Trang chính
 
Tin tức » GD– TCXD Đoàn » Những ngày lịch sử 25.09.2017 11:13
Sức sống của chiến thắng miền Nam 30/4 vĩ đại trường tồn, tinh thần ngày Quốc tế lao động 1/5 đời đời bất diệt.
26.04.2012 08:30

Xem hình
Đã 37 năm non sông quy về một dải. Hơn 1/3 thế kỷ trôi qua, chiến thắng 30/4/1975 mãi mãi là mốc son chói lọi trong thế kỷ XX và là niềm tự hào to lớn của nhân dân Việt Nam và nhân loại yêu chuộng hoà bình trên thế giới.

       Đã 37 năm non sông quy về một dải. Hơn 1/3 thế kỷ trôi qua, chiến thắng 30/4/1975 mãi mãi là mốc son chói lọi trong thế kỷ XX và là niềm tự hào to lớn của nhân dân Việt Nam và nhân loại yêu chuộng hoà bình trên thế giới.

Đại thắng mùa xuân 1975 - mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc

Chiến thắng 30/4/1975 là kết quả của cả chặng đường dài chiến đấu đầy hy sinh, gian khổ của mọi người dân Việt Nam yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, dưới sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là chiến thắng của nội lực bền bỉ, kiên cường, của truyền thống văn hoá Việt Nam, của nền ngoại giao Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, đồng thời là sự ủng hộ giúp đỡ chí tình của bạn bè quốc tế, của các nước Xã hội chủ nghĩa anh em, của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó có nhân dân Mỹ.

“Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời của sự toàn thắng, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của bản lĩnh và trí tuệ con người Việt Nam và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.


Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta là cuộc đụng đầu lịch sử giữa nhân dân Việt Nam với đế quốc Mỹ; là cuộc đấu tranh một mất, một còn giữa chính nghĩa với phi nghĩa, giữa cách mạng và phản cách mạng trong thế kỷ XX. Trong cuộc chiến đó, nhân dân ta chiến đấu không chỉ vì quyền lợi của quốc gia, dân tộc, mà còn vì hoà bình và tiến bộ của nhân loại. Trước một tên đế quốc có tiềm lực kinh tế và sức mạnh quân sự khổng lồ, nhân dân ta triệu người như một, đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống yêu nước, ý chí độc lập, tự lực, tự cường, tinh thần “không có gì quý hơn độc lập tự do” để chiến thắng.

Chiến thắng 30/4 mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên hoà bình, thống nhất, độc lập, tự do cùng đi lên Chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn… Cả nước đang tiến hành công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Những bài học trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là nguồn động viên, khích lệ mạnh mẽ toàn dân ta quyết tâm đoàn kết, phấn đấu theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh là nguyện vọng cao đẹp của nhân dân ta và các thế hệ đã cầm súng, với biết bao đồng bào, đồng chí đã đem xương máu của mình tạo dựng nên sự nghiệp cách mạng lớn. Nhờ có Đại thắng mùa xuân 1975, đất nước ta mới có cơ hội để hàn gắn vết thương chiến tranh, bình yên, xây dựng lại cuộc sống và hội nhập quốc tế.

Thời cuộc hiện nay đang mở ra cho đất nước ta những vận hội mới và những thử thách mới: hòa nhập và phát triển. Trong xu thế toàn cầu hóa ngày nay, Việt Nam nhất quán đường lối làm bạn với tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển, mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác theo hướng đa phương hóa và đa dạng hóa để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng Xã hội chủ nghĩa.

Quốc tế lao động, ngày hội của những người lao động toàn thế giới.

Trong niềm vui chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, nhân dân ta kỷ niệm 126 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 – ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới, cùng đấu tranh cho thắng lợi của hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc từ khi có Đảng, giai cấp công nhân Việt Nam đã phát huy vai trò tiên phong sát cánh cùng với nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động tạo nên sức mạnh của cách mạng Việt Nam. Trong thời kỳ đất nước hòa bình, thống nhất đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, giai cấp công nhân là lực lượng nòng cốt góp phần thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới. Từ sau ngày giải phóng đến nay, ngày 1-5 vừa là điểm hẹn vừa là điểm xuất phát của nhiều phong trào thi đua lao động xây dựng quê hương của công nhân lao động.


Ngày nay, ngày Quốc tế lao động là ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động nước ta, ngày đoàn kết giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức trên thế giới trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Sức sống của chiến thắng miền Nam 30/4 vĩ đại trường tồn, tinh thần ngày Quốc tế lao động 1/5 đời đời bất diệt.

------------

Ban CNTT Đoàn trường biên tập và tổng hợp.

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Giáo dục - Tổ chức - Xây dựng
  TB V/v tổ chức Đại hội chi đoàn Khóa 43 – ĐHCQ (2017 – 2021)
  TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
  QĐ V/v công nhận kết quả Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành Đoàn khoa Lý luận chính trị Nhiệm kỳ XII (2017 – 2019)
  Cập nhật kết quả bình chọn Danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất UEH 2016" tính đến thời điểm 10g00 ngày 19/04/2017
  Cập nhật kết quả bình chọn Danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất UEH 2016" tính đến thời điểm 21g00 ngày 17/04/2017
  Cập nhật kết quả bình chọn Danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất UEH 2016" tính đến thời điểm 9g30 ngày 17/04/2017
  Cập nhật kết quả bình chọn Danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất UEH 2016" tính đến thời điểm 10g00 ngày 13/04/2017
  TB V/v thực hiện bình chọn trực tuyến danh hiệu “Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu nhất UEH năm 2016”
  TB V/v tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017 do Trung ương Đoàn tổ chức
  Đề án tập huấn cán bộ Đoàn – Hội năm học 2017


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB V/v mời Đoàn viên, Thanh niên tham gia ...

Căn cứ Kế hoạch số 508/KH-ĐHKT-CTCT ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về thực hiện “Văn hóa UEH” năm 2017;

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1152)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
TB V/v tổ chức Đại hội chi hội Khóa 43 - ĐHCQ
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
TB V/v mời Đoàn viên, Thanh niên tham gia tọa đàm “Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện Văn hóa UEH và các Quy tắc ứng xử trong UEH”
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường