Trang chính
 
Tin tức » GD– TCXD Đoàn » Công tác tổ chức 24.09.2017 18:52
TB giới thiệu đoàn viên ưu tú xét chuyển đối tượng Đảng đợt 1/2012
08.02.2012 08:53

Căn cứ vào Hướng dẫn số 80/HD-ĐHKT-ĐTN ngày 09/09/2010 về thực hiện công tác phát triển Đảng trong sinh viên của Ban Thường vụ Đoàn trường; nhằm để thực hiện tốt công tác phát triển Đảng trong năm học 2012; tạo môi trường cho Đoàn viên ưu tú phấn đấu, rèn luyện và bồi dưỡng nhận thức chính trị; Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến Ban Thường vụ các Đoàn khoa, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, các Ban chuyên môn của Đoàn trường về việc: Giới thiệu đoàn viên ưu tú xét chuyển đối tượng Đảng đợt 1/2012 như sau:

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

                       --------------------

                   Số: 10/TB-ĐHKT-ĐTN

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02   năm 2012

THÔNG BÁO

V/v Giới thiệu đoàn viên ưu tú xét chuyển đối tượng Đảng đợt 1/2012

 

Căn cứ vào Hướng dẫn số 80/HD-ĐHKT-ĐTN ngày 09/09/2010 về thực hiện công tác phát triển Đảng trong sinh viên của Ban Thường vụ Đoàn trường; nhằm để thực hiện tốt công tác phát triển Đảng trong năm học 2012; tạo môi trường cho Đoàn viên ưu tú phấn đấu, rèn luyện và bồi dưỡng nhận thức chính trị; Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến Ban Thường vụ các Đoàn khoa, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, các Ban chuyên môn của Đoàn trường về việc: Giới thiệu đoàn viên ưu tú xét chuyển đối tượng Đảng đợt 1/2012 như sau:

I/. GIỚI THIỆU ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ XÉT CHUYỂN ĐỐI TƯỢNG ĐẢNG:

1. Đối tượng xét:

- Đã học lớp nhận thức về Đảng có kết quả đạt và được cấp giấy chứng nhận.

- Là Đoàn viên do Đoàn trường quản lý (sổ Đoàn hiện tại phải do Đoàn trường quản lý) và có thời gian học tập, sinh hoạt tại trường ít nhất 1 năm.

2. Tiêu chuẩn xét chọn:

- Hiện đang tham gia giữ chức vụ trong công tác Đoàn-Hội từ BCH chi đoàn, chi hội, Ban chủ nhiệm, Ban điều hành CLB/đội/nhóm cấp khoa trở lên hoặc Ban cán sự lớp.

- Có quá trình phấn đấu, rèn luyện trong tổ chức Đoàn-Hội tại trường ít nhất 1 năm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có tinh thần tích cực trong công tác Đoàn-Hội và phong trào sinh viên, có uy tín trong đoàn viên, sinh viên, có khả năng lãnh đạo tập thể.

- Có động cơ trong sáng phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Điểm học tập học kỳ gần nhất (hoặc điểm trung bình cả năm) từ 6.5 trở lên đối với UVTV, UVTK Đoàn – Hội khoa, KTX, các trường hợp còn lại là 7.0 trở lên. Điểm rèn luyện sinh viên trung bình 2 học kì gần nhất từ 80 trở lên.

- Có ít nhất 2 lần nhận giấy khen, bằng khen cấp trường hoặc tương đương trở lên. (từ Đoàn trường, Hội Sinh viên trường, Hiệu trưởng trường, UBND cấp xã, Huyện Đoàn, …). Riêng đối với các trường hợp hoạt động tại trường dưới 18 tháng phải có ít nhất 1 lần nhận giấy khen, bằng khen cấp thành phố hoặc tương đương trở lên. (Tất cả khen thưởng chỉ tính trong thời gian học tập và công tác tại trường).

- Hiện không bị bất cứ hình thức kỷ luật nào của nhà trường và địa phương.

- Được Đoàn khoa; Ban Thư ký Hội SV trường; các Ban chuyên môn của Đoàn trường giới thiệu đề nghị xét chuyển cảm tình Đảng.

3. Quy trình xét chọn:

- Đối với Ban Chấp hành các Đoàn khoa: tổ chức họp xét các trường hợp đoàn viên ưu tú hiện đang sinh hoạt Đoàn tại khoa.

- Đối với Ban Thư ký Hội Sinh viên trường: họp xét các trường họp đoàn viên ưu tú hiện đang sinh hoạt tại: CLB/Đội/Nhóm trực thuộc, LCH SV KTX, các ban chuyên môn của Hội Sinh viên trường (các đoàn viên ưu tú này hiện không giữ chức vụ là UV BCH Đoàn-Hội các khoa).

- Đối với các ban chuyên môn của Đoàn trường, CLB-Đ-N trực thuộc Đoàn trường: họp xét các thành viên hiện không là UV BCH Đoàn-Hội khoa/KTX.

- Sau khi xét chọn, các đơn vị làm công văn đề nghị (có kèm danh sách) gửi về Ban Tổ chức - Xây dựng Đoàn trường; căn cứ trên đề nghị của các đơn vị, Ban Tổ chức - Xây dựng Đoàn trường tổng hợp và kiểm tra các tiêu chuẩn của từng Đoàn viên ưu tú được đề nghị để trình Ban Thường vụ Đoàn trường.

- Ban Thường vụ Đoàn trường họp xét và giới thiệu chi bộ Khối sinh viên các đoàn viên ưu tú đảm bảo theo tiêu chuẩn.

 - Chi bộ Khối sinh viên họp xét công nhận đối tượng Đảng, và phân công Đảng viên chính thức hướng dẫn làm hồ sơ phát triển Đảng.

- Kết qủa sẽ được thông báo trên website Đoàn-Hội trường.

4. Thủ tục và thời hạn thực hiện:

- Yêu cầu các đơn vị hoàn thành và nộp các văn bản sau chậm nhất 15h00 ngày 20/02/2012:

+ Nộp file giấy cho đ/c Quan Hán Xương tại VP Đoàn trường cơ sở A 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3 bao gồm: công văn đề nghị (ghi rõ họ tên, lớp-khóa của đoàn viên ưu tú được đề nghị trong công văn) và có ý kiến xác nhận của chi ủy khoa (đối với Đoàn khoa), file ptdang02.doc (có ý kiến xác nhận cuả chi ủy khoa), bản photo các giấy khen đạt được (ngoại trừ các giấy khen đã được cập nhật vào hệ thống mã vạch), bản photo giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng.

+ Gửi qua email về địa chỉ youth@ueh.edu.vnducnguyen.1602@gmail.com : biên bản họp xét chọn, danh sách đề nghị có lý lịch trích ngang theo mẫu (file ptdang01.xls), tổng hợp ý kiến nhận xét của từng trường hợp đề nghị (file ptdang02.doc)

-Trước 3 ngày diễn ra cuộc họp xét chuyển đối tượng Đảng, các đơn vị báo cho Ủy Ban Kiểm tra Đoàn trường về thời gian và địa điểm họp trực tiếp cho đ/c Nhật Trường – UVTV – Phó Chủ nhiệm UBKT Đoàn trường theo số ĐT: 0123.876.9798: để Ủy Ban kiểm tra  Đoàn trường cử đồng chí phụ trách tham gia giám sát cuộc họp.

Công tác phát triển Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn thanh niên, Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện theo nội dung và tiến độ của thông báo, góp phần tạo động lực cho đoàn viên phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

                                                  TL.BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

                                                       UVTV PHỤ TRÁCH THÔNG TIN

                                                                        (Đã ký)

                                                               Phan Tiến Thuận

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Tin tức - Thông báo
  KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
  TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
  TB V/v tổ chức Đại hội chi hội Khóa 43 - ĐHCQ
  Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
  QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành thuộc Đoàn Viện Du lịch
  QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành thuộc Đoàn khoa Tài chính công Nhiệm kỳ 2017 – 2020
  QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành thuộc Đoàn khoa Tài chính
  QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành thuộc Đoàn khoa Quản trị
  QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành thuộc Đoàn khoa Ngân hàng
  QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành thuộc Đoàn khoa Luật


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1141)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
TB V/v tổ chức Đại hội chi hội Khóa 43 - ĐHCQ
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường