Trang chính
 
Tin tức » HT-NCKH-QHQT » Quy định NCKH SV 26.09.2017 07:06
Quy định về tổ chức các cuộc thi học thuật trong SV Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
20.07.2010 08:38

Trong quá trình thực hiện nếu có những phát sinh, Ban Giám hiệu sẽ chỉnh sửa, bổ sung để phù hợp với những quy chế, quy định khác và yêu cầu của thực tiễn.

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH
----------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
-----------oOo-----------

 

QUY ĐỊNH

Về tổ chức các cuộc thi học thuật trong sinh viên

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM

 

(Ban hành kèm theo quyết định số …………/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 09/3/2006

của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

     Điều 1. Đối tượng áp dụng

 

    Đối tượng chủ yếu của quy định này là những cá nhân và tập thể sinh viên thuộc hệ chính qui. Trường khuyến khích sinh viên của tất cả các hệ khác tham gia.

 

 

 

     Điều 2. Mục tiêu

 

    Mục tiêu hàng đầu của các cuộc thi học thuật trong sinh viên là phục vụ trực tiếp cho quá trình học tập, trước hết là ôn tập và mở rộng kiến thức của các môn học được thiết kế trong chương trình học.

 

 

 

    Thông qua các cuộc thi học thuật tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận những vấn đề của thực tiễn cuộc sống; giúp cho sinh viên rèn luyện những kỹ năng ứng xử, thể hiện năng lực bản thân; khuyến khích sự ham học hỏi trong sinh viên.

 

 

 

     Điều 3. Nội dung các cuộc thi học thuật

 

          - Cung cấp, kiểm tra, và ứng dụng những kiến thức đã được học của các chuyên ngành;

 

          - Phổ biến đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và thế giới;

 

          - Tạo điều kiện cho sinh viên có những ý tưởng phục vụ cho các đề tài nghiên cứu khoa học.

 

 

 

Chương II

 

NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ

 

 

 

     Điều 4. Kinh phí để tổ chức các cuộc thi học thuật trong sinh viên

 

          - Một phần kinh phí hỗ trợ từ nguồn kinh phí hoạt động học tập - nghiên cứu khoa học sinh viên được Hội nghị CBCC hàng năm thông qua;

 

          - Phần kinh phí còn lại (phần lớn) được xã hội hóa thông qua việc mời gọi tài trợ, hỗ trợ từ các đơn vị trong và ngoài trường.

 

 

 

 

 

     Điều 5. Phân cấp tổ chức quản lý và triển khai các cuộc thi học thuật trong sinh viên

 

    1. Các khoa và bộ môn:

 

    Các khoa và bộ môn chuyên ngành chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra thể lệ và nội dung của các cuộc thi thuộc chuyên ngành quản lý; đề xuất số lượng môn học liên quan trong cuộc thi và số lượng sinh viên sẽ được cộng điểm thưởng.

 

 

 

    2. Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên (QLĐT- CTSV):

 

          - Chịu trách nhiệm theo dõi và thực hiện cộng điểm thưởng dựa trên kết quả của các cuộc thi học thuật đã được duyệt;

 

          - Đề xuất Ban Giám hiệu tặng giấy khen (theo đề nghị của Ban Tổ chức cuộc thi) cho các sinh viên đạt giải cao.

 

 

 

    3. Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế (QLKH & HTQT)

 

    Chịu trách nhiệm đề xuất hỗ trợ một phần kinh phí (nếu có) theo đề nghị của Ban Tổ chức cuộc thi (nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động học tập – NCKH sinh viên đã được đại hội CBCC thông qua) cho Ban Giám hiệu duyệt.

 

 

 

    4. Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường (trực tiếp là Ban HT - NCKH của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường):

 

    Ban Giám hiệu phân công cho Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường trực tiếp chịu trách nhiệm đề xuất, tham mưu các công tác liên quan đến việc tổ chức các hoạt động học thuật của sinh viên, cụ thể:

 

          - Tham mưu về công tác tổ chức các cuộc thi học thuật sinh viên (thông qua sự đề xuất của tổ chức Đoàn – Hội cấp Khoa và sự hỗ trợ về mặt chuyên môn của các Khoa chuyên ngành);

 

          - Tham mưu để Ban Giám hiệu xét duyệt các cuộc thi học thuật được cộng điểm thưởng;

 

          - Phối hợp với phòng ban chức năng, các khoa đào tạo chuyên ngành trong việc tham mưu cho Ban Giám hiệu về thành lập các Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Chuyên môn và theo dõi, kiểm tra việc tổ chức các cuộc thi học thuật trong trường, cũng như việc việc cộng điểm thưởng khuyến khích học tập của sinh viên.

 

 

 

     Điều 6. Điều kiện để cuộc thi học thuật được đưa vào hệ thống các cuộc thi cộng điểm thưởng

 

          - Nội dung cuộc thi phải tuân thủ theo quy định ở điều 3 trong quy định này;

 

          - Nội dung và thể lệ cuộc thi phải được sự đề xuất của Ban lãnh đạo khoa, bộ môn và phải được sự đồng ý của Ban Giám hiệu nhà trường;

 

          - Thành viên Ban Giám khảo là giảng viên của trường Đại học Kinh tế TP. HCM và thành viên bên ngoài được mời (nếu có).

 

 

 

          Điều 7. Điều kiện để sinh viên được cộng điểm thưởng

 

          - Cộng điểm cho từng cá nhân sinh viên đạt giải Nhất, Nhì và Ba của mỗi cuộc thi học thuật;

 

          - Số lượng sinh viên được cộng điểm thưởng không quá 15 người ở mỗi cuộc thi.

 

 

 

     Điều 8. Cách thức cộng điểm thưởng

 

    - Điểm thưởng ở đây được xem như điểm khuyến khích học tập;

 

    - Cộng điểm thưởng vào một trong những môn học liên quan gần nhất đến nội dung của cuộc thi do Ban lãnh đạo khoa đề xuất trước trong kế hoạch, thể lệ cuộc thi một cách công khai và được sự đồng ý của Ban Giám hiệu. Đối với các môn học không nằm trong giai đoạn chuyên ngành thì sinh viên sẽ được cộng vào điểm của môn học đại cương có liên quan (Nội dung này phải được quy định cụ thể trong thể lệ cuộc thi);

 

    - Chỉ cộng điểm thưởng đối với những môn thi đạt lần thứ nhất. Đối với những môn chưa thi sẽ được bảo lưu điểm thưởng và sẽ cộng điểm thưởng sau khi sinh viên thi đạt môn đó;

 

    - Mức cộng điểm:

 

    + Giải Nhất: cộng 3 điểm.

 

    + Giải Nhì: cộng 2 điểm.

 

    + Giải Ba: cộng 1 điểm.

 

    Tổng số điểm của môn học mà sinh viên được cộng điểm sau khi cộng tối đa là 10 điểm. Đối với một số cuộc thi đặc thù Ban Tổ chức cuộc thi sẽ xin ý kiến của Ban Giám hiệu để có các hình thức cộng điểm thưởng khuyến khích học tập thích hợp.

 

 

 

Chương III

 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

 

 

     Điều 9.Quy định về việc tổ chức các cuộc thi học thuật trong sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng phòng QLĐT - CTSV, Trưởng phòng QLKH & HTQT, các Trưởng Khoa đào tạo chuyên ngành, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch  Hội sinh viên trường cùng tập thể sinh viên các khóa, các hệ chịu trách nhiệm thi hành nghiêm túc quy định này. Các quy định trước đây có nội dung trái với quy định này đều được bãi bỏ.

 

 

 

    Trong quá trình thực hiện nếu có những phát sinh, Ban Giám hiệu sẽ chỉnh sửa, bổ sung để phù hợp với những quy chế, quy định khác và yêu cầu của thực tiễn.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PHẠM VĂN NĂNG

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Học tập - NCKH
  Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
  TB V/v Tuyển Cộng tác viên năm 2017 Ban Học tập – Nghiên cứu Khoa học – Quan hệ Quốc tế Đoàn trường
  KH Tổ chức hoạt động Chuyên đề “UEH500 và Chuyên đề Đạo văn” 2017
  KH Tổ chức Giải thưởng Đề tài môn học xuất sắc UEH500 năm 2017
  TB V/v tuyên truyền và giới thiệu tài năng - năng khiếu trẻ tham gia Quỹ Bảo trợ Tài năng trẻ thành phố năm 2017
  Khoa Quản trị - Chuỗi Bình luận Sự kiện Kinh tế 2017 - Chủ đề "Khởi nghiệp và Việc làm trong Thời đại Công nghiệp 4.0”
  KH Tổ chức chương trình “Liên hoan Khoa học Sinh viên UEH” năm 2017
  TB V/v Thu đề cương chi tiết tham gia giải thưởng “Nhà kinh tế trẻ UEH 2017”
  Đêm chung kết Sea to sea 2016
  Lễ phát động nghiên cứu khoa học sinh viên UEH 2017


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Chương trình Học bổng “Điểm sáng tương...

Nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường thông báo Chương trình khuyến học “Điểm sáng tương lai”

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1172)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
TB Chương trình Học bổng “Điểm sáng tương lai” đợt 2 năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
TB V/v mời Đoàn viên, Thanh niên tham gia tọa đàm “Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện Văn hóa UEH và các Quy tắc ứng xử trong UEH”
HD Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9-10 năm 2017 Chủ đề: “Tuổi trẻ thành phố - Khát vọng và hành động”
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường