Trang chính
 
Tin tức » Khởi nghiệp » Pháp lý Online 24.09.2017 02:47
"Tư vấn pháp lý online" số 32
12.08.2012 09:39

Xem hình
Cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế thì pháp luật ngày càng có vai trò quan trọng to lớn. Việt Nam chúng ta đã và đang xây dựng một nhà nước pháp quyền mà trong đó pháp luật là công cụ chủ yếu để giải quyết và điều chỉnh các mối quan hệ trong xã hội, hướng tới một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

CÂU 1

Anh chị cho em hỏi vấn đề này:

1) Nếu Cty THNH có thành viên góp vốn như sau: A 20%, B25%, C 45%, D 10%  thì khi tiến hành cuộc họp hội đồng thành viên có A, C, D tham gia, quyết định của hội thành viên có được thông qua không nếu chỉ có C và D thông qua? (vì e phân vân là tỷ lệ 65% vốn góp thành viên dự họp này tính là 55/75=73%? không biết có đúng k?)

2) Kế toán trưởng là công chức hay viên chức, có cách nào phân biệt rõ hơn không chứ em đọc luật mà thấy chưa hiểu rõ lắm anh chị giúp em lấy ví dụ được không?

TRẢ LỜI

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Ban Tư Vấn Pháp Lý . Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau: Theo qui định tại khoản 2 điều 52 luật doanh nghiệp 2005 thì:

2. Quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:

a) Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định;

b) Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại, giải thể công ty; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Như vậy 65% là tính trên tổng số vốn góp của các thành viên dự họp. Trong trường hợp mà bạn đã đề cập đến thì quyết định của hội đồng thành viên vẫn được thông qua vì đã có 73 % tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận.

Về câu hỏi kế toán trưởng là công chức hay viên chức , chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau:

Theo điều 2 luật viên chức:

Điều 2. Viên chức

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Trong đó đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước.

Khoản 2 điều 4 luật cán bộ công chức cũng qui định

Điều 4. Cán bộ, công chức

…………………

2. Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

…………….

Để có thể biết rõ hơn những người nào là công chức bạn có thể tham khảo nghị định 06/2010 của chính phủ qui định những người là công chức.

Bạn cũng có thể tham khảo bảng so sánh phía dưới để phân biệt công chức và viên chức:

Công chức

 Viên chức

- Vận hành quyền lực nhà nước, làm nhiệm vụ quản lý.

- Thực hiện chức năng xã hội, trực tiếp thực hiện nghiệp vụ.

 - Hình thức tuyển dụng: thi tuyển, bổ nhiệm, có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuộc biên chế.

- Hình thức tuyển dụng: xét tuyển, ký hợp đồng làm việc.

- Lương: hưởng lương từ ngân sách nhà nước, theo ngạch bậc.

- Lương: một phần từ ngân sách, còn lại là nguồn thu sự nghiệp.

- Nơi làm việc: cơ quan nhà nước, tổ chức CT-XH (Thành Đoàn, Thành ủy).

- Nơi làm việc: đơn vị sự nghiệp và đơn vị sự nghiệp của các tổ chức xã hội.

Như vậy kế toán trưởng làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo hợp đồng làm việc là viên chức.

Trên đây là những ý kiến của Ban tư vấn Pháp Lý, mong rằng đó có thể là những thông tin hữu ích để bạn tham khảo.

CÂU 2

Giang, Sang, Phương và Thảo thành lập công ty TNHH Cường Thịnh kinh doanh khách sạn, nhà hàng và dịch vụ giải trí với vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Giang góp 2 tỷ đồng (40 % vốn điều lệ); Sang, Phương, Thảo mỗi người góp 1 tỷ đồng (mỗi người có phần vốn góp tương ứng 20% vốn điều lệ).

 Theo điều lệ công ty, Giang làm chủ tịch hội đồng thành viên (HĐTV), Sang làm giám đốc, Phương làm kế toán trưởng.

 Đầu tháng 7/2007, với tư cách là chủ tịch, Giang triệu tập họp HĐTV vào 20/7/2007 để thông báo tài chính bán niên, phân chia lợi tức và thông qua kế hoạch kinh doanh tiếp theo. Giấy mời họp được gửi cho tất cả các thành viên của công ty. Tuy nhận được giấy mời, song do bất đồng với Giang, Sang không tham dự cuộc họp. Thảo đang đi công tác xa, gọi điện thoại báo vắng mặt và ủy quyền cho Giang bỏ phiếu thay mình. Ngày 20/7/2007 Giang và Phương đã họp, thông qua phương án phân chia lợi tức và kế hoạch kinh doanh cho hai quý cuối năm 2007.

 Sau cuộc họp, Sang gửi văn bản tới tất cả các thành viên phản đối kế hoạch phân chia lợi tức của cuộc họp ngày 20/7/2007 và dọa sẽ kiện vụ việc raTòa án. Do tình hình trở nên csăng thẳng, Giang tiếp tục triệu tập một cuộc họp HĐTV vào ngày 10/08/ 2007 để “ giải quyết một số vấn đề phát sinh “ trong công ty. Giang gửi giấy mời họp cho Thảo và Phương, song không gửi cho Sang vì nghĩ rằng có gửi thì Sang cũng không dự họp. Tại cuộc họp ngày 10/08/2007, Giang, Phương và Thảo đã biểu quyết thông qua việc khai trừ Sang ra khỏi công ty và giảm số vốn điều lệ xuống còn 4 tỷ đồng tương ứng với phần vốn góp của Sang bị trừ đi.

 Quyết định và trích lục biên bản cuộc họp ngày 10/08/2007 đã được gửi cho Sang và Phòng ĐKKD với yêu cầu cơ quan này cấp giấu chứng nhận thay đổi nội dung ĐKKD giảm số thành viên trước đây là 4 người còn 3 người và giảm số vốn điều lệ công ty từ 5 tỷ đồng xuống còn 4 tỷ đồng. Căn cứ vào hồ sơ này, phòng ĐKKD cấp chứng nhận thay đổi số thành viên và giảm vốn điều lệ như Chủ tịch HDTV kiêm giám đốc công ty đề nghị.

 Biết tin này, Sang khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy quyết định của hai cuộc họp HĐTV ngày 20/07/2007 và 10/08/2007, buộc cơ quan ĐKKD phải thu hồi giấy chứng nhận thay đổi số thành viên và giảm vốn điều lệ đã cấp cho công ty TNHH Cường Thịnh cũng như khôi phục tư cách thành viên công ty cho Sang tại công ty này. Các anh chị giải quyết những tranh chấp trên dựa vào quy định của pháp luật hiện hành?

TRẢ LỜI

Theo qui định tại điều 48 LDN 2005 về người đại diện theo ủy quyền thì:

1.   Việc chỉ định người đại diện theo uỷ quyền phải bằng văn bản, được thông báo đến công ty và cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày chỉ định.

Do đó việc ủy quyền của Thảo cho Giang bằng cách gọi điện thoại là chưa hợp pháp.

Như vậy cuộc họp HĐTV ngày 20/7/2007 là không hợp hợp lệ. Vì căn cứ theo khoản 1 điều 51 luật doanh nghiệp hiện hành thì cuộc họp hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 75% vốn điều lệ, tỷ lệ cụ thể do điều lệ quy định. Do việc ủy quyền của Thảo cho Giang là không hợp pháp nên cuộc họp HĐTV ngày 20/7/2007 có tổng số vốn của các thành viên dự họp mới chỉ 60% chưa đủ tỉ lệ theo qui định.Do đó những quyết định trong cuộc họp này không được thừa nhận theo pháp luật

Cuộc họp vào ngày 10/8/2007 cũng không hợp pháp. Vì căn cứ vào khoản 2 điều 50 thì

Thông báo mời họp Hội đồng thành viên có thể bằng giấy mời, điện thoại, fax, telex hoặc các phương tiện điện tử khác do Điều lệ công ty quy định và được gửi trực tiếp đến từng thành viên Hội đồng thành viên. Nội dung thông báo mời họp phải xác định rõ thời gian, địa điểm và chương trình họp.

Vì vậy dù biết là Sang không đi nhưng vẫn phải gửi giấy mời cho Sang. Chính vì vậy những quyết định trong cuộc họp này cũng không được thừa nhận.

Như vậy phải khôi phục lại tư cách thành viên cho Sang cũng như vốn điều lệ của công ty.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho tổ Tư Vấn

CÂU 3                                                                                       

 Cho em hỏi: cán bộ, công chức về hưu có được thành lập doanh nghiệp không vậy ạ? Nếu được thì được thành lập, góp vốn vào những loại hình doanh nghiệp nào vậy?. Em cảm ơn nhiều.Mong nhận được hồi âm sớm từ tổ tư vấn!...Thân..

TRẢ LỜI :

Xin chào bạn, với câu hỏi của bạn, Ban tư vấn xin có ý kiến như sau :

Thứ nhất, về việc bạn hỏi cán bộ công chức ( CBCC ) có được thành lập doanh nghiệp hay không?

Theo điều 37 Luật phòng chống tham nhũng năm 2005 thì CBCC  không được làm những việc sau đây:

Điều 37. Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm

1. Cán bộ, công chức, viên chức không được làm những việc sau đây:

a) Cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong khi giải quyết công việc;

b) Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

c) Làm tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình hoặc mình tham gia giải quyết;

d) Kinh doanh trong lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong một thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ;

…………………….

6. Quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này cũng được áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

a) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân;

b) Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân.”

Về việc có được thành lập doanh nghiệp hay không, Điều 13 Luật doanh nghiệp năm 2005 có quy định rõ :

Điều 13. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

e) Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh;

g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.

3. Tổ chức, cá nhân có quyền mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Tổ chức, cá nhân sau đây không được mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.”

Đó là những quy định đối với CBCC còn đang làm việc, còn đối với CBCC đã nghỉ hưu thì không áp dụng những quy định này. Chỉ trừ trường hợp CBCC làm việc ở ngành, nghề có liên quan đến bí mật nhà nước thì trong thời hạn ít nhất là 05 năm, kể từ khi có quyết định nghỉ hưu, thôi việc, không được làm công việc có liên quan đến ngành, nghề mà trước đây mình đã đảm nhiệm cho tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài.

Thứ hai, về việc thành lập, góp vốn vào loại hình doanh nghiệp nào thì vì pháp luật không cấm nên CBCC về hưu có thể tham gia thành lập, góp vốn vào các loại hình doanh nghiệp như hiện nay luật định.

Bạn có thể tham khảo thêm luật cán bộ công chức để biết rõ hơn về những việc mà CBCC không được làm.

 Xin cám ơn !

Hãy đến với chúng tôi! Hãy nhấp vào  trong phần "Hỗ trực trực tuyến" bên phải của Youth, các bạn sẽ có được đầy đủ những thông tin chính xác và phù hợp trong mọi lĩnh vực pháp luật!

 

BAN ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH

 

 --------------------------------------------------------------------

 

 

Đơn vị thực hiện: Đoàn - Hội, CLB Pháp Lý khoa Luật Kinh Tế
Chỉ đạo thực hiện: Ban Thường vụ Đoàn trường
Hỗ trợ nội dung: Các giảng viên khoa Luật Kinh Tế
Hỗ trợ kỹ thuật: Ban CNTT Đoàn trường.

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Khởi nghiệp
  “Cháy” hết mình với Dynamic 2017
  Ngày hội tuyển dụng nói Tiếng Anh lần đầu tiên tại Sài Gòn
  Chương trình Hội thảo "Anh văn nghề nghiệp và cơ hội việc làm trong thị trường Đông Nam Á"
  Mời các bạn sinh viên tham gia chương trình "Khởi nghiệp cùng MBS" do Trung tâm QHDN - HTSV tổ chức
  Chương trình giao lưu lập nghiệp và làm giàu
  "Tư vấn pháp lý online" số 39
  Mời các bạn sinh viên tham gia lớp học “Giá trị sống” do Nhà Văn hóa Sinh viên tổ chức
  Quỹ Trợ Vốn cho Người Lao Động Nghèo Tự Tạo Việc Làm (Quỹ CEP) thông báo tuyển dụng
  Mời các bạn sinh viên tham gia chương trình Sales Master Program 2013 do Công ty FrieslandCampina Việt Nam tổ chức
  BELL CLUB: Phát âm trong tiếng Anh - Kỳ 2


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1125)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017
QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
TB V/v tổ chức Đại hội chi hội Khóa 43 - ĐHCQ
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường