Trang chính
 
Tin tức » Khởi nghiệp » Pháp lý Online 24.09.2017 02:47
"Tư vấn pháp lý online" số 33
13.08.2012 12:00

Xem hình
Cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế thì pháp luật ngày càng có vai trò quan trọng to lớn. Việt Nam chúng ta đã và đang xây dựng một nhà nước pháp quyền mà trong đó pháp luật là công cụ chủ yếu để giải quyết và điều chỉnh các mối quan hệ trong xã hội, hướng tới một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

CÂU 1

Xin chào chương trình, em có câu hỏi này muốn chương trình giải đáp giúp em: "Quyền lợi của chủ nợ có bảo đảm được giải quyết như thế nào trong vụ việc phá sản? Và thứ tự phân chia tài sản còn lại của doanh nghiệp phá sản khi tiến hành thủ tục thanh toán?"

Em xin cảm ơn chương trình !

TRẢ LỜI

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chương trình, với câu hỏi của bạn, Ban tư vấn pháp lý trường đại học kinh tế xin được có ý kiến  như sau:

Theo điều 6 Luật Phá sản 2004 thì:

Chủ nợ có bảo đảm là chủ nợ có khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của người thứ ba.

Do đó các khoản nợ của họ đã được ưu tiên thanh toán trước khi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản.

Trong trường hợp Thẩm phán ra quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản căn cứ vào Điều 78, 79, 80 và 81 Luật Phá Sản, phương án phân chia tài sản của doanh nghiệp được giải quyết theo Điều 33, 34, 35, 36 và 37. Cụ thể như sau:

- Các khoản nợ chưa đến hạn vào thời điểm mở thủ tục thanh lý tài sản được xử lý như các khoản nợ đến hạn, nhưng không được tính lãi đối với thời gian chưa đến hạn.

- Các khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản thế chấp, cầm cố được xác lập trước khi Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản ưu tiên thanh toán bằng tài sản đó.

+ Nếu giá trị tài sản thế chấp hoặc cầm cố không đủ thanh toán số nợ thì phần nợ còn lại sẽ được thanh toán trong quá trình thanh lý tài sản của doanh nghiệp.

+ Nếu giá trị tài sản thế chấp hoặc cầm cố lớn hơn số nợ thì phần chênh lệch được nhập vào giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp.

- Tài sản được Nhà nước áp dụng biện pháp đặc biệt để phục hồi hoạt động kinh doanh nhưng không phục hồi được thì phải hoàn trả lại giá trị đó.

Về thứ tự phân chia tài sản của doanh nghiệp, bạn có thể tham khảo điều 37 Luật phá sản 2004.

Điều 37. Thứ tự phân chia tài sản

1. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định mở thủ tục thanh lý đối với doanh nghiệp, hợp tác xã thì việc phân chia giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã theo thứ tự sau đây:

a) Phí phá sản;

b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

c) Các khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho các chủ nợ trong danh sách chủ nợ theo nguyên tắc nếu giá trị tài sản đủ để thanh toán các khoản nợ thì mỗi chủ nợ đều được thanh toán đủ số nợ của mình; nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán các khoản nợ thì mỗi chủ nợ chỉ được thanh toán một phần khoản nợ của mình theo tỷ lệ tương ứng.

2. Trường hợp giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi đã thanh toán đủ các khoản quy định tại khoản 1 Điều này mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về:

a) Xã viên hợp tác xã; 

b) Chủ doanh nghiệp tư nhân; 

c) Các thành viên của công ty; các cổ đông của công ty cổ phần; 

d) Chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước. 

3. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định mở thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh đối với doanh nghiệp, hợp tác xã thì việc thanh toán được thực hiện theo thứ tự quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

CÂU 2

Năm 1976 mẹ tôi và ông A làm giấy đổi nhà đất với nhau( có ra chính quyền địa phương"D" xác nhận, trên giấy xác nhận diện tích, có trích lục sơ đồ thửa đất, ghi các bề tiếp giáp) và gia đình tôi đã chuyển đến ở diện tích đó. Đến năm 1986 bà M đã chiếm 1 phần diện tích đất của gia đình tôi. Gia đình tôi đã làm đơn gửi chính quyền địa phương "B"( địa phương "D" đã chuyển giao 1 phần diện tích trong đó có gia đình tôi về địa phương "B") nhưng không được giải quyết do gia đình tôi bị thất lạc giấy tờ. Đến năm 1995 bà M bán diện tích đó cho anh T bằng giấy tờ viết tay. Năm 2004 mẹ tôi mất. Năm 2010 tôi đã tìm được giấy tờ chính quyền địa phương "D" xác nhận việc đổi nhà đất của gia đình tôi vào năm 1976. Tôi đã làm các thủ tục kiện ra tòa để đòi lại diện tích đất của gia đình. Mong tư vấn giúp tôi phải căn cứ vào các qui định cụ thể nào của pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của gia đình.

TRẢ LỜI

Chào bạn, với câu hỏi của bạn, Ban tư vấn xin được có ý kiến như sau: Trong trường hợp nêu trên, quyền lợi hợp pháp mà bạn cần bảo vệ đó là quyền sử dụng đất của gia đình bạn. Và căn cứ giúp xác lập quyền sử dụng đất, theo khoản 3 điều 688 Bộ luật Dân sự 2005, đó là được người khác chuyển quyền sử dụng đất cho mình phù hợp với quy định của BLDS và pháp luật về đất đai. Tiếp theo là hình thức của việc chuyển quyền sử dụng đất, căn cứ theo điều 689 BLDS 2005, việc chuyển quyền sử dụng đất được thực hiện thông qua hợp đồng dưới dạng văn bản, có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật. Do đó, giấy do chính quyền địa phương “D” xác nhận việc đổi nhà đất giữa gia đình bạn và ông A với nhau chính là một hình thức của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp. Cũng có thể nói là quyền sử dụng đất của gia đình bạn đã được xác lập. Diện tích đất mà gia đình bạn được sử dụng đã được ghi trong giấy xác nhận của chính quyền địa phương “D”.Đây là cũng là bằng chứng để chứng minh việc bà M đã chiếm diện tích đất của gia đình bạn. Cho nên từ việc đo đạc diện tích thực tế và diện tích ghi trên giấy tờ có thể giúp bạn đòi lại quyền sử dụng đất của mình.

CÂU 3

Xin chào ban Tư Vấn Pháp Lý, Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM Trước đây, tôi và chị gái có góp tiền mua chung mảnh đất 20.000 mét vuông (mỗi người một nửa phần tiền). Tuy nhiên, tôi cho chị tôi đứng tên sở hữu toàn bộ mảnh đất. Nay tôi muốn tách mảnh đất ra làm hai phần cho chị tôi và tôi đứng tên riêng. Xin hỏi, tôi cần phải làm những thủ tục gì? Mong ban Tư vấn giúp tôi giải đáp thắc mắc trên. Tôi xin chân thành cảm ơn!

TRẢ LỜI

Thủ tục để tách thửa, hợp thửa đất được qui định cụ thể tại điều 19 về việc Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất tại Nghị định 84/2007NĐ-CP ngày 25/5/2007

Ban tư vấn xin được tóm tắt những thủ tục đó như sau:

1. Các giấy tờ cần có trong Hồ sơ tách thửa:

a) Đơn xin tách thửa của người sử dụng đất;

b) Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai;

2. Việc tách thửa của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Người sử dụng đất có nhu cầu xin tách thửa lập một (01) bộ hồ sơ nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

b) Ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo,  Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc để chuẩn bị hồ sơ địa chính;

c) Đối với trường hợp tách thửa mà phải trích đo địa chính thì trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích đo địa chính thửa đất mới tách trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến cơ quan Tài nguyên và Môi trường cùng cấp;

d) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới;

đ) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét, ký và gửi Giấy chứng nhận cho cơ quan Tài nguyên và Môi trường trực thuộc;

e) Ngay trong ngày nhận được Giấy chứng nhận đã ký hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trao bản chính Giấy chứng nhận đối với thửa đất mới cho người sử dụng đất; gửi bản lưu Giấy chứng nhận đã ký, bản chính Giấy chứng nhận đã thu hồi hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai 2003 đã thu hồi cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc; gửi thông báo biến động về sử dụng đất cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc.

Như vậy, nếu muốn tách thửa đất, trước hết chị bạn phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó làm đơn xin tách thửa đất và nộp hồ sơ (gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cộng với đơn xin tách thửa) về phòng tài nguyên và môi trường.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chương trình, hi vọng những lời tư vấn trên sẽ giúp bạn nhiều trong việc làm thủ tục tách thửa.

CÂU 4

chao thay co, bo me em hien dang cu tru tai xa mien nui (xa Minh Thanh - huyen Yen Hung )co ten trong Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận 3 khu vực miền núi, vùng cao; vay thay co cho em hoi em co thuoc doi tuong duoc mien giam hoc phi theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 khong a? 

TRẢ LỜI

Chào bạn, đối với câu hỏi của bạn, Ban tư vấn xin có một số ý kiến như sau:

Thứ nhất, về đối tượng được miễn giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 gồm có những đối tượng sau:

Điều 4. Đối tượng được miễn học phí

1. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005.

2. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

3. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

4. Trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; trẻ em có cha và mẹ hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng.

Người chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa, học nghề, có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên.

5. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Nhà nước.

6. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân.

7. Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên).

8. Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học.

9. Học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo.

Điều 5. Đối tượng được giảm học phí

1. Các đối tượng được giảm 70% học phí gồm: học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc và một số chuyên ngành, nghề nặng nhọc, độc hại.

2. Các đối tượng được giảm 50% học phí gồm:

a) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;

b) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo;

c) Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề.

Đồng thời, điểm b khoản 1 điều 2 Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 quy định: “Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.

Việc xác định xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại các quyết định của Ủy ban dân tộc và Miền núi hiện hành.

Thứ hai, việc bạn nói cha mẹ bạn cư trú tại xã Minh Thành, huyện Yên Hưng có tên trong  Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận 3 khu vực miền núi, vùng cao.

Bạn không nói rõ huyện Yên Hưng thuộc tỉnh nào nhưng theo Ban tư vấn được biết thì xã Minh Thành, huyện Yên Hưng hiện nay thuộc tỉnh Quảng Ninh. Trong danh sách các xã miền núi, vùng cao, hải đảo có tỉnh Quảng Ninh nhưng rât tiếc xã Minh Thành- huyện Yên Hưng nơi bạn cư trú là không thuộc danh sách này. Vì thế nên bạn không thuộc đối tượng được miễn giảm học phí theo quy định trên. Bạn có thể tham khảo danh sách sau:


-         vùng cao theo quy định tại các Quyết định dưới đây:

+ Quyết định số 21/QĐ-UB ngày 26/01/1993 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao;

+ Quyết định số 33/QĐ-UB ngày 04/6/1993 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao;

+ Quyết định số 08/QĐ-UB ngày 04/3/1994 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao;

+ Quyết định số 64/QĐ-UB ngày 26/8/1995 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao;

+ Quyết định số 68/QĐ-UB ngày 09/3/1997 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao;

+ Quyết định số 42/QĐ-UB ngày 23/5/1997 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận các 3 khu vực miền núi, vùng cao;

+ Quyết định số 26/QĐ-UB ngày 18/3/1998 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận các 3 khu vực miền núi, vùng cao;

Danh mục kèm theo 07 Quyết định nêu trên SV xem tại địa chỉ:

http://cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=2064

+ Quyết định số 363/2005/QĐ-UBDT ngày 07/7/2006 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận các xã, huyện tỉnh là miền núi, vùng cao;

+ Quyết định số 01/UB-QĐ ngày 26/8/1995 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao;

+ Quyết định số 01/2007/QĐ-UBDT ngày 31/5/2007 của Ủy ban Dân tộc về việc công nhận các xã, huyện là miền núi, vùng cao do điều chỉnh địa giới hành chính;

+ Quyết định số 61/QĐ-UBDT ngày 12/03/2009 của Ủy ban Dân tộc về việc công nhận các xã, huyện là miền núi, vùng cao do điều chỉnh địa giới hành chính.

Danh mục kèm theo 04 Quyết định nêu trên SV xem tại địa chỉ:

http://cema.gov.vn/modules.php?op=viewcategory&name=Doc&file=index&pos=0&prevIndex=0&cid=31

Tuy nhiên, nếu gia đình bạn thuộc diện hộ nghèo thì  bạn vẫn sẽ được hỗ trợ.

Chúc bạn vui, thân chào !

 

Hãy đến với chúng tôi! Hãy nhấp vào  trong phần "Hỗ trực trực tuyến" bên phải của Youth, các bạn sẽ có được đầy đủ những thông tin chính xác và phù hợp trong mọi lĩnh vực pháp luật!

 

BAN ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH

 

 --------------------------------------------------------------------

 

 

Đơn vị thực hiện: Đoàn - Hội, CLB Pháp Lý khoa Luật Kinh Tế
Chỉ đạo thực hiện: Ban Thường vụ Đoàn trường
Hỗ trợ nội dung: Các giảng viên khoa Luật Kinh Tế
Hỗ trợ kỹ thuật: Ban CNTT Đoàn trường.

 

 

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email Xem thảo luận (tổng cộng: 1)


Bình luận
phạm xuân thu (Ngày gửi 26.10.2013 11:29)

chào thầy cô. gia đình em thuộc diện hộ nghèo, vậy thầy cô cho em hỏi em phải nộp những loại giấy tờ nào cho nhà trường để được giảm học phí ạ? và nộp cho phòng nào ở trường ạ? . Em xin cảm ơn thầy cô!

Youth trả lời: Về vấn đề miễn giảm học phí em có thể lên hỏi trực tiếp phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên nhé.
 
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Khởi nghiệp
  “Cháy” hết mình với Dynamic 2017
  Ngày hội tuyển dụng nói Tiếng Anh lần đầu tiên tại Sài Gòn
  Chương trình Hội thảo "Anh văn nghề nghiệp và cơ hội việc làm trong thị trường Đông Nam Á"
  Mời các bạn sinh viên tham gia chương trình "Khởi nghiệp cùng MBS" do Trung tâm QHDN - HTSV tổ chức
  Chương trình giao lưu lập nghiệp và làm giàu
  "Tư vấn pháp lý online" số 39
  Mời các bạn sinh viên tham gia lớp học “Giá trị sống” do Nhà Văn hóa Sinh viên tổ chức
  Quỹ Trợ Vốn cho Người Lao Động Nghèo Tự Tạo Việc Làm (Quỹ CEP) thông báo tuyển dụng
  Mời các bạn sinh viên tham gia chương trình Sales Master Program 2013 do Công ty FrieslandCampina Việt Nam tổ chức
  BELL CLUB: Phát âm trong tiếng Anh - Kỳ 2


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1125)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017
QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
TB V/v tổ chức Đại hội chi hội Khóa 43 - ĐHCQ
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường