Trang chính
 
Tin tức » Hội Sinh viên 23.09.2017 15:52
Thông báo thực hiện báo cáo tổng kết Chiến dịch Xuân tình nguyện lần VIII - Năm 2016
15.02.2016 08:21

Xem hình
Nhằm đẩy mạnh thực hiện các chương trình và hoạt động của chiến dịch, đồng thời chuẩn bị cho công tác tổng kết chiến dịch Xuân tình nguyện lần VIII - Năm 2016, động viên khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt trong chiến dịch, Ban chỉ huy chiến dịch cấp Trường thông báo các nội dung

 

 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Số: 05 /TB - ĐHKT - HSV 

 

  

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 2 năm 2016 

 

THÔNG BÁO 

Thực hiện báo cáo tổng kết Chiến dịch Xuân tình nguyện lần VIII - Năm 2016

 

Nhằm đẩy mạnh thực hiện các chương trình và hoạt động của chiến dịch, đồng thời chuẩn bị cho công tác tổng kết chiến dịch Xuân tình nguyện lần VIII - Năm 2016, động viên khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt trong chiến dịch, Ban chỉ huy chiến dịch cấp Trường thông báo các nội dung sau:

 

 

1. Công tác tổng kết chiến dịch Xuân tình nguyện lần VIII - Năm 2016:

Các đơn vị hoàn tất Báo cáo tổng kết, Báo cáo số liệu (theo mẫu) gửi về Hội Sinh viên trường trước 17g00 ngày 18/2/2016 (thứ Năm). Sau thời gian nêu trên, đơn vị không thực hiện báo cáo theo yên cầu, Ban chỉ huy chiến dịch sẽ không xử lý hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu chiến sỹ và khen thưởng của đơn vị.

 

4. Công tác khen thưởng: 

      4.1. Đối tượng:

4.1.1. Cá nhân: Hội viên, sinh viên, thanh niên trực tiếp tham gia hoạt động của chiến dịch Xuân tình nguyện lần VIII - Năm 2016.

4.1.2. Tập thể: Đoàn Thanh niên - Liên chi hội Sinh viên Khoa/Viện/KTX, các chi đoàn, chi hội; các CLB/Đ/N các cấp tham gia thực hiện chiến dịch.

 

      4.2. Hình thức khen thưởng:

- Giấy chứng nhận chiến sĩ Xuân tình nguyện lần VIII - Năm 2016.

- Giấy khen của Ban Chấp hành Hội Sinh viên thành phố.

- Giấy khen của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường.

 

      4.3. Tiêu chuẩn khen thưởng:

4.3.1. Đối với cá nhân:

*Đối với danh hiệu chiến sĩ Xuân tình nguyện: đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

- Có danh sách đăng ký từ đầu chiến dịch và đảm bảo thời gian và yêu cầu (tham gia ít nhất 60% thời gian hoạt động trong các chương trình của chiến dịch).

- Chấp hành tốt sự phân công của đội nhóm trưởng và Ban chỉ huy các cấp.

- Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn bè cùng hoàn thành nhiệm vụ.

* Khen thưởng các cấp: đạt 01 trong các tiêu chuẩn sau:

- Tham gia tích cực các hoạt động Xuân tình nguyện lần VIII - năm 2016. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Có ít nhất 01 sáng kiến, hiến kế và những đóng góp, hỗ trợ hiệu quả cho công tác tổ chức sinh hoạt, các hoạt động chăm lo cho các đối tượng tại địa điểm, địa phương tổ chức hoạt động.

- Tham gia vận động hoặc trực tiếp chăm lo, hỗ trợ về kinh phí, cơ sở vật chất và công tác tổ chức.

 

4.3.2. Đối với tập thể: (cơ sở Đoàn - Hội trực thuộc Hội Sinh viên trường)

- Hoàn thành tốt các nội dung đã xác định trong kế hoạch, ở từng chương trình, từng hoạt động cụ thể.

- Chấp hành tốt sự điều động, phân công của Ban chỉ huy chiến dịch cấp trường.

- Đảm bảo lực lượng theo đăng ký và phân bổ.

- Đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo.

 

      4.4. Chỉ tiêu - Quy trình xét: 

4.4.1. Chỉ tiêu:

- Mỗi đơn vị được đề nghị số lượng khen thưởng cấp Hội Sinh viên Thành phố tối đa 02% trên tổng số chiến sĩ tham gia Xuân tình nguyện đã đăng ký với Ban Chỉ huy chiến dịch. Đối với đơn vị có tổng số chiến sĩ trên 200 thì số lượng khen thưởng tối đa 1.5 %.

- Đối với giấy khen Hội Sinh viên Trường: tối đa 03% trên tổng số chiến sĩ tham gia Xuân tình nguyện đã tham gia (căn cứ vào hệ thống mã vạch)

 

4.4.2. Quy trình - Thời gian thực hiện:

- Ban Chấp hành Liên chi hội Sinh viên Khoa/KTX; Đoàn Viện, Ban Điều hành, Ban Chủ nhiệm các CLB/Đ/N các cấp có tổ chức chiến dịch tiến hành họp, đánh giá bình chọn, tổng hợp hồ sơ khen thưởng và gởi về Ban Thư ký Hội Sinh viên trường chậm nhất 17g00 ngày 18/2/2016 (thứ Năm). Sau thời gian nêu trên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường không xử lý hồ sơ đề nghị.

 

4.5. Hồ sơ thủ tục:  

4.5.1. Khen thưởng cấp thành:

- Công văn đề nghị khen thưởng của đơn vị (có xác nhận của cấp ủy đơn vị ).

- Danh sách tóm tắt thành tích đề nghị khen thưởng theo từng cấp (theo mẫu).

- Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng của đơn vị.

* Lưu ý: Tất cả hồ sơ khen thưởng đề nghị gửi đầy đủ qua 2 hình thức:

- Văn bản gửi tại Văn phòng Đoàn – Hội trường B.109 (Số 279 Nguyễn Tri Phương Q. 10).

- Tập tin danh sách tổng hợp (mẫu 2) gửi qua email: hoisinhvien@ueh.edu.vn và thanhtram218@gmail.com 

 

4.5.2. Danh hiệu chiến sĩ Xuân tình nguyện:

- Nộp danh sách đề nghị công nhận chiến sĩ chiến dịch Xuân tình nguyện lần VIII - Năm 2016, đảm bảo tiêu chuẩn trên, có xác nhận của Đoàn – Hội Khoa/Viện/KTX; CLB/Đ/N các cấp chậm nhất 17g00 ngày 18/2/2016 (thứ Năm). Sau thời gian nêu trên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường không xử lý hồ sơ đề nghị.

 

Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đề nghị các cơ sở Hội triển khai và thực hiện tốt thông báo.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Đoàn – Hội Khoa/Viện/KTX;

- CLB/Đ/N các cấp có tổ chức chiến dịch;

- Lưu: VP.

TM. BAN CHỈ HUY CHIẾN DỊCH

CHỈ HUY TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

 

Dương Minh Mẫn 

 

 

Tải mẫu báo cáo tại đây

 

 

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Văn bản Đoàn - Hội
  QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
  QĐ V/v đổi tên Liên chi hội Sinh viên khoa Hệ thống thông tin kinh doanh
  Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 24/04/2017 đến ngày 30/04/2017
  KH Tổ chức “Ngày Đoàn viên” năm 2017
  KH Tổ chức kết nạp đoàn viên mới Lớp đoàn viên 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2017) 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22
  KH Tổ chức bình chọn và tuyên dương “Cán bộ Đoàn - Hội xuất sắc UEH” Năm 2016
  KH Tổ chức chương trình "Just Speak up! 2017”
  KH Tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2017
  KH Tổ chức lớp tập huấn kỹ năng thắt nút dây, lều trại cho cán bộ Đoàn – Hội năm học 2017
  QĐ công nhận kết quả Đại hội đại biểu LCH SV khoa Tài chính công nhiệm kỳ XVII (2016 – 2017)


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương...

Thực hiện kế hoạch số 43-KH/ĐHKT-ĐTN ngày 08/09/2017 về kế hoạch tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II...

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1109)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017
QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
TB V/v tổ chức Đại hội chi hội Khóa 43 - ĐHCQ
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường