Trang chính
 
Tin tức » GD– TCXD Đoàn » Đoàn vụ - Đoàn viên 26.09.2017 19:35
KH tổ chức lớp đối tượng Đoàn đợt 2/2011 nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2011)
15.11.2011 13:55

Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng thanh niên; đồng thời nâng cao nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về ý nghĩa vinh dự của người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn trường Đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức lớp phát triển đoàn viên chào mừng 67 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2011).

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

                         ---------

            Số: 92 /KH-ĐHKT-ĐTN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2011

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức lớp đối tượng Đoàn đợt 2/2011 nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2011)

---------------

Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng thanh niên; đồng thời nâng cao nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về ý nghĩa vinh dự của người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn trường Đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức lớp phát triển đoàn viên chào mừng 67 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2011). 

I/. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

-  Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lý tưởng Xã hội chủ nghĩa cho hội viên, sinh viên góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh, bổ sung lực lượng chính trị nhằm tăng về quy mô tổ chức và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn.

-  Tạo cơ hội cho hội viên, sinh viên có điều kiện trưởng thành trong quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng của bản thân và đóng góp cống hiến cho phong trào sinh viên của lớp, của trường.

2. Yêu cầu:

-  Công tác phát triển đoàn viên phải được tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể hội viên, sinh viên về mục đích, ý nghĩa chính trị của đợt hoạt động

-  Đảm bảo phát triển Đoàn cho những hội viên, sinh viên ưu tú, có lý tưởng và nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

-  Các qui trình kết nạp đoàn viên mới phải đảm bảo đúng theo Điều lệ, qui định về công tác phát triển đoàn viên. Các cơ sở Đoàn tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới phải gắn với các sự kiện chính trị để góp phần tạo nên sự trang trọng của buổi lễ và tạo ý nghĩa đối với của người đoàn viên Đoàn TNCS HCM mới được kết nạp.

-  Hội viên, sinh viên tham gia lớp đối tượng Đoàn với thái độ nghiêm túc, tự giác, chủ động trong các hoạt động do BTC đưa ra.

II/. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

1. Đối tượng :

-  Tất cả các bạn sinh viên đang học tập và sinh hoạt tại tất cả các lớp, các khóa hệ đại học chính quy thuộc trường Đại học Kinh tế TP.HCM có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 2. Điều kiện để được kết nạp đoàn viên mới :

-  Thanh niên Việt Nam từ 16 đến 30 tuổi đang học tập tại trường, có điểm trung bình học tập đạt từ trung bình khá trở lên (6.0 trở lên), được một đoàn viên cùng sinh hoạt ít nhất 3 tháng giới thiệu vào Đoàn và được hội nghị chi đoàn họp xét thông qua.

-  Phải là hội viên Hội Sinh viên Việt Nam, có đạo đức lối sống tốt, tích cực tham gia các hoạt động của tập thể lớp/khoa, ra sức rèn luyện, có lý tưởng và có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đoàn trường không phát triển Đoàn cho những sinh viên chưa là hội viên Hội Sinh viên Việt Nam.

-  Riêng khóa 37: không áp dụng điều kiện về kết quả học tập và điều kiện Hội Sinh viên Việt Nam (chỉ cần đã đăng kí tham gia vào tổ chức Hội Sinh viên, Đoàn khoa phối hợp với Liên chi hội để kiểm tra danh sách).

-  Tham gia học lớp Đối tượng Đoàn, làm bài kiểm tra và đạt kết quả theo yêu cầu.

III/. NỘI DUNG:

1. Thời gian – Tiến độ :

1.1 Tổ chức lớp Đối tượng Đoàn :

            - Thời gian: sáng chủ nhật – ngày 27/11/2011

            - Địa điểm: phòng A201 – 59C Nguyễn Đình Chiểu

Chương trình:

 

Thời gian

Nội dung

07h15 – 07h30

Điểm danh, ổn định lớp học.

07h45 – 09h45

Tìm hiểu về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, quyền và nghĩa vụ của người Đoàn viên.

Tìm hiểu về hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường ĐH Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.

09h45 – 10h00

Giải lao

10h00 – 10h30

Hướng dẫn hát Đoàn ca và điền thông tin vào hồ sơ Đoàn

10h30 – 11h30

Làm bài thu hoạch.

 

1.2 Tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên mới :

-  Căn cứ theo hướng dẫn thủ tục thực hiện Lễ kết nạp đoàn viên mới, Đoàn khoa hướng dẫn cho chi đoàn thực hiện lễ kết nạp đoàn viên trong buổi sinh hoạt của chi đoàn hoặc tiến hành lễ kết nạp đoàn viên chung cấp khoa nếu tổ chức tại các điểm di tích lịch sử,  hoặc gắn với dịp hoạt động cấp khoa.

2. Các bước thực hiện:

 

Tiến độ

Công tác

Phụ trách

01/11 – 09/11/2011

Làm kế hoạch công tác phát triển Đoàn viên mới đợt  2 năm 2011.

Đoàn trường

09/11/2011

Họp triển khai công tác phát triển Đoàn viên.

Đoàn trường và các Đoàn khoa

09/11 – 19/11/2011

Triển khai công tác phát triển Đoàn viên đến các chi đoàn trực thuộc.

Đoàn khoa

21/11 – 22/11/2011

Đoàn khoa tổng hợp danh sách thanh niên tham gia lớp Đối tượng Đoàn bằng file và văn bản giấy gửi về Đoàn trường. Hạn chót: 16h30 thứ tư, ngày 22/11/2011.

Đoàn khoa

23/11 – 25/11/2011

Kiểm tra và thông báo danh sách sinh viên tham gia lớp Đối tượng Đoàn.

Đoàn trường

27/11/2011

Tổ chức lớp Đối tượng Đoàn

Đoàn trường và các Đoàn khoa

28/11 – 02/12/2011

Chấm bài thu hoạch, post và gửi danh sách sinh viên làm bài thu hoạch đạt yêu cầu về Đoàn khoa.

Đoàn trường

07/12/2011

Họp hướng dẫn công tác tổ chức lễ kết nạp Đoàn.

Đoàn trường và các Đoàn khoa

08/12 – 15/12/2011

Nhận hồ sơ đề nghị chuẩn y và kế hoạch tổ chức Lễ kết nạp Đoàn từ các Đoàn khoa (email và văn  bản giấy). Hạn chót: 16h30 thứ năm ngày 15/12/2011.

Đoàn trường

16/12  – 22/12/2011

Tổ chức lễ kết nạp Đoàn tại các Đoàn khoa/Chi đoàn.

Đoàn khoa và các chi đoàn trực thuộc

27/12/2011

Họp rút kinh nghiệm công tác phát triển Đoàn viên đợt 2 năm 2011

Đoàn trường và các Đoàn khoa

 

 

3. Hồ sơ phát triển Đoàn viên:

3.1 Hồ sơ đăng kí tham gia lớp đối tượng Đoàn:

-  Danh sách đăng kí tham gia lớp đối tượng Đoàn. (theo mẫu)

-  02 tấm hình 3x4

-  Chi phí tổ chức lớp học, làm sổ Đoàn, thẻ Đoàn, huy hiệu Đoàn là 15.000/người.

 

3.2 Hồ sơ đề nghị chuẩn y kết nạp đoàn viên mới:

-  Công văn đề nghị chuẩn y kết nạp đoàn viên mới của BCH Đoàn khoa.

-  Danh sách trích ngang đối tượng Đoàn đạt kết quả hoàn thành lớp học. (theo mẫu)

-  Giấy đảm bảo của đoàn viên trong chi đoàn cho mỗi đối tượng Đoàn. (theo mẫu)

-  Biên bản họp xét kết nạp Đoàn của Chi đoàn. (theo mẫu)

-  Kế hoạch về việc tổ chức lễ kết nạp Đoàn viên tại Đoàn khoa.

4. Một số quy định chung:

-  Tất cả các danh sách phải thực hiện theo mẫu biểu thống nhất của Đoàn trường (theo mẫu trong Hướng dẫn quy trình phát triển Đoàn viên mới – Sổ tay Cán bộ Đoàn – Hội).

-  Đoàn khoa cử 01 cán bộ phụ trách công tác tổ chức tham gia Ban Tổ chức cấp trường và phụ trách công tác phát triển đoàn viên mới tại đơn vị. Gửi thông tin liên lạc của đ/c này về mail: tamvpd@ueh.edu.vn . Hạn chót: 16h30 thứ ba, ngày 15/11/2011.

IV/. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

 

1.

Đ/c Phan Ngọc Anh

Phó Bí thư TT Đoàn trường

Trưởng ban

2.

Đ/c Trần Thanh Tâm

Chuyên trách VP Đoàn trường

Phó ban

3.

Đ/c Nguyễn Thị Thùy Hương

Thành viên BTC-XD Đoàn trường

Phó ban

4.

Đ/c Hoàng Thị Hoàng Hà

Thành viên BTC-XD Đoàn trường

Thành viên

5.

Đ/c Lâm Đặng Xuân Hoa

Thành viên BTC-XD Đoàn trường

Thành viên

6.

Đ/c Thang Ngọc Thúy

CTV BTC-XD Đoàn trường

Thành viên

7.

Các đồng chí được phân công từ các Đoàn khoa

Thành viên

 

 

Để thực hiện công tác phát triển đoàn viên được tốt, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Đoàn khoa thông tin đầy đủ và chính xác đến sinh viên và chi đoàn trực thuộc về kế hoạch phát triển đoàn.

                                                         TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                P. BÍ THƯ TT

                                                                   (đã ký)

                                                             Phan Ngọc Anh

 

 

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email Xem thảo luận (tổng cộng: 1)


Bình luận
nguyen tan dung (Ngày gửi 21.02.2012 20:27)

cho em hoi khi nao doan trường to chuc lop đối tuong doan moi trong nam nay? em cam on.

Trả lời:
Lớp đối tượng Đoàn dự kiến sẽ tổ chức đầu tháng 3. Trong tuần này sẽ có thông báo. Em hãy theo dõi trên youth nhé
 
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Văn bản Đoàn - Hội
  QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
  QĐ V/v đổi tên Liên chi hội Sinh viên khoa Hệ thống thông tin kinh doanh
  Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 24/04/2017 đến ngày 30/04/2017
  KH Tổ chức “Ngày Đoàn viên” năm 2017
  KH Tổ chức kết nạp đoàn viên mới Lớp đoàn viên 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2017) 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22
  KH Tổ chức bình chọn và tuyên dương “Cán bộ Đoàn - Hội xuất sắc UEH” Năm 2016
  KH Tổ chức chương trình "Just Speak up! 2017”
  KH Tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2017
  KH Tổ chức lớp tập huấn kỹ năng thắt nút dây, lều trại cho cán bộ Đoàn – Hội năm học 2017
  QĐ công nhận kết quả Đại hội đại biểu LCH SV khoa Tài chính công nhiệm kỳ XVII (2016 – 2017)


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Chương trình Học bổng “Điểm sáng tương...

Nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường thông báo Chương trình khuyến học “Điểm sáng tương lai”

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1182)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
TB Chương trình Học bổng “Điểm sáng tương lai” đợt 2 năm 2017
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
TB V/v mời Đoàn viên, Thanh niên tham gia tọa đàm “Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện Văn hóa UEH và các Quy tắc ứng xử trong UEH”
HD Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9-10 năm 2017 Chủ đề: “Tuổi trẻ thành phố - Khát vọng và hành động”
Thực tập sinh tiềm năng - Công ty Bảo Việt Nhân thọ
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường