Trang chính
 
Tin tức » GD– TCXD Đoàn » Công tác tổ chức 24.09.2017 18:54
Thông báo về việc phân công Ban Thường vụ Đoàn trường nhiệm kỳ 2009 – 2012
31.05.2011 17:09

Căn cứ vào kết quả kiện toàn nhân sự BCH, BTV Đoàn trường tại hội nghị lần 7 và cuộc họp BTV Đoàn trường ngày 24/5/2011. Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các cơ sở Đoàn, Hội về việc phân công BTV Đoàn trường

 

 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

------------------

                      Số:  61 /TB-ĐHKT-ĐTN                       

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2011

 THÔNG BÁO

V/v: Phân công Ban Thường vụ Đoàn trường nhiệm kỳ 2009 – 2012

 Căn cứ vào kết quả kiện toàn nhân sự BCH, BTV Đoàn trường tại hội nghị lần 7 và cuộc họp BTV Đoàn trường ngày 24/5/2011. Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các cơ sở Đoàn, Hội về việc phân công BTV Đoàn trường như sau:

I. Phân công Ban Thường vụ Đoàn trường

1. Đ/c Bùi Quang Hùng – Bí thư Đoàn trường.

- Phụ trách và chịu trách nhiệm chung;

- Phụ trách công tác tổ chức cán bộ, công tác đối ngoại, tài chính, văn phòng Đoàn – Hội trường;

- Trưởng ban tài chính Đoàn – Hội;

- Phụ trách các công trình thanh niên, ban công nghệ thông tin Đoàn trường;

- Phụ trách Đoàn khoa Kế toán – Kiểm toán, Toán – Thống Kê, Nhóm Diễn đàn sinh viên Kinh tế, CLB chuyện to nhỏhoạt động của các chi đoàn GV.

2. Đ/c Huỳnh Phước Nghĩa  – Phó Bí thư Đoàn trường

- Phụ trách công tác hỗ trợ HT- NCKH và hợp tác quốc tế;

- Trưởng ban HT- NCKH và Hợp tác quốc tế;

- Phụ trách Đoàn khoa Quản trị kinh doanh, Thương mại – Du lịch – Marketing, Đội SIFE.

3. Đ/c Phan Ngọc Anh  – Phó Bí thư, Chủ tịch Hội Sinh viên

- Phụ trách tổ chức – xây dựng Đoàn, công tác giáo dục;

- Trưởng ban Tổ chức – xây dựng Đoàn;

- Phụ trách công tác Hội Sinh viên, ban phong trào - tình nguyện;

- Phụ trách Ủy ban Kiểm tra;

- Phụ trách văn phòng Đoàn các cơ sở;

- Phụ trách KTX 135A THĐ, Đoàn khoa Tài chính doanh nghiệp, liên chi Đoàn khối quản lý.

4. Đ/c Nguyễn Nhật Trường  – Ủy viên thường vụ, PCT HSV trường

- Phụ trách tổ chức – xây dựng Đoàn – Hội, công tác giáo dục;

- Phó ban Tổ chức – xây dựng Đoàn;

- Phụ trách Ủy ban Kiểm tra , Phó chủ nhiệm UBKT;

- Phụ trách Đoàn khoa Ngân hàng, ký túc xá 43 – 45 NCT.

5. Đ/c Lê Bình Vi Thảo  – Ủy viên thường vụ

- Phụ trách tổ chức – xây dựng Đoàn;

- Phó ban Tổ chức – xây dựng Đoàn;

- Phụ trách Đoàn khoa Lý luận chính trị.

6. Đ/c Hồ Trọng Trí – Ủy viên thường vụ

- Phụ trách công tác hỗ trợ HT- NCKH và hợp tác quốc tế;

- Phó ban HT- NCKH và Hợp tác quốc tế.

7. Đ/c Dương Vi Đức – Ủy viên thường vụ

- Thành viên ban phong trào tình nguyện;

-  Phụ trách Đoàn khoa Luật Kinh tế, Tin học Quản lý.

8. Đ/c Phan Tiến Thuận – Ủy viên thường vụ

- Phụ trách công tác phát triển Đảng;

- Phụ trách Đoàn khoa Tài chính nhà nước;

- Phát ngôn, thông tin, thông báo theo uỷ quyền của Ban thường vụ.

9. Đ/c Lê Đức Huy – Ủy viên thường vụ

- Phụ trách công tác giáo dục;

- Phụ trách Đoàn khoa Kinh tế phát triển, CLB Lý luận trẻ.

II. Nhiệm vụ của các UVTV đối với cơ sở Đoàn phụ trách

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo và sắp xếp lịch tham gia các công tác Đoàn – Hội của cơ sở Đoàn được phân công phụ trách.

- Phối hợp với các Ban chuyên môn của Đoàn trường trong quá trình chỉ đạo hoạt động của các cơ sở Đoàn phụ trách; đảm bảo thống nhất nội dung, quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn trường đối với các cơ sở Đoàn.

- Thường xuyên làm việc với Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn, ban điều hành CLBĐ/N phụ trách để kịp thời nắm bắt thông tin và chỉ đạo các nội dung hoạt động của cơ sở. 

- Thông tin, báo cáo cho Thường trực Đoàn trường tình hình cơ sở được phụ trách (về bộ máy nhân sự, về chất lượng hoạt động, về các vấn đề cần lưu ý…).

- Cung cấp thông tin cho Ban Thường vụ Đoàn trường nhận xét kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị, đánh giá, xếp loại thi đua cơ sở Đoàn hàng năm.

III. Đối với Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn

- Chủ động thông tin, báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo và chủ động đề xuất đối với đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường phụ trách về các vấn đề liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị.

Phân công này có giá trị từ ngày 1/6/2011. BTV Đoàn trường đề nghị các đ/c UVTV Đoàn trường, các cơ sở Đoàn – Hội liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

Bùi Quang Hùng

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Tin tức - Thông báo
  KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
  TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
  TB V/v tổ chức Đại hội chi hội Khóa 43 - ĐHCQ
  Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
  QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành thuộc Đoàn Viện Du lịch
  QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành thuộc Đoàn khoa Tài chính công Nhiệm kỳ 2017 – 2020
  QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành thuộc Đoàn khoa Tài chính
  QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành thuộc Đoàn khoa Quản trị
  QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành thuộc Đoàn khoa Ngân hàng
  QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành thuộc Đoàn khoa Luật


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1142)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
TB V/v tổ chức Đại hội chi hội Khóa 43 - ĐHCQ
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường