĐHCQ (2017 – 2021)
  TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
  QĐ V/v công nhận kết quả Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành Đoàn khoa Lý luận chính trị Nhiệm kỳ XII (2017 – 2019)
  Cập nhật kết quả bình chọn Danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất UEH 2016" tính đến thời điểm 10g00 ngày 19/04/2017
  Cập nhật kết quả bình chọn Danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất UEH 2016" tính đến thời điểm 21g00 ngày 17/04/2017
  Cập nhật kết quả bình chọn Danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất UEH 2016" tính đến thời điểm 9g30 ngày 17/04/2017
  Cập nhật kết quả bình chọn Danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất UEH 2016" tính đến thời điểm 10g00 ngày 13/04/2017
  TB V/v thực hiện bình chọn trực tuyến danh hiệu “Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu nhất UEH năm 2016”
  TB V/v tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017 do Trung ương Đoàn tổ chức
  Đề án tập huấn cán bộ Đoàn – Hội năm học 2017


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1067)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017
Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
TB V/v tổ chức Đại hội chi đoàn Khóa 43 – ĐHCQ (2017 – 2021)
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
TB V/v tổ chức Đại hội chi hội Khóa 43 - ĐHCQ
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành thuộc Đoàn Viện Du lịch
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường