Trang chính
 
Tin tức » Khởi nghiệp » Pháp lý Online 24.09.2017 02:45
"Tư vấn pháp lý online" số 28
04.05.2012 15:06

Xem hình
Cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế thì pháp luật ngày càng có vai trò quan trọng to lớn. Việt Nam chúng ta đã và đang xây dựng một nhà nước pháp quyền mà trong đó pháp luật là công cụ chủ yếu để giải quyết và điều chỉnh các mối quan hệ trong xã hội, hướng tới một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

CÂU 1

Nếu chủ sở hữu của DNTN chết thì có đương nhiên chấm dứt tư cách pháp lý của DNTN đó k ạ? giả sử nếu DN đó vẫn còn nợ thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm về số nợ đó? Thủ tục để chấm dứt tư cách chủ sở hữu DNTN?

TRẢ LỜI

Theo quy định tại khoản 1, điều 141 - Luật Doanh nghiệp 2005 thì: “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp”. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân gắn liền với quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân cũng chính là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân – khoản 4 Điều 143 Luật Doanh nghiệp và theo  qui định tại điều 636 Bộ luật Dân sự 2005 thì: “Kể từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế có các quyền, nghĩa vụ tài sản do người chết để lại”, và điều 637 bộ luật này

“Điều 637. Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Trong trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thoả thuận của những người thừa kế.

3. Trong trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

4. Trong trường hợp Nhà nước, cơ quan, tổ chức hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.”

Do vậy, khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết đi thì doanh nghiệp tư nhân đó trở thành một phần di sản mà người chủ doanh nghiệp để lại. Và đương nhiên doanh nghiệp tư nhân đó vẫn được tiếp tục hoạt động dưới sự điều hành của chủ doanh nghiệp mới, tức là người được thừa kế. Người thừa kế ở đây ta có thể áp dụng pháp luật tương tự như trường hợp doanh nghiệp được bán lại, bởi pháp luật không hề quy định đối với trường hợp này. Do đó, người này cần phải tiến thành các thủ tục đăng kí lại doanh nghiệp như luật định (căn cứ vào khoản 4 điều 145 LDN 2005).

Trong trường hợp người có quyền thừa kế từ chối hưởng tài sản thừa kế (doanh nghiệp tư nhân), hoặc người thừa kế không đủ điều kiện để trở thành chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc không có người thừa kế thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tuyên bố doanh nghiệp tư nhân này chấm dứt hoạt động.

Clb Pháp Lý thân chào !

CÂU 2:

Tôi là một sĩ quan quân đội đang công tác xa nhà hơn 1000 km. Hồi học cấp 3, trong quá trình làm hồ sơ giấy tờ có sai sót nên trong chứng minh thư Nhân dân tên tôi là Nguyễn Hữu Trung, còn trong hồ sơ giấy tờ hiện nay là Nguyễn Văn Trung. Điều này gây rất nhiều phiền toái cho tôi nên tôi muốn làm lại chứng minh thư cho thống nhất nhưng không biết quy trình và thủ tục ra sao. Nhờ CLB Pháp lý tư vấn giúp. Tôi xin chân thành cảm ơn!

TRẢ LỜI:

Chào bạn, với vấn đề mà bạn thắc mắc, Tổ tư vấn có một số thông tin cung cấp cho bạn như sau :

1. CẤP MỚI CMND:

a. Đối tượng cấp mới gồm: những công dân chưa được cấp CMND theo Nghị định số 05/1999/NĐ-CP của Chính phủ và giấy CMND theo Quyết định số 143/CP ngày 09/8/1976 của Hội đồng Chính phủ.

b. Thủ tục cấp mới CMND

- Xuất trình hộ khẩu thường trú (Sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể). Ở những địa phương chưa cấp hai loại sổ hộ khẩu trên, Công an nơi làm thủ tục cấp CMND căn cứ vào sổ đăng ký hộ khẩu hoặc chứng nhận đăng ký hộ khẩu thường trú của Công an xã, phường, thị trấn;

- Chụp ảnh: ảnh do cơ quan Công an chụp hoặc thu qua camera để in trên CMND và tờ khai. Ảnh màu, kích thước là 3 x 4 cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục tác phong nghiêm túc, lịch sự;

- Kê khai tờ khai cấp CMND (theo mẫu);

- In vân tay 10 ngón vào chỉ bản, tờ khai (theo mẫu) hoặc cơ quan Công an thu vân tay 10 ngón qua máy lấy vân tay tự động để in vào chỉ bản và CMND;

- Nộp lệ phí (theo Thông tư số 77/2001/TT-BTC ngày 10/9/2002 của Bộ Tài chính).

2. ĐỔI, CẤP LẠI CMND:

a. Đổi CMND:

Những công dân đã được cấp CMND mới theo Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/2/1999 và giấy CMND theo Quyết định số 143/CP được đổi lại trong các trường hợp sau:

+ Quá thời hạn sử dụng 15 năm kể từ ngày cấp;

+ CMND rách, nát, không rõ ảnh hoặc một trong các thông tin đã ghi trên CMND;

+ Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh. Những thay đổi này phải có quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

+ Những người đã được cấp giấy CMND nhưng chuyển nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp chuyển đăng ký hộ khẩu thường trú trong phạm vi tỉnh, thành phố mà công dân có yêu cầu thì được đổi lại CMND;

+ Thay đổi đặc điểm nhận dạng là những trường hợp đã qua phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh hình hoặc vì lý do khác đã làm thay đổi hình ảnh hoặc đặc điểm nhận dạng của họ.

b. Cấp lại CMND:

Đối tượng cấp lại CMND là những công dân đã được cấp CMND theo Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày03/2/1999 và giấy CMND theo Quyết định số 143/CP nhưng bị mất.

c. Thủ tục đổi, cấp lại CMND:

- Đơn trình bày rõ lý do đổi CMND hoặc cấp lại, có xác nhận của Công an phường, xã, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, ảnh dán vào đơn và đóng dấu giáp lai (theo mẫu CM3 ban hành theo Quyết định số 998/2001/QĐ-BCA(C11) ngày 10/10/2001);

- Xuất trình hộ khẩu thường trú (sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể). Ở những địa phương chưa cấp hai loại sổ hộ khẩu trên, Công an nơi làm thủ tục cấp CMND căn cứ vào sổ đăng ký hộ khẩu, chứng nhận đăng ký hộ khẩu thường trú của Công an xã, phường, thị trấn;

- Đối với những trường hợp thay đổi họ tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh, đổi lại CMND phải xuất trình quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép thay đổi các nội dung nêu trên;

- Chụp ảnh (như trường hợp cấp mới);

- Kê khai tờ khai cấp chứng minh nhân dân theo mẫu;

- Vân tay hai ngón trỏ có thể in vào tờ khai theo mẫu hoặc cơ quan Công an thu vân tay hai ngón qua máy lấy vân tay tự động để in vào tờ khai và CMND;

- Nộp lệ phí (theo Thông tư số 77/2001/TT-BTC ngày 10/9/2002 của Bộ Tài chính);

- Các trường hợp đổi CMND phải nộp lại giấy CMND theo Quyết định số 143/CP ngày 09/8/1976 của Hội đồng Chính phủ, CMND đã hết hạn sử dụng, hư hỏng hoặc có thay đổi nội dung cho cơ quan Công an ngay khi làm thủ tục đổi để lưu chung với hồ sơ.

3. NƠI NHẬN HỒ SƠ:

Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các huyện, thị xã hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Hậu Giang.

4. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/2/1999 của Chính phủ; giấy CMND ban hành theo Quyết định số 143/CP ngày 09/8/1976 của Hội đồng Chính phủ; Thông tư số 04/TT-BCA(C13) ngày29/4/1999 của Bộ Công an và các văn bản pháp lý có liên quan.

Trường hợp của bạn có thể được coi là trường hợp xin đổi CMND và thay đổi tên đệm.

CLB Pháp Lý thân chào!

CÂU 3

An, Bình, Chương và Dũng thành lập công ty TNHH Hòang Anh kinh doanh mua bán thủy sản, vật tư ngành thủy sản với số vốn điều lệ là 1 tỷ đồng.

- An góp 200 tr tiền mặt (20% VĐL);

- Bình góp 1 chiếc ô tô được định giá là 200 tr đồng (20% VĐL).

- Chương góp kho bãi kinh doanh, một số vật tư & trang thiết bị được định giá 500 tr đồng (50% VĐL)

- Dũng góp 100 tr đồng tiền mặt (10% VĐL).

Theo ĐLCT, Chương là chủ tịch HĐTV, Bình làm GĐ, An làm PGĐ; GĐ là người đại diện theo PL của công ty. Sau một năm hoạt động, phát sinh mâu thuẩn giữa Chương & Bình. Với tư cách là CT HĐTV và là người góp nhiều vốn nhất, Chương ra quyết định cách chức GĐ cưa Bình va bổ nhiệm An làm GĐ thay thế. Không đồng ý với quyết định trên, Bình tiếp tục giữ con dấu của công ty. Sau đó,  với danh nghiã công ty Hoàng Anh, Bình kí hợp đồng vay 700 tr của công ty TNHH Trường Xuân. Theo hợp đồng, công ty Trường Xuân chuyển trước 300 tr cho công ty Hoàng Anh. Toàn bộ số tiền này được Bình chuyển sang tài khoản cá nhân của mình. Theo sổ sách, tài sản của công ty Hoàng Anh vào thời điểm này là 1,2 tỷ. Chương kiện Bình ra tòa, yêu cầu Bình nộp lại con dấu cho công ty, phải hòan trả số tiền 300 tr cho công ty và bồi thường thiệt hại cho công ty. Thêm nữa công ty TNHH Trường Xuân cũng khởi kiện công ty Hoàng Anh, yêu cầu hoàn trả số tiền 300 tr mà Trường Xuân đã cho Hoàng Anh vay.

Giải quyết những tranh chấp trên dựa vào quy định của pháp luật hiện hành. 1.Chương có quyền cách chức giám đốc công ty của Bình không?

2.Bình với danh nghĩa giám đốc công ty TNHH Hòang Anh-người đại diện theo pháp luật của công ty ký hợp đồng vay 700 tr của công ty TNHH Trường Xuân có hợp pháp không?

3.Việc Bình chuyển sang tài khoản cá nhân của mình số tiền 300 tr có vi phạm pháp luật không?

4.Cty Trường Xuân cùng khởi kiện công ty Hoàng Anh, yêu cầu hoàn trả số tiền 300 tr được giải quyết như thế nào?

5. Chương kiện Bình ra toà, yêu cầu Bình nộp lại con dấu cho công ty, phải hoàn trả số tiền 300 tr cho công ty và bồi thường thiệt hại cho công ty được giải quyết như thế nào theo quy định của pháp luật?

TRẢ LỜI

1.     Chương có quyền cách chức giám đốc công ty của Bình không?

Chương không có quyền cách chức giám đốc công ty. Bởi việc làm này hoàn toàn sai với thẩm quyền của một chủ tich hội đồng thành viên, và việc cách chức giám đốc sẽ thuộc thẩm quyền của hội đồng thành viên. Vấn đề này bạn có thể tham khảo tại luật doanh nghiệp 2005

“Điều 49. Chủ tịch Hội đồng thành viên

1. Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

2. Chủ tịch Hội đồng thành viên có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

a) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;

b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên;

c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;

d) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng thành viên;

đ) Thay mặt Hội đồng thành viên ký các quyết định của Hội đồng thành viên;

e) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên không quá năm năm. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

4. Trường hợp Điều lệ công ty quy định Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thì các giấy tờ giao dịch phải ghi rõ điều đó.

5. Trường hợp vắng mặt thì Chủ tịch Hội đồng thành viên uỷ quyền bằng văn bản cho một thành viên thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có thành viên được uỷ quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên không làm việc được thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời thực hiện quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc đa số quá bán.”

Điều 47. Hội đồng thành viên

1. Hội đồng thành viên gồm các thành viên, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Thành viên là tổ chức chỉ định người đại diện theo uỷ quyền tham gia Hội đồng thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.

2. Hội đồng thành viên có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

a) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

b) Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn;

c) Quyết định phương thức đầu tư và dự án đầu tư có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

d) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ; thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

e) Quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

g) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của công ty;

h) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

i) Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện;

k) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

l) Quyết định tổ chức lại công ty;

m) Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty;

n) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.”

Theo đó, nếu như ông Chương muốn cách chức giám đốc của ông Bình thì có thể triệu tập cuộc họp hội đồng thành viên để biểu quyết việc cách chức này.

2.     Bình với danh nghĩa giám đốc công ty TNHH Hòang Anh - người đại diện theo pháp luật của công ty ký hợp đồng vay 700 tr của công ty TNHH Trường Xuân có hợp pháp không?

ð Ông Bình là giám đốc của công ty, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty Hoàng Anh. Do đó, việc ông ký hợp đồng vay  trên danh nghĩa công ty là đúng với thẩm quyền mà pháp luật quy định.

“Điều 55. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

1. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình.

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

a) Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng thành viên;

b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ công ty;

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

e) Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên;

g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;

h) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên;

i) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

k) Tuyển dụng lao động;

l) Các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên.”

3. Việc Bình chuyển sang tài khoản cá nhân của mình số tiền 300 tr có vi phạm pháp luật không?

=> Việc làm này của ông Bình là vi phạm pháp luật. Bởi, việc ông nhân danh công ty để vay tiền, đồng nghĩa với việc ông vay tiền này cho công ty, phục vụ cho việc hoạt động kinh doanh của công ty. Việc làm của ông là lợi dụng chức vụ và tài sản của công ty vào mục đích cá nhân, điều này vi phạm vào nghĩa vụ giám đốc

“Điều 56. Nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

1. Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và chủ sở hữu công ty;

b) Trung thành với lợi ích của công ty và chủ sở hữu công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty; không được lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về các doanh nghiệp mà họ và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối. Thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của công ty;

d) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được tăng lương, trả thưởng khi công ty không có khả năng thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn.”

4.     Cty Trường Xuân cũng khởi kiện công ty Hoàng Anh, yêu cầu hoàn trả số tiền 300 tr được giải quyết như thế nào?

Nếu hợp đồng vay này đã đến hạn thì việc công ty Trường Xuân này yêu cầu trả tiền là đúng. Vì hợp đồng vay này là hợp đồng vay giữa hai chủ thể công ty Trường Xuân và công ty Hoàng Anh, và hợp đồng này là hợp pháp.

Điều 474. Nghĩa vụ trả nợ của bên vay (luật dân sự 2005)

1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Trong trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

3. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

4. Trong trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi đối với khoản nợ chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn chậm trả tại thời điểm trả nợ, nếu có thoả thuận.

5. Trong trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi trên nợ gốc và lãi nợ quá hạn theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ.

5. Chương kiện Bình ra toà, yêu cầu Bình nộp lại con dấu cho công ty, phải hoàn trả số tiền 300 tr cho công ty và bồi thường thiệt hại cho công ty được giải quyết như thế nào theo quy định của pháp luật?

=> Việc ông Chương kiện ra tòa “yêu cầu Bình nộp lại con dấu cho công ty” là sai. Bởi như đã đề cập ở trên thì việc cách chức là vượt quá thẩm quyền, do đó ông Bình vẫn là giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến thời điểm này.

Việc yêu cầu ông Bình phải hoàn trả số tiền 300 tr cho công ty và bồi thường thiệt hại cho công ty là hoàn toàn phù hợp với quy định của công ty.

“Điều 608. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (luật dân sự 2005)

Trong trường hợp tài sản bị xâm phạm thì thiệt hại được bồi thường bao gồm:

1. Tài sản bị mất;

2. Tài sản bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng;

3. Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản;

4. Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại.”

Lưu ý, việc ông Chương kiện ra tòa phải nhân danh công ty, bởi đối tượng bị xâm phạm đến lợi ích là công ty.

CLB Pháp Lý thân chào!

CÂU 4

Tình huống sau đây giải quyết như thế nào:? A thế chấp cho B tài sản X, sau đó A lại đem đi cầm cố cho C.hai giao dịch bảo đảm này lại không bắt buộc phải đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật.Sau khi nhận cầm cố, C đăng ký giao dịch bảo đảm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hỏi Xử lý tài sản này ra sao nếu A mất khả năng thanh toán?

TRẢ LỜI

Với trường hợp này, Ban tư vấn Pháp Lý online xin đưa ra một số ý kiến, bạn có thể tham khảo.

Pháp luật không cấm một tài sản dùng để đảm bảo thực hiện nhiều nghĩa vụ dân sự khác nhau.

Điều 324. Một tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ dân sự

1. Một tài sản có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ dân sự, nếu có giá trị tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

2. Trong trường hợp một tài sản được bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì bên bảo đảm phải thông báo cho bên nhận bảo đảm sau biết về việc tài sản bảo đảm đang được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác. Mỗi lần bảo đảm phải được lập thành văn bản.

3. Trong trường hợp phải xử lý tài sản để thực hiện một nghĩa vụ đến hạn thì các nghĩa vụ khác tuy chưa đến hạn đều được coi là đến hạn và tất cả các bên cùng nhận bảo đảm đều được tham gia xử lý tài sản. Bên nhận bảo đảm đã thông báo về việc xử lý tài sản có trách nhiệm xử lý tài sản, nếu các bên cùng nhận bảo đảm không có thoả thuận khác.

Như vậy việc A dùng tài sản X để đảm bảo cho 2 nghĩa vụ dân sự khác nhau cho B và C không có gì là bất hợp pháp. Tuy nhiên A phải có nghĩa vụ thông báo cho C biết về việc tài sản bảo đảm đang được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ cho B và Mỗi lần bảo đảm phải được lập thành văn bản.

Như vậy nếu A mất khả năng thanh tóan thì theo Điều 325 Bộ Luật Dân Sự 2005.

Điều 325. Thứ tự ưu tiên thanh toán

Thứ tự ưu tiên thánh toán khi xử lý tài sản bảo đảm được xác định như sau:

1. Trong trường hợp giao dịch bảo đảm được đăng ký thì việc xác định thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm được xác định theo thứ tự đăng ký;

2. Trong trường hợp một tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ dân sự mà có giao dịch bảo đảm có đăng ký, có giao dịch bảo đảm không đăng ký thì giao dịch bảo đảm có đăng ký được ưu tiên thanh toán;

3. Trong trường hợp một tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ dân sự mà các giao dịch bảo đảm đều không có đăng ký thì thứ tự ưu tiên thanh toán được xác định theo thứ tự xác lập giao dịch bảo đảm.

Như vậy, nếu trường hợp A mất khả năng thanh toán thì thứ tự ưu tiên thanh toán sẽ là: Thanh toán cho C trước (Vì giao dịch đảm bảo của A với C có đăng ký), sau đó thanh toán cho B.

BTV thuộc CLB Pháp Lý thân chào bạn!

Hãy đến với chúng tôi! Hãy nhấp vào  trong phần "Hỗ trực trực tuyến" bên phải của Youth, các bạn sẽ có được đầy đủ những thông tin chính xác và phù hợp trong mọi lĩnh vực pháp luật!

 

BAN ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH

 

 --------------------------------------------------------------------

 

 

Đơn vị thực hiện: Đoàn - Hội, CLB Pháp Lý khoa Luật Kinh Tế
Chỉ đạo thực hiện: Ban Thường vụ Đoàn trường
Hỗ trợ nội dung: Các giảng viên khoa Luật Kinh Tế
Hỗ trợ kỹ thuật: Ban CNTT Đoàn trường.

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email Xem thảo luận (tổng cộng: 6)


Bình luận
Thanh Tâm (Ngày gửi 22.12.2014 19:45)

Câu 3 ý 2.
Việc kí hợp đồng này là không hợp pháp, không thuộc thẩm quyền của ông Bình mà thuộc thẩm quyền của HĐTV. Vì giá trị hợp đồng là 700 triệu, lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của cty Hoàng Anh vào thời điểm đó là 1,2 tỷ. Theo điểm d khoản 1 điều 47 LDN thì thẩm quyền thông qua hợp đồng này là của HĐTV.
 
Trịnh Anh (Ngày gửi 25.11.2014 08:41)

Tình huống tôi muốn hỏi: 1 cty THHH có Giám đốc kiêm Chủ tịch mất. Khi ông này mất có để lại 1 Hợp đồng cho tặng (k có công chứng va nguoi làm chứng) toàn bộ phần trong cty cho vợ (chiếm 70% cp cty). Bà vợ làm thủ tục thay đổi DKKD. Tuy nhiên cần phải xác minh chữ ký và chữ viết trong bản HD cho tặng. Vậy, trong thời gian chờ đợi thì DN hoạt động thế nào?Về nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng và làm việc với các cơ quan chức năng? Đến nay là 3 tháng vẫn chưa có kết quả xác minh. Có quy định về thời hạn tối đa hay k?
 
Nguyễn văn Hòa (Ngày gửi 04.04.2014 09:08)

A và B là hai vợ chồng thành lập DNTN do ông A làm chủ, kinh doang lĩnh vực vận tải. ông A hiện là cổ đông trong công ty CP X và có 50% cổ phần.
Hỏi: - Ông A được phép thàng lập DNTN không ? tại sao?
- bà H là chị gái của ông A muốn góp vốn vào DNTN của ông A có được không? thủ tục như thế nào?
 
lê đinh mỹ thanh (Ngày gửi 28.03.2013 13:48)

chủ doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển nhượng tài sản là đất đai cho vợ mình được k?Mình đọc trong luật doanh nghiệp 2005 không thấy nói về vấn đề này, như vậy có phải là vẫn được chuyển nhượng không?
 
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Khởi nghiệp
  “Cháy” hết mình với Dynamic 2017
  Ngày hội tuyển dụng nói Tiếng Anh lần đầu tiên tại Sài Gòn
  Chương trình Hội thảo "Anh văn nghề nghiệp và cơ hội việc làm trong thị trường Đông Nam Á"
  Mời các bạn sinh viên tham gia chương trình "Khởi nghiệp cùng MBS" do Trung tâm QHDN - HTSV tổ chức
  Chương trình giao lưu lập nghiệp và làm giàu
  "Tư vấn pháp lý online" số 39
  Mời các bạn sinh viên tham gia lớp học “Giá trị sống” do Nhà Văn hóa Sinh viên tổ chức
  Quỹ Trợ Vốn cho Người Lao Động Nghèo Tự Tạo Việc Làm (Quỹ CEP) thông báo tuyển dụng
  Mời các bạn sinh viên tham gia chương trình Sales Master Program 2013 do Công ty FrieslandCampina Việt Nam tổ chức
  BELL CLUB: Phát âm trong tiếng Anh - Kỳ 2


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1125)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017
QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
TB V/v tổ chức Đại hội chi hội Khóa 43 - ĐHCQ
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường