Trang chính
 
Tin tức » HT-NCKH-QHQT » Góc Đại cương 26.09.2017 06:59
Nội dung tư vấn trực tuyến mùa thi K35
19.07.2010 09:39

Xem hình
Giả sử rằng hãng phải trả một khoản thuế hàng năm để có đặc quyền, nó là một số tiền cố định, không phụ thuộc vào sản lượng sản xuất. Khoản thuế này tác động như thế nào đến chi phí cố định, chi phí biên và chi phí trung bình?

Image

 

9G00 - 11G00 CHỦ NHẬT (9/5/2010), GIẢI ĐÁP TRỰC TUYẾN CÁC CÂU HỎI, THẮC MẮC LIÊN QUAN ĐẾN 3 MÔN HỌC CỦA KHOÁ K35:

- NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN

- TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

- KINH TẾ VIMÔ


ĐÂY LÀ NỘI DUNG TƯ VẤN ONLINE

(nhấn f5 để cập nhật nội dung thường xuyên)

Môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác Lênin

 

1. Tôn giáo ở Việt Nam, thực trạng và phương hướng giải quyết? Vậy câu hỏi có phải muốn hỏi về phương hướng giải quyết vấn đề tôn giáo của Nhà nước ta hiện nay không ạ?

 ( sanaly_nk@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Đúng rồi.

 

2. Bài thi triết có toán về Tư bản không ạ? ( sanaly_nk@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời:Có khả năng có những bài toán đơn giản (nhưng em lưu ý bài thi sắp tới không phải là bài thi Triết mà là bài thi Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-Lenin  phần II)

 

3. Thưa thầy (cô), có một số từ, cụm từ được lặp lại nhiều lần trong môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Marx-Lenin, ta có được phép viết tắt không ạ? Em xin cảm ơn. (Đinh Thị Kiều Hạnh – handi255@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Em được phép viết tắt nhưng phải mở ngoặc, đóng ngoặc và ghi từ  viết tắt đó trong lần đầu tiên dùng từ viết tắt đó. Ví dụ: nguyên lý cơ bản (NLCB) Ò sau đó em có thể dùng “NLCB” để thay thế cho những lần dùng sau.

 

4. Nền văn hóa XHCN được hình thành từ khi nào và ở đâu? Vì sao phải xây dựng nền văn hóa XHCN? (traitimsitinh_22081991)

Trả lời:

            - Nền văn hóa XHCN được hình thành từ khi bắt đầu xây dựng CNXH, ở những nước phát triển theo mục tiêu XHCN.

            - Câu Vì sao phải xây dựng nền văn hóa XHCN? Em tham khảo trong giáo trình trang 443 giáo trinh những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin của Bộ Giáo Dục mục 2. Tính tất yếu của việc xây dựng nền văn hóa XHCN.

 

5. Hiểu như thế nào về câu nói: “Văn hóa vừa là mục tiêu vừa là động lực của quá trình xây dựng XHCN” ? (traitimsitinh_22081991)

Trả lời:

            - Văn hóa là mục tiêu của phát triển: tăng trưởng và phát triển kinh tế nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là phát triển con người - Đó chính là văn hóa.

            - Văn hóa là động lực của phát triển: Sự phát triển của con người - mục tiêu cuối cùng của phát triển văn hóa - thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế.

 

6. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ở VN hiện nay là xây dựng cái gì? (traitimsitinh_22081991)

Trả lời:

- Xây dựng nền văn hóa tiên tiến: phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới

- Xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc: gìn giữ và phát triển các giá trị văn hóa Việt Nam.

 

7. CNXH hiện thực hình thành từ khi nào và ở đâu? (traitimsitinh_22081991)

Trả lời: Ở Liên Xô năm 1917

 

8. Trong 4 giai đoạn phát triển của CNXH hiện thực thì giai đoạn là giai đoạn thể hiện tính chất ưu việt của CNXH hiện thực? (traitimsitinh_22081991)

Trả lời: Em cho biết 4 giai đoạn phát triển của chủ nghia hiện thực là gì.

 

9. Trong thời đại hiện nay, các nước tư bản CN nhiều hơn các nước XHCN. Tại sao không gọi là thời đại TB mà lại gọi là thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới? (traitimsitinh_22081991)

Trả lời: Do CNTB không phải là phương thức sản xuất duy nhất trên thế giới mà đang có xu hướng phát triển theo mục tiêu XHCN

 

10.hiện nay có bao nhiêu nước là CNXH hiện thực?mâu thuẫn cơ bản nhất của thời đại hiện nay là gì?Tại saqo gọi là mâu thuẫn cơ bản nhất? (traitimsitinh_22081991)

Trả lời: 4 nướcViệt Nam, Trung Quốc, Cuba, Triều Tiên xác định mục tiêu XHCN cùng với một số nước Mỹ La Tin theo khuynh hướng XHCN.

 

11. Đánh giá như thế náo về triển vọng của CNXH hiện thực? (traitimsitinh_22081991)

Trả lời: Xem giáo trình giáo trinh những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin của Bộ Giáo Dục trang 484.

 

12. Thực trạng nhà nước Việt Nam hiện nay? (traitimsitinh_22081991)

Trả lời: Đề nghị bạn tự đánh giá 3 bộ phận của nhà nước: Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp.

 

13. Khi năng suất lao động tăng và cường độ lao động của người sản xuất  đều tăng gấp đôi thì tổng số hàng hóa và tổng giá trị hàng hóa như thế nào ? (thienhaxanh_75)

Trả lời:

- NSLD tăng gấp đôi: tổng số hàng hóa tăng gấp đôi, tổng giá trị hàng hóa không đổi.

- CDLD tăng gấp đôi: tổng số hàng hóa tăng gấp đôi, tổng giá trị hàng hóa tăng gấp đôi.

(các điều kiện khác không đổi)

 

14. Là cô có thể cho em vài ý kiến về chủ nghĩa Marx-Lenin về chủ  nghĩa Xã hội hiện thực bây giờ, và trước tình hình mới của thế giới bây giờ thì chủ nghĩa xã hội có điều tồn tại, khiếm khuyết j ko? ( nguyen_minh_vu@ymail.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời:Có phải bạn muốn hỏi những hạn chế của CNXH hiện thực? Câu trả lời như sau: Do những hạn chế của CNXH hiện thực nên mới có sự sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu và sự đổi mới liên tục ở Việt Nam và Trung Quốc.

 

15. Mối quan hệ giữa các khâu của quá trình tái sản xuất xã hội, khâu nào là quyết định ? tại sao? Và ý nghĩa của Mối quan hệ đó. (mrhoang_dl)

Trả lời: Bạn tham khảo giáo trình Kinh tế chính trị Mac – Lênnin, chương 2: Tái sản xuất xã hội.

16. Thưa cô, em xin được hỏi là cấu trúc đề thi môn "Những nguyên lý CB của CN MLN" gồm 3 câu phân bố vào những phần nào? có bài tập không? (plant282)

Trả lời: 2 câu vào phần KTCT (6đ), 1 câu CNXHKH (4đ), có thể có bài tập

 

17 . Tại sao giai cấp công nhân và các tầng lớp lao động xã hội khác lại phải chủ động liên minh với giai cấp công nhân? Cho ví dụ minh họa về tính tất yếu của liên minh công nông và các tầng lớp xã hội khác? ( Fonil109@yahoo.com.vn Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: 

Câu hỏi đúng phải là: Tại sao giai cấp công nhân phải chủ động liên kết với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động  xã hội khác? Trả lời câu này như sau: CMXHCN chỉ có thể thành công khi giai cấp công nhân tập hợp được lực lượng xã hội. VD minh họa: mọi cuộc cách mạng XHCN (cách mạng Nga, Việt Nam,…) đều chứng minh cho nội dung trên.

 

 

Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

1. Môn Tư Tưởng.Hồ Chí Minh:.làm rõ căn cứ khoa học để  Hồ Chí Minh lựa chọn mục tiêu CNXH - CNCS ở việt Nam và Nguồn Gốc Hình thành Tư Tưởng Hồ chí Minh? (hero_neverlove)

Trả lời: 

Những căn cứ khoa học đó được giải thích theo cách tiếp cận của HCM về CNXH, có 3 cách tiếp cận như sau:

1. Tiếp cận từ khát vọng giải phóng dân tộc.

            2. Tiếp cận CNXh ở phương diện đạo đức, hướng tới giá trị nhân đạo và nhân văn.

            3. Tiếp cận từ góc độ văn hóa.

            Từ 3 cách tiếp cận đó triển khai:

Ví dụ: tiếp cận từ khát vọng giải phóng dân tộc - mang khát vọng giải phóng dân tộc, sau đó tiếp cận CN Mac- Lenin tìm được sự biện chứng giữa 2 vấn đề đó.

 

2. Ba loại giặc mà Hồ Chí Minh đã để cập trong quá trình xây dựng Đảng và Nhà Nước ta? (pbactv)

Trả lời:

1. CNTB và bọn thực dân

2. Thói quen và truyền thống lạc hậu ( thói quen dốt nát, lạc hậu hay còn gọi là nghèo nàn, dốt nát, lạc hậu )_

            3. CN cá nhân và tư tưởng tiểu TS

 

3. Làm rõ những sáng tạo của Hồ Chí Minh trong tư tưởng giải phóng dân tộc? (thienthantinhyeu_391991)

Trả lời:

1. CN Mac-Lenin: giải phóng giai cấp rồi đến giải phóng dân tộc

    HCM: giải phóng dân tộc làm tiền đề để giải phóng giai cấp

2. CN mac – lenin giải phóng dân tộc sẽ thành công ỏ chính quốc rồi đến thuộc địa

    HCM: cách mang giải phóng dân tộc có thể tiến hành chủ độing sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước CM VS ở chính quốc

 

4. Phân tích quan điểm của HCM về những nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Trong tình hình hiện nay, để xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo TT HCM chúng ta phải làm gì? (hoang_daklak91)

Trả lời: Bạn xem lại Chương 4, phần II TT HCM về ĐCS VN trong sạch vững mạnh)

 

5. Phân tích những luận điểm cơ bản của TT HCM về vấn đề dân tộc. Để thực hiện luận điểm:  kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc và CNXH, CN yêu nước với CN quốc tế của HCM trong tình hình hiện nay chúng ta phải làm gì? (hoang_daklak91)

Trả lời: Bạn xem lại chương II, TT HCM về vấn đề dân tộc và CM giải phóng dân tộc

 

6. Thầy cô làm rõ giúp em quan điểm của HCM về sự thống nhất giữ bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân, tính dân tộc của Nhà nước Việt Nam.hiện nay. Để xây dựng Nhà nước ngang tầm nhiệm vụ của giai đoạn hiện nay theo TT HCM chúng ta phải làm gì? ( nguyen_minh_vu@ymail.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Bạn xem lại Chương 4

 

7. Trình bày quan điểm về những đặc trưng, bản chất, về bước đi và biện pháp xây dựng CNXH của HCM. Đảng ta đã vận dụng quan điểm đó vào công cuộc đổi mới hiện nay như thế nào? ( nguyen_minh_vu@ymail.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời:  Bạn xem lại  Chương 3: TT HCM  về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở VN

 

 

8. Trình bày các giai đoạn hình thành và phát triển của TT HCM trong những giai đoạn đó, giai đoạn nào trong TT HCM có ý nghĩa vạch đường đi cho CMVN? Hãy chứng minh? (hoang_daklak91)

Trả lời: 

Bạn xem lại chương I, phần II, quá trình hình thành và phát triển TT HCM.

Có 5 giai đoạn, tất cả các giai đoạn, giai đoạn nao cũng quan trọng nhưng ở đây giai đoạn 1 ( thời kỳ trước 1911 hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước) là quan trọng nhất. Lý giải: nếu không có tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước thì không thể ra đi tìm đường cứu nước, không thể đến với chủ nghĩa Mac – Lenin đề tìm thấy con đường giải phóng dân tộc

 

9. Xin cô cho em hỏi cấu trúc đề thi của môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh ? Và xin cô gửi cho em đề thi các năm trước ạ ? (pbactv)

Trả lời: 

Đề thi tự luận, Sv được sử dụng tài liệu, thời gian 75 phút. Thông thường, đề thi thường có 2 câu hỏi, mỗi câu hỏi thường có nhiều ý nhỏ để trả lời và thường có phần liên hệ thực tế. Mỗi ca thi khác nhau thường cho những đề khác nhau.

 

 

Môn Kinh tế Vi Mô

 

1. Cho em hỏi trong thị trường độc quyền hoàn toàn: MR=-Q/10 +1000; MC=Q/10 + 400. Nếu chính phủ quy định giá, buộc doanh nghiệp phải gia tăng sản lượng cao nhất, vậy mức giá đó là bao nhiêu?  (kyo_shiro_ntt)

 

2. Thầy cô cho em hỏi:  Điểm khác biệt về lợi nhuận khi áp dụng các dạng phân biệt giá của xí nghiệp độc quyền là gì? Tại sao đường PPF là 1 đường cong lồi về hướng Đông Bắc (loveangel07052000)

 

3. Hàm cung và cầu có dang P=Q+5 và P=1/2Q+20.nếu chình phủ đánh thuế mỗi sản phẩm là 6dvt thì lượng tổn thất vô ích do thuế gây ra là ? Em cám ơn   (thanhdan11991)

 

4. Thầy cô cho em hỏi, thuế xuất nhập khẩu là gì, khi áp đặt 1 biểu thuế nhập khẩu vào 1 mặt hàng thì sẽ ảnh hường đến giá cả của hàng hóa đó  trong nước như thế nào? (SV K35)

 

5.  Thầy cô có thể giải thích rõ lại ví dụ 3 ở trang 63 (sách ktvm_phần tối đa hóa hữu dụng) (loveangel07052000)

 

6. Cho em hỏi: Trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn, cho hàm chi phí SX biên dài hạn của DN là LMC= aX2 + bX + c. Hàm cầu thị trường là P = kQ + l. Như vậy có đủ điều kiện để tính mức sản lượng của doanh nghiệp khi ngành đang cân bằng dài hạn không? (dinhthinh_a4)

7.  Cho em hỏi lợi nhuận kinh tế, lợi nhuận kế toán là gì? Cách tính? (hoangvothanh18)

 

8. Cho em hỏi để không còn tổn thất vô ích do độc quyền gây ra cho xã hội thì chính phủ nên làm gì? Trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn thì để không có tổn thất vô ích thì cần có điều kiện gì?  (realdraw000)

 

9. Kính chào thầy cô cho em hỏi các dạng tính toán thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu dùng và cách giải? Em xin cảm ơn rất nhiều. (phanphuoctoan12)

 

10. Cho hỏi tại sao "Để lắp vào vị trí trống trên dây chuyền sx, bạn sẽ dừng ngay việc thuê thêm công nhân nếu tổng sản lượng giảm"

Cho em hỏi thêm là "Nếu đường đẳng lượng là 1 đường thẳng thì tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên là không đổi", tại sao? (hoangquocthai2005)

 

11.  Đối với hàm sản xuất: Q=4L^0.6*K^0.8,Pl =2,Pk=4,TC=1000 thì nếu tăng lên 10% về chi phí sản lượng tăng lên 14%, tại sao?

 

12.   Người mua 10 sp X và 20 sp Y, Px=20đ/sp,Py=10đ/sp. Để hữu dụng cực đại cá nhân này nên tăng lượng X, giảm lượng Y. Tại sao?

 

 

13.   Thị trường độc quyền hoàn toàn với đường cầu                          P = (-1/10)*Q+200. Để đạt được lợi nhuận tối đa doanh nghiệp cung ứng tại mức sản lượng: 

A.Q>10000           B. Cả ba câu đều sai            C.Q=20000        D.Q<10000

Đáp án chọn D nhưng em không hiểu tại sao?

 

14.  Doanh nghiệp trong thị trường độc quyền hoàn toàn có MR=(-1/10)*Q+400. Nếu chính phủ quy định mức giá buộc doanh nghiệp phải gia tăng sản lượng cao nhất thì mức giá đó là bao nhiêu?

 

15.  Công ty sản xuất kem thành phố điều tra thị trường và thấy rằng có thể bán được 17.500 kg kem mỗi tuần với giá 2USD/ kg. Vì vậy công ty xây dựng 1 nhà máy làm kem với công suất 20.000kg/tuần, định phí của công ty là 6.000USD/tuần và biến phí 0,7USD/tuần . Nếu điều tra thị trường là đúng thì lợi nhuận của công ty thu được trong 1 tuần là bao nhiêu?

 

 

16.  Hàm chi phí trung bình dài hạn của 1 doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn được xác định là LAC=200-Q+0.05Q^2.
a) Sản lượng cân bằng trong dài hạn của doanh nghiệp là bao nhiêu?

b) Tại mức sản lượng cân bằng dài hạn, giá bán trên mỗi đơn vị sản phẩm của doanh nghiệp là bao nhiều?

 

17. Doanh nghiệp trong ngành cạnh tranh độc quyền, cạnh tranh với nhau như thế nào? (thienthantinhyeu_391991)

 

18. Khi MC=MR=AC thì trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn, lợi nhuận kinh tế bằng gì?

Khi MC=MR=AR thì trong thị trường độc  quyền hoàn toàn, lợi nhuận kinh tế bằng gì? (cobethuytinh72)

19. Câu hỏi kinh tế vi mô: chương 7, 8 có thi không ạ? Công thức của tổn thất vô ích xảy ra khi chính phủ đánh thuế? (sanaly_nk)

 

20. Một doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn có hàm chi phí: TC = Q 2 - 5Q +100, hàm số cầu thị trường có dạng = - 2Q + 55. Ở mức sản lượng 13,75 sp thì doanh nghiệp :

A.Tối đa hóa lợi nhuận

B.Tối đa hóa doanh thu.

C.Tối đa hóa sản lượng mà không bị lỗ.

D.Các câu trên đều sai.

(Nguyễn Quang Bình - pbactv)

 

21. Một doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn có hàm chi phí: TC = Q 2 - 5Q +100, hàm số cầu thị trường có dạng:  P = - 2Q + 55. Ở mức sản lượng 13,75 sp thì doanh nghiệp :

A.Tối đa hóa lợi nhuận

B.Tối đa hóa doanh thu.

C.Tối đa hóa sản lượng mà không bị lỗ.

D.Các câu trên đều sai

(Nguyễn Quang Bình - pbactv)

 

22. Thị trường cạnh tranh hoàn toàn có 200 doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp có hàm chi phí sản xuất ngắn hạn:TC = 10q 2 + 10 q + 450 .Vậy hàm cung ngắn hạn của thị trường:

A.P = 2000 + 4.000 Q

B.Q = 100 P - 10

C.P = (Q/10) + 10

D.Không có câu nào dúng

(Nguyễn Quang Bình - pbactv)

 

23. Hàm sản xuất có dạng: Q=L/2+căn bậc 2 của K. Vậy năng suất tăng theo qui mô, hay giảm, hay không đổi? (sanaly_nk)

 

24. Thưa thầy cho em hỏi: Cách viết phương trình đường cung khi có thuế thư thế nào ạ? (nguyenvantoan_20072008)

 

25. Xuất lượng tối ưu có phải là sản lượng tối ưu không ? (sanaly_nk) 

 

 

 

Các câu trả lời môn Kinh Tế Vi Mô sẽ được thầy Huỳnh Văn Thịnh trả lời trong thời gian sớm nhất!

 

 

Buổi Tư vấn mùa thi Trực tuyến thực hiện trên website www.youth.ueh.edu.vn đã kết thúc !

Cám ơn các bạn sinh viên đã theo dõi và tham gia chương trình.

Một số câu hỏi còn lại sẽ được trả lời và đăng lên website trong thời gian sớm nhất !

Mọi câu hỏi thắc mắc về Mùa thi xin gửi về hộp mail: tuvanmuathi.k35.ueh@gmail.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 

Buổi Tư vấn được thực hiện bởi:

Ban cố vấn:

+ TS HUỲNH VĂN THỊNH (phụ trách môn Kinh tế Vi mô)

+ Ths LỘ THỊ KIM CÚC (phụ trách môn Những NLCB của CN Mác Lênin)

+ GV LÊ THỊ ÁI NHÂN (phụ trách môn Tư tưởng Hồ Chí Minh)

Ban hỗ trợ kỹ thuật:

+ Nhận câu hỏi từ sinh viên: Khánh Hưng (Y!M: tuvanmuathi1)

+ Hỗ trợ kỹ thuật Ban cố vấn: Hồ Trọng Trí (môn TTHCM), Nguyễn Thái Hòa (môn  NLCB CN Mác LêNin), Huỳnh Thị Như (môn  KTVM)

+ Tổng hợp câu trả lời từ Ban cố vấn: Phạm Tấn Hưng (Y!M: tuvanmuathi2)

+ Đăng nội dung trả lời lên website youth: Nguyễn Quốc Phong (Y!M: tuvanmuathi3)

+ Chịu trách nhiệm: Quan Hán Xương (CB VP Đoàn)

+ Chỉ đạo kỹ thuật từ Vương quốc Hà Lan: Th.s Bùi Quang Hùng (Bí thư Đoàn trường)

 

 

 

Một số hình ảnh Buổi tư vấn mùa thi trực tuyến K35 được thực hiện tại Văn phòng Đoàn trường A311:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

Dưới đây là các nội dung giải đáp cho các câu hỏi đã đặt trước cho chương trình:

Môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác Lênin

Câu 1: Xin cho em hỏi con người trong thời đại ngày nay cần phải làm gì để trở thành con người mới trong chủ nghĩa xã hội ?

(Nguyễn Thị Thúy Diễm,  thuydiem_2204@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) trước hết phải có con người XHCN". Chúng ta sẽ tiến lên, sẽ chiến thắng trong cuộc thách thức mới của thời đại, chủ yếu là bằng sức mạnh sáng tạo của con người Việt Nam XHCN.

 

Câu 2: Vì sao chứng khoán có giá được gọi là tư bản giả? Vì sao tư bản chủ nghĩa phải nhường 1 phần giá trị thặng dư của mình cho tư bản thương nghiệp? Căn cứ vào đâu? Cách nhường như thế nào?

Thầy, cô giúp em giải thích cụ thể hơn để làm rõ mâu thuẫn của công thức chung của tư bản?

( Hồ Tô Thị Thanh Hương, tao_xanh288@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời:

+ Tư bản giả là tư bản tồn tại dưới hình thức các chứng khoán có giá ( chứng khoán có giá cổ phiếu và trái phiếu được mua bán trên thị trường chứng khoán). Tư bản giả chính là giá thị trường ( thị giá) của cổ phiếu. Gọi là tư bản giả vì sự lên xuống của chúng khồng cần có sự thay đổi của tương ứng của tư bản thật ( tư bản đầu tư vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phát hành cổ phiếu)

+ Tư bản thương nghiệp xem trong giáo trình Những NLCB của CNML trang 296 – 299

 

Câu 3: Thi đề mở thì cách ra đề có khác gì so với những năm trước?

(Thái Phượng Thảo Linh, rabbit_like_carrot219@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Nội dung ra đề cũng sẽ nằm trong chương trình học, nhưng đòi hỏi chúng ta phải liên hệ thực tiễn nhiều hơn!

 

Câu 4: Thầy cô cho em hỏi:

1) Vì sao phân công lao động là cơ sở của sản xuất và trao đổi hàng hóa.

2) Vì sao tiền công có xu hướng giảm dần.

(Hoàng Văn Triều, better_than_never_nty224@gmail.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó Nguyễn Phi Dũng, thiensuaoden101@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó  )

Trả lời:

+ Xem giáo trình Những NLCB của CBML trang 192 – 193

+ Xem giáo trình Những NLCB của CBML trang 258 – 259. Ở đây phải hiểu là tiền công giảm thấp hơn giá trị sức lao động

 

Câu 5: Thầy cô có thể giải thích cụ thể cho em Tỷ suất lợi nhuận là gì? và các nhân tố ảnh hưởng đến nó? (Hồ Văn Hoàng, mrhoang_dl@yahoo.com.vn Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Tỷ suất lợi nhuận chính là tỷ suất giá trị thặng dư, tìm hiểu rõ tại giáo trình Những NLCB của CNML tráng 241-242

 

Câu 6:Tại sao khi khối lượng của cải vật chất tăng thì khối lượng giá trị lại giảm xuống?

(Nguyen Thi Suong, thisuong_91@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Do năng suất lao động tăng

 

Câu 7: Phương thức sản xuất TBCN và sản xuất XHCN thì cái nào được coi là tối ưu và hiện đại phát triển hơn?

(Nguyen Van Tuan, nguyen_van_tuan251@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Theo quan điểm của Mác, CNCS vs CNXH là hình thái kinh tế xã hội xuất hiện sau CNTB vì vậy nó sẽ tối ưu hơn và hiện đại hơn

 

Câu 8: Phân tích quy luật giá trị thặng dư?

(Hoàng Thị Như Quỳnh, quynh2941991@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Phần này rất nhiều, và được trình bày khá rõ trong mục 2, chương 3 giáo trình Những NLCB cuả CNML

 

Câu 9: Phân tích quy luật chuyển hoá từ những sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại. Hãy dẫn ra những ví dụ để khẳng định ý kiến của người thầy thuốc Đức nổi tiếng "Tất cả là chất độc và tất cả là thuốc bệnh, thế này hay thế kia đều do liều lượng tạo nên"

( Nguyễn Nhân Ngọc Tú, mr.nguyentu0502@gmail.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Quy luật chuyển hóa này tham khảo tại giáo trình Những NLCB của CNML!

Mọi thuốc chữa bệnh kể cả thuốc bổ đều trờ thành thuốc độc nếu sử dụng quá liều ( “độ” trong triết học)

 

Câu 10: Phân biệt giữa quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư?

( Võ Hồng Nhung, geminee_hn@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Quy luật giá trị là cơ sở của mọi nền tảng kinh tế, thể hiện sự chi phối của nó trong quá trình sản xuất,  phân phối trao đổi, làm sao cho các quá trình đó phù hợp với những đặc điểm tiêu dung và tích trữ xã hội.

Quy luật giá trị thặng dư là phần giá trị dôi ra ngoài giá trị sức lao động, do công nhân làm thuê tạo ra và bị nhà tư bản chiếm không. Giá trị thặng dư phản ánh bản chất của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa - quan hệ bóc lột của nhà tư bản đối với lao động làm thuê. 

 

Câu 11: Phân biệt giữa quy luật giá trị và giá cả hàng hóa?

( Nguyen Tan Viet Tu, ntanviettu@gmail.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: "Giá  trị hàng hóa" là giá trị thực bao gồm toàn bộ chi phí để tạo ra hàng hóa đó.

Giá  cả hàng hoá" là giá trị hàng hóa trong thị trường. Giá cả hàng hóa có thể cao hơn hoặc thấp hơn "Giá trị hàng hoá".

 

Câu 12:

1. Ở chế độ Xã hội Chủ nghĩa: “Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” là sao? Khi tiến tới XHCN thì còn xuất hiện giá trị thặng dư hay không? Nếu không còn thì đó là nền kinh tế như thế nào?

2. Tại sao kinh tế xã hội phát triển thì tôn giáo ngày càng hoàn thiện? Khi xã hội Việt Nam tiến tới Chủ nghĩa Cộng Sản thì tôn giáo còn tồn tại không?

( Nguyen Viet The, viethe_kt24@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời:

1. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác: “Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” là đặc trưng của giai đoạn cao của CNCS chứ không phải của CNXH

Khi tới CNXH thì vẫn có giá trị của sản phẩm thặng dư nhưng nó không thuộc quyền sở hữu tư nhân mà thuộc quyền sở hữu xã hội

2. Khi đời sống vật chất ngày càng đầy đủ thì con người ta lại hướng về những giá trị tinh thần, thế nên kinh tế phát triển thì kèm theo tôn giáo cũng ngày càng phát triển và hoàn thiện mình!

Thứ nhất tôn giáo là một phạm trù lịch sử thế nên tôn giáo có thể tồn tại rất lâu dài nhưng không phải là mãi mãi

Thứ hai theo Marx thì chủ nghĩa cộng sản sẽ là giai đoạn cuối cùng của xã hội loài người.

Và như thế rất có thể tôn giáo sẽ biến mất ở chủ nghĩa cộng sản ( hoặc có thể sẽ biến mất ở xã hội chủ nghĩa, vì khoảng thời gian từ TBCN lên XHCN rất là lâu, và từ XHCN lên TBCN là vô cùng gian nan, và chúng ta lại chỉ biết là tôn giáo tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định thế nên không thể nói chính xác là tôn giáo sẽ biến mất tại hình thái nào)

Nhưng xin nhắc lại là chủ nghĩa cộng sản hay xã hội chủ nghĩa không hề mâu thuẫn hay phủ nhận tôn giáo, thế nên tôn giáo tồn tại hay không không phụ thuộc vào việc xã hội đang ở hình thái nào mà là xã hội có nền văn minh như thế nào! ( Marl đã từng nói có ý là tôn giáo còn tồn tại khi con người ta còn đau khổ)

 

Câu 13: Nguồn gốc của giá trị thặng dư là gi? Nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương trong CNTB?

(Đào Trọng Vũ, nita_dvtv_159@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời:

Nhân tố quyết định việc sản xuất giá trị thặng dư theo quan điểm chủ nghĩa Mac là nhân tố sức lao động của người công nhân (Chủ yếu là giá trị sử dụng của hàng hoá sức lao động).

Các nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương:

- Quy định của pháp luật.

- Thị trường bên ngoài.

- Các yếu tố bên trong doanh nghiệp.

- Vùng địa lý.

- Nhóm các yếu tố khác

 

Câu 14: Nghiên cứu tư bản tài chính chúng ta rút ra điều gì trong việc quyết các vấn đề khủng hoảng tài chính trên thế giới hiện nay? Trên thế giới hiện nay hình thức xuất khẩu nào là chính ?

( Phan Thanh Cần, boysports209@yahoo.com.vn Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: 

+ Tư bản tài chính  ngày nay có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế toàn cầu, nhưng nó cũng chứa đựng nguy cơ của cuộc khủng hoảng toàn cầu ( hầu hết các cuộc khủng hoảng đều bắt đầu từ lĩnh vực tài chính)

+ Có 2 hình thức chính: XK hàng hóa – dịch vụ và XK tư bản

 

Câu 15:Nếu không có tiền tệ thì các hàng hóa không thể trao đổi được với nhau, nhận xét quan điểm trên như thế nào? Có phải khủng hoảng kinh tế chỉ tồn tại dưới CNTB? Vì sao khủng hoảng kinh tế dưới CNTB lại có tính chu kì?

(Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, thaonguyen260206@gmail.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời:

+ Nếu không có tiền thì hàng hóa sẽ trao đổi trực tiếp hàng đổi hàng!

+ Kinh tế hàng hóa chứa sẵn mầm mống của khủng hoảng, sản xuất TBCN biến những mầm mống ấy thành hiện thực. Khủng hoảng KT trong CNTB mang tính chu kì là do khủng hoảng là phương thức giải quyết tạm thời mâu thuẫn cơ bản của CNTB

 

Câu 16: Môn này có rất nhiều bài tập, vậy nên học và làm bài tập như thế nào cho hiệu quả. Thi học kì là tự luận, vậy có bài tập không hay chỉ lý thuyết thôi?

( Trương Quế Chi, truongquechi91@gmail.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Bạn nên đọc sách để ngẫm nghĩ các phần lý thuyết từ đó có thể suy rộng và áp dụng cho các vấn đề kinh tế xã hội thì sẽ thấy thú vị và hiệu quả hơn! Còn về bài tập hay lý thuyết thì môn này không chia ranh giới quá rõ ràng như bạn nói . Đề ra học kỳ thường đòi hỏi bạn suy luận và vận dụng vào thực tế nhiều hơn, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế đó bạn!

 

Câu 17: Lênin có câu : " Chế độ dân chủ là một hình thức nhà nước, một trong những hình thái của nhà nước. Cho nên, cũng như mọi nhà nước, chế độ dân chủ là việc thi hành có tổ chức, có hệ thống sự cưỡng bức đối với người ta". Vậy xin thầy cô giải thích hộ em vấn đề trên. Em xin chân thành cảm ơn.

(Diệp Phong Niên, diep_phong_nien@yahoo.com.vn Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Bạn Phong Niên nên cho biết nguồn chính xác của câu trích trên!

Câu 18: Hình thức thi cuối kì là gì?

(Phan Phuoc Toan,   phanphuoctoan12@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó Trương Thị Chí Thanh, chithanh_2212@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Hình thức thi cuối kỳ là thi tự luận, đề mở

 

Câu 19: Em xin hỏi đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa là bỏ qua những gì và không bỏ qua những gì?

(Lê Sỹ, lesy1991@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời:Theo Lenin thì chỉ bỏ qua sự thống trị của giai cấp tư sản, tức bỏ qua sự hình thành nhà nước tư sản. Không được bỏ qua các giai đoạn phát triển, những phương thức, con đường mà CNTB đã đi qua để phát triển kinh tế - xã hội, chỉ khác là các nước XHCN sẽ đi nhanh hơn để vượt qua trình độ phát triển của CNTB, đạt đến một trình độ phát triển cao hơn

 

Câu 20: Em có một thắc mắc: Liệu chủ nghĩa xã hội của ta hiện giờ có mặt hạn chế nào không? Nếu có phiền thầy cô giải đáp giùm em!

(Hồ Nghĩa Hửu, nghiahuu_nh@yahoo.com.vn Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Xin nhắc lại là nước ta hiện nay chưa có xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa xã hội không phải là chủ nghĩa hoàn thiện nhất và đương nhiên phải có mặt hạn chế tương đối nào đó, và bạn có thể dễ dàng so sánh được với chủ nghĩa cao nhất (theo Marx) là chủ nghĩa cộng sản để tìm ra nó.

 

Câu 21: Tại sao tiền công danh nghĩa có xư hướng tăng lên, tiền công thực tế giảm xuống?

(Thai Thi Ha Ly, u_map@ymail.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời:

+  Tiền công danh nghĩa tăng do sự phát triển của nền kinh tế, do nhu cầu tối thiểu tăng, do trình độ của công nhân tăng, do thắng lợi của công nhân trong cuộc đấu tranh đòi tăng lương.

+  Tiền công thực tế  giảm do lạm phát (là tình trạng phổ biến) dẫn đến giá cả hàng hóa tăng làm giảm số H-Dvụ mà họ mua được. Thất nghiệp (cung LĐ> cầu LĐ) nên TCDN < giá trị SLĐ cũng làm giảm TCTT

 

Câu 22: Bản chất linh hồn sống của chủ nghĩa Mác là gì?

(Nguyen Thi Tho, tuelinh_as@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Là cách mạng. Chủ Nghĩa Mác không chỉ giải thích thế giới mà còn cải tạo thế giới

 

Câu 23: Cho em hỏi theo su hướng của giới trẻ hiện nay thì muốn đi theo con đường tư bản, muốn trở muốn làm giàu theo con đường tư bản. Thầy co cho em hỏi xem cái su hướng này có anh hưởng gì đến sứ mệnh lịch sử công nhân không? Em thấy trong nhiều dạy làm giàu thì định hướng làm giàu theo con đường tư bản là chính, vây các thầy cô có thể giải đáp cho em hiểu hệ tư tưởng của mac về giai cấp, bóc lột, sứ mệnh lịch sử có làm cản trở con đường lập nghiệp của thế hệ trẻ không? tại sao?

( Nguyễn Hiền Nhơn, MR.kaj19@gmail.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời:Cho đến nay không có một điều tra nào để xác định xu hướng bạn nêu. Hiện nay định hướng XHCN ở VN không cản trở mong muốn làm giàu của mọi người, mà ngược lại đang khuyến khích làm giàu. Nhà nước VN cũng đang nỗ lực xây dựng môi trường kinh doanh ở VN theo thông lệ quốc tế

 

Câu 24: Cho em hỏi cách mạng IT là gì?

( Pham Thi Ngoc Trang, trangphamdhkt68@gmail.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời : Cách mạng IT ( Information Technology – Công nghệ thông tin ) là cuộc cách mạng trong lĩnh vực nghiên cứu, sản suất, truyền bá và sử dụng thông tin. Nó thường đề cập đến sự phát triển các lĩnh vực như hệ thống mạng, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu …

 

Câu 25:

1.Quan điểm về Chủ nghĩa xã hội theo Đảng cộng sản Việt Nam , theo Hồ Chí Minh và theo Mác- Lenin như thế nào?

2. Khi hàng hóa được trả đúng như giá trị sức lao động thì nhà tư bản có thu được giá trị thặng dư hay không? Tại sao thực tế thường trả thấp hơn giá trị sức lao động?

(Lưu Thị Cẩm Vân, van200715@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó  và   Nguyen Thi Ly , canhdongtuyet_a2@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời:

1. Câu này quá rộng, bạn nên xác định rõ quan điểm về vấn đề gì của CNXH

2. Câu hỏi này phải điều chỉnh lại, câu hỏi đúng nên là Khi tiền công được trả đúng giá trị Sức lao động thì nhà tư bản có thu được giá trị thặng dư không? Có, Vì khi đưa vào sử dụng, SLĐ sẽ tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị SLĐ. Khoảng chênh lệch giữa giá trị mới và giá trị SLĐ chính là giá trị thặng dư!

Tiền công có xu hướng thấp hơn giá trị SLĐ do 2 nguyên nhân:

+ Do cung SLĐ luôn lớn hơn cầu SLĐ ( thất nghiệp)

+ Do lạm phát làm tiền bị mất giá ( giá cả hàng hóa tăng ) nên tiền công thực tế giảm dù tiền công danh nghĩa không giảm

 

Câu 26:

1. Những nhân tố ảnh hưởng tiền công thực tế hay những giải pháp tăng mức sống người công nhân?

2.  Nếu hàng hóa là hàng tiêu dùng thì ảnh hưởng tích lũy như thế nào, còn nếu là hàng hóa tư liệu sản xuất ảnh hưởng tích lũy như thế nào?

3.  Chỉ rõ TB cho vay vừa độc lập vừa phụ thuộc TBCN?

4. Tại sao hàng hóa sức lao động lại là chìa khóa của công thức chung?

5.  Biểu hiện của quy luật giá trị thặng dư trong các giai đoạn phát triển của CNTB?

6.  Tại sao sản xuất ra giá trị thặng dư của tư bản được gọi là quy luật kinh tế cơ bản của CNTB?

7.  Tại sao tiền công là giá cả của sức lao động mà ko phải của lao động?

8.  Phân tích quá trình hình thành thị trường?

9.  Tại sao thời gian này nhà nước lai quan tâm đến phúc lợi xã hội?

10.  Nếu tiền lương được trả đúng bằng sức lao động thì có bóc lột sức lao động không? Nhà tư bản có thu được giá trị thặng dư không? Nếu có thì giá trị thặng dư được lấy từ đâu?

(Trần Thị Hòa, agent.008_vietnam@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời:  

1. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương:

- Quy định của pháp luật.

- Thị trường bên ngoài.

- Các yếu tố bên trong doanh nghiệp.

- Vùng địa lý.

- Nhóm các yếu tố khác

2. Hàng hóa là hàng tiêu dùng thế nên không tham gia vào qua trình sản xuất nên không làm cho quá trình tích lũy tăng. Còn hàng hóa là TLSX  ( máy móc, thiết bị…) tham gia vào toàn bộ quá trình sản xuất làm quy mô tích lũy tư bản ngày càng tăng

3. Tư bản cho vay là tư bản tiền tệ tạm thời nhàn rỗi mà chủ sở hữu nó cho người khác sử dụng trong một thời gian nhằm nhật được một số lợi tức nhất định (z)

TBCV độc lập:

- TBCV quyền sở hữu tư bản tách rời sử dụng tư bản

- TBCV là hàng hóa đặc biệt

- TBCV vận động theo T-T’ trong đó T’=T+z

TBCV là 1 hình thái của TBCN, nhằm tạo ra lợi nhuận, tuy nhiên. Sự vận động của TBCN chỉ biến đổi mối quan hệ TB cho chay và TB đi vay, tiền đẻ ra tiền, do đó quan hệ bóc lột của TBCN được che dấu một cách kín đáo

4. Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động có tính chất đặc biệt, nó là nguồn gốc sinh ra giá trị, tức là nó có thể tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị của bản thân nó! Đó là chìa khóa để giải thích mâu thuẫn của công thức chung tư bản. Chính đặc tính này đã làm cho sự xuất hiện của hàng hóa sức lao động thành điều kiện để tiền tệ chuyền hóa thành tư bản

5. Biểu hiện này được phân tích rõ ràng trong giáo trình, có thể bạn định hoi biểu hiện của nó trong chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh chăng!!?

6. Từ việc giải thích việc tạo ra giá trị thặng dư đã giải thích được các điều khác từ hình thái chủ nghĩa TB, thế nên đây được gọi là quy luật kinh tế cơ bản của CNTB

7. Vì lao động không phải là hàng hóa

8.  Không hiểu rõ ý câu hỏi bạn để cập tới định nghĩa nào, bạn có thể phải hồi lại cho CT để được thấu đáo!

9. Không phải thời gian này nhà nước mới quan tâm đến phúc lợi xã hôi, nhà nước ta lúc nào cũng quan tâm đến phúc lợi xã hôi, cơ bản là ngày này nhà nước ta có điều kiện hành động nhiều c/s phúc lợi xã hội và nó rõ ràng có thể nhìn thấy hơn trước

10. Khi tiền công được trả đúng giá trị Sức lao động thì nhà tư bản có thu được giá trị thặng dư không? Có, Vì khi đưa vào sử dụng, SLĐ sẽ tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị SLĐ. Khoảng chênh lệch giữa giá trị mới và giá trị SLĐ chính là giá trị thặng dư!

 

Câu 27:

1) Vì sao phân công lao động là cơ sở của sản xuất và trao đổi hàng hóa?

2) Vì sao tiền công có xu hướng giảm dần?

( Nguyễn Phi Dũng, thiensuaoden101@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời:

1. Phân công lao động là một trong hai điều kiện để sản xuất hàng hóa ra đời và tồn tại. Ta biết rằng: Phân công lao động là sự phân chia lao động xã hội một cách tự phát thành các nghành nghề khác nhau, tạo ra chuyên môn hóa lao động, do đó dẫn đến chuyên môn hóa sản xuất, khi có phân công lao động thì mỗi người sản xuất sẽ làm một cộng việc cụ thể, và chỉ tạo ra một vài sản phẩm nhất định, nhưng cuộc sống mỗi người lại cần nhiều sản phẩm khác nhau, để thỏa mãn nhu cầu họ phải có mối liên hệ phụ thuộc nhau, trao đổi cho nhau… phân công lao động là cơ sở và tiền đề của sản xuát hàng hóa

2. Ở đây hợp lý hơn phải nói đến tiền công thực tế!

Tiền công thực tế  giảm do lạm phát (là tình trạng phổ biến) dẫn đến giá cả hàng hóa tăng làm giảm số H-Dvụ mà họ mua được. Thất nghiệp (cung LĐ> cầu LĐ) nên TCDN < giá trị SLĐ cũng làm giảm TCTT

 

Câu 28:

1. Tại sao nói bản chất của tiền là một hàng hóa đặc biệt?

2. Phân tích các giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta.

3. Hãy cho biết mục đích, biện pháp, kết quả và ý nghĩa của cạnh tranh trong nội bộ ngành và cạnh tranh giữa các ngành.

(Trương Thị Thanh Tuyền, cobengaythot4@gmail.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời:

1. Tiền tệ là một loại hàng hóa đặc biệt, dùng làm vật ngang giá chung cho tất cả các hàng hóa, là sự thể hiện chung của giá trị và lao động xã hội, nó biểu hiện quan hệ sản xuất giữa những người sản xuất hàng hóa do quá trình phát triển lâu dài của sản xuất và trao đổi hàng hóa tạo ra. Đó là nguồn gốc và bản chất của tiền tệ.

2. Giải pháp

-. Thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều thành phần

-. Mở rộng phân công lao động, phát triển kinh tế vùng, lãnh thổ, tạo lập đồng bộ các yếu tố thị trường

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

-Giữ vững ổn định chính trị, hoàn thiện hệ thống luật pháp, đổi mới các chính sách tài chính tiền tệ giá cả

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống điều tiết kinh tế vĩ mô, đào tạo đội ngũ quản lý kinh tế và các nhà kinh doanh giỏi

-. Thực hiện chính sách đối ngoại có lợi cho phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

- Giải quyết những hạn chế còn tồn tai của kinh tế thị trường 

 

Câu 29: Chủ nghĩa thực dân khác chủ nghĩa đế quốc như thế nào, tại sao gọi là thực dân Pháp và đế quốc Mĩ mà không nói ngược lại ?

( Cam Phung, phungk35@gmail.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn độc quyền của chủ nghĩa tư bản, là giai đoạn phát triển tất yếu của chủ nghĩa tư bản. (Bạn có thể tham khảo thêm tài liệu để hiểu rõ hơn về chủ nghĩa đế quốc)

Chủ nghĩa Thực dân là chính sách tạo dựng và duy trì hình thức thuộc địa của người dân ở lãnh thổ này lên lãnh thổ khác!

Thế nên người ta gọi là thực dân Pháp và đế quốc Mĩ chứ không gọi ngược lại.

 

Câu 30: Thế nào là cơ chế thị trường? Cơ sở khách quan của việc chuyển nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước là gì? ( httdiemlop98k35@gmail.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Cơ chế thị trường là sự vận động của cung, cầu, giá cả ( những yếu tố của thị trường ) dưới sự điều chỉnh của quy luật thị trường ( QL giá trị, QL cung cầu, QL cạnh tranh, QL lưu thông tiền tệ).

Nội dung câu hỏi tiếp theo không rõ nghĩa!

 

Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Phần đáp án đề nghị của chương trình (mang tính tham khảo)

 

Câu 1: "Dĩ bất biến ứng vạn biến" trong phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh là như thế nào?

(Nguyễn Thị Phương Nhung ,   phuongnhung.kt09@gmail.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Phương châm “Dĩ bất biến ứng vạn biến” nghĩa vắn tắt là “lấy sự không thay đổi để đối phó với cái thay đổi. Tham khảo thêm giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

Câu 2: Các câu hỏi cuối kỳ sẽ nằm toàn bộ trong chương trình học hay là có những câu hỏi vận dụng khác?

( Lê Thảo Nhi , lenhi3577@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Thi cuối kỳ vừa có trong chương trình học nhưng vừa có kết hợp với liên hệ thực tế!

 

Câu 3: Hãy vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng Sản Việt Nam vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay?

( Nguyễn Hữu Nam , huunam0913@gmail.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Bạn có thể tham khảo phần :

+ Xây dựng Đảng -  Quy luật tồn tại và phát triển của Đảng

+ Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam

Của phần Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh

(Trang 148, giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh). Từ đó để rút ra sự vận dụng.

 

Câu 4: Hình thức thi cuối kì là gì?

( Phan Phuoc Toan, phanphuoctoan12@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó   và   Trương Thị Chí Thanh , chithan_2212@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Hình thức thi cuối kỳ của môn Tư tưởng Hồ Chí Mình là thi tự luận và đề mở !

                                                                                                          

Câu 5: Làm sao để nhớ được các mốc thời gian một cách nhanh và chính xác nhất?

( Nông Thị Tuyết Anh , nt2a2303@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Không có cách nào khác là học bạn à!

Bạn ghi các sự kiện ra giấy, đầu tư thời gian mỗi ngày mỗi ít và ngồi học thử xem !

 

Câu 6: Những phẩm chất đạo đức cách mạng của con người Việt Nam với tư tưởng Hố Chí Minh?

( Trình Thị Kiều Loan , trinhkieuloan@gmail.com.vn Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Câu hỏi chưa được rõ lắm!

Bạn có thể tham khảo thêm phần  Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức ( Trang 253 Giáo trình TT HCM)

 

Câu 7: Những phẩm chất đạo đức mới của con người Việt Nam hiện nay?
Vai trò, vị trí của đạo đức cách mạng?

( Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, thaonguyen260206@gmail.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: 1

1.Trung với nước, hiếu với dân

2.Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

3.Thương yêu con người

4.Tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung

Bạn có thể xem trang 253 đến 256 sách giáo trình môn Tư Tưởng HCM để biết vai trò và vị trí của đạo đức cách mạng

 

Câu 8: Phân biệt chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân?

( Nguyễn Thanh Tâm , codaibenduong_ldp@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn độc quyền của chủ nghĩa tư bản, là giai đoạn phát triển tất yếu của chủ nghĩa tư bản.

Chủ nghĩa Thực dân là chính sách tạo dựng và duy trì hình thức thuộc địa của người dân ở lãnh thổ này lên lãnh thổ khác!

 

Câu 9: Qua môn học tư tưởng HCM, chúng ta có thể rút ra những bài học gì? Liên hệ với thực tiễn như thế nào?

(Hồ Tô Thị Thanh Hương, tao_xanh288@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Liên hệ với thực tiễn chúng ta là những sinh viên, thế hệ trẻ của đất nước, cần phải thấm nhuận tư tưởng đạo đức HCM. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

+ Một là, học trung với nước, hiếu với dân, suốt đời đấu tranh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người

+ Hai là, học cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đời riêng trong sang, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường.

+ Ba là, học đức tin tuyệt đối vào sức manh nhân dân, kính trọng nhân dân, và hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, luôn nhân ái, vị tha, khoan dung và nhân hậu với con người.

+ Bốn là, học tấm gương về ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, gian nguy để đạt được  mục đích cuộc sống.

 

Câu 10: Thầy cô làm rõ giúp em về sự vận dụng và phát triển tư tưởng văn hóa của HCM với việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?

(Pham Trung Hiep , codaibenduong_ldp@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời : Bạn có thể tham khảo giáo trình hoặc file đính kèm vì phần này khá dài!

 

Câu 11: Trình bày những chuẩn mức đạo đước của con người Việt Nam theo tư tưởng HCM. Vận dụng những nguyên tắc xây dựng đạo đức của người vào việc rèn luyện đạo đức bản thân ?

( Nguyễn Nhân Ngọc Tú , mr.nguyentu0502@gmail.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Những chuẩn mực đó là:

1. Trung với nước, hiếu với dân

2. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

3. Thương yêu con người

4. Tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung

Những nguyên tắc xây dựng đạo đức của người vào việc rèn luyện bản thân là:

1. Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức

2. Xây đi đôi với chống

. 3. Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời

Tìm hiểu thêm giáo trình Tư tưởng HCM trang 261 đến trang 266

 

Câu 12: Từ cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh.Chúng ta học được điều gì?

( Hà Huy Anh , huyanh1991@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời :

 + Một là, học trung với nước, hiếu với dân, suốt đời đấu tranh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người

+ Hai là, học cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đời riêng trong sang, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường.

+ Ba là, học đức tin tuyệt đối vào sức manh nhân dân, kính trọng nhân dân, và hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, luôn nhân ái, vị tha, khoan dung và nhân hậu với con người.

+ Bốn là, học tấm gương về ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, gian nguy để đạt được  mục đích cuộc sống

 

Môn Kinh tế Vi Mô

Phần đáp án đề nghị của chương trình (mang tính tham khảo)

 

Câu 1:

 1.Cho hàm số cung và hàm số cầu như sau: P=70-2Q   ; P=10+4Q  làm thế nào để tìm được thặng dư của nhà sản xuất?

 2.Cho hàm số cung và hàm số cầu như sau:Q= - 2P+200  ;   Q=2P-40  nếu chính phủ tăng thuế là 10 đồng/sản phẩm thì tổn thất vô ích do việc đánh thuế này là bao nhiêu?

(Trần Thị Thu Hiền , tranhien45@gmail.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời:

1. Cân bằng thị trường

QD = QS

70 – 2Q = 10 + 4Q

Q = 10

P = 50

(Tự vẽ hình nhé, sẽ dễ hơn rất nhiều nếu bạn vẽ hình!)

PS =  10 x (50 – 10)/2 = 200

 

2.  P = 100 – QD/2

P = 20 + QS/2

Cân bằng thị trường: QD = Qs

Q = 80, P = 60

(Vẽ hình ra), tổn thất vô ích = tổng thặng dư trước – (tổng thặng dư sau + tổng tiền thuế)

 

Câu 2:  Khi nhà nước đánh thuế một mặt hàng cao cấp, thì người mua hay người bán chịu thuế nhiều hơn, hay bên nào đó chịu hoàn toàn thuế, cách làm như thế nào?

( Trương Quế Chi,   truongquechi91@gmail.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời:  Hàng hóa cao cấp: |ED| > 1 => Người mua chịu ít thuế, người bán chịu nhiều thuế hơn.

 

Câu 3: Xin cho em hỏi khi mức giá tối đa Pmax thấp hơn giá cân bằng thì thị trường xảy ra hiện tượng gì? nói "thiếu hụt hàng hóa trên thị trường" và "khan hiếm hàng hóa trên thị trường" là giống và khác nhau như thế nào?

(Nguyễn Thị Thúy Diễm , thuydiem_2204@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời:  P max < P cân bằng

Cầu < cung

Thiếu hụt hàng hóa

Giống:  Cả hai đều là lượng cầu > lượng cung

Khác: Thiếu hụt là kết quả của sụ can thiệp vào thị trường (như các chính sách của chính phủ...) dẫn dến cung < cầu. Tuy nhiên, các nhà sản xuất vẫn muốn bán với sản lượng cao hơn ( bằng với sản lượng cân bằng) nhưng chỉ do bị các yếu tố bên ngoài hạn chế.

Khan hiếm là kết quả do 1 sự tăng manh trong cầu hay 1 sự giảm mạnh trong cung. Ở đây mức sản lượng bán đã đạt thoả mạn cũng nhà sản xuất. Họ không muốn hay ko có khả năng sản xuất thêm nữa

 

Câu 4: Hãy dùng những đường cong bàng quan và đường ngân sách để phân tích và chỉ ra nhược điểm của 2 loại chỉ số giá Paasche và Laspeyres?

( Đinh Lê Viết An, dinhlevietan.ueh@gmail.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Gợi ý trả lời

 Trước hết cần đọc công thức tạo ra 2 chỉ số giá này!!!(Phần Chỉ số giá trong Vĩ Mô)

2 công thức khác nhau ở Qt và Qo, điều này nói lên điều gì?

Xem lại ý nghĩa đường Bàng quan nói lên điều gì?

Nếu Q kg đổi mà P thay đổi điều gì xãy ra

Nếu Q thay đổi mà P kg đổi điều gì xãy ra

Nếu Q thay đổi mà P thay đổi điều gì xãy ra

Từ đó rút ra nhận xét

 

Câu 5: Nếu chính phủ đồng ý tăng tiền lương tối thiểu thì sự thay đổi số việc làm phụ thuộc như thế nào vào hệ số co dãn của cầu và của cung . và sự thay đổi số người thất nghiệp khi tăng tiền lương tối thiểu phụ thuộc ra sao vào hệ số co dãn của cung và cầu.phụ thuộc vào một trong hai hay cả hai hay không phụ thuộc vào cái nào?

( Nguyễn Bảo Trân, reievavn@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời:       

Tiền lương để mua hàng hoá lao động, lương tối thiểu tăng => số việc làm  giảm (theo qui luật cung cầu)

Còn về sự thay đổi số người thất nghiệp, ta xét dộ co dãn: |ES| < |ED| : lượng người nộp đơn xin việc < lượng nhà sản xuất muốn thuê thêm => thất nghiệp giảm. |ES| > |ED| thì  ngược lại, |ES| = |ED| => không đổi

 

Câu 6: Chính sách tài khoá mở rộng là gì?   

Có phải là: Chính sách tài khoá trước áp lực hội nhập WTO không ạ?

(Nguyễn Nhân Ngọc Tú,   mr.nguyentu0502@gmail.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: : Chính sách tài khóa mở rộng : là chính sách tăng cường chi tiêu của chính phủ (G > T) thông qua chi tiêu chính phủ tăng cường hoặc giảm bớt nguồn thu từ thuế hoặc kết hợp cả 2. Việc này sẽ dẫn đến thâm hụt ngân sách nặng nề hơn hoặc thặng dư ngân sách ít hơn nếu trước đó có ngân sách cân bằng. (vấn đề Vĩ Mô)

 

Câu 7: Ý nghĩa thực tiễn của trợ cấp là gì?

(Nguyễn Quốc Hưng ,   khuglog@gmail.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời:  Trợ cấp là biện pháp giúp đỡ đối tượng cần giúp đỡ như người TD, nhà SX…, đây chỉ là biện pháp nhất thời, hay riêng dành cho 1 số trường hợp nào đó thôi!!!

 

Câu 8: Em uốn hỏi là vì sao lại có trường hợp khi nhà nước đánh thuế mà giá lúc có thuế lại thấp hơn giá lúc đầu ạ ?

(Nguyễn Phi Dũng, thiensuaoden101@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Đó là thuế đánh vào cầu.

 

Câu 9: Khi có sự can thiệp của nhà nước những trường hợp ,biện pháp chịu thiệt ít nhất. Trong trường hợp cung-cầu cân bằng thì có phải là Doanh Nghiệp sẽ có lợi nhuận tối đa không?

(Nguyen Van Tuan,   nguyen_van_tuan251@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Câu hỏi của bạn chưa rỏ ý!

Cân bằng cung cầu khi Qs=Qd

 

Câu 10: Trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn:

a.Khi nào thì doang nghiệp ngừng kinh doanh?

b.Tại sao khi FC=0 thì điểm hòa vốn cũng chính là điểm ngừng kinh doanh của doang nghiệp?

(Trình Thị Kiều Loan, trinhkieuloan@gmail.com.vn Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời:   

a.  TR < TC

P = AVCMin

Lỗ = TFC

b. Khi FC=0 thì khi đó chi phí biến đổi= tổng chi phí TVC=TC <=> AVC=AC. hay 2 đường chi phí biến đổi trung bình và chi phí trung bình trùng nhau. do đó nó sẽ cắt đường chi phí biên tại cùng 1 điểm => điểm hòa vốn trùng với điểm đóng cửa

 

Câu 11:

a, Trên cùng một đường cầu tuyến tính dọc xuống theo qui luật cấu, ứng với mức giá càng cao thì độ co giãn của cấu theo giá sẽ như thế nào?

b. Nếu doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hoả qui định sản lượng tại đó có doanh thu biên bằng chi phí biên bằng chi phí trung bình thì lợi nhuận kinh tế sẽ như thế nào?

c.Trong thị trường cạnh tranh độc quyền có đường cung ngắn hạn không?

(Nguyen Ngoc Phuong Thao, phuongthao241@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời:

 a. Xí nghiệp đóng cửa khi MR= AVC, vi khi đó xí nghiệp ko thể bù đắp chi phí cố định. Nếu MR <AVC, thì xí nghiệp cáng lỗ lớn hơn nữa. Thị trường cạnh tranh, P =MR nên điểm đóng cửa: P = AVC. Vậy, xí nghiệp đóng cửa khi P < AVC

b. Thị trường cạnh tranh: P +MR, p=MR. Xí nghiệp hòa vốn khi MR = AC. Mà AC = AVC +AFC. Vì AFC = FC/Q =0

AC = AVC => MR = AVC

Khi MR = AVC là đóng cửa, do vậy đóng cửa là hòa vốn khi FC = 0

c. Không

 

Câu 12: Phân biệt đường cung ngắn hạn và đướng cung dài hạn của các loại thị trường?

(Dương Tân Huân Kiendinh2014@gmail.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Trong cạnh tranh đường S ngắn hạn là đường MC từ AVC min trở lên

Trong cạnh tranh đường S dài hạn là đường MC từ AC min trở lên

 

Câu 13:

a.Tại sao ban đầu tốc độ giá tăng của TVC chậm hơn tốc dộ tăng của sản lượng và sau đó lại nhanh hơn?

b. Tại sao khi xí nghiệp đã thiếp lập được quy mô sản xuất hợp lý tương ứng ở mỗi mức sản lượng thì lúc đó SMC=LMC khi xi nghiep da thiet lap duoc quy mo san xuat hop li tuong ung o moi muc san luong, thi luc do SMC=LMC tai san luong do.

( Cao Thị Tâm, caotam_157@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời:

a. Bạn đã hiểu chưa đúng lí thuyết rồi! Bạn xem lại lý thuyết tại giáo trình kinh tế vi mô về vấn đề này!

b. Để tối đa hóa lợi nhuận trong dài hạn , xí nghiệp phải thực hiện ở mức sản lượng Q , tại đó LMC=MR=P .Để sản xuất mức sản lượng Q với chi phí thấp nhất , xí nghiệp phải thiết lập quy mô  sản xuất ( SAC) sao cho tiếp xúc với (LAC) tai Q , do đó tại sản lượng này SAC=LAC và SMC=MR . Do đó tổng lợi nhuận trong dài hạn là (P-C)*Q..

Như vậy quy mô sản xuất mà xí nghiệp thiết lập phụ thuộc vào sản lượng cần sản xuất  Sản lượng cần sản xuất phụ thuộc vào chi phí biên dài hạn và giá sản phẩm trên thị trường . Do đó tại mức sản lượng Q thì :                  LMC = SMC =MR=P

 

Câu 14: Trong thị trường cãnh tranh hoàn toàn nếu các doanh nghiệp mới gia nhập làm lượng cầu các yếu tố sản xuất tăng nhưng giá các yếu tố sx không đổi  thì đường cung dài hạn của ngành sẽ có dạng gì?

(Nguyễn Thị Thùy Trinh, monglai12145@yahoo.com.vn Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Dạng đường thẳng, vấn đề này cũng được phân tích trong giáo trình đấy bạn

 

Câu 15: Tại sao đường giới hạn khả năng sản xuất lại không giải thích được khái niệm cung và cầu?

(Lê Thị Ngọc Điệp , ngocdiep.kute.vit@gmail.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Vì đường giới hạn khả năng sản xuất chỉ là một sơ đồ cho thấy sự kết hợp tối đa số lượng của các sản phẩm mà nền kinh tế có thể sản xuất được , độc lập với cung và cầu . Cung và cầu có nhiều yếu tố khác chi phối.

 

Câu 16:

a.Giả sử rằng hãng phải trả một khoản thuế hàng năm để có đặc quyền, nó là một số tiền cố định, không phụ thuộc vào sản lượng sản xuất. Khoản thuế này tác động như thế nào đến chi phí cố định, chi phí biên và chi phí trung bình?

b.Câu hỏi tương tự trên nhưng khoản thuế hàng năm tỉ lệ với số lượng sản phẩm.  

( Lê Đại Nghĩa , toiditimtoi_25082005@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời:

a. Nếu thuế là số tiền cố định, là hằng số, vậy thuế này được xem như FC  của DN. Vậy khi FC tăng thì không ảnh hưởng gì

 

b. Thuế theo sản lượng được xem như VC, Vậy VC tăng thì không ảnh hưởng chi phí cố định, chi phí biên và chi phí trung bình tăng.

 

Câu 17: Tổn thất vô ích là gì? Tại sao một mức giá tối đa lại đưa đến tổn thấy vô ích?

( Nguyễn Hữu Nam, huunam0913@gmail.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Tổn thất vô ích là lợi ích bị mất cho cả 2 phía tiêu dùng và nhà sản xuất khi thị trường không hoạt động hữu hiệu . Thuật ngữ tổn thất vô ích được dùng để chỉ rõ rằng nó là lợi ích không được sử dụng cho bất kì người nào . Một mức giá trần hữu hiệu là mức giá thấp hơn giá cân bằng trên thị trường . Điều này làm thay đổi cả thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất . Thặng dư tiêu dùng giảm một phần và tăng một phân , thặng dư sản xuất giảm . Người tiêu dùng không thu được tất cả sự giảm sút từ người sản xuất . Thặng dư mà các bên tham gia thị trường không thu đưđược là tổn thất vô ích.

 

Câu 18: Trong độc quyên nhóm, đường cầu gãy nói lên điều gì?

( Hoàng Thi Như Quỳnh, quynh2941991@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Chi phí thay đổi trong mức độ nào đó thì giá bán P và sản lượng Q kg đổi

 

Câu 19: Cho em hỏi, môn kinh tế vi mô thi cuối kì bao nhiêu câu ạ?

( Hà Huy Anh, HUYANH1991@YAHOO.COM Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời:  50 câu bạn ạ.

 

Câu 20: Phần trọng tâm là phần nào,các dạng bài tập có giống các khóa trước không?

( Huynh Trung Qui, huynhtrungquik35clss72@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời:  Cả chương trình  nha bạn!

 

Câu 21: Em làm các bài tập về kinh tế vi mô thì thấy có câu hỏi yêu cầu tìm : “Số thay đổi trong phúc lợi xã hội”. vậy em muốn hỏi đó có phải là thặng dư tiêu dùng không ạ?

(Hà Thị Mai,   hamai091@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Bao gồm thặng dư TD, thặng dư SX và ngân sách chính phủ B.

 

Câu 22:

a.DN độc quyền có hàm TC=Q2-5Q+100,đứng trước đường cầu thị trườngQ=55/2-p/2.nếu chính phủ quy định giá bán tối đa cho sp là 20 thì để tiếp tục tối đa hóa lơi nhuận thì dn sẽ tiếp tục sx ở slượng nào.

b.trong TTCTHTcó hàm chi phí biên của các XNlà LTC=q2-20q+80.và hàm cầu thị trường p=-Q/50+95 cho biết toàn ngành trong ngành đạt cân bằng dài hạn.vậy số XN trong ngành là.

c.trong TTCTHT với 100 DN có cùng hàm chi phí trung bình là AC=q2/3-10q+450/q+100.Nếu cầu Thị trường là P=-Q/10+2190 thì mức giá cân bằng là:  ?

( Nguyễn Văn Thành, mau_nuocmat_tinhyeu_sunghiep@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời:

a.: Đặt P=20=đường cầu giải ra Q, tại đó P> hay=MC, Q đó được chọn, nếu P<MC thì đặt P=MC=>Q

b. Cân bằng dài hạn khi đặt P=MC=AC hay ACmin giải ra Q và Acmin=Giá thị trường lúc đó.

Đề thiếu dữ  liệu nên kg thể làm tiếp

c.  Đổi AC thành TC rồi MC của DN, đổi hàm MC 1 DN ra hàm MC của 100 DN rồi đặt =P để giải ra Pe, Qe

 

Câu 23: Giải thích tại sao đối với nhiều hàng hóa độ co giãn của cung theo giá dài hạn lớn hơn độ co giãn ngắn hạn. em xin cảm ơn.

(Lê Trần Minh Huy,   sandomatkinh_ttfc@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Ở một cực , cung ngắn hạn có thể trở nên hoàn toàn không co giãn , giá tăng có thể không kéo theo việc tăng số lượng . Ở một cực khác , cung dài hạn hầu như có thể co giãn hoàn toàn , một sự thay đổi nhỏ trong giá , kéo theo sự thay đổi lớn trong lượng cung . Giữa hai thái cực đó , độ co giãn cung phụ thuộc vào chi phí của các hãng để thay đổi năng lực của mình

 

Câu 24: Quy luật nào quyết định dạng của đường giới hạn khả năng sản xuất?

( Nguyễn THị Hiểu hieu_K35004183@st.euh.edu.vn Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Đường giới hạn khả năng sản xuất chỉ là một sơ đồ cho thấy sự phối hợp giữa các sản phẩm , nó được quyết định bởi khuynh hướng phát triển của nguồn lực sản xuất (nguồn nhân lực , nguồn vốn  , trình độ kỹ thuật ,….). Không có quy luật tác động

 

Câu 25: Cách  tính AVCmin,cho em biết cách giải bài toán khi chính phủ đánh thuế t đơn vị tiền/đv sản lượng vào hàng hoá X làm giá thị trường tăng lên t' đvtiền/đv sản lượng khi có thuế.tìm mối quan hệ giữa Ep, Es và ngược lại?

(Huỳnh Thị Xuân Hương, htxhuong76@gmail.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Cách tính AVCmin: ta cho MC=AVC , tìm ra Q rồi thay vào AVC

Cách giải bài toán khi chính phủ đánh thuế t đơn vị là : trước khi nhà sản xuất nhận được giá thì phải trả t đơn vị , khi đó P’=P-t

Khi chính phủ đánh thuế thì đường cung thay đổi , ta phải thiết lập lại đường cung , rồi tiếp tục giải theo yêu cầu

 

Câu 26: Chỉ cho em công thức tính tháng dư tiêu dung?

( Nguyen Viet The, viethe_kt24@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Cái này vẽ được hình ra là dễ nhất, tính diện tích tam giác là xong. Ở đây không vẽ hình được thì ghi công thức vậy. ọi: P0 và Q0 là giá và số lượng ở điểm cân bằng.

Thặng dư tiêu dùng: [Q0 x (Pmax - P0)]/2

 

Câu 27:  Chương trình có thể gửi cho mình những câu hỏi trắc nghiệm và bài tập về môn kinh tế vi mô này được không?

(Dương Thị Mỹ Tiên, duongtienkt@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Đã gửi file các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập về môn kinh tế vi mô cho bạn.

 

Câu 28: Em muốn hỏi cách làm bài tập của phần cung cầu thị trường, đặc biệt là phần có thuế của chính phủ thì làm như thế nào?

( Phạm Nguyễn Thảo Phương, nuthantinhyeu269278@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Bài tập thì nó khá là đa dạng bạn à, bạn cố gắng tham khảo thêm các tài liệu có lời giải để hiểu rõ hơn! Tuy nhiên thông thường hay làm như sau:

Cách giải bài toán khi chính phủ đánh thuế t đơn vị là : trước khi nhà sản xuất nhận được giá thì phải trả t đơn vị , khi đó P’=P-t

Khi chính phủ đánh thuế thì đường cung thay đổi , ta phải thiết lập lại đường cung , rồi tiếp tục giải theo yêu cầu

 

Câu 29: Giải thích tại sao để đạt được sự thỏa mãn tối đa, tỷ lệ thay thế biên giữa hai hàng hóa phải bằng tỷ lệ giá cả hai hàng hóa đó ?

( Trương Thị Bích Phương, xiumuoi2000@yhaoo.com.vn Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Để đạt được sự thõa mãn tối đa thì tại đó đường ngân sách tiếp xúc với đường đẳng ích => độ dốc của 2 đường tại đó bằng nhau <=> ∆Y/∆X = -Px/Py
hay MRSxy= tỉ giá

 

Câu 30: Hình thức thi cuối kỳ là gì?

( Phan Phước Toàn, phanphuoctoan12@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó    và   Trương Thị Chí Thanh, chithanh_2212@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Hình thức thi cuối kỳ môn Kinh tế Vi mô là thi trắc nghiệm, 50 câu nha bạn!

 

Câu 31: Khi nào điểm hòa vốn và điển ngừng kinh doanh là một?

(Nguyen Thi Bích Ngoc , ruby_dkny2003@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Khi FC=0 thì điểm hòa vốn cũng chính là điểm ngừng kinh doanh của doang nghiệp

Khi FC=0 thì khi đó chi phí biến đổi= tổng chi phí TVC=TC <=> AVC=AC. hay 2 đường chi phí biến đổi trung bình và chi phí trung bình trùng nhau. do đó nó sẽ cắt đường chi phí biên tại cùng 1 điểm => điểm hòa vốn trùng với điểm đóng cửa

 

Câu 32: Kinh tế Vi mô thì sẽ thi những phần nào là chủ yếu? Cụ thể nên tập chung vào chương nào, sẽ ra bao nhiêu câu trắc nghiệm? và bao nhiêu phần trăm là lý thuyết?

( Vo Hoang Than , tongthongdapxichlo_307@yahoo.com Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Trả lời: Đề thi sẽ tập chung vào chương 1 và chương 2 là 30% , chương 3 là 10%, còn lại là của chương 5 và chương 6, các chương khác đọc tham khảo! Cấu trúc này có tính tương đối!

Còn tỉ lệ giữa lý thuyết và bài tập là bao nhiêu thì chương trình không xác định được!

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Học tập - NCKH
  Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
  TB V/v Tuyển Cộng tác viên năm 2017 Ban Học tập – Nghiên cứu Khoa học – Quan hệ Quốc tế Đoàn trường
  KH Tổ chức hoạt động Chuyên đề “UEH500 và Chuyên đề Đạo văn” 2017
  KH Tổ chức Giải thưởng Đề tài môn học xuất sắc UEH500 năm 2017
  TB V/v tuyên truyền và giới thiệu tài năng - năng khiếu trẻ tham gia Quỹ Bảo trợ Tài năng trẻ thành phố năm 2017
  Khoa Quản trị - Chuỗi Bình luận Sự kiện Kinh tế 2017 - Chủ đề "Khởi nghiệp và Việc làm trong Thời đại Công nghiệp 4.0”
  KH Tổ chức chương trình “Liên hoan Khoa học Sinh viên UEH” năm 2017
  TB V/v Thu đề cương chi tiết tham gia giải thưởng “Nhà kinh tế trẻ UEH 2017”
  Đêm chung kết Sea to sea 2016
  Lễ phát động nghiên cứu khoa học sinh viên UEH 2017


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Chương trình Học bổng “Điểm sáng tương...

Nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường thông báo Chương trình khuyến học “Điểm sáng tương lai”

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1172)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
TB Chương trình Học bổng “Điểm sáng tương lai” đợt 2 năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
TB V/v mời Đoàn viên, Thanh niên tham gia tọa đàm “Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện Văn hóa UEH và các Quy tắc ứng xử trong UEH”
HD Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9-10 năm 2017 Chủ đề: “Tuổi trẻ thành phố - Khát vọng và hành động”
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường