Trang chính
 
Tin tức » Đoàn Thanh niên » Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014 24.09.2017 19:09
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM LẦN THỨ XVII - NHIỆM KỲ 2012 - 2014
19.10.2011 15:57

- Đánh giá kết quả thực hiện các chương trình hành động, những giải pháp chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2009 – 2012.
- Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đoàn trường trong nhiệm kỳ qua.
- Bầu cử Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XVII (2012 - 2014)
- Đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ XVI (2012 - 2014).

 

 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

      BCH TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM

-------------------------------

            Số : 85 KH/ĐHKT-ĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2011

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

ĐOÀN TNCS TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

LẦN THỨ XVII - NHIỆM KỲ 2012 - 2014

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU :

1/ Mục đích :

-         Đánh giá kết quả thực hiện các chương trình hành động, những giải pháp chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2009 – 2012.

-         Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đoàn trường trong nhiệm kỳ qua.

-         Bầu cử Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XVII (2012 - 2014)

-         Đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ XVI (2012 - 2014).

2/ Yêu cầu :

-         Tạo ra một đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đoàn, thu hút được sự quan tâm và tham gia đóng góp của đông đảo của thanh niên trong trường trên cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền trong hệ thống Đoàn – Hội và tổ chức các hoạt động gắn liền với Đại hội một cách thiết thực, sáng tạo, phù hợp với nhu cầu của Đoàn viên, thanh niên.

-         Công tác nội dung của đại hội phải đảm bảo tính thiết thực, đổi mới và có cơ sở khoa học. Phát huy cao nhất trí tuệ và nguồn lực của đội ngũ.

-         Công tác chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, phải đảm bảo có năng lực và phẩm chất tốt, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Đảm bảo nguyên tắc tập trung – dân chủ, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy trường và chỉ đạo của Thành Đoàn.

-         Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội phải trang trọng, chuyên nghiệp, đổi mới và tiết kiệm.

II. NỘI DUNG :

-         Tổng kết, đánh giá hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ XVI (2009 - 2012).

-         Xây dựng mục tiêu, phương hướng và các chỉ tiêu của công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ XVII (2012 - 2014).

-         Bầu cử BCH Đoàn trường nhiệm kỳ XVII (2012 - 2014).

-         Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích, cách làm hay, mô hình mới, tiêu biểu trong nhiệm kỳ XVI (2009 – 2012).

III. QUI MÔ - THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1/ Qui mô: Số lượng đại biểu triệu tập là 125 đại biểu chính thức, trong đó :

-         Đại biểu đương nhiên là Ủy viên BCH đương nhiệm :     26 đồng chí (khuyết 1 đ/c).

-         Đại biểu được bầu từ cơ sở:                                          94đồng chí.

-         Đại biểu chỉ định trong phạm vi không quá 5%:              05 đồng chí.

-         Việc phân bổ đại biểu từ cơ sở được thực hiện theo đề án phân bổ đại biểu.

2/ Thời gian - địa điểm tổ chức đại hội:

-         Thời gian: Đại hội đại biểu Đoàn trường lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2012 – 2014 sẽ diễn ra 3 buổi: cả ngày chủ nhật 18/03/2012 và buổi sáng thứ Hai 19/03/2012.

-         Địa điểm: Hội trường A.103 cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu Q.3.

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1/ Ngày thứ nhất (18/03/2012)

Buổi sáng:

-         Khai mạc

-         Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

-         Thẩm tra tư cách đại biểu

-         Giới thiệu Đoàn chủ tịch, tổ thư ký

-         Thông qua chương trình làm việc

-         Trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ XVI (2009 – 2012); Báo cáo kiểm điểm của BCH Đoàn trường nhiệm kỳ XVI (2009 – 2012); Định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ XVII (2012 – 2014)

-         Hướng dẫn và chia tổ thảo luận các nội dung trình bày

-         Trình bày đề án nhân sự BCH và tiến hành giới thiệu nhân sự BCH nhiệm kỳ XVII

Buổi chiều

-         Các tổ thảo luận tóm tắt các ý kiến đóng góp tại các tổ

-         Trình bày các tham luận của các cơ sở Đoàn

-         Tiến hành bầu cử BCH Đoàn trường nhiệm kỳ XVII

-         Tiếp tục phần thảo luận góp ý tại hội trường

-         Công bố kết quả bầu BCH Đoàn trường nhiệm kỳ XVII

Buổi tối:

-         Hội nghị lần 1, BCH Đoàn trường nhiệm kỳ XVII bầu ban thường vụ, thường trực Đoàn, chủ nhiệm UBKT Đoàn trường.

2/ Ngày thứ hai (19/03/2012)

Buổi sáng:

-         Chào cờ

-         Văn nghệ chào mừng Đại hội

-         Giới thiệu đại biểu

-         Giới thiệu Đoàn chủ tịch, tổ thư ký Đại hội

-         Báo cáo tổng hợp kết quả phiên làm việc ngày thứ nhất

-         Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp của Đại hội

-         Tham luận và trao đổi,  góp ý

-         Khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, các mô hình hoạt động thiết thực, hiệu quả.

-         BCH Đoàn trường nhiệm kỳ XVI (2009 – 2012) tuyên bố hết nhiệm vụ

-         Ra mắt BCH Đoàn trường nhiệm kỳ XVII (2012 – 2014)

-         Phát biểu chỉ đạo của Thành Đoàn, Đảng uỷ - BGH trường

-         Thông qua nghị quyết Đại hội

-         Bế mạc đại hội

V. TÀI LIỆU, TRANG PHỤC ĐẠI HỘI

1/ Tài liệu đại hội:

Tài liệu cho đại biểu dự Đại hội bao gồm:

-         Thẻ đại biểu

-         Nội quy, quy chế làm việc của đại hội

-         Chương trình đại hội

-         Báo cáo tổng kết (kèm số liệu), đánh giá hoạt động của nhiệm kỳ XVI (2009 – 2012)

-         Định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ XVII (2012 – 2014)

-         Báo cáo tóm tắt các mô hình hoạt động của nhiệm kỳ XVI (2009 – 2012)

-         Báo cáo kiểm điểm của BCH Đoàn trường nhiệm kỳ XVI (2009 – 2012)

-         Đề án nhân sự BCH Đoàn trường nhiệm kỳ XVII (2012 – 2014)

-         Hướng dẫn nội dung thảo luận tại các tổ

-         Phiếu đăng ký tham gia phát biểu tại Đại Hội

-         Phiếu biểu quyết

2/ Trang phục Đại hội

-         Các đại biểu (nam và nữ) mặc áo thanh niên Việt Nam, đeo cà vạt. Nam mặc quần tây sẫm, nữ mặc quần tây sẫm hoặc váy.

-         Các đại biểu tự trang bị và đeo huy hiệu Đoàn trong quá trình Đại hội.

VI. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN SỰ

1/ Về tiêu chuẩn: Căn cứ vào quy định tiêu chuẩn cán bộ của BTV Thành Đoàn, quy định của BTV Đoàn trường TP.Hồ Chí Minh và tình hình thực tế trong quá trình chuẩn bị nhân sự.

2/ Về  quy trình tiến hành:

* Bước 1 : Tiểu ban nhân sự dự thảo đề án xây dựng Ban Chấp Hành Đoàn trường khóa XVII, trình xin ý kiến Ban Thường vụ Đoàn trường và BCH Đoàn trường thông qua.

* Bước 2 : Tiểu ban nhân sự tiến hành lấy ý kiến giới thiệu nhân sự BCH Đoàn trường từ các cơ sở Đoàn theo cơ cấu GV-CBCC, sinh viên năm 1, 2, 3, 4. Mỗi cơ sở giới thiệu nhân sự của mình và xếp theo thứ tự ưu tiên trong từng cơ cấu

* Bước 3: Tiểu ban nhân sự tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt (BCH Đoàn trường, BCH HSV trường, BTV, BTK Đoàn – Hội các khoa, KTX, các chi đoàn trực thuộc) lấy ý kiến giới thiệu nhân sự cụ thể Ban thường vụ Đoàn trường, BCH Đoàn trường nhiệm kỳ XVII (Bí thư, P.BT, UVTV, UVBCH.) từ danh sách BCH Đoàn trường nhiệm kỳ XVI và các nhân sự được các cơ sở Đoàn giới thiệu vào BCH.

* Bước 4 : Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng danh sách dự kiến ứng cử vào BCH, BTV Đoàn nhiệm kỳ XVII.

* Bước 5 : Ban Thường vụ Đoàn trường Trình xin ý kiến Thường vụ Đảng Ủy, Ban Giám Hiệu, Ban Thường vụ Thành Đoàn về đề án và danh sách BCH dự kiến

* Bước 6 : Ban Thường vụ trình xin ý kiến hội nghị BCH Đoàn trường để biểu quyết về nhân sự cụ thể, số lượng, cơ cấu và thống nhất danh sách ứng cử BCH nhiệm kỳ XVII.

* Bước 7 : Ban Thường vụ Đoàn hoàn chỉnh đề án và danh sách ứng cử theo góp ý của BCH Đoàn Trường để trình Đại hội đại biểu Đoàn trường lần thứ XVII quyết định.

VI. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN :

1/ Thành lập Ban tổ chức Đại hội :

- Ban tổ chức có nhiệm vụ :

+ Lãnh đạo và tổ chức thực hiện quá trình chuẩn bị và công tác tổ chức đại hội.

+ Thành lập và điều hành các tiểu ban phục vụ đại hội, xây dựng chương trình tổ chức đại hội.

+ Thiết kế lịch làm việc của Ban tổ chức đại hội từ nay đến ngày 18/03/2012 và duy trì chế độ giao ban với các trưởng tiểu ban.

+ Lập dự trù kinh phí cho đại hội

2/ Thành lập các tiểu ban chuẩn bị, phục vụ đại hội :

a)      Tiểu ban nội dung :

- Nhiệm vụ :

+  Dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ XVI (kèm số liệu)

+  Dự thảo định hướng hoạt động cho nhiệm kỳ XVII;

+ Dự thảo báo cáo kiểm điểm BCH của nhiệm kỳ XVI

+ Báo các tóm tắt các mô hình tiêu biểu nhiệm kỳ XVI

+ Tổ chức các hoạt động, thu thập thông tin, ý kiến đóng góp từ cơ sở, các đoàn đại biểu.

+ Thực hiện công việc thư ký đại hội;

+ Đề xuất, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc thực hiện các tham luận tại đại hội;

+ Chuẩn bị công tác khen thưởng các cá nhân, tập thể, mô hình

+ Hoàn chỉnh tài liệu đại hội.

b)      Tiểu ban nhân sự:

- Nhiệm vụ :

+ Xây dựng đề án phân bổ đại biểu dự đại hội và theo dõi quá trình bầu chọn đại biểu từ cơ sở và tổng hợp danh sách đại biểu.

+ Lập danh sách đại biểu của ĐH và phân tổ thảo luận

+ Xây dựng đề án nhân sự BCH nhiệm kỳ XVII (2012 - 2014).

+ Xây dựng đề án tổ chức bộ máy đại hội (Ban thẩm tra tư cách đại biểu, chủ tịch đoàn, thư ký đoàn…).

c)      Tiểu ban tuyên truyền – hoạt động :

- Nhiệm vụ :

+ Xây dựng kế hoạch và thực hiện những nội dung hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

+ Xây dựng và chịu trách nhiệm các chương trình chào mừng, sinh hoạt của đại hội.

+ Trang trí, thực hiện banderoll, áp phích… tuyên truyền chào mừng đại hội.

+ Trang trí, bố trí hội trường, phòng thảo luận của đại hội

d)      Tiểu ban hậu cần :

- Nhiệm vụ :

+ Lập kế hoạch hậu cầu phục vụ đại hội;

+ Tham gia phục vụ công tác hậu cần và an ninh trong các ngày diễn ra đại hội;

+ Tham mưu danh sách đại biểu khách mời, đón tiếp đại biểu khách mời.

+ In ấn, gửi thư mời, thư triệu tập đại biểu tham dự đại hội;

+ In ấn tài liệu đại hội.

V/ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN :

-   Tháng 10/2011 :                   BTV Đoàn trường xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy trường và Thành Đoàn về kế hoạch Đại hội

Trình kế hoạch đại hội cho Hội nghị BCH Đoàn trường lần 9.

-   Tháng 11 - 12/2011 :            Triển khai cho các cơ sở Đoàn

-   Tháng 12/2011 - 1/2012:      Hội nghị lần 10 BCH Đoàn trường thông qua dự thảo văn kiện Đại hội

Các cơ sở Đoàn tiến hành Đại hội cơ sở và bầu đại biểu dự Đại hội, đóng góp văn kiện Đại hội XVII

Tiến hành giới thiệu, thăm dò nhân sự của  Đại hội tại các cơ sở.

- Tháng 2/2012:                        Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến nhân sự BCH, BTV Đoàn trường nhiệm kỳ VII

Tổ chức lấy ý kiến đóng góp rộng rãi cho văn kiện ĐH Đoàn trường

Tiến hành các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn trường

 Hoàn tất việc đóng góp văn kiện, bầu đại biểu dự ĐH từ các cơ sở Đoàn trực thuộc.

-       Tháng 2 - 3/2012:                  Hội nghị lần 11 BCH Đoàn trường kiểm tra công tác chuẩn bị

                                                Cao điểm hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội

                                                Hội nghị BCH lần 12.

-   Ngày 18 – 19/03/2012:         Tiến hành Đại hội

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các đ/c UVBCH, các tiểu ban phục vụ đại hội, Bí thư các Đoàn Khoa, Chi đoàn trực thuộc thực hiện tốt kế hoạch đại hội đảm bảo đúng tiến độ và các yêu cầu đã đặt ra.

                                                                                                     

                                                    TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                                 BÍ THƯ

 

                                                                                 (Đã ký )

 

 

                                                                        BÙI QUANG HÙNG

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Văn bản Đoàn - Hội
  QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
  QĐ V/v đổi tên Liên chi hội Sinh viên khoa Hệ thống thông tin kinh doanh
  Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 24/04/2017 đến ngày 30/04/2017
  KH Tổ chức “Ngày Đoàn viên” năm 2017
  KH Tổ chức kết nạp đoàn viên mới Lớp đoàn viên 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2017) 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22
  KH Tổ chức bình chọn và tuyên dương “Cán bộ Đoàn - Hội xuất sắc UEH” Năm 2016
  KH Tổ chức chương trình "Just Speak up! 2017”
  KH Tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2017
  KH Tổ chức lớp tập huấn kỹ năng thắt nút dây, lều trại cho cán bộ Đoàn – Hội năm học 2017
  QĐ công nhận kết quả Đại hội đại biểu LCH SV khoa Tài chính công nhiệm kỳ XVII (2016 – 2017)


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1143)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
TB V/v tổ chức Đại hội chi hội Khóa 43 - ĐHCQ
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường