Trang chính
 
Tin tức » Khởi nghiệp » Pháp lý Online 24.09.2017 02:45
"Tư vấn pháp lý online" số 34
06.09.2012 01:00

Xem hình
Cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế thì pháp luật ngày càng có vai trò quan trọng to lớn. Việt Nam chúng ta đã và đang xây dựng một nhà nước pháp quyền mà trong đó pháp luật là công cụ chủ yếu để giải quyết và điều chỉnh các mối quan hệ trong xã hội, hướng tới một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

 CÂU 1

Tôi xin được trình bày về sự việc tranh chấp sau: Năm 1993, tôi mua 1 miếng đất ở 360m2. Năm 1997 do nắn sông và mở rộng đê nên diện tích đất ở nhà tôi bị mất 200m2. Nhà nước chỉ mới đền bù cho tôi 150m2 đất ở và 50m2 đất vườn, tổng cộng là 200m2. Còn về việc di dời nhà cửa thì đã lập văn bản đền bù nhưng đến nay gia đình tôi vẫn chưa nhận được và cũng không có bất kì một văn bản thỏa thuận nào giữa gia đình tôi và các cơ quan liên quan. Trong lúc đó, hộ gia đình liền kề gia đình tôi có diện tích 350m2 đã dược đền bù 200m2 đất ở và 150m2 đất vườn ( tổng cộng là 350m2) và tiền di dời nhà cửa. Đất nơi cũ còn lại của gia đình tôi là 160m2, lâu nay vẫn sản xuất bình thường. Hiện nay, giữa gia đình tôi và Ủy ban nhân dân xã đang tranh chấp gay gắt về 160m2 đất này. Vậy xin hỏi diện tích đất còn lại 160m2 đó có phải là của gia đình tôi không? Kính nhờ các luật sư tư vấn và giúp đỡ. Xin cảm ơn 

TRẢ LỜI 

Theo Điều 42 Luật Đất đai 2003 (đã sửa đổi, bổ sung) quy định: Nhà nước thu hồi đất của người sử dụng đất mà người bị thu hồi đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 50 Luật này thì người bị thu hồi đất được bồi thường, trừ các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 và các điểm  b, c, d, đ và g khoản 1 Điều 43 của Luật này.

Điều 43 quy định những trường hợp thu hồi đất mà không bồi thường:

1. Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất trong các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật này;

b) Đất rừng phòng hộ; đất rừng đặc dụng; đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất giao thông, thuỷ lợi; đất xây dựng các công trình văn hoá, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao và các công trình công cộng khác không nhằm mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;

c)  Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng;

d) Đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước;

đ) Đất thuê của Nhà nước;                                                          

e) Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định tại Điều 50 của Luật này;

g) Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

2. Khi Nhà nước thu hồi đất, người bị thu hồi đất không được bồi thường về tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp sau đây:

a) Tài sản gắn liền với đất được tạo ra tại khu vực đất bị thu hồi sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được công bố mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;

b) Tài sản gắn liền với đất được tạo ra trước khi có quyết định thu hồi đất mà trái với mục đích sử dụng đất đã được xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại thời điểm xây dựng công trình đó;

c) Đất bị thu hồi thuộc các trường hợp quy định tại các khoản 4, 6, 7 và 10 Điều 38 của Luật này.

3. Người bị thu hồi đất quy định tại khoản 1 nhưng không thuộc khoản 2 Điều này được bồi thường thiệt hại về tài sản gắn liền với đất bị thu hồi.

4. Chính phủ quy định việc xử lý đối với tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản đã đầu tư trên đất trong trường hợp thu hồi đất quy định tại các khoản 2, 3, 5, 8, 9, 11 và 12 Điều 38 của Luật này.

Theo đó miếng đất 360m2 của gia đình ông (bà) (bao gồm cả 160m2 đang tranh chấp với UBND xã) mua năm 1993 có giấy tờ đầy đủ chứng minh quyền sử dụng đất và không thuộc các trường hợp bị thu hồi đất mà không được bồi thường tại Điều 43 Luật Đất đai 2003, khi Nhà nước thu hồi đất của ông (bà) để nắn sông và mở rộng đê thì phải bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm có quyết định thu hồi (khoản 2 Điều 42). Ngoài ra trường hợp thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở, theo Điều 18 Nghị định 69/2009/NĐ-CP ông (bà) sẽ được hỗ trợ kinh phí để di chuyển, trong trường hợp không có chỗ ở khác thì trong thời gian chờ tạo lập chỗ ở mới được bố trí vào chỗ ở tạm hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà ở. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ quy định cụ thể các mức hỗ trợ trên.

Trong trường hợp vẫn không nhất trí về cách giải quyết 160m2 đất của UBND xã, ông (bà) có thể nộp đơn đến Toà án nhân dân (khoản 1 Điều 136 Luật đất đai 2003).

CÂU 2

Câu hỏi về hiệu lự giấy tay. khi cha tôi mất, gia đình chúng tôi có 4 người thừa kế. tọi trao quyền thừa kế cho mẹ tôi và bà nội tặng quyền thừa kế cho em trai tôi nên mẹ tôi và em tôi cùng đứng tên. mẹ tôi hiện thiều cô tôi 300 triệu và làm giấy tay rằng khi nào bán nhà sẽ trả nợ và chia cho cô tôi 1/4 tài bán được để trông coi bà nội ( hiện bà đang bệnh không biết gì). giấy đó có tổ trưởng phường làm chứng chứ không ra UBND hay công chứng. hiện nay mẹ tôi muốn bán nhà bà ngỏ ý tiền bán nhà sau khi trừ 300 triệu nợ sẽ chia 4 nhưng cô tôi không chịu, đòi chia tiền trước khi trả và đòi kiện nói rằng bà nội tôi có một nửa căn nhà. Tôi muốn hỏi giấy tay đó có hiệu lực hay không? và cô tôi có sơ sở nào không khi nói rằng bà tôi có quyền với nửa căn nhà?

 TRẢ LỜI

Chào bạn, với câu hỏi của bạn, Ban tư vấn pháp lý trường đại học kinh tế xin được có ý kiến như sau: Giấy tay giữa mẹ bạn với cô bạn được xem như hợp đồng tặng cho tài sản . Hiện nay pháp luật chỉ qui định hình thức bắt buộc của hợp đồng tặng cho tài sản đối với tài sản được tặng cho là bất động sản là phải lập thành văn bản và có công chứng, chứng thực hoặc đăng kí. Còn đối với các loại tài sản khác được tặng cho,pháp luật không qui định hình thức bắt buộc của hợp đồng. Do đó giấy tay giữa mẹ bạn với cô bạn vẫn có hiệu lực về mặt hình thức. Tuy nhiên cần lưu ý rằng toàn bộ giá trị căn nhà không phải thuộc sở hữu của mẹ bạn, mà còn phải được phân chia cho những người cùng hàng thừa kế thứ nhất. Dó đó việc mẹ bạn bán căn nhà và cam kết sẽ cho cô bạn ¼ tài sản được bán là không hợp pháp. Việc trả 300 triệu trước rồi mới chia 4 số tiền bán được hay chia 4 số tiến bán được ( cho cô bạn ¼ số tiền) trước khi trả 300 triệu thì cần phải xem xét vào nội dung giấy viết tay giữa mẹ bạn và cô bạn. Theo những thông tin bạn cung cấp về nội dung của giấy viết tay thì Ban tư vấn cho rằng việc mẹ bạn cam kết rằng sẽ chia cho cô bạn ¼ tài sản bán được tức là chia trước khi trả nợ 300 triệu.

Về việc bạn hỏi cô bạn có cơ sở nào không khi nói rằng bà nội bạn có quyền với nửa căn nhà. Vì bạn nói không rõ nên ban tư vấn chưa biết được căn nhà đó là thuộc sở hữu của ai, được tạo lập trước hay sau khi ba mẹ bạn đã kết hôn. Ban tư vấn xin được có một số ya kiến sau để bạn tham khảo:

-                     Nếu căn nhà đó là thuộc sở hữu của bố bạn, được tạo lập trước khi bố mẹ bạn kết hôn thì đó là tài sản riêng của bố bạn, và nếu khi mất bố bạn không để lại di chúc, thì đó là di sản sẽ được chia theo pháp luật theo thứ tự ưu tiên hàng thừa kế thứ nhất gồm: bạn, em trai, bà nội và mẹ bạn. Mỗi người được hưởng phần di sản bằng nhau.

-                     Nếu căn nhà đó được tạo lập sau khi kết hôn, mà không có giấy tờ nào chứng minh được đó là tài sản riêng thì căn nhà sẽ là tài sản chung của cả bố và mẹ bạn. Do đó mẹ bạn là chủ sở hữu đối với giá trị nửa căn nhà. Giá trị nửa căn nhà còn lại sau khi bố bạn mất mà không có di chúc sẽ được chia đều cho 4 người ở hàng thừa kế thứ nhất như đã đề cập ở trên.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chương trình. Thân chào!

CÂU 3

 Nho ban tu van tra loi giup e cau hoi nay. Em xin chan thanh cam on ... Cau 1 Cac co dong sang lap cty cp Son Duong dang ky mua 30% tong so co phan pho thong cua cty dc chao ban. nhung sau do cac co dong sang lap chi thanh toan 5% so co phan do nen cty thong bao viec gop von co phan den UBND tinh noi  cty da tien hanh dang ky kinh doanh. Vay nhug viec lam do co vi pham phap luat khong? Co so phap ly?

TRẢ LỜI 

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chương trình. Với câu hỏi của bạn, Ban tư vấn xin có một số ý kiến như sau:

 Các cổ đông sáng lập đăng kí mua 30% tổng số cổ phẩn phổ thông của công ty được chào bán là đúng theo khoản 1 điều 84 luật doanh nghiệp 2005. Nhưng việc chỉ thanh toán 5% số cổ phần đó là trái với qui định. Theo khoản 1 điều 84 Luật Doanh Nghiệp 2005 thì :

Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán và phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 Trường hợp có cổ đông sáng lập không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua thì số cổ phần chưa góp đủ đó của cổ đông sáng lập được xử lý theo một trong các cách sau đây:

a) Các cổ đông sáng lập còn lại góp đủ số cổ phần đó theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty;

b) Một hoặc một số cổ đông sáng lập nhận góp đủ số cổ phần đó;
c) Huy động người khác không phải là cổ đông sáng lập nhận góp đủ số cổ phần đó; người nhận góp vốn đó đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty.

Trong trường hợp này, cổ đông sáng lập chưa góp cổ phần theo đăng ký đương nhiên không còn là cổ đông của công ty. Khi số cổ phần đăng ký góp của các cổ đông sáng lập chưa được góp đủ thì các cổ đông sáng lập cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị số cổ phần chưa góp đủ đó.

CÂU 4

Chào câu lạc bộ Pháp lý, Mình tình huống vẫn chưa tìm được câu trả lời thích đáng mong CLB giúp mình nhé!

Tình huống 1: Công ty Mai An ký hợp đồng mua gỗ của công ty Minh Sơn để xuất khẩu cho nước ngoài. Nhưng công ty Mai An chỉ đăng ký kinh doanh xuất khẩu thuỷ sản. Như vậy HĐKT trên có hiệu lực pháp luật không? Trong trường hợp công ty Mai An đã mua gỗ xong và tiến hành xuất khẩu, Hợp đồng xuất khẩu có hiệu lực không? Tại sao?  

TRẢ  LỜI:

  Theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/11/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài thì:

Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá là hoạt động mua, bán hàng hoá của thương nhân Việt Nam với thương nhân nước ngoài theo các hợp đồng mua bán hàng hoá, bao gồm cả hoạt động tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập và chuyển khẩu hàng hoá. (khoản 1 điều 1 NDD12/2006/NĐ-CP)

Khoản 4 Điều 8 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định: “Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu" là quyền của doanh nghiệp.

Điều 3 nghị định 12/2006/NĐ-CP cũng qui định

         "1. Đối với thương nhân Việt Nam không có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (dưới đây gọi tắt là thương nhân):

           Trừ hàng hóa thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, thương nhân được xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh.

           Chi nhánh thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo ủy quyền của thương nhân.

         2. Đối với thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài, công ty và chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam:

         Các thương nhân, công ty, chi nhánh khi tiến hành hoạt động thương mại thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định này, ngoài việc thực hiện các quy định tại Nghị định này, còn thực hiện theo các quy định khác của pháp luật có liên quan và các cam kết của Việt Nam trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là một bên ký kết hoặc gia nhập.

          Căn cứ pháp luật hiện hành và các Điều ước quốc tế, Bộ trưởng Bộ Thương mại công bố lộ trình và phạm vi hoạt động kinh doanh của thương nhân quy định tại khoản 2 Điều này"

Như vậy,  Khi doanh nghiệp muốn hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu thì Doanh nghiệp chỉ kê khai đăng ký thông tin đăng ký thuế là có hoạt động "Xuất nhập khẩu". Thông tin về việc doanh nghiệp có đăng ký hoạt động xuất nhập khẩu hay không được thể hiện tại mạng đăng ký kinh doanh quốc gia.v.v… đồng thời được liên thông với nhiều cơ quan như cơ quan Thuế, Hải quan ...

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành; doanh nghiệp có đủ điều kiện mới được hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, cụ thể:

        - Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân muốn xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ Thương mại hoặc các Bộ quản lý chuyên ngành.

       - Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải bảo đảm các quy định liên quan về kiểm dịch động thực vật, an toàn vệ sinh thực phẩm và tiêu chuẩn, chất lượng, phải chịu sự kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trước khi thông quan.

        - Các hàng hóa khác không thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hoá cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu và các hàng hóa không thuộc quy định tại các khoản 1, 2 Điều 5 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/11/2006 của Chính phủ Quy định chi tết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Như vậy việc doanh nghiệp đăng ký hoạt động xuất nhập khẩu (kê khai thông tin đăng ký thuế về hoạt động xuất nhập khẩu) mới là điều kiện cần, còn điều kiện đủ để xuất nhập khẩu một hàng hóa cụ thể còn phải có các điều kiện khác.

Do đó, việc công ty Mai An kí hợp đồng xuất khẩu này không hề sai phạm. Vậy, hợp đồng thương mại trên có hiệu lực pháp luật.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chương trình, mong rằng những lời tư vấn trên sẽ cho bạn hiểu rõ hơn về lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu. Thân chào!

 

Hãy đến với chúng tôi! Hãy nhấp vào  trong phần "Hỗ trực trực tuyến" bên phải của Youth, các bạn sẽ có được đầy đủ những thông tin chính xác và phù hợp trong mọi lĩnh vực pháp luật!

 

BAN ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH

 

 --------------------------------------------------------------------

 

 

Đơn vị thực hiện: Đoàn - Hội, CLB Pháp Lý khoa Luật Kinh Tế
Chỉ đạo thực hiện: Ban Thường vụ Đoàn trường
Hỗ trợ nội dung: Các giảng viên khoa Luật Kinh Tế
Hỗ trợ kỹ thuật: Ban CNTT Đoàn trường.

 

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Khởi nghiệp
  “Cháy” hết mình với Dynamic 2017
  Ngày hội tuyển dụng nói Tiếng Anh lần đầu tiên tại Sài Gòn
  Chương trình Hội thảo "Anh văn nghề nghiệp và cơ hội việc làm trong thị trường Đông Nam Á"
  Mời các bạn sinh viên tham gia chương trình "Khởi nghiệp cùng MBS" do Trung tâm QHDN - HTSV tổ chức
  Chương trình giao lưu lập nghiệp và làm giàu
  "Tư vấn pháp lý online" số 39
  Mời các bạn sinh viên tham gia lớp học “Giá trị sống” do Nhà Văn hóa Sinh viên tổ chức
  Quỹ Trợ Vốn cho Người Lao Động Nghèo Tự Tạo Việc Làm (Quỹ CEP) thông báo tuyển dụng
  Mời các bạn sinh viên tham gia chương trình Sales Master Program 2013 do Công ty FrieslandCampina Việt Nam tổ chức
  BELL CLUB: Phát âm trong tiếng Anh - Kỳ 2


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1125)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017
QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
TB V/v tổ chức Đại hội chi hội Khóa 43 - ĐHCQ
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường