Trang chính
 
Tin tức » Khởi nghiệp » Pháp lý Online 24.09.2017 02:48
"Tư vấn pháp lý online" số 37
14.01.2013 13:24

Xem hình
Cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế thì pháp luật ngày càng có vai trò quan trọng to lớn. Việt Nam chúng ta đã và đang xây dựng một nhà nước pháp quyền mà trong đó pháp luật là công cụ chủ yếu để giải quyết và điều chỉnh các mối quan hệ trong xã hội, hướng tới một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Câu 1:

Bộ giáo dục và đào tạo có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào?

 Trả lời:

Căn cứ theo Điều 2 Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật như sau: Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Thông tư liên tịch giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Ví dụ:

Thông Tư:

Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thông tư liên tịch:

Thông tư liên tịch số 206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Ngoại giao-Bộ Tài chính (Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước)

Câu 2.

Quy định thường gặp trong pháp luật dân sự là:

 A. quy định dứt khoát

B. Quy định tùy nghi

C. quy định trao quyền

 D. tất cả đều sai

Trả lời:

Đáp án B

Quy định tùy nghi là quy phạm trong đó phần quy định của quy định của quy phạm pháp luật thường đưa ra những lời khuyên nhủ, hướng dẫn các chủ thể tự giải quyết một số công việc nhất định.

Quy định tùy nghi đặc điểm: không rõ ràng dứt khoát,cách xử sự nhất định mà cho các bên phải tự thỏa thuận, định đoạt trong một phạm vi nào đó.

 Trong pháp luật dân sự thì phương pháp điều chỉnh thỏa thuận là chính “ Việc dân sự cốt ở hai bên”. Khi không thỏa thuận được nữa thì mới tiến hành khời kiện và tòa án sẽ giải quyết tranh chấp của các bên.

Đây là loại quy định thường gặp trong pháp luật dân sự và pháp luật kinh doanh.

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chương trình!

Câu 3:

Công ty TNHH Phương Nam đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vao tháng 1/2006, với mức vốn điều lệ là một tỷ đồng. Theo bản cam kết góp vốn của các thành viên khi đăng ký kinh doanh thành lập công ty và được ghi trong điều lệ công ty như sau:

 - Ông Tuấn góp 100.000.000đ( chiếm 10%) và là Giám đốc công ty,

- Bà hợp góp 700.000.000đ( chiếm 70%)

- Bà hường gop 200.000.000đ( chiếm 20%)

Tuy nhiên trong quá trình hoạt động của công ty, mới chỉ có ông Tuấn và ba Hợp góp đủ số vốn, ba Hường hoàn toàn chưa góp tí nào. Tháng 2/2008 công ty tiến hành chia lợi nhuận 2 năm, khi chia lợi nhuận có các quan điểm khác nhau:

 - Thứ nhất, Bà Hường vẫn được quyền chia lợi nhuận trong phạm vi phần vốn cam kết góp.

- Thứ hai, bà Hường không được chia lợi nhuận vì số vốn mà công ty đưa vào kinh doanh không có vốn góp của bà Hường.

Yêu câu giải quyết tình huống:

1. Việc góp vốn của các thành viên

 2. Việc chia lợi nhuận của công ty

          Trả lời:

Đầu tiên, cụm từ “đăng ký kinh doanh” đã sửa đổi thành “đăng ký doanh nghiệp”.

1.   Việc góp vốn của các thành viên:

Căn cứ theo khoản 2 Điều 39 Luật Doanh Nghiệp 2005:

 Trường hợp có thành viên không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp được coi là nợ của thành viên đó đối với công ty; thành viên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết.

Bà Hường hoàn toàn chưa góp vốn, thì số vốn chưa góp được coi là nợ của bà Hường đối với công ty và bà Hường phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không góp đủ.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 18 Nghị định 102/2010-NĐCP về HDTH LDN2005:

Thời hạn góp vốn của mỗi thành viên không vượt quá 36 tháng. Công ty TNHH Phương Nam hoạt động được 2 năm (24 tháng)

 Do đó, bà Hường vẫn còn thời gian để góp đủ số vốn của mình và bà Hường vẫn còn là thành viên của công ty.

Căn cứ theo khoản 4 Điều 18 Nghị định 102/2010-NĐCP về HDTH LDN2005:

Khoản 4. Sau thời hạn cam kết góp lần cuối mà vẫn có thành viên chưa góp vốn đã cam kết góp, thành viên chưa góp vốn vào công ty theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty và không có quyền chuyển nhượng quyền góp vốn đó cho người khác; số vốn chưa góp được xử lý theo quy định tại khoản 5 Điều này.

Khoản 5. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày cam kết góp vốn lần cuối, số vốn chưa góp đủ được xử lý theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Các thành viên còn lại nhận góp một phần hoặc toàn bộ số vốn chưa góp theo tỷ lệ số vốn đã góp vào công ty;

b) Một hoặc một số thành viên nhận góp đủ số vốn chưa góp;

c) Huy động thêm người khác góp đủ số vốn chưa góp.

 

Nếu sau thời hạn cam kết góp lần cuối mà bà Hường chưa góp vốn vào công ty theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty và không có quyền chuyển nhượng quyền góp vốn đó cho người khác; số vốn chưa góp được xử lý theo quy định tại khoản 5 Điều này.

Việc chia lợi nhuận.

Căn cứ theo khoản 3 Điều 18 Nghị định 102/2010-NĐCP về HDTH LDN2005:

Trong thời hạn chưa góp đủ số vốn theo cam kết, thành viên có số phiếu biểu quyết và được chia lợi tức tương ứng với tỷ lệ số vốn thực góp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

+ Ông Tuấn và bà Hợp sẽ  được chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ số vốn thực góp.

+ Đối với bà Hường, trong thời gian này bà Hường vẫn còn là thành viên của công ty như đã nói ở trên. Việc bà Hường chưa góp vốn (số vốn chưa góp được coi là nợ của bà Hường đối với công ty), thì bà Hường không được chia lợi nhuận.

         Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chương trình!

 Hãy đến với chúng tôi! Hãy nhấp vào  trong phần "Hỗ trực trực tuyến" bên phải của Youth, các bạn sẽ có được đầy đủ những thông tin chính xác và phù hợp trong mọi lĩnh vực pháp luật!

 

BAN ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH

 

 --------------------------------------------------------------------

 

 

Đơn vị thực hiện: Đoàn - Hội, CLB Pháp Lý khoa Luật Kinh Tế
Chỉ đạo thực hiện: Ban Thường vụ Đoàn trường
Hỗ trợ nội dung: Các giảng viên khoa Luật Kinh Tế
Hỗ trợ kỹ thuật: Ban CNTT Đoàn trường.

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Khởi nghiệp
  “Cháy” hết mình với Dynamic 2017
  Ngày hội tuyển dụng nói Tiếng Anh lần đầu tiên tại Sài Gòn
  Chương trình Hội thảo "Anh văn nghề nghiệp và cơ hội việc làm trong thị trường Đông Nam Á"
  Mời các bạn sinh viên tham gia chương trình "Khởi nghiệp cùng MBS" do Trung tâm QHDN - HTSV tổ chức
  Chương trình giao lưu lập nghiệp và làm giàu
  "Tư vấn pháp lý online" số 39
  Mời các bạn sinh viên tham gia lớp học “Giá trị sống” do Nhà Văn hóa Sinh viên tổ chức
  Quỹ Trợ Vốn cho Người Lao Động Nghèo Tự Tạo Việc Làm (Quỹ CEP) thông báo tuyển dụng
  Mời các bạn sinh viên tham gia chương trình Sales Master Program 2013 do Công ty FrieslandCampina Việt Nam tổ chức
  BELL CLUB: Phát âm trong tiếng Anh - Kỳ 2


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1125)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017
QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
TB V/v tổ chức Đại hội chi hội Khóa 43 - ĐHCQ
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường