Trang chính
 
Tin tức » GD– TCXD Đoàn » Đoàn vụ - Đoàn viên 26.09.2017 19:36
Hướng dẫn thu đoàn phí trong đoàn viên
06.02.2012 14:12

Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TWĐTN ngày 25 tháng 11 năm 2010 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc thay đổi mức đóng đoàn phí;

Căn cứ Thông báo 567/TB-ĐTN ngày 07/12/2010 của Ban Thường vụ Thành đoàn TP.HCM về việc thay đổi mức đóng đoàn phí;

Ban Thường vụ Đoàn trường ban hành hướng dẫn đến các cơ sở đoàn về việc thu đoàn phí trong đoàn viên như sau:

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

                          -----------

               Số: 07 /HD-ĐHKT-ĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2012

HƯỚNG DẪN

V/v thu đoàn phí trong đoàn viên

---------

Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TWĐTN ngày 25 tháng 11 năm 2010 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc thay đổi mức đóng đoàn phí;

Căn cứ Thông báo 567/TB-ĐTN ngày 07/12/2010 của Ban Thường vụ Thành đoàn TP.HCM về việc thay đổi mức đóng đoàn phí;

Ban Thường vụ Đoàn trường ban hành hướng dẫn đến các cơ sở đoàn về việc thu đoàn phí trong đoàn viên như sau:

I./ Đối tượng đóng đoàn phí:

Tất cả đoàn viên là giảng viên, cán bộ công chức và sinh viên hệ ĐHCQ đang học tập và công tác tại trường do Đoàn trường quản lý.

II./ Mức đóng đoàn phí:

1. Đối với đoàn viên là giảng viên, cán bộ công chức:

            - Đoàn phí đoàn viên phải nộp theo quy định mới là: 5,000 đồng/tháng.

- Tổng đoàn phí mỗi đoàn viên phải nộp trong một năm là: 5,000 đ x 12 tháng  = 60,000 đồng = A. Trong đó:

+ Chi đoàn giữ lại hoạt động: 2/3 x A = 40,000 đồng /đv.

+ Chi đoàn nộp cho đoàn khoa, liên chi đoàn: 1/3 x A = 20,000 đồng /đv = B. Trong đó:

* Đoàn khoa, liên chi đoàn giữ lại cho hoạt động: 2/3 x B ~ 13,500 đồng /đv.

* Đoàn khoa, liên chi đoàn nộp cho đoàn trường: 1/3 x B ~ 6,500 đồng /đv.

2. Đối với đoàn viên là sinh viên:

            - Đoàn phí đoàn viên phải nộp theo quy định mới là: 2,000 đồng/tháng.

- Tổng đoàn phí mỗi đoàn viên phải nộp trong 4 năm học là: 2,000 đ x 48 tháng  = 96,000 đồng = C. Trong đó:

+ Chi đoàn giữ lại hoạt động: 2/3 x C = 64.000 đồng /đv = D (bao gồm cả giai đoạn đại cương và chuyên ngành).

+ Chi đoàn nộp lên đoàn khoa: 2/3 x (1/3 x C) ~ 22,000 đồng /đv = E (bao gồm cả giai đoạn đại cương và chuyên ngành).

+ Đoàn trường thu đoàn phí mỗi đoàn viên trong 4 năm học: 1/3 x (1/3 x C) ~ 10,000 đồng.

III./ Quy trình thu:

Căn cứ vào tình hình thực tế, Ban Thường vụ Đoàn trường thống nhất đã thu trước toàn bộ phần đoàn phí mỗi đoàn viên (là sinh viên) nộp về trường trong cả 4 năm học là 10.000 đồng khi làm thủ tục nhập học. Do đó, đoàn viên không phải đóng thêm phần này (10.000 đồng/ đv)

Phần đoàn phí còn lại, đoàn khoa chủ động hướng dẫn các chi đoàn trực thuộc thực hiện thu theo từng giai đoạn học tập, không được thu cả 4 năm học. Chi tiết thu theo từng giai đoạn thực hiện như sau:

3.1 Đoàn viên giai đoạn đại cương (18 tháng):

- Chi đoàn đại cương thu trực tiếp từ đoàn viên đoàn phí 18 tháng giai đoạn đại cương: 18 x (D/48 + E/48) ~ 32.000 đồng/đv. Trong đó:

+ Chi đoàn giữ lại cho hoạt động: 18 x (D/48) ~ 24.000 đồng/đv.

+ Chi đoàn nộp cho đoàn khoa quản lý: 18 x (E/48) ~ 8.000 đồng/đv.

3.2  Đoàn viên giai đoạn chuyên ngành (30 tháng):

- Chi đoàn chuyên ngành thu tiếp từ đoàn viên đoàn phí 30 tháng giai đoạn chuyên ngành: 30 x (D/48 + E/48) ~ 54.000 đồng/ đv. Trong đó:

+ Chi đoàn giữ lại cho hoạt động: 30 x (D/48) ~ 40.000 đồng/ đv.

+ Chi đoàn nộp cho đoàn khoa chuyên ngành quản lý: 30 x (E/48) ~ 14.000 đồng/đv.

IV./ Thời gian áp dụng: kể từ ngày 01/01/2011.

Trên đây là hướng dẫn thực hiện thu đoàn phí theo quy định mới. Văn bản này có giá trị thay thế tất cả các văn bản liên quan đến hướng dẫn thu đoàn phí đã ban hành trước đây.

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn nghiêm túc triển khai, quán triệt đến đoàn viên và có trách nhiệm thực hiện công tác thu đoàn phí theo hướng dẫn này.

                                              TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

                                                               PHÓ BÍ THƯ TT

                                                                       (đã ký)

                                                                Phan Ngọc Anh

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email Xem thảo luận (tổng cộng: 1)


Bình luận
le thanh sang (Ngày gửi 09.04.2015 21:55)

Dang vien tre nam trong tuoi doan vua dong dang phi vua dong doan phi dung hay khong? quy dinh nhu the nao?

Youth trả lời: Đảng viên trẻ nằm trong độ tuổi Đoàn và đang sinh hoạt trong tổ chức Đoàn thì vẫn đóng Đoàn phí đầy đủ, theo quy định mới của Điều lệ Đoàn khóa Ĩ (2007 -2012) nhé bạn http://doanthanhnien.vn/newsdetail/DoanTNCSHCM/9556/mot-so-diem-moi-trong-%C4%91ieu-le-%C4%91oan-khoa-ix.htm
 
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Văn bản Đoàn - Hội
  QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
  QĐ V/v đổi tên Liên chi hội Sinh viên khoa Hệ thống thông tin kinh doanh
  Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 24/04/2017 đến ngày 30/04/2017
  KH Tổ chức “Ngày Đoàn viên” năm 2017
  KH Tổ chức kết nạp đoàn viên mới Lớp đoàn viên 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2017) 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22
  KH Tổ chức bình chọn và tuyên dương “Cán bộ Đoàn - Hội xuất sắc UEH” Năm 2016
  KH Tổ chức chương trình "Just Speak up! 2017”
  KH Tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2017
  KH Tổ chức lớp tập huấn kỹ năng thắt nút dây, lều trại cho cán bộ Đoàn – Hội năm học 2017
  QĐ công nhận kết quả Đại hội đại biểu LCH SV khoa Tài chính công nhiệm kỳ XVII (2016 – 2017)


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Chương trình Học bổng “Điểm sáng tương...

Nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường thông báo Chương trình khuyến học “Điểm sáng tương lai”

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1182)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
TB Chương trình Học bổng “Điểm sáng tương lai” đợt 2 năm 2017
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
TB V/v mời Đoàn viên, Thanh niên tham gia tọa đàm “Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện Văn hóa UEH và các Quy tắc ứng xử trong UEH”
HD Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9-10 năm 2017 Chủ đề: “Tuổi trẻ thành phố - Khát vọng và hành động”
Thực tập sinh tiềm năng - Công ty Bảo Việt Nhân thọ
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường