Trang chính
 
Tin tức » Góc Sinh viên » Cẩm nang UEH 26.09.2017 07:02
Một số câu hỏi của sinh viên về thực hiện đánh giá kết quả RLSV
05.07.2010 22:21

Xem hình
Hỏi: Điểm RLSV để làm gì?
Đáp: Điểm RLSV dùng để đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên. Kết quả RLSV được sử dụng để xét học bổng, khen thưởng, xét ngừng học, thôi học và được ghi vào bảng điểm của sinh viên.

Hỏi: Qui trình đánh giá RLSV như thế nào?
Đáp: Việc thực hiện đánh giá RLSV được thực hiện theo từng học kỳ trong suốt toàn khóa học của sinh viên và theo qui trình sau:
1. Từng sinh viên căn cứ vào kết quả rèn luyện trong học kỳ, tự đánh giá theo mức điểm chi tiết do nhà trường qui định.
2. Tổ chức họp lớp do giáo viên chủ nhiệm chủ trì, tiến hành xem xét và thông qua mức điểm của từng sinh viên trên cơ sở phải được quá nửa ý kiến đồng ý của toàn thể SV lớp và phải có ghi biên bản cuộc họp.
3.  Kết quả điểm rèn luyện của từng sinh viên được Hội đồng đánh giá kết quả RLSV cấp khoa xem xét và xác nhận.
4. Hiệu trưởng xem xét và công nhận kết quả sau khi đã thông qua Hội đồng đánh giá KQRL sinh viên cấp trường.
5. Kết quả đánh giá, xếp loại rèn luyện của sinh viên được công bố công khai và thông báo cho sinh viên biết.

Hỏi: Liên hệ về đánh giá rèn luyện sinh viên ở đâu?
Đáp: Sinh viên liên hệ trực tiếp phòng Công tác chính trị, đơn vị thường trực của Hội đồng đánh giá RLSV trường.
Hỏi: Làm sao để biết kết quả rèn luyện sau khi Hội đồng cấp trường công nhận? Nếu có thắc mắc, khiếu nại liên hệ tại đâu?
Đáp: Ban cán sự lớp có trách nhiệm nhận bảng điểm RLSV và công bố kết quả cho sinh viên trong lớp, thời gian nhận bảng điểm thông thường vào đầu học kỳ sau của học kỳ đánh giá.
Sinh viên liên hệ trực tiếp tại phòng Công tác chính trị để được giải đáp thắc mắc, khiếu nại về kết quả RLSV.
Hỏi: Sinh viên nếu không đánh giá RLSV có bị sao không? Nếu muốn bổ sung thì làm như thế nào?
Đáp: Nếu không đánh giá RLSV thì kết quả RLSV của sinh viên trong học kỳ đó là 0 điểm, xếp loại kém. Nếu xếp loại kém trong cả năm học sẽ bị ngừng học trong năm học tiếp theo, nếu xếp loại kém trong 2 năm sẽ bị buộc thôi học.
Trong thời hạn qui định, sinh viên đánh giá bổ sung RLSV phải thực hiện theo đúng qui trình đánh giá RLSV (Sinh viên tường trình lý do, lớp xem xét và họp đánh giá bổ sung cho sinh viên, kết quả nộp về khoa để đánh giá, cuối cùng hội đồng cấp trường sẽ xem xét và công nhận bổ sung kết quả RLSV của sinh viên).
Hỏi: Tại sao điểm RLSV của tôi lúc đánh giá tại lớp cao nhưng khi công bố điểm thì điểm của tôi lại thấp hơn lúc đánh giá?
Đáp: Có nhiều nguyên do, nhưng trường hợp đa số sinh viên gặp phải là đánh giá sai qui định của nhà trường và Hội đồng cấp khoa, cấp trường đã điều chỉnh lại.
Hỏi: Vai trò của sinh viên, của lớp như thế nào trong quá trình đánh giá RLSV?
Đáp: Kết quả RLSV phản ánh phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của từng sinh viên đánh giá thông qua ý thức của từng sinh viên. Mỗi sinh viên phải có ý thức tự rèn luyện bản thân, phiếu đánh giá RLSV phản ánh quá trình phấn đấu, rèn luyện của bản thân trong quá trình học tập tại trường. Lớp là đơn vị cơ sở trong quá trình thực hiện đánh giá, kết quả đánh giá của lớp là cơ sở quan trọng để nhà trường thực hiện việc đánh giá RLSV cho toàn bộ sinh viên trường.
Hỏi: Tại sao trong bất cứ phong trào nào của trường, của khoa, của lớp, giảng đường, KTX..., khi phát động, các bạn Bí thư, cán bộ Đoàn, Hội cũng đều nói được cộng điểm, nhưng khi có kết quả đánh giá lại không được cộng điểm?
Đáp: Chỉ các các hoạt động, phong trào cấp trường và cấp khoa, khi tham gia SV mới được cộng điểm trực tiếp (1 hoạt động cấp trường được 3 điểm, một hoạt động cấp khoa được 2 điểm). Các hoạt động khác do chi đoàn, chi hội, lớp, giảng đường phát động được đánh giá tại mục a điều 6 và phải được biểu quyết mức từ 0 – 8 điểm tại buổi họp lớp.

Hỏi: Tại điều 4 và điều 6 chỉ được ghi tối đa đến 30 và 20 điểm thôi phải không? Vì em nghe bạn nói lại như vậy.
Đáp: Như vậy là sai. Điểm ở từng điều có thể vượt thang điểm, nhưng khi tính điểm chỉ tính tổng tối đa theo thang điểm đánh giá RLSV.
Thang điểm đánh giá RLSV (100 điểm):
- Điều 4: 30 điểm
- Điều 5: 25 điểm
- Điều 6: 20 điểm
- Điều 7: 15 điểm
- Điều 8: 10 điểm
Ngoài ra sinh viên nếu đạt đủ điều kiện theo điều 9 sẽ được xem xét nâng 1 bậc trong kết quả RLSV (+10 điểm).
Hỏi: Tại điều 8, trong phiếu đánh giá RLSV em không thấy hướng dẫn chi tiết, như vậy có nghĩa là đương nhiên 10 điểm phải không?
Đáp: Riêng điều 8, mẫu phiếu đánh giá RLSV hiện hành không có hướng dẫn cụ thể nhưng sẽ được hướng dẫn rõ hơn trong mẫu phiếu đánh giá RLSV mới. Đánh giá tại điều 8 vẫn căn cứ vào quy định hiện hành của nhà trường.
Hỏi: Em vẫn chưa hiểu rõ quy định xét học bổng hiện nay như thế nào?
Đáp: Theo quyết định số 44/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/07 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng thì được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập của trường theo các mức sau:
- Học bổng loại khá: Điểm TB học tập loại khá trở lên và điểm RL đạt loại khá trở lên.
- Học bổng loại giỏi: Điểm TB học tập loại giỏi trở lên và điểm RL đạt loại giỏi trở lên.
- Học bổng loại xuất sắc: Điểm TB học tập loại xuất sắc trở lên và điểm RL đạt loại xuất sắc trở lên.
Hỏi: Lớp em, học kỳ vừa rồi, lớp trưởng không công bố điểm SHCD nên trong phần đánh giá RLSV của cả lớp không có điểm SHCD, như vậy có thiệt thòi quá cho tụi em không?
Đáp: Bảng điểm SHCD, ban cán sự lớp có trách nhiệm nhận tại phòng CTCT và công bố điểm cho sinh viên trong lớp biết. Căn cứ để đánh giá điểm SHCD trong phiếu đánh giá RLSV là bảng điểm SHCD. Nếu BCS lớp thiếu trách nhiệm gây ảnh hưởng đến kết quả RL của sinh viên, căn cứ theo tường trình của SV, BCS lớp và GVCN, Hội đồng đánh giá sẽ xem xét đánh giá bổ sung, đảm bảo quyền lợi của sinh viên.
Hỏi: Có những hoạt động, thành tích diễn ra sau ngày đánh giá RL tại lớp, nhưng vẫn trong học kỳ đánh giá, vậy em có được bổ sung không?
Đáp: Sau khi có đề nghị và xác nhận của lớp, trong thời hạn khiếu nại, bổ sung, Hội đồng sẽ xem xét và đánh giá bổ sung.
Hỏi: Em thấy nếu chỉ cộng điểm cho những bạn tham gia trực tiếp hoạt động mà không cộng điểm cho các bạn tham gia cổ vũ, đi xem chương trình thì có khuyến khích các bạn tích cực tham gia phong trào không?
Đáp: Trong mục a điều 6, đánh giá mức độ tham gia các hoạt động, sinh hoạt của lớp, chi đoàn đã quy định, tại buổi họp lớp, toàn thể lớp biểu quyết mức độ tham gia của từng SV (từ 0 – 8 điểm). Những bạn tích cực tham gia, hiển nhiên sẽ được điểm cao, còn những bạn ít tham gia điểm sẽ thấp hơn.
Nguồn: P.CTCT 
Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email Xem thảo luận (tổng cộng: 4)


Bình luận
Nguyễn Thành Danh (Ngày gửi 23.12.2014 11:28)

Thưa Thầy em còn nợ 1 ky sinh hoạt công dân vậy có được tốt nghiệp không thầy?

Youth trả lời: Em phải hoàn thành hết tất cả các khóa Sinh hoạt công dân mới đủ điều kiện để tốt nghiệp. Em liên hệ phòng Công tác chính trị (phòng A2.15, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3) để biết cụ thể thời gian đăng ký hoàn thành học kỳ SHCD nhé.
 
Nguyễn Huỳnh Bảo (Ngày gửi 16.07.2014 10:10)

Điiểm rèn luyện có ảnh hưởng đến xếp loại Tốt Nghiệp hay không? Nếu ĐTB học tập trên 8.,mà điểm rèn luyện toàn khóa ở mức 70,có được xếp loại Giỏi k?

Youth trả lời: điểm rèn luyện sinh viên sẽ ảnh hưởng đến xếp loại tốt nghiệp trong trường hợp em được điểm TB học tập loại Xuất sắc nhưng điểm rèn luyện sinh viên xếp loại Trung Bình Khá trở xuống, khi đó em sẽ bị hạ bậc TN từ loại Xuất Sắc xuống loại Giỏi.
Còn điểm TN học tập ở mức trên 8.0 (Giỏi) và điểm rèn luyện sinh viên ở mức 70 (Khá) thì em vẫn được xếp loại TN loại Giỏi nhé.
 
Nguyễn Dương Bảo (Ngày gửi 02.11.2013 07:14)

Điểm rèn luyện loại Khá, khi xét Tốt nghiệp có bị hạ bậc hay không?

Youth trả lời: Điểm rèn luyện loại Khá sẽ không có ảnh hưởng gì đến việc hạ bậc xét tốt nghiệp nhé em.
 
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề: Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Chương trình Học bổng “Điểm sáng tương...

Nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường thông báo Chương trình khuyến học “Điểm sáng tương lai”

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1172)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
TB Chương trình Học bổng “Điểm sáng tương lai” đợt 2 năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
TB V/v mời Đoàn viên, Thanh niên tham gia tọa đàm “Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện Văn hóa UEH và các Quy tắc ứng xử trong UEH”
HD Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9-10 năm 2017 Chủ đề: “Tuổi trẻ thành phố - Khát vọng và hành động”
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường