Trang chính
 
Tin tức » Nhịp cầu UEH » Giao lưu trực tuyến 24.09.2017 04:41
Nội dung Trực tuyến tư vấn mùa thi K36 các môn Kinh tế vi mô, Những NLCB của chủ nghĩa Mac-Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
15.05.2011 08:33

Xem hình
9h-11h, 15/5/2011, Trực tuyến tư vấn mùa thi K36 các môn Kinh tế vi mô, Những NLCB của chủ nghĩa Mac-Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Đặt câu hỏi trực tuyến qua Y!M tuvanmuathiueh.

Thực hiện kế hoạch số 43/KH-ĐHKT-ĐTN V/v tổ chức hỗ trợ tư vấn mùa thi cho K36.

Sáng nay, 15/5/2011, BTC chương trình tổ chức buổi tư vấn trực tuyến các môn Kinh tế vi mô, Những NLCB của chủ nghĩa Mac-Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Các bạn đặt câu hỏi trực tuyến qua Y!M tuvanmuathiueh và theo dõi cập nhật tại trang này. 

Xem cập nhật trực tuyến môn Xác suất thống kê

Xem các Hỏi - Đáp trước buổi tư vấn

Xem hướng dẫn ôn thi trực tuyến

Môn Kinh tế Vi mô

Câu hỏi:         1. Doanh nghiệp A có số liệu FC=1000, P=20, AVC=12, DN tối đa hóa lợi nhuận và thu được thặng dư sản xuất PS=1200, tìm doanh thu TR, tìm Q? (hoangyen190492@gmail.com) 

Ta phải nhớ các công thức sau:

PS=Lợi nhuận + FC

Lợi nhuận=(P-AVC)*Q-FC

TR=P*Q 

                       2. Một doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn có hàm số cầu thị trường dạng P= -Q+2400. Doang thu tối đa của doanh nghiệp là: (hoangyen190492@gmail.com)

Ta phải nhớ các công thức sau:

           Hàm số cầu dạng:

           P=a+bQ   (b<0) thì:

          TR max -> P=a/2 và Q=-a/(2b) và TR max=P*Q

                       3. Hàm số cầu của hàng hóa X là Qd=100-2P. Để doanh thu doanh nghiệp đạt cực đại thì phải bán ở mức giá?

(hoangyen190492@gmail.com)

          Trường hợp này hàm số cầu ngược lại câu 2, nên ta co thể nhớ đão lại

Ví dụ:

           Q=c+dQ    (d<0)

          TR max , Q=c/2 và P=C/(2d) và TR max=P*Q

Câu hỏi:         1. Hệ số co giãn của cầu theo giá của sản phẩm X tại mức giá P=10 là Ed=-0.2.

Vậy nếu giá của sản phẩm X tăng lên thì số lượng sản phẩm X bán được sẽ.....và tổng chi tiêu của người tiêu dùng sẽ......

(thuhien_nd77@yahoo.com.vn)

A. Tăng, tăng

B. Tăng, giảm

C. Giảm, giảm

D. Giảm, tăng

Bạn phải nhớ công thức:

TR và P đồng biến  Cầu co giãn ít hay Ed>-1 hay |Ed|<1

TR và P nghịch biến, Cầu co giãn nhiều hay Ed<-1 hay |Ed|>1

TR max, Cầu co giãn đơn vị hay Ed=-1 hay |Ed|=1

                       2. Hàm tổng chi phí của 1 doanh nghiệp có dạng TC=q2+2*q+500 thì chi phí trung bình tại mức sản lượng q=100 là bao nhiêu?

(thuhien_nd77@yahoo.com.vn)

Bạn phải nhớ mối quan hệ giữa các loại chi phí (Xem lại lý thuyết!!!)

AC=TC/Q

Vậy khi Q=100 thì AC=???

                       3. Một DN đọc quyền có hàm chi phí TC=q2-20*q+80 và hàm cầu thị trường Q=55/2-P/2. nếu chính phủ định giá tối đa là 20 thì để tiếp tục tối đa hóa lợi nhuận DN sẽ quyết định sản xuất ở mức sản lượng là bao nhiêu? (thuhien_nd77@yahoo.com.vn)

Có các trường hợp xảy ra:

Nếu P=20 mà lớn hơn P tại P=MC (Bạn đặt hàm P=Hàm MC giải ra Q và P) thì DNĐQ SX tại Q có P=20 thế vào Pt Cầu thị trường

Nếu P=20 mà nhỏ hơn P tại P=MC (Bạn đặt hàm P=Hàm MC giải ra Q và P) thì DNĐQ SX tại Q có P=20 =MC giải ra

Câu hỏi:         1. Hiện nay chiến lược cạnh tranh chủ yếu của các xí nghiệp độc quyền nhóm là: (khuongdai711@gmail.com) 

Theo đáp án đã trên web youth: cạnh tranh về sản lượng. 

Theo tập tài liệu chúng em có thì: cạnh tranh về quảng cáo và các dịch vụ hậu mãi.

Vậy thầy cô có thể giải thích rõ được không ạ?

Thực ra vấn đề cũng khó thực chứng mà là chuẩn tắc

Cạnh tranh về quảng cáo và hậu mãi cũng nhằm mục đích về sản lượng!

                       2. Một xí nghiệp sử dụng 2 yếu tố sản xuất vốn,lao động để sản xuất một loại sản phẩm X,phối hợp tối ưu của hai yếu tố sản xuất phải thỏa mãn: (khuongdai711@gmail.com) 

A- K=L

B-MPk/Pl = MPl/Pk

C-MPk/Pk = MPl/Pl

D-MPk = MPl

Theo trong sách thi chọn đáp án C:MPk/Pk = MPl/Pl mà đáp án trong tâp trắc nghiệm lại A: K=L.

Em không hiểu câu này.

Tại MKk/Pk=MPl/Pl

                       3. Cân bằng tiêu dùng xảy ra khi: (khuongdai711@gmail.com) 

A:MUx/MUy = Py/Px

B:Cả ba câu đều sai.

C:MRSxy = Px/Py.

D:MRSxy = MUx/Muy

Tại:

MUx/Px=MUy/Py

Hay tương tự (toán học)

Hay tại:

MRSxy=(-)Px/Py

Dấu trừ (-) có hay không là tùy, nếu xét đại số thì phải có dấu trừ, nếu xét trị tuyệt đối thì kg cần.

Đáp án câu C

Câu hỏi: Một người tiêu thụ có thu nhập là 1000đvt, lượng cầu sản phẩm X là 10sp, khi thu nhập tăng lên là 1200đvt, lượng cầu của sản phẩm X tăng lên là 13sp, vậy sản phẩm X thuộc hàng: (pretty_pig0110@yahoo.com.vn) 

A. Hàng thiết yếu

B. Hàng xa xỉ

C. Hàng thông thường

D. Hàng cấp thấp

 

       Trả lời: Tính

Ei=(%∆Q)/(%∆I)

%∆Q=Q2/Q1-1

%∆I=I2/I1-1

Thế vào công thức ta tìm được Ei, xem qui ước tên gọi trong sách bạn sẽ biết chọn câu nào!!!

Câu hỏi: 1. Điều kiện cho tình trạng cân bằng dài hạn của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn là gi? (songsong_codai@yahoo.com.vn)

Khi kg con DN nhập ngành hay rời ngành hay lợi nhuận của DN=0 

                       2. Phân biệt giữa kinh tế học thực chứng với kinh tế học chuẩn tắc? (songsong_codai@yahoo.com.vn)

Xem sách bạn a! 

                       3. Cho AC=6 khi sản xuất 100 sản phẩm, MC =2 không đổi, tính TC để sản xuất 70 sản phẩm (songsong_codai@yahoo.com.vn) 

DN có hàm chi phí dạng:

TC=FC+AVC*Q khi ấy MC=AVC=hằng số

Q=100 có AC=6 vậy TC tại Q=100 sẽ bằng 600, mà AVC=2 nên VC=200 và FC=400.

Vậy nếu Q=70 thì FC=400 và VC=140 vậy TC tại Q=70 sẽ bằng 540 

                       4. Doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn voi hàm cầu P=100-2Q, AC=40(không đổi).Tại P mà lời nhuận lớn nhất thì Ed bằng bao nhiêu? (songsong_codai@yahoo.com.vn)

Ta có AC=40 và là hằng vậy TC=40Q, vậy MC=40

P=100-2Q vậy MR=100-4Q

Để LN max thì MR=MC hay 100-4Q=40, vậy Q=15 và P=70

Ed=(1/(dP/dQ))*(P/Q)=(1/(-2))*(70/15)=-7/3!!!

       Câu hỏi:  1. Thị trường độc quyền hoàn toàn với đường cầu P= -Q/10 + 2000, để đạt lợi nhuận tối đa, doanh nghiệp cung ứng tại mức sản lượng là?

(huong269_sunny35@yahoo.com)

A) Q<10000 

B) Q với điều kiện MC=MP=P   

C)Q=20000      

D) Q=10000

Để TR max thi Q=10000 tại đó có MR=0 (xem lại câu 2 của bạn Hoàng Yến)

Để LN max thì có MR=MC mà MC >0 nên MR>0

Khi MR>0 thì Q<10000 

                       2. Nếu Lộc mua 10 sp X và 20 sp Y, Px = 100 $/sp, Py= 200$/sp, MUx=20 dvhd, MUy= 50 dvhd.

Để đạt tổng hữu dụng tối đa Lộc nên: (huong269_sunny35@yahoo.com)

a)Tăng lượng Y, giảm lượng X                       

b)Giữ nguyên lượng X, giảm lượng Y

c) Giữ nguyên số lượng 2 sản phẩm              

d) Tăng lượng X, giảm lượng Y

So sánh MUx/Px và MUy/Py

Nếu: MUx/Px > MUy/Py =>Chọn X….(xem lại lý thuyết)

                       3. Năng suất trung bình của 2 người lao động là 20, năng suất biên của người lao động thứ 3 là 17, vậy năng suất trung bình của 3 người lao động là:

(huong269_sunny35@yahoo.com)

a)12,33               b)18,5                     c)19                  d)14

Q=AP*L=20*2=40

MP của người thừ 3=17, Vậy Q của 3 người là Q=40+17=57, vậy AP=Q/L=57/3

 

       Câu hỏi: 1. Giả sử có 100 doanh nghiệp CTHH tham gia SX SP A . Đường tổng chi phí và ngắn hạn của các doanh nghiệp giống nhau và có dạng:

(vuatrochoi153@yahoo.com) 

STC = 1/300q3+0,2q2+4q+10. Xác định đường cung thị trường sản phẩm A

Từ hàm TC của DN tìm ra hàm MC của DN và đặt hàm MC=hàm cung Ps của DN, từ hàm cung Ps của doang nghiệp ta điều chỉnh ra hàm cung của thị trường gồm 100 DN

                       2. Hãng sản xuất cửa sắt D là một nhà độc quyền bán trong ngành cửa sắt. TC=100-5Q+Q^2 và hàm cầu là P=55-2Q.

Hãy xem xét mức giá tối đa là 12 ngàn đồng . Ảnh hưởng của nó đến sản lượng, thặng dư tiêu dùng, lợi nhuận và lượng tổn thất vô ích.

(vuatrochoi153@yahoo.com)

Xem lại câu 3 của bạn Thu Hiền để tìm ra sản lượng Q mà DN độc quyền sẽ SX

Từ đó để tính thặng dư TD, SX…ta nhớ công thức:

CS=TU-TE hay CS/Q=MU-P

PS=TR-VC hay PS/Q=P-AVC

So sánh thặng dư của ĐQ và Cạnh tranh mà ta biết Tổn Thất Vô ích

 

       Câu hỏi: 1. Đường cung ngắn hạn của Doang nghiệp độc quyền là:

a.Phần Đường MC nằm phía trên đường AVC

b.Phần dốc lên của đường MC

c.Phần đường Mc nằm phía trên đường AC

d.Các câu đều sai

(thanh_an854@yahoo.com)

Câu a, xem lại lý thuyết

                       2. Một doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm tổng chi phí dài hạn :LTC= Q2+64, mức giá cân bằng dài hạn? (thanh_an854@yahoo.com)

Tìm giá để LN=0 hay tìm AC min tại Q=? và AC=? Giá trị AC min đó là giá thị trường cần tìm.

                       3. Doanh nghiệp độc quyền bán phân chia khách hàng thành 2 nhóm ,cho biết phương trình đường cầu của 2 nhóm này lần luwowctj là :Q1=100-(2/3)P1;Q2=160-(4/3)P2 tổng chi phí sản xuất của doanh nghiệp độc quyền TC=30Q+100. Để đạt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và không thực hiện chính sách phân biệt giá, thì mức giá và sản lượng (P vá Q ) chung trên 2 thị trường lúc này là: (thanh_an854@yahoo.com)

a)P=75; Q=60

b)P=80; Q=100

c)P=90; Q=40

d)Tất cả đều sai

Khi DN phân biệt giá thì:

Đặt MC=MR1 giải ra P1 và Q1

MC=MR2 giải ra P2 và Q2

Khi DN không phân biệt giá thì:

Tạo ra Pt cầu chung (Cầu thị trường chung)

Đặt MR=MC giải ra

                       4. Thị trường đọc quyền hoàn toàn với đường cầu P=-Q/10+2000, để đạt lợi nhuận tối đa doanh nghiệp cung ứng tại mức sản lượng: (thanh_an854@yahoo.com)

a)Q<10000

b)Q=20000

c)Q với điều kiện MP=MC=P

d)Q=10000

Xem lại câu 1 của bạn Hương 269 ở trên!

                       5. Cho biết số liệu sau về DN trong cạnh tranh hoàn toàn như sau. Điểm hòa vốn và điểm đóng cửa sản xuất của doanh nghiệp là những điểm tương ứng với các mức  sản lượng: (thanh_an854@yahoo.com)

Q:        0          10        12        14        16        18        20

TC:      80        115      130      146      168      200      250

a.Q=10, Q=14

bQ=10.Q=12

c.Q=12, Q=14

d.Không câu nào đúng

Bạn tạo ra các dòng tương ứng là VC, AVC, AC từ đó xét DN hòa vốn tại AC min và đóng cửa tại AVC min (Xem lại lý thuyết)

 

       Câu hỏi: Dạ thưa thầy (cô) , cho em hỏi là môn kinh tế vi mô là mình thi dưới hình thức là thi trắc nghiệm thì: phần lý thuyết và tính toán , phần nào nặng hơn ạ!!  Và nếu thi lý thuyết thì dưới hình thức vận dụng hay thuộc bài!! Hiện giờ em đang ôn thi phần lý thuyết mà không biết ôn sao hết, rất mong thầy (cô) hướng dẫn!! Cảm ơn  thầy (cô)!!

       Trả lời: Thi trắc nghiệm, cả bài tập và lý thuyết, yêu cầu SV phải hiểu lý thuyết và thuộc bài và biết vận dụng lý thuyết này trong thực tế!!!

 

      Câu hỏi: 1. Có phải quy mo sản xuất tối ưu là quy mô có chi phí thấp nhất nhưng không cần đạt lợi nhuận cao nhất không?

AC min là quy mô tối ưu, còn lợi nhuận thế nào còn phụ thuộc vào thị trường (đường cầu bạn ạ)

                      2. trong thị trường sản phẩm X, giả định có hai người tiêu thụ a và b. hàm số cầu của mỗi người có dạng  P=-1/10qa+1200, P=-1/20qb+1300
xác dịnh cung cầu thị trường

thưa thầy câu này khi xác dịnh đường cầu thị trường có cần phân ra hai trường hợp như đường cầu gay hay không hay dược quyền cộng theo hoành độ tại mỗi mức sản lượng.

Cộng theo hoành độ bạn ạ.

Câu hỏi: thầy oi, cho em hỏi bài này: 1 doanh nghiep doc quyền có hàm tổng chi phí TC = 640+20Q, ban tren 2 thị truong khác biệt có hàm  so cầu là P1 = 100 - 2Q    P2= 50- Q.   hỏi trong trường hop doanh nghiep thuc hiện chính sách phân biệt gia thì hãy tìm  giá bán sản phẩm tren 2 thi truong

Trả lời: Từ TC, ta tính được MC = TC’. Từ 2 hàm số cầu P1 và P2 ta tính được MR1 và MR2.

Doanh nghiệp sản xuất tại điểm có MC = MR1 (ở thị trường 1) và MC = MR2 (ở thị trường 2). Từ đó ta tìm được Q1 và Q2. Thay vào hàm số cầu, ta được giá bán sản phẩm trên hai thị trường.

Câu hỏi: Giá thị trường tự do là P = 6, sản lượng trao đổi là 20

(Đơn vị tính của giá là nghìn đồng một bao. Đơn vị tính của sản lượng là nghìn bao)

Co giãn của cầu theo giá ở mức hiện hành là |ED| = 0,075.

Co giãn của cung theo giá ở mức hiện hành là |ES| = 0,3.

a. Nhà nước đánh thuế vào người sản xuất t/đvsp làm đường cung thay đổi. Xác định giá và lượng cân bằng mới. Biết độ co giãn của cầu theo giá tại điểm cân bằng mới là |ED| = 1/7?

b. Nhà nước đánh thuế vào người sản xuất t/đvsp làm đường cung thay đổi. Biết độ co giãn của cầu theo giá tại điểm cân bằng mới là |ED| = 1/7. Hãy xác định mức thuế t/đvsp mà Nhà nước đã áp dụng? 

Trả lời:

Hàm cầu và hàm cung có dạng:
Qd = aP + b và Qs = cP + d
Ta có:
|Ed| = |Qd'| x P/Q <=> 0.075 = |a| x 0.3 <=> |a| = 0.25. Vì a là hệ số góc của hàm cầu nên a = -0.25
|Es| = |Qs'| x P/Q <=> 0.3 = c x 0.3 <=> c = 1
Giá và lượng cân bằng là 6 và 20 nên:
20 = a x 6 + b. Do a = -0.25 nên b = 21.5
20 = c x 6 + d. Do c = 1 nên d = 14
Hàm cầu và cung: Qd = -0.25P + 21.5 và Qs = P + 14
Khi đánh thuế t thì đường cung trở thành: Qs = P + 14 - t. Gọi giá và lượng cân bằng sau thuế là Q* và P*. Khi đó:
|Ed| = |Qd'| x P*/Q* <=> 1/7 = 0.25 x P*/Q* <=> 4/7 = P*/Q* <=> Q* = 7P*/4
Mặt khác:
Theo hàm cầu: Q* = -0.25P* + 21.5 <=> P* = 10.75 => Q* = 18.8125
Q* = P* + 14 - t <=> t = 5.9375

Câu hỏi: Doanh nghiệp A có số liệu sau: FC = 1.000; P = 20; AVC = 12, doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và thu được thặng dư sản xuất PS = 1.200. Doanh thu TR bằng?

Trả lời: PS = Q(P – AVC)

Câu hỏi: Mong thầy (cô) giải giúp em câu này:

 1.  Hàm số cầu và hàm số cung của X lầ lượt là : P= 70 -2Q ;P = 10+ 4Q. Thặng dư của người tiêu dùng và thặng dư của người sản xuất là bao nhiêu?

 

Trả lời: Từ hàm cung và cầu em tính được giá và lượng cân bằng P* và Q*. Em vẽ đồ thị và tính diện tích:

a. Thặng dư người tiêu dùng: phần tam giác giới hạn bởi đường cầu, trục tung và đường P=P*.

b. Thặng dư người sản xuất: phần tam giác giới hạn bởi đường cung, trục tung và đường P=P*

 

Câu hỏi: Một doanh nghiệp  độc quyền hoàn toàn   có hàm  chi phí: TC = Q(bình phương)/10+ 400Q+ 3.000.000 ; hàm số cầu thị trương có dạng : P= -Q/20+ 2200. Nếu chính phủ đánh thuế là 150d/ sp thì lợi nhuận tối đau của doanh nghiệp đạt được là bao nhiêu?

Em xin cảm ơn! nguyenkieu27392@yahoo.com.vn

 

Trả lời: Từ TC ta tính được MC = TC’. Khi chính phủ đánh thuế 150đ/sp thì chi phí biên khi có thuế tăng lên 150đ so với ban đầu (+150).

Từ hàm số cầu ta tính được hàm MR.

Doanh nghiệp có lợi nhuận tối đa khi sản xuất tại điểm có MR = MC. Ta được Q* (Q cân bằng), từ đó tính P* (P cân bằng). Tính TR = P*Q*.

Thuế t = 150 x Q*

Lợi nhuận = TR – TC (ban đầu) – t

 

Câu hỏi: 1/ 100 người tiêu dùng trong thị trường độc quyền,cầu cá nhân như nhau : P= -5Q+2200,hàm cầu thị trường là bao nhiêu? (tại sao đáp án lại là: P= (-5/100)Q+ 2200 ??)

 

Trả lời: Hàm cầu cá nhân: P = -5q + 2200, hay q = -P/5 + 2200/5

Hàm cầu thị trường: Qtt = q1 + q2 + … + q100 = 100q = -20P + 44000, hay P= (-5/100)Q+ 2200

Câu hỏi: "đường cầu sản phẩm X dịch chuyển khi nào? a.Giá sản phẩm X thay đổi  b.chi phí sản xuất sản phẩm X thay đổi  c.thu nhập của người tiêu thụ thay đổi" Thưa thầy đáp án nào là đúng và tại sao ạ?

Trả lời: C đúng.

A: Giá thay đổi sẽ làm điểm cân bằng trượt trên đường cầu chứ không làm dịch chuyển đường cầu.

B. Chi phí sản xuất thay đổi ảnh hưởng tới đường cung.

Câu hỏi: Thị trường sản phẩm X có P=60-Qd/3 và P=Qs/2-15. Chính phủ đánh thuế làm giảm lượng cân bằng Q=84. Xác định mức thuế Chính phủ đánh vào sản phẩm?

Trả lời: 

1.      Viết lại hàm cung khi có thuế P = Qs/2 – 15 + t

2.      Từ hàm cầu và Q=84 (khi có thuế), ta tính được P khi có thuế.

3.      Thay Q và P khi có thuế vào hàm cung khi có thuế, tính được t.

Câu hỏi: MUx = 10; MUy = 8; Px = 2; Py = 1. Để đạt được phối hợp tiêu dùng tối ưu, người tiêu dùng nên tiếp tục dùng lượng hàng X và Y như thế nào?

Trả lời: MUx/Px < MUy/Py cho nên người tiêu dùng sẽ tiếp tục mua Y (giảm mua X).

Câu hỏi:  (1): Thu nhập dân chúng tăng.

(2): Giá ti vi Panasonic tăng.

(3): Giá ti vi Sony giảm.

Trường hợp nào làm dịch chuyển đường cầu ti vi Sony về bên phải ạ ?

Trả lời: Giá thay đổi không làm dịch chuyển đường cầu.

Giá ti vi Panasonic tăng hoặc thu nhập dân chúng tăng sẽ làm dịch chuyển đường cầu ti vi Sony sang phải.

Câu hỏi: thầy cô cho em hỏi Tại sao doanh thu của nông dân lại cao hơn trong những năm sản lượng thấp do thời tiết xấu?

Trả lời: Trong những năm mất mùa, lượng cung giảm, giá tăng. Mặt khác, nông sản là mặt hàng có cầu ít co giãn theo giá, cho nên doanh thu tăng. (xem lại phần về độ co giãn cầu theo giá)

Câu hỏi: doanh thu cận biên là gì ? nó khác gì với doanh thu biên?

Trả lời: Đó là 2 cách gọi khác nhau của MR (marginal revenue).

Câu hỏi: Giá của đường tăng và lượng đường mua bán giảm. Nguyên nhân gây ra hiện tượng này là:

A - Mía năm nay bị mất mùa.  B - Thu nhập của dân chúng tăng.  C - Các câu trên đều sai.  D - Y học khuyến cáo ăn nhiều đường có hại cho sức khỏe.  Đáp án là câu nào ạ?

Trả lời: A đúng (mía mất mùa, lượng đường mua bán giảm – đường cung dịch sang trái làm giá tăng)

 

Môn Những NLCB của CN Mac-Lenin

Hỏi: Tại sao lao động thể hiên trong hàng hóa mới mang tính hai mặt, các lao động không phải là sản xuát hàng hoá thì không mang tính hai mặt?

Trả lời: Vì chỉ trong nền kinh tế hàng hoá mới cần trao đổi, khi cần trao đổi thì phải so sánh lao động hao phí giữa hàng hoá này với hàng hoá khác. Khi đó, mới xuất hiện khái niệm lao động trừu tượng.

Câu hỏi: thực chất của giá trị thặng dư là gì?

 nếu nhà tư bản trả lương theo đúng giá trị sức lao động và hàng hóa được bán đúng giá trị thì nhà tư bản có thu được giá trị thặng dư k?

Trả lời: Thực chất của giá trị thặng dư là 1 phần lao động không được trả công của công nhân làm thuê.

Nhà tư bản có thu được giá trị thặng dư.

Câu hỏi: tại sao nói trong tất cả các giai cấp hiện đang đối lập với giai cấp tư sản, chỉ có giai cấp công nhân là thực sự cách mạng, các giai cấp khác có thể suy tàn, tiêu vong cùng với sự phát triển của đại công nghiệp còn giai cấp công nhân lại phát triển cùng với sự phát triển của đại công nghiệp?

Trả lời: Vì giai cấp công nhân là sản phẩm của nền đại công nghiệp, đại biểu cho sự phát triển của lực lượng sản xuất trong chủ nghĩa tư bản.

Câu hỏi: Những thay đổi về chất lượng của giai cấp công nhân trong xã hội tư bản hiện nay có làm thay đổi sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không tại sao?

Trả lời: Không. Vì những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân vẫn còn nguyên giá trị.

Câu hỏi : những quan điểm mà giai cấp tư sản dùng đề phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?

Trả lời: 

-         Giai cấp công nhân hiện nay có sở hữu cổ phiếu trong các doanh nghiệp, tức là cổ đông. Vậy giai cấp công nhân có còn sứ mệnh lịch sử của mình nữa không?

-         Giai cấp công nhân hiện nay có nhiều người nắm giữ những chức vụ cao cấp trong các doanh nghiệp của nhà tư bản (Ví dụ, tổng giám đốc tập đoàn Kinh tế), vậy họ có còn muốn thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa không?

Câu hỏi Anh (chị) cho biết có dân chủ phi giai cấp không? Vì sao? Dân chủ phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Trả lời: Không có dân chủ phi giai cấp. Vì dân chủ thuộc về kiến trúc thượng tầng, nó bị quy định bởi cơ sở hạ tầng, tức là bị quy định bởi bản chất của giai cấp thống trị. Dân chủ phụ thuộc vào trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, bản chất của quan hệ sản xuất thống trị.

Câu hỏi : dạ thưa cô, như vậy sinh viên chúng em có thể tham khảo ngân hàng đề thi ở đâu ạ? không biết trường có gửi xuống cho đơn vị lớp không? 

Trả lời: Ngân hàng đề thi không được tham khảo

Câu hỏi: vì sao tư liệu sinh hoạt cần thiết của con cái nguời công nhân là bộ phận của giá trị sức lao động?đây có phải là điều không công bằng khi nhà tư bản thuê sức lao động của công nhân? tại sao?

Trả lời: Tư liệu sinh hoạt cần thiết của con cái người công nhân là bộ phận của giá trị sức lao động nhằm sản xuất sức lao động cho tương lai. Điều này công bằng, vì nó đảm bảo tính liên tục cho nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.


Câu hỏi: vì sao nói giá trị thặng dư là lao động không công của công nhân làm thuê cho nhà tư bản trong khi họ vẫn nhận đựoc tiền công như đã thỏa thuận trong hợp đồng ?nếu nhà tư bản trả công đúng giá trị sức lao động thì công nhân có còn bị bóc lột không ? tại sao?

Trả lời: Công nhân khi bán sức lao động nhận được giá trị sức lao động (tiền công trong thoả thuận). Sau đó sức lao động được tiêu dùng tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị sức lao động, khoảng chênh lệch giữa giá trị mới với giá trị sức lao động chính là giá trị thặng dư. Vì vậy, nhà tư bản trả công đúng giá trị sức lao động thì nhà tư bản vẫn thu được giá trị thặng dư. Suy ra nhà tư bản bóc lột công nhân.


Câu hỏi:"thời đại ngày nay là thời đại của cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại nên giai cấp không còn khả năng lãnh đạo vai trò đó do giai cấp tri thức đảm
nhận '". bạn có đồng ý quan điểm trên không ? giải thích?

Trả lời: Đây là 1 trong những quan điểm mà giai cấp tư sản dùng đề phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

Quan điểm trên không đúng. Vì trình độ của giai cấp công nhân cũng phát triển tương ứng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật hiện đại. Còn tầng lớp trí thức vẫn không hội đủ những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử để thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa

Câu hỏi: Tại sao giá trị hàng hóa chỉ tồn tại trong nền kinh tế hàng hóa? Mối quan hệ giữa giá trị và giá cả?

Trả lời: Vì chỉ trong nền kinh tế hàng hoá mới có trao đổi hàng hoá nên mới cần xác định giá trị để so sánh giữa các hàng hoá khi trao đổi.

Giá cả là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá. Vậy giá cả là hình thức, còn giá trị là nội dung của quan hệ trao đổi.
 

Câu hỏi: Tại sao quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của nền sản xuất hàng hoá? So sánh điểm giống và điểm khác giữa công thức chung tư bản và công thức lưu thông hàng hóa giản đơn?

Trả lời: Vì quy luật giá trị giữ vai trò quyết định quan hệ trao đổi hàng hoá, đồng thời chi phối các quy luật kinh tế khác trong nền kinh tế hàng hoá

Câu hỏi: Tại sao giá trị hàng hóa chỉ tồn tại trong nền kinh tế hàng hóa? Mối quan hệ giữa giá trị và giá cả?

Trả lời: Vì chỉ trong nền kinh tế hàng hoá mới có trao đổi hàng hoá nên mới cần xác định giá trị để so sánh giữa các hàng hoá khi trao đổi.

Giá cả là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá. Vậy giá cả là hình thức, còn giá trị là nội dung của quan hệ trao đổi.

Câu hỏi:Tại sao quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của nền sản xuất hàng hoá? So sánh điểm giống và điểm khác giữa công thức chung tư bản và công thức lưu thông hàng hóa giản đơn?

Trả lời: Vì quy luật giá trị giữ vai trò quyết định quan hệ trao đổi hàng hoá, đồng thời chi phối các quy luật kinh tế khác trong nền kinh tế hàng hoá.

So sánh: Đọc tài liệu hướng dẫn ôn tập trang 29.

Câu hỏi:Tại sao sản xuất ra giá trị thặng dư tối đa cho nhà tư bản là quy luật kinh tế cơ bản của CNTB? Tiền công không trả cho lao động mà là trả cho sức lao động? giải thích?

Trả lời: Vì quy luật này quy định mục đích, bản chất và phương thức để thực hiện mục đích của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Tiền công dường như là trả cho lao động nhưng trên thực tế không phải như vậy vì lao động không phải là hàng hoá cho nên tiền công chỉ có thể trả cho sức lao động. Lao động không phải là hàng hoá vì:

-công nhân không sở hữu lao động vì công nhân không có tư liệu sản xuất để tiến hành lao động cho nên công nhân không thể bán thứ mà mình không có.

- Nếu công nhân có tư liệu sản xuất và tiến hành lao động thì công nhân sẽ bán sản phẩm của lao động chứ không bán lao động

Câu hỏi: Nhân tố tăng tiền công? Tại sao tiền công có xu hướng giảm? Giải pháp thúc đẩy tập trung TB?

Trả lời: Nhân tố tăng tiền công: trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và tiến bộ xã hội, cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân

Tiền công có xu hướng giảm vì nó chịu tác động của nhân tố làm giảm tiền công: thất nghiệp, lạm phát.

Giải pháp thúc đẩy tập trung TB: tăng cạnh tranh trong nền kinh tế, phát triển thị trường vốn, thị trường mua bán doanh nghiệp.

Câu hỏi: Nguyên nhân dẫn đến sự hình thành TBTN và TBCV? Tại sao tư bản cho vay là hàng hóa đặc biệt?

Trả lời: Nguyên nhân dẫn đến sự hình thành TBTN: xem tài liệu hướng dẫn ôn tập trang 100

Nguyên nhân dẫn đến sự hình thành TBCV: xem tài liệu hướng dẫn ôn tập trang 103

Tư bản cho vay là hàng hoá đặc biệt, vì: giá cả và giá trị của tư bản cho vay luôn luôn không bằng nhau (giá cả của tư bản cho vay chính là lợi tức cho vay)

Câu hỏi: Tại sao cần có sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế TBCN?

Trả lời: Xem trong giáo trình Những NL CB của CN Mác – Lenin trang 331

Câu hỏi: Neu moi quan he giua tb luu dong - tb co dinh va tb bat bien - tb kha bien?

Trả lời:

TB bất biến: bao gồm giá trị của tư liệu sản xuất

TB cố định: bao gồm giá trị của máy móc thiết bị, giá trị nhà xưởng, nhà kho, phương tiện vận tải. Vì vậy TB cố định là 1 phần của TB bất biến.

TB lưu động: bao gồm giá trị nguyên nhiên vật liệu và tiền công

TB khả biến: là giá trị sức lao động biểu hiện dưới hình thức tiền công, vì vậy tư bản khả biến là 1 phần của tư bản lưu động

Câu hỏi: Tai sao tb cho vay la hang hoa dac biet?

Trả lời: Tư bản cho vay là hàng hoá đặc biệt, vì: giá cả và giá trị của tư bản cho vay luôn luôn không bằng nhau (giá cả của tư bản cho vay chính là lợi tức cho vay)

Câu hỏi: Chức năng tiền tệ thế giới và tiền tệ là phương tiện thanh toán quốc tế có phải là một không? Vì sao?

Trả lời: Không phải là một. Vì chức năng là phương tiện thanh toán quốc tế chỉ là 1 phần của chức năng tiền tệ thế giới

Câu hỏi: Vì sao chức năng phương tiện thanh toán của tiền tệ làm cho khả năng khủng hoảng kinh tế tăng lên?

 Trả lời: Vì chức năng này làm cho tình trạng nợ nần của nền kinh tế tăng lên dẫn đến sự phụ thuộc lẫn nhau trong nền kinh tế tăng

Câu hỏi: Tại sao trong nông nghiệp CNTB luôn thu được P siêu ngạch.  2. Tại sao Mac lại khẳng định giai cấp công nhân là giai cấp thực hiện sứ mạng lịch sử mà không phải là mốt giai cấp nào khác. Em cám ơn thầy cô !

Trả lời: Trong nông nghiệp CNTB luôn thu được P siêu ngạch vì nông nghiệp kinh doanh trong điều kiện độc quyền do ruộng đất tốt và ruộng đất trung bình có giới hạn.

Mác khẳng định giai cấp công nhân là giai cấp thực hiện sứ mạng lịch sử mà không phải là một giai cấp nào khác vì giai cấp công nhân hội đủ những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử là thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa

Câu hỏi: nền dân chủ XHCN là nền dân chủ mang bản chất giai cấp công nhân nhưng lại khẳng định đó là nền dân chủ rộng rãi nhất trong lịch sử có mâu thuẫn không? tại sao?

Trả lời: Không mâu thuẫn. Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ mang bản chất giai cấp công nhân vì trong chủ nghĩa xã hội vẫn còn phân chia giai cấp và giai cấp công nhân là giai cấp thống trị. Giai cấp công nhân có cùng lợi ích với những tầng lớp người lao động khác (giai cấp nông dân, người sản xuất nhỏ, tầng lớp trí thức) nên dân chủ cho giai cấp công nhân cũng là dân chủ cho các tầng lớp người lao động trên vì vậy nói dân chủ XHCN là nền dân chủ rộng rãi nhất trong lịch sử.

Câu hỏi: tại sao tư bản lưu động lại chu chuyển nhanh hơn tư bản cố định

Trả lời: Tư bản lưu động chuyển toàn bộ giá trị vào giá trị hàng hoá trong 1 vòng tuần hoàn. Tư bản cố định chỉ chuyển 1 phần giá trị vào giá trị của hàng hoá trong 1 vòng tuần hoàn, nên tư bản cố định chỉ có thể thu hồi toàn bộ tư bản thông qua nhiều vòng tuần hoàn. Do đó tư bản lưu động chu chuyển nhanh hơn tư bản cố định.

Câu hỏi:  trong thời đại hiện nay xây dựng mối liên minh giữa giai cấp công nhân , nông dân và các tầng lớp khác có những thuận lợi và khó khăn gì?

Trả lời: Thuận lợi: - Sự phát triển của lực lượng sản xuất làm cho mối liên hệ giữa các ngành, các lĩnh vực, các bộ phận của nền kinh tế quốc dân có mối liên hệ chặt chẽ hơn.

- Sự phát triển của hệ thống giao thông vận tải, hệ thống phương tiện thông tin liên lạc

- Trình độ của các giai cấp tăng lên

- Sự lãnh đạo của Đảng

Khó khăn: Sự phát triển kinh tế thị trường dẫn đến cạnh tranh giữa các bộ phận, các lĩnh vực của nền kinh tế có thể dẫn đến sự đối lập về lợi ích kinh tế giữa các giai cấp.

Câu hỏi: Tại sao nói: Đầu tư quy mô sản xuất cho vưc 1 quyết định quy mô tái sản xuất của khu vực 2

Trả lời: Xem giáo trình Những NL CB của CN Mác – Lenin trang 277

Câu hỏi: tại sao đảng cộng sản việt nam lại chủ trương thực hiện tự do tín ngưỡng tôn giáo và bài trừ mê tín dị đoan? có thể hiểu như thế nào về tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng trên cơ sở pháp luật trong chính sách tôn giáo của Việt Nam hiện nay

Trả lời: Vì những nguyên nhân khách quan tồn tại tôn giáo vẫn còn trong giai đoạn hiện nay ở nước ta, đồng thời Đảng CSVN đảm bảo quyền dân chủ của nhân dân.

Tự do tín ngưỡng có nghĩa là không phân biệt đối xử giữa những người có tôn giáo và không có tôn giáo, không phân biệt đối xử giữa những tôn giáo với nhau, mọi cá nhân và tổ chức đều bình đẳng trước luật pháp.

Câu hỏi: cho e hỏi e có thể tham khảo dạng của những câu hỏi suy luận thực tiễn ở đâu ạ?

Trả lời: Bài giảng của giảng viên cung cấp những tài liệu thực tiễn.

Câu hỏi: Biểu hiện của quy luật giá trị trong các giai đoạn của chủ nghĩa tư bản

Trả lời: Chủ nghĩa TB phát triển qua 2 giai đoạn: chủ nghĩa TB tự do cạnh tranh và chủ nghĩa TB độc quyền.

Quy luật giá trị biểu hiện thành quy luật giá cả sản xuất trong chủ nghĩa TB tự do cạnh tranh.

Quy luật giá trị biểu hiện thành quy luật giá cả độc quyền trong chủ nghĩa TB độc quyền.

Câu hỏi: Nguyên tắc (hay cơ sở phân chia) giá trị thặng dư của ngành công nghiệp và thương nghiệp?

Trả lời: Cơ sở phân chia giá trị thặng dư giữa công nghiệp và thương nghiệp: tỉ suất lợi nhuận bình quân.

Câu hỏi: Hãy cho biết Nguyên tắc phân chia và cách thức phân chia giá trị thặng dư giữa tư bản công nghiệp và tư bản thương nghiệp?

Trả lời: Cách thức phân chia: Nhà tư bản công nghiệp bán hàng dưới giá trị cho nhà TB thương nghiệp, nhà TB thương nghiệp bán hàng trên thị trường đúng giá trị, khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán là lợi nhuận thương nghiệp.

Cơ sở phân chia giá trị thặng dư giữa công nghiệp và thương nghiệp: tỉ suất lợi nhuận bình quân.

Câu hỏi: Nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị sức lao động? So sánh điểm giống và khác giữa 2 phương pháp sản xuất giá trị thặng dư? So sánh giống và khác giữa giá trị thặng dư tương đối và siêu ngạch? (gaubongltn@gmail.com)

Trả lời: Nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị sức lao động:

- trình độ phát triển lực lượng sản xuất, tiến bộ xã hội

- Năng suất lao động xã hội

- Điều kiện tự nhiên, phong tục, tập quán xã hội

So sánh điểm giống và khác giữa 2 phương pháp sản xuất giá trị thặng dư:

- giống nhau: Cả 2 phương pháp đều làm tăng giá trị thặng dư và tăng tỉ suất giá trị thặng dư.

- khác nhau: sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối dựa trên cơ sở kéo dài ngày lao động và tăng cường độ lao động. Còn sản xuất giá trị thặng dư tương đối dựa trên cơ sở tăng năng suất lao động xã hội.

So sánh giống và khác giữa giá trị thặng dư tương đối và siêu ngạch: đọc tài liệu hướng dẫn ôn tập trang 50

Câu hỏi: tại sao sức lao động tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị sức lao động?

Trả lời: Đặc điểm này của người lao động làm thuê trong chủ nghĩa tư bản là nhờ vào sự tập trung lao động trong các doanh nghiệp tư bản chủ nghĩa (năng suất lao động trong các doanh nghiệp tư bản chủ nghĩa cao hơn trong các hộ kinh tế sản xuất nhỏ)

Câu hỏi: cho em hỏi: vì sao đảng CSVN chủ trương tự do tín ngưỡng nhưng bài trừ mê tín dị đoan?

Trả lời: chủ trương tự do tín ngưỡng: đã được trả lời

Bài trừ mê tín dị đoan: vì mê tín dị đoan có thể dẫn đến các tổn thất xã hội (lợi dụng mê tín của người khác để kiếm lợi, vì mê tín gây ra các tổn thương xã hội) cho nên phải bài trừ mê tín dị đoan

Câu hỏi: để thực hiện di chuyển từ ngành có tỉ suất lợi nhuận thấp sang ngành có tỉ suất lợi nhuận cao hơn phải có điều kiện gì?

Trả lời: 

-                     Sự phát triển của các ngành công nghiệp

-                     Sự phát triển của thị trường vốn

-                     Sự gia tăng mối liên hệ giữa các ngành

Câu hỏi: trong thời đại hiện nay xây dựng mối liên minh giữa giai cấp công nhân , nông dân và các tầng lớp khác có những thuận lợi và khó khăn gì?

Đã có câu trả lời.

Câu hỏi: nền dân chủ XHCN là nền dân chủ mang bản chất giai cấp công nhân những lại khẳng định đó là nền dân chủ rộng rãi nhất trong lịch sử có mâu thuẫn không? tại sao

Đã có câu trả lời.

 

Câu hỏi: tại sao đảng cộng sản việt nam lại chủ trương thực hiện tự do tín ngưỡng tôn giáo và bài trừ mê tín dị đoan? có thể hiểu như thế nào về tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng trên cơ sở pháp luật trong chính sách tôn giáo của Việt Nam hiện nay

Đã có câu trả lời.

Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Do nội dung dài, không tiện up lên website nên các bạn xem chi tiết các câu hỏi Tư tưởng Hồ Chí Minh tại đây.

 Do số lượng câu hỏi quá lớn nên để tiện cho các bạn theo dõi, chúng tôi phân các câu hỏi thành các mục sau đây.

CẤU TRÚC ĐỀ THI

Đề mở, thường cho 2 câu, 75 phút.

Nếu đề 1 câu thì sẽ bao gồm nhiều nội dung. Năm trước trong 4 ca thì chỉ ca 4 cho đề 1 câu. Sinh viên lưu ý thời gian làm bài để phân bố cho thích hợp.

Các dạng đề thường ra thì có 1 phần trong sách giáo khoa, 1 phần sinh viên phải liên hệ thực tiễn. Phần có trong sách thường chiếm không nhiều điểm.

Sinh viên đôi lúc không quan tâm lắm đến phần liên hệ và thấy nó phiền phức vì không biết ghi ở đâu, nhưng đó là phần để kiếm điểm, và đó là phần giáo viên đọc kĩ trong bài làm của sinh viên.

 

TÀI ĐỨC

Mối quan hệ giữa tài và đức trong sách của bộ và trong sách của trường kinh tế chỉ ghi đoạn rất ngắn. Sinh viên có thể tham khảo thêm trong sách về đạo đức của thầy Hoàng Trung, hoặc có thể tìm trong Google. Phần này nếu có thì chỉ là 1 phần nhỏ trong câu hỏi.

 

CHỦ NGHĨA DÂN TỘC ĐỘNG LỰC LỚN CỦA ĐẤT NƯỚC

Cơ sở thứ 1 xuất phát từ sự phân tích quan hệ giai cấp tỏng xã hội thuộc địa. Sự phân hóa giai cấp ở Đông Dương chưa triệt để. Cuộc đấu tranh giai cấp ở đây chưa diễn ra sâu sắc như ở phương tây. Trái lại, giữa các giai cấp vẫn có sự tương đồng, dù là địa chủ hay nông dân, công nhân hay tư sản dân tộc đều là người nộ lệ mất nước.

Cơ sở thứ 2 xuất phát từ truyền thống dân tộc vn, tinh thần yêu nước trỗi dậy mạnh mẽ khi có giặc ngoại xâm xâm chiếm nc ta.

3 xuất phát từ cơ sở thực tế, từ những năm 20 của thế kỉ 20, Nguyễn Ái Quốc nhận thấy khi đế quốc thực dân càng áp bức nặng nề các dân tộc thuộc địa thì phản ứng của các dân tộc bị áp bức càng quyết liệt, không chỉ các quần chúng bị áp bức trực tiếp mà cả các giai cấp, tầng lớp trên cũng phản ứng chống lại.

Hồ Chí Minh chỉ rõ, đối với các dân tộc thuộc địa phương đông, chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn của đất nước. Đó là chủ nghĩa yêu nước chân chính của các dân tộc thuộc địa, có khả năng chiến thắng bất cứ thế lực ngoại xâm nào nếu biết tập hợp họ lại.

 

Trong điều kiện nước ta hiện nay, chủ nghĩa dân tộc vẫn là động lực lớn của đất nước vì:

  1. Chủ nghĩa dân tộc là chủ nghĩa yêu nước kết hợp với tinh thần dân tộc.
  2. Hướng dẫn toàn dân phấn đấu xây dựng và bảo vệ đất nước giàu đẹp
  3. Thu hút nguồn đầu tư của kiều bào ở nước ngoài về xây dựng đất nước
  4. Ngăn cản chảy máu chất xám…

 

QUAN ĐIỂM VỀ 3 LOẠI KẺ THÙ CHÍNH VÀ TÁC HẠI

3 loại kẻ thù:

1. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực tay sai phản động (họ áp bức dân tộc, áp bức bóc lột giai cấp, kìm hãm sự phát triển của dân tộc, gây ra nhiều tai họa cho con người, cho loài người)

2. Thói quen và tập quán lạc hậu làm hạn chế khả năng vươn lên của con người, kìm hãm sự phát triển của khoa học kĩ thuật.

3. Chủ nghĩa cá nhân (là một thứ vi trùng rất độc hại, nó kìm hãm sức mạnh của mỗi cá nhân, kìm hãm sự phát triern của cả xã hội.

 

CHỨC NĂNG CỦA VĂN HÓA VÀ TÁC ĐỘNG

Chức năng:

  1. bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp (phần phân tích có thể xem thêm trong SGK)
  2. Mở rộng hiểu biết, nâng cao dân trí (SGK)
  3. bồi dưỡng phẩm chất, phong cách và lối sống đẹp, lành mạnh, hướng đến chân thiện mỹ để hoàn thiện bản than (SGK)

Những tác động tích cực khi mỗi người có những tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp, có trình độ văn hóa, khoa học ngày càng cao, có phẩm chất, phong cách và lối sống tốt đẹp, lành mạnh.

  1. Đối với bản thân, sẽ là người tốt, có ý chí, nghị lực trong học tập và công tác, có bản lĩnh vượt qua khó khăn thử thách trong cuộc sống, từng bước thực hiện mục đích của mình, có trình độ văn hóa khoa học ngày càng cao, trình độ hiểu biết ngày càng nhiều, có phong cách sống và lối sống lành mạnh, cao đẹp, đóng góp được nhiều nhất cho sự phát triển xã hội.
  2. Đối với xã hội: có ngày càng nhiều những con người mới có ý thức và năng lực làm chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có đạo đức, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, có kiến thức khoa học kĩ thuật, nhạy bén với cái mới; có tinh thần sáng tạo, có tác phong dân chủ khoa học đại chúng;

Vậy, đây là nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam.


Do thời gian có hạn nên chương trình tư vấn trực tuyến kết thúc tại đây.

Các bạn vẫn có thể tiếp tục làm bài ôn thi trắc nghiệm tại trang trắc nghiệm web Youth

Chúc các bạn ôn thi và thi hiệu quả

BTC chương trình

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email Xem thảo luận (tổng cộng: 12)


Bình luận
Nguyễn Thị Hồng Nhiển (Ngày gửi 05.11.2015 15:24)

Cho e hoi:Emily quyết định luôn dành 1/3 thu nhập của mình để mua quần áo.
Câu1:hệ số co giãn(hscg) thu nhập của cầu về quần áo của Emily là bao nhiêu?
Câu 2:hscg giá của cầu về quần áo của Emily là bao nhiêu?
Câu3:nếu thị hiếu của Emily thay đổi và cô quyết định dành 1/4 thu nhập để mua quần áo,thì đường cầu sẽ thay đổi như thế nào? Khi đó hscg giá và thu nhập của cầu là bao nhiêu?
 
Trần Thị Tuyết (Ngày gửi 26.10.2015 14:34)

em rất thích những bài tập anh chị đã đăng. nó giúp em rất nhiều. Cảm ơn các anh chị nhiều...
 
Trần Thị Tuyết (Ngày gửi 26.10.2015 14:30)

em năm nay mới là sv năm nhất trường đh kinh tế đà nẵng, em nhờ mấy anh chị gửi qua mail cho em thêm nhiều bài tập môn kinh tế vi mô và quản trị học được ko ạ? hiện tại em rất cần sự giúp đỡ của những anh chị đi trước ạ. Em cảm ơn anh chị nhiều ạ.
 
Qúach Yến (Ngày gửi 17.04.2015 19:23)

câu 1: một nhà sản xuất có MC là một hằng số. Khi tăng sản lượng từ 90 lên 110, chên lệch giữa AC và AVC giảm đi 2$. Định phí của nhà sản xuất này là:
A 990$ B1100$ C 2090$ D tất cả đều sai
câu 2 giả định một người tiêu dùng dành toàn bộ thu nhập năm để mua áo và sách. Rổ hàng cùa anh ta đang mua là 20 áo và 40 sách. nếu anh ta bớt 1 áo sẽ mua thêm được 2 sách. phương trình đường ngân sách của người này
A a+s=60 B s=80-2a C a=0,5s D chưa đủ thông tin viết phương trình
câu 3: biết độ co giãn của cầu theo giá là -0,09. nếu muốn giảm 10% lượng điện tiêu thụ cần tăng giá điện lên:
A 0,09% B 0,9% c 0,09 D cả 3 đáp án đều sai
Câu 4: cho các thông tin về thị trường sản phẩm X nhu nhau Pe=10 ngàn, Qe=20 đơn vị, độ co giãn cầu theo giá tại điểm cân bằng là -1 và độ co giãn của cung theo giá tại điểm cân bằng là 1. phương trình đường cầu của hti5 trường sản phẩm X
A Q=10-2P B Q=20-2P C Q=30-2P D Q-40-2P
Mong thầy cô giải đáp giúp em. Tại em chưa nghĩ ra cách giải
 
nguyễn thị phương thảo (Ngày gửi 18.01.2015 09:57)

Thầy giúp em bài này với ak
1 người tiêu dùng có thu nhập 3000$ giá của 1 ly rượu vang là 3$ , 1 cân bơ là 6$ . Nếu giá bơ tăng từ 6$ -> 10$/ cân trong khi rượu không đôi , điều gì sẽ xảy ra với tiêu dùng bơ và rượu . Phân tích sự thay đổi theo hiệu ứng thu nhập và hiệu ưng thay thế . Sự tăng giá bơ có thể làm người tiêu dùng mua bơ nhiều bơ hơn hay không ? Vì sao
 
đỗ tuấn anh (Ngày gửi 19.02.2014 09:17)

có 2 người bán hàng:
S1: Q= 5+2P
S2: Q=10+P
Xác định hàm cung thị trường
 
tran ha nhu an (Ngày gửi 09.05.2012 22:53)

thay oi chi giup dum em dang toan
cho ham san xuat Q= K.L, cho Q= 2000, hoi gia cua l va k nhu the nao de tc min
cam on thay
 
võ thị hồng ngọc (Ngày gửi 06.05.2012 05:20)

thầy ơi giúp em câu hỏi này: để điều tiết toàn bộ lợi nhuận độc quyền chính phủ nên quy định mức giá tối đa P* sao cho:
a.P*=MC
b.P*=AC
c.P*=AVC
d.P*=MR
 
nguyễn thành nam (Ngày gửi 19.03.2012 20:20)

dạ cho em hỏi về môn kinh tế chính trị ạ!
một doanh nghiệp tư bản trong 1 tháng sản xuất có hao mòn TBCĐ là 4000USD, chi phí nguyên vật liệu: 12000USD, m''=150%
biết tổng giá trị sản phẩm sx trong 1 tháng là 38000
hãy tính TBCĐ và cấu tạo hữu cơ cua tư bản tai doanh nghiệp?
em xin cam on ạ!
 
katherine (Ngày gửi 15.03.2012 11:00)

hàm cầu cho Q1 và Q2 là:
Q1=10-2p1+p2
Q2=10-2p2+p1
mỗi hãng có 5 đơn vị hàng hoa .Hãy xác định cân bằng chung
 
nguyễn mai quyên (Ngày gửi 03.03.2012 13:50)

tại sao khi doanh nghiệp đạt được tính kinh tế theo quy mô thì lại dẫn đến độc quyền bán?
 
Hoàng Minh Cao (Ngày gửi 15.05.2011 23:43)

Chuong trinh nay hay we! Minh muon keo dai thoi gian hon ToT
 
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Nhịp cầu UEH
  Thông báo chương trình học bổng “Học ngoại ngữ cùng ILACS” – Năm 2016
  Thông báo chương trình Học bổng Lotte Mùa Xuân - Năm 2016
  Thông báo chương trình học bổng UEH - Học kỳ đầu năm 2016
  Giới thiệu về chương trình chuyển tiếp đại học 2+2 với trường Đại học Northeastern
  TB Chương trình học bổng dài hạn Kumho Asiana - Năm 2015
  Cuộc thi "Wilmar CLV Awards 2015"
  THÔNG TIN CUỘC THI KHỞI NGHIỆP QUỐC GIA 2015
  Thư mời viết bài cho Hội nghị Khoa học trẻ trường Đại học Kinh tế - Luật lần 1 năm 2015 "Những chuẩn bị cần thiết của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập mới"
  Thông báo chương trình học bổng “Lawrence S. Ting” - Năm 2015
  Thông báo hoạt động “Sàn giao dịch việc làm Thanh niên” - năm 2015


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1125)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017
QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
TB V/v tổ chức Đại hội chi hội Khóa 43 - ĐHCQ
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường