Trang chính
 
Tin tức » Nhịp cầu UEH » Giao lưu trực tuyến 24.09.2017 04:35
Chương trình "Hiệu trưởng gặp gỡ sinh viên Kinh Tế 2010"
09.07.2010 22:42

Xem hình
Chào mừng 79 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 13g30 chiều 26/03/2010, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh Tế Tp.HCM gặp gỡ và giao lưu với sinh viên Kinh tế cùng với sự tham gia của các Thầy Cô trong Ban giám hiệu, trưởng các phòng, ban, khoa, trung tâm thuộc trường.

Sau đây là nội dung trả lời các câu hỏi. 

Trả lời các câu hỏi liên quan đến việc triển khai, đánh giá, nhận định thực hiện học chế tín chỉ tại trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM

1. Đặc điểm tình hình

Việc áp dụng học chế tín chỉ (HCTC) trong giáo dục đại học đã và đang trở thành xu thế phổ biến trên thế giới. Tại Việt Nam, từ năm 1992, trường Đại học Bách Khoa TP.HCM đã áp dụng đào tạo theo HCTC. Tiếp theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có chỉ đạo các trường đại học phải triển khai đào tạo theo HCTC với thời hạn chót từ năm 2010.

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM có quá trình hình thành và phát triển trên 33 năm, trong suốt quá trình đó nhà trường luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập nhằm cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển đất nước. Việc chuyển đổi phương thức đào tạo từ niên chế sang HCTC cũng để nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Vì vậy, trường đã chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để chuyển sang HCTC.

Với quy mô đào tạo lớn, lãnh đạo nhà trường ý thức được rằng việc thay đổi quy trình đào tạo từ niên chế sang HCTC có ảnh hưởng đến toàn bộ công tác giảng dạy, quản lý của nhà trường. Do đó, nhà trường đã thận trọng và từng bước thực hiện việc chuyển đổi đào tạo theo HCTC. Trước tiên triển khai cho hệ văn bằng 2 chính quy Khóa 9 (năm 2006), sau đó triển khai cho bậc cao học Khoá 17 (năm 2007) và triển khai (HCTC) cho hệ đại học chính quy Khóa 35 (2009), hệ hoàn chỉnh kiến thức đại học Khóa 15 (2010).

 

2.Các hoạt động của nhà trường đã triển khai để phục vụ HCTC

2.1.Giai đoạn chuẩn bị

1. Thành lập ban chỉ đạo và thư ký triển khai HCTC.

2. Tổ chức nhiều đoàn đi học tập kinh nghiệm về HCTC ở các trường bạn.

3. Xây dựng Đề án triển khai HCTC toàn trường.

4. Thông qua hội đồng khoa học và cán bộ chủ chốt trong trường Đề án triển khai HCTC và chủ trương thực hiện.

5. Xây dựng kế hoạch thực hiện và xác định nhiệm vụ của các đơn vị trong toàn trường trong việc triển khai thực hiện HCTC.

6. Soạn thảo những quy định có liên quan: Quy chế học vụ, Quy định đăng ký học phần, Quy chế rèn luyện sinh viên, Quy định về miễn giảm học phí, Quy định về xét vào chuyên ngành, Quy chế về sinh hoạt lớp - sinh viên, Quy định về đăng ký học phần.

7. Xây dựng chương trình đào tạo theo HCTC: Chương trình đào tạo chính quy, văn bằng 2, hoàn chỉnh kiến thức đại học, cao học.

8. Trường Đại học Kinh tế TP.HCM chọn hình thức đăng ký trực tuyến qua mạng. Nhà trường cũng đã tăng cường, nâng cấp cơ sở hạ tầng (đường truyền riêng, server…) để đảm bảo việc thực hiện đăng ký online.

9. Xây dựng trang web riêng (bên cạnh trang web của Phòng QLĐT-CTSV) để phục vụ cho HCTC.

10. Xây dựng quy trình quản lý HCTC: Căn cứ vào nhiệm vụ, chức năng của các đơn vị trong trường, Ban Giám hiệu ban hành quy trình quản lý cùng với nhiệm vụ cụ thể các đơn vị trong đào tạo theo HCTC. Đây cũng là cơ sở để triển khai thiết kế phần mềm quản lý tín chỉ.

11. Cài đặt chương trình máy tính phục vụ vận hành HCTC: Chương trình máy tính là công cụ hỗ trợ đắc lực, là điều kiện bắt buộc phải có trong việc triển khai HCTC.

12. Tổ chức cơ sở dữ liệu: Gồm các công việc mã hóa các dữ liệu sinh viên, giảng viên, giảng đường, học phần.

13. Xây dựng phương pháp tính học phí và thu học phí.

14. Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ HCTC.

 

2.2. Giai đoạn triển khai

1. Hiệu trưởng ký Quyết định về việc áp dụng HCTC cho các bậc, các hệ.

2. BGH nhà trường họp trao đổi với các giảng viên tham gia giảng dạy học kỳ đầu tiên, yêu cầu giảng viên thay đổi phương pháp giảng dạy, đảm bảo theo đúng đề cương học phần đã thông báo cho sinh viên. Tổ chức hội thảo về đổi mới giảng dạy theo HCTC.

3. Sinh viên bắt đầu đăng ký học từ học kỳ 2 (học kỳ 1 được bố trí học theo lớp - sinh viên). Trước khi cho sinh viên đăng ký, Phòng QLĐT-CTSV tổ chức tập huấn cho toàn khóa học. Ngoài ra, trong thời gian đăng ký, nhà trường cũng bố trí phòng máy trực ngoài giờ để sinh viên có thể đến đăng ký (có chuyên viên trực hướng dẫn).

4. Triển khai tập huấn đội ngũ cố vấn học tập.

5. Xây dựng thời khóa biểu học tập theo hướng bố trí giờ học phân bổ đều trong toàn học kỳ.

6. Định kỳ Phòng QLĐT-CTSV có buổi họp với ban cán sự lớp để thu thập thông tin giúp nhà trường sớm có biện pháp điều chỉnh kịp thời.

7. Định kỳ nhà trường tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm trong tổ chức giảng dạy và quản lý học tập theo HCTC.

Như vậy, có thể nói việc triển khai HCTC của trường đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, có lộ trình, bước đi thích hợp với điều kiện cụ thể của trường và vẫn đảm bảo chấp hành đúng quy định của Bộ GDĐT.

 

3.Đánh giá chung

3.1.Ưu điểm

Việc triển khai HCTC tại trường có những ưu điểm sau đây:

              -Lộ trình chuyển sang HCTC phù hợp với điều kiện cụ thể của trường. Việc chuyển đổi được tiến hành theo từng bước, khi chuẩn bị đủ điều kiện mới chuyển hoàn toàn sang HCTC cho hệ chính quy Khóa 35 của trường. Với lộ trình này, các phòng ban có điều kiện rút kinh nghiệm và hoàn thiện trong quản lý HCTC, đội ngũ giảng viên có điều kiện chuẩn bị tốt cho chuyển đổi phương pháp giảng dạy, và có thời gian chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ HCTC.

-Tạo điều kiện cho sinh viên phát huy tốt nhất điều kiện cụ thể của mình trong việc học tập. Sinh viên có thể đăng ký học phù hợp với điều kiện công việc cá nhân, chủ động thay đổi theo từng học phần hay từng học kỳ để có thể tốt nghiệp sớm hơn hoặc muộn hơn theo kế hoạch của khóa học; đồng thời cũng là yếu tố thúc đẩy sinh viên có thái độ tích cực hơn trong học tập, quan tâm đến các thông tin về chương trình học, lịch học, lịch thi…

Trong năm 2009, hệ văn bằng 2 chính quy đã có 13 sinh viên Khóa 11 học vượt đạt yêu cầu tốt nghiệp và đã được xét tốt nghiệp ra trường cùng với các sinh viên Khóa 10.

-Nhiều thầy cô giáo đã tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy, thực hiện phương châm lấy người học làm trung tâm, thực hiện đúng lịch trình giảng. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy gắn liền với đánh giá theo quá trình đã tỏ rõ sự hữu hiệu trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

-Giáo trình, tài liệu học tập do giảng viên của trường biên soạn ngày càng nhiều là điều kiện phục vụ phần tự học của sinh viên khi học theo HCTC.

-Căn cứ vào kế hoạch đào tạo từng học kỳ, Phòng QLĐT-CTSV và Phòng  QLGĐ-TKB đã bố trí thời khóa biểu đúng theo kế hoạch, đảm bảo được tính chủ động trong việc đăng ký học của sinh viên.

-Ban Giám hiệu cùng với lãnh đạo các phòng ban thường xuyên theo sát khóa học, kịp thời khắc phục và tìm hướng giải quyết tối ưu nhất các vấn đề phát sinh.

3.2. Khó khăn, hạn chế

- Thời gian đầu khi triển khai HCTC cho hệ văn bằng 2 chính quy Khóa 9, chương trình đào tạo còn khá nặng nề, nhà trường đã dần khắc phục khi triển khai HCTC chính thức cho hệ chính quy Khóa 35, hệ hoàn chỉnh kiến thức đại học và hệ văn bằng 2 chính quy. Hiện tại chương trình đào tạo của hệ đại học chính quy chỉ từ 120 đến 130 tín chỉ, văn bằng 2 chính quy là 74 tín chỉ và hoàn chỉnh kiến thức đại học là 45 tín chỉ.

-Số môn học tự chọn hiện nay còn ít. Đây là hạn chế xuất phát từ nguyên nhân khách quan. Vì khi chuyển sang HCTC, cùng một lúc thầy cô giáo vừa phải thay đổi phương pháp giảng dạy, vừa phải biên soạn giáo trình tài liệu môn học… nên hạn chế thời gian dành cho biên soạn môn học mới trong phần tự chọn.

- Hiện thời khóa biểu một buổi học là 5 tiết gây khó khăn cho tiếp thu bài giảng. Nhà trường đang khắc phục

-Vẫn còn một số thầy cô giáo chưa chuyển đổi phương pháp giảng dạy, chưa áp dụng phương tiện tiên tiến phục vụ giảng dạy.

Những hạn chế trên đây đang được nhà trường tích cực có những giải pháp và tổ chức Hội thảo trong nhà trường để tất cả thầy cô giáo, CBCC cùng với lãnh đạo nhà trường triển khai thành công HCTC. Đó là:

1.Công bố chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần.

2.Đẩy mạnh việc biên soạn và phát hành giáo trình, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo.

3.Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học.

4. Nâng cao tính chủ động học tập trong sinh viên.

      5. Đẩy mạnh các hoạt động gắn kết nhà trường với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức sử dụng lao động.

      6. Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ học tập.

Việc làm khi ra trường

Thưa thầy, với số lượng sinh viên tốt nghiệp mỗi năm là khá đông( nếu tính riêng trường ĐH Kinh Tế Tp. HCM là khoảng 5000 người) thì cơ hội kiếm việc làm sẽ khá khó khăn, trường đã có những chính sách hỗ trợ giúp đỡ sinh viên trong việc kiếm việc tìm kiếm việc làm như thế nào? ( Hoàng Thanh Thảo )

TRẢ LỜI:

1/ Theo số liệu tổng hợp của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến năm 2010, thành phố có nhu cầu nhân lực 280.000 chỗ làm việc. Xu hướng phát triển về cơ cấu 16 nhóm ngành nghề của thị trường lao động như sau:

STT

Ngành nghề

Tỷ trọng (%)

1

Công nghệ Thông tin – Viễn thong

7,75

2

Điện – Điện tử - Điện công nghiệp – Điện lạnh

6,82

3

Hóa – Hóa thực phẩm – Hóa chất – Hóa dầu

3,15

4

Cơ khí – Xây dựng – Giao thông vận tải – Hàng hải

7,36

5

Sản xuất đồ gỗ,trang trí nội thất

2,07

6

Kiến trúc – Thiết kế - Giấy bao bì – Xuất bản

6,42

7

Giáo dục – Đào tạo

3,08

8

Tài chính – Ngân hàng – Kiểm toán – Bảo hiểm

6,83

9

Y khoa – Y tế - Mỹ phẩm – Dược

4,56

10

Du lịch – Môi trường – Nhà hàng – Khách sạn

6,45

11

Marketing – Dịch vụ tư vấn

6,16

12

Quản lý – Quản trị - Hành chánh - Văn phòng

7,60

13

Phục vụ và bán hang

5,18

14

Nông – Lâm – Ngư – Thủy sản

1,55

15

 May dệt – giày da – Thủ công mỹ nghệ

18,79

16

Các ngành nghề khác

6,23

 

Tổng cộng

100,00

 

Như vậy các bạn sinh viên cũng không phải lo lắng về số lượng 5.000 sinh viên khó tìm được việc làm. Vấn đề là các bạn có đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp hay không.

2/  Về phía nhà trường trong những năm qua có nhiều hoạt động để hỗ trợ cho sinh viên trong việc tìm kiếm việc làm thông qua hoạt động của Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp - Hỗ trợ Sinh viên, tiêu biểu như: 

- Tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên: phối hợp với các tập đoàn đa quốc gia, các công ty lớn tổ chức các chương trình hướng nghiệp cho sinh viên năm cuốu chuẩn bị ra trường như: Khởi nghiệp cùng Nestlé, Chat với Unilerver, P&G Asean Business Challence 2009, Khởi nghiệp cùng LG Electronic, Samsung – Kiến tạo tương lai, Khởi nghiệp cùng Prudential, … Thông qua các chương trình này, sinh viên có thể định hướng đúng đắn về nghề nghiệp của mình trong tương lai, đồng thời sinh viên tiếp nhận được những thông tin bổ ích về nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp trong thời gian tới và xu hướng tuyển dụng của doanh nghiệp. Ngoài ra, qua các chương trình giao lưu sinh viên còn được nghe báo cáo, tọa đàm và học tập kinh nghiệm thực tiễn từ các doanh nhân thành đạt. 

- “Ngày hội Nghề nghiệp Sinh viên TP.HCM” được tổ chức hằng năm (đến năm 2009 ngày hội được tổ chức 12 lần liên tục). Thông qua ngày hội sinh viên sắp tốt nghiệp có cơ hội tiếp cận với các nhà tuyển dụng hang đầu tại Việt Nam, cập nhật thông tin về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, tham dự phỏng vấn,…

- Tư vấn giới thiệu việc làm cho sinh viên: trung tâm đã tổ chức tốt công tác tư vấn và giới thiệu việc làm tại 2 cơ sở chính của trường (59C Nguyễn Đình Chiểu - phòng B.020 và 279 Nguyễn Tri Phương - phòng B.003)

- Huấn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên : từ năm 2009, sinh viên năm 4 sẽ tham gia chương trình sinh hoạt công dân, có nhiều lĩnh vực, trong đó chương trình huấn luyện kỹ năng mềm dành cho sinh viên như : Kỹ năng chuẩn bị hồ sơ xin việc và kinh nghiệm dự phỏn g vấn; Kỹ năng khởi nghiệp; Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng quản lý thời gian; Kỹ năng giải quyết vấn đề; Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh; Kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân… Sau khi tham gia chương trình, sinh viên có thể hoàn thiện được một bộ hồ sơ xin việc hoàn chỉnh, tự tin hơn khi dự phỏng vấn và dễ dàng hòa nhập vào môi trường làm việc thực tế.

 

Sinh viên ra trường luôn thiếu kỹ năng, mong thầy cho biết trường có liên kết với các doanh nghiệp để tao cơ hội cho sinh viên có thể đi làm ngay khi còn học ở trường để sau khi ra trường có thể thích ứng nhanh với môi trường làm việc ? (Trần Thị Mai Huệ)

TRẢ LỜI

Để thực hiện tốt chuẩn đầu ra của trường, đồng thời hỗ trợ sinh viên bổ sung kiến thức và rèn luyện kỹ năng nhằm hội nhập nhanh vào môi trường làm việc thực tiễn, hằng năm thông qua Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp – Hỗ trợ sinh viên nhà trường đã phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các chương trình huấn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên, tiêu biểu là chương trình “Student Development Program” (dành cho 40 sinh viên xuất sắc) và chương trình “Soft Skills Training Program” dành cho các sinh viên năm thứ 3 và năm cuối. Nội dung huấn luyện bao gồm các kỹ năng như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý thời gian và giải quyết công việc độc lập, kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng đàm phán, kỹ năng khởi nghiệp, kỹ năng xây dựng văn bản, kỹ năng văn phòng, kỹ năng xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh,…. Đây là chương trình thiết thực và có hiệu quả cao, sẽ được trung tâm duy trì tổ chức hàng năm và huấn luyện cho toàn thể sinh viên năm cuối của trường.

Đặc biệt trong năm 2009, Trung tâm đã phối hợp với phòng Công tác chính trị tổ chức tốt chương trình sinh hoạt cuối khóa cho toàn thể sinh viên khóa 32 với những nội dung huấn luyện kỹ năng mềm thiết thực dành cho sinh viên chuẩn bị ra trường và các chương trình Giao lưu Hướng nghiệp với các công ty, doanh nghiệp thực tiễn theo từng chuyên ngành đào tạo.

Trong năm 2010, trung tâm tiếp tục tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng dành cho sinh viên, các bạn sinh viên có thể theo dõi thông tin và đăng ký tham gia các khóa huấn luyện

Em có 1 câu hỏi như sau: Theo em được biết, ở một vài trường ĐH, CĐ, sinh viên năm 3, năm 4 sẽ được tham dự các đợt thực tập ở các doanh nghiệp, hoăc ở những nơi tuyển dụng việc làm... do trường tổ chức, hoặc sẽ tổ chức những ngày hội việc làm ở trường để các sinh viên có thể học hỏi, tim hiểu và có thể tiếp cận với công việc thực tại ở các doanh nghiệp, hay để các nhà tuyển dụng có thể tìm được người có năng lực làm việc cho doanh nghiệp mình. Và như thế một số sinh viên có thể kí hợp đồng ngay, sau khi ra trường có thể làm việc ngay, số khác, họ sẽ kí hơp đồng sau khi ra trường. Không chỉ riêng em mà nhiều sinh viên khác rất lo lắng về công việc sẽ làm sau khi ra trường, vì thế không biết trường có tổ chức các ngày hội việc làm hay các đợt thực tập cho các sinh viên năm 3, năm cuối ? ( Lê Minh Đạt )

THAM KHẢO TRẢ LỜI CÂU 1

Em là sinh viên năm 3 nên cũng rất lo và quan tâm tới việc sau này đi thực tập cũng như xin việc làm. Em được biết là nhà trường hiện nay chỉ có 2 khoa là Khoa TCNN và NH là có hỗ trợ cho sinh viên tìm kiếm chỗ thực tập. Và còn các sinh viên các khoa khác thì phải tự mình kiếm chỗ thực tập cho mình, vậy cho em xin hỏi nhà trường sẽ có những chính sách gì cho những sinh viên những khoa không được hỗ trợ tìm kiếm chỗ thực tập không ạ? ( Nguyễn Văn Dũng )

TRẢ LỜI:

Hằng năm, Trung tâm quan hệ Doanh nghiệp – Hỗ trợ sinh viên có phối hợp với một số doanh nghiệp giới thiệu chỗ thực tập cho sinh viên năm cuối, em theo dõi thông tin tại các bảng thông báo của trung tâm tại các cơ sở, ký túc xá của trường.

Thưa thầy hiện tại trường ta có đang liên kết với các ngân hàng nào để tuyển nhân sự không ạ? (Cao Thị Thùy Dương)

TRẢ LỜI:

Hăng năm, thông qua Trung tâm Quan hệ DN – Hỗ trợ sinh viên nhà trường có phối hợp với một số ngân hàng tổ chức các chương trình tuyển sinh viên thực tập và tuyển nhân sự mới như: ngân hàng TMCP Sài gòn (SCB), ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín (Sacombank), ngân hàng TMCP Kỹ thương (TechcomBank), ngân hàng Đông Nam Á (Seabank), ngân hàng Quốc tế (VIB bank),…

Là 1 SV năm 3 thuộc khoa TCDN, mối băn khoăn của em lớn nhất là việc thực tập và công việc sau này sẽ thế nào.em rất muốn biết Thầy Hiệu Trưởng và ban giám hiệu nhà trường có một chương trình nào để hổ trợ SV khoa TCDN nói riêng và tất cả SV của trường mình nói chung đảm bảo được công việc khi ra trường mà không phải để tình trạng SV tốt nghiệp mà vẫn phải lao đao trong việc tìm kiếm một công việc phù hợp hay không? ( Lê Đức Thảo )

TRẢ LỜI:

Để tạo điều kiện tốt cho sinh viên tìm được việc làm phù hợp khi ra trường, trong thời gian sinh viên học tập tại trường bên cạnh việc đào tạo các kiến thức chuyên ngành dành cho sinh viên, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên tiếp cận với thực tế như: chương trình tư vấn hướng nghiệp dành cho sinh viên chuyên ngành, chương trình giao lưu doanh nghiệp sinh viên, chương trình tham quan thực tế các doanh nghiệp, chương trình huấn luyện kỹ năng, các cuộc thi hợc thuật và các buổi báo cáo chuyên đề,…

Để thuận lợi trong việc tìm được việc làm phù hợp với chuyên ngành, bên cạnh việc phấn đấu học tập tốt các kiến thức chuyên môn, các bạn sinh viên cần phải tham gia các hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao kiến thức và rèn luyện bàn thân để hội nhập nhanh vào thực tiễn.

Sinh viên mới tốt nghiệp ra trường thì tỷ lệ có việc làm là bao nhiêu? Sinh viên khoa tài chính nhà nước có nhu cầu làm việc trong cơ quan nhà nước như cục thuế, sở tài chính ... thì nhà trường có thể giới thiệu cho sinh viên không? (Lê Bùi Thanh Hải )

Từ năm 2005 đến nay, trường thường xuyên thực hiện công tác thăm dò lấy ý kiến sinh viên đã tốt nghiệp (cựu sinh viên) mức độ phù hợp nội dung và kiến thức đã học tại trường so với yêu cầu của nhà tuyển dụng lao động; thời gian có việc làm sau khi tốt nghiệp (Phụ lục 1)lấy ý kiến của nhà tuyển dụng lao động về những nội dung trong chương trình đào tạo của trường, những kiến thức và kỹ năng của sinh viên khi làm việc tại đơn vị (Phụ lục 2). Đây là 2 kênh thông tin quan trọng giúp nhà trường từng bước điều chỉnh chương trình đào tạo. Theo số liệu thống kê về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường ( sinh viên đại học chính quy) năm 2008 cho thấy SV ĐHCQ ra trường hầu hết có việc làm. 

Stt

Nội dung

Tỷ lệ phần trăm

1

SVTN có việc làm trong vòng 1 tháng

44.9%

2

SVTN có việc làm từ 1 - 3 tháng

75.6%

3

SVTN có việc làm từ 3 - 6 tháng

90.7%

4

SVTN có việc làm từ 6 - 12 tháng

97.3%

 

Thưa Thầy, hiện nay lương sinh viên học Đại học ngành ngân hàng tương đối nhiều. Như em được biết các anh chị khóa trên cũng gặp khó khăn nhiều khi xin việc do các ngân hàng đều ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm. Vậy nếu là sinh viên mới ra trường như em thì cơ hội ra trường có việc làm sẽ cao không ? Nếu muốn có việc làm tốt thì chúng em cần trang bị những điều gì? Em xin cám ơn Thầy! ( Đào Thị Thùy Dương )

TRẢ LỜI: 

Theo nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp – Hỗ trợ SV thì chỉ có khoảng 30% yêu cầu tuyển dụng lao động có kinh nghiệm. Còn lại là 70% nhu cầu sinh viên mới tốt nghiệp.

Mặt khác, “ứng viên có kinh nghiệm” không nhất thiết là đã từng làm mới có kinh nghiệm. Theo các chuyên gia tư vấn việc làm, các nhà tuyển dụng thì “kinh nghiệm” là những hoạt động mà sinh viên đã từng có như: dạy kèm, làm việc bán thời gian, tham gia các công tác Đoàn Hội, công tác từ thiện, các hoạt động xã hội,..v..v..

Muốn có việc làm tốt các bạn cần trang bị cho mình :

- Chuyên môn, nghiệp vụ phải giỏi

- Anh văn giao tiếp tốt, vi tính thành thạo

- Các kỹ năng cơ bản như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, ….

- Ngoài ra, ứng viên cần có những tố chất khác như cầu tiến, trung thực, cẩn thận, chu đáo …

- Đặc biệt, các bạn phải biết làm một bộ hồ sơ xin việc hoàn chỉnh, biết thể hiện những cái mình đang có với cái mà nhà tuyển dụng đang cần

Trong tinh hinh kinh te hien nay voi so luong lon sinh vien dau ra o nhieu truong trong khoi kinh te noi chung va truong DH Kinh Te noi rieng, sv ra truong luon lo lang ve van de viec lam, nha truong co chinh sach ho tro cho sv ra truong hay ko? (NGUYEN THI BICH TRAM)

THAM KHẢO TRẢ LỜI CÂU 1

Van de ve viec lam khi ra truong la mot van de rat duoc quan tam  cua moi sinh vien, xin thay cho biet truong se lam gi de ti le sinh vien ra truong co viec lam ngay cang tang khong a? (Tran Thanh Thuong)

THAM KHẢO TRẢ LỜI CÂU 1

Cho em hoi,hang nam truong ta lay dau vao rat dong,vay nha truong co nghi den kha nang co the rat nhieu sinh vien ra ngoai khong co viec lam vi nen kinh te qua du ? (chau ngoc diem)

THAM KHẢO TRẢ LỜI CÂU 1

Đào tạo kiến thức chuyên môn:

Thầy sẽ nói gì, khi một sinh viên trong trường nói rằng, chất lượng dạy và học của chúng ta không tốt như những gì mà chúng em tưởng tượng ? ( Dương Huyền Trang )

Trong những năm gần đây, Trường đã triển khai lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (Phụ lục 3_ Phiếu đánh giá môn học), những ý kiến của các em đã tổng hợp và được nhà trường ghi nhận để từng bước điều chỉnh chất lượng giảng dạy và học tập của Trường.

Trường cũng đã ban hành chuẩn đầu ra và kế hoạch đảm bảo chất lượng trường giai đoạn 2008-2010. Đây là hai hoạt động quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng Trường.

Trong thời gian qua, Trường đã được kiểm định và đạt được cấp độ 2 (45 tiêu chí đạt mức 2/ 53 tiêu chí) điều này cho thấy so với mặt bằng chung của các trường Đại học Việt Nam thì Trường Đại học Kinh tế được đánh giá cao hơn về chất lượng giảng dạy và học tập.

Quản lý đào tạo:

1) Tuyển sinh theo một điểm chuẩn và vấn đề phân ngành đào tạo sau 3 học kỳ

Từ năm 2004 (Khoá 30 – ĐHCQ), trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyển sinh các khoá ĐHCQ theo 1 điểm chuẩn chung cho tất cả các ngành/chuyên ngành đào tạo. Trường tổ chức thi tuyển sinh theo Khối A (Toán, Lý, Hoá), thi theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo; sau khi sinh viên trúng tuyển vào trường sẽ học chung 1 chương trình đào tạo đại cương trong 3 học kỳ. Kết thúc giai đoạn đại cương, sinh viên được xếp ngành theo 3 tiêu chí: kết quả học tập giai đoạn đại cương, nguyện vọng của sinh viên và chỉ tiêu đào tạo của từng ngành/chuyên ngành do trường công bố. Việc tổ chức xét tuyển vào trường theo 1 điểm chuẩn chung và phân chia ngành/chuyên ngành đào tạo sau 3 học ký có những ưu điểm nổi bật:

-Thứ nhất, tuyển sinh đại học, cao đẳng phải đảm bảo mục tiêu công khai, công bằng. Cùng thi vào trường với đề thi chung, cùng học 1 chương trình giáo dục đại cương, nếu tuyển theo điểm chuẩn từng ngành sẽ dẫn đến hệ quả là có những thí sinh điểm cao nhưng lại rớt do đăng ký vào ngành/chuyên ngành có quá nhiều thí sinh dự thi, và ngược lại, có những thí sinh thi điểm thấp hơn nhiều nhưng lại trúng tuyển do đăng ký vào những ngành/chuyên ngành ít người dự thi;

-Thứ hai, sau 3 học kỳ học tập, sinh viên có nhiều cơ hội hơn trong việc tìm hiểu thông tin về ngành/chuyên ngành đào tạo, tham khảo thêm ý kiến của gia đình, các bạn sinh viên đi trước, của giảng viên/cố vấn học tập, trên cơ sở đó, sinh viên sẽ lựa chọn ngành phù hợp nhất với năng lực học tập, sở trường, sở thích của mình so với đăng ký ngành ngay từ đầu;

-Thứ ba, sau 3 học kỳ học tập, việc chọn lựa ngành đào tạo của sinh viên sẽ sát hơn với thị trường lao động, giúp sinh viên có cơ hội việc làm tốt hơn sau khi sinh viên tốt nghiệp ra trường;

-Thứ tư, việc xếp ngành sau 3 học kỳ dựa trên kết quả học tập là động lực rất quan trọng giúp sinh viên liên tục phấn đấu trong học tập và rèn luyện, không tạo nên tâm lý ỷ lại trong học tập, giúp kết quả học tập chung của nhà trường cao hơn so với cách tuyển theo nhiều điểm chuẩn như trước đây.

Thực tế cho thấy, hiện nay có nhiều trường đại học đã thực hiện tuyển sinh theo 1 điểm chuẩn như trường ta, tuy có những khác biệt nhỏ, nhưng cơ bản đi theo hướng trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện.

Về ý kiến của sinh viên đối với các trường hợp điểm cao (từ 7,00 trở lên, nhưng do đăng ký chọn ngành không hợp lý dẫn đến bị rớt cả 3 nguyện vọng xét tuyển vào ngành, Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên sẽ ghi nhận và trình Hiệu trưởng để có thể đưa ra một quy định cụ thể thích hợp nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bạn sinh viên này.

2) Vấn đề học cùng lúc 2 ngành, học vượt của sinh viên

Thật ra, các Khoá ĐHCQ trước Khoá 35 – là khoá áp dụng đào tạo theo học chế tín chỉ – đều có khả năng học vượt để rút ngắn thời gian đào tạo (có thể rút ngắn 1 – 2 học kỳ), hoặc học cùng một lúc 2 chương trình đào tạo để ra trường có thể nhận 2 văn bằng ĐHCQ. Theo Điều 8 – Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 25 /2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), ghi rõ:

Điều 8. Học theo tiến độ khác với tiến độ học chung của nhà trường và học cùng lúc hai chương trình

1. Học theo tiến độ chậm:

a) Sinh viên học theo tiến độ chậm là sinh viên có nhu cầu học chậm so với tiến độ chung của khoá học được quyền đăng ký với phòng đào tạo để xin tạm rút một số học phần trong lịch trình học quy định.

b) Các quy định học theo tiến độ chậm:

-Số học phần đăng ký tạm rút trong mỗi học kỳ có tổng khối lượng không quá 12 đơn vị học trình và chủ yếu thuộc vào nhóm học phần không mang tính chất bắt buộc đối với ngành đào tạo chính;

-Điều kiện để được học tiếp, ngừng học hoặc thôi học đối với các sinh viên học theo tiến độ chậm được thực hiện theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này;

-Thời gian cho toàn khoá học đối với các sinh viên học theo tiến độ chậm không được vượt quá thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học theo tiến độ bình thường quy định tại khoản 3 Điều 4 của Quy chế này;

-Trừ các đối tượng được ưu tiên theo quy định, những sinh viên học theo tiến độ chậm ở năm học nào thì không được hưởng chính sách học bổng ở năm học đó.

2. Học theo tiến độ nhanh:

a) Sinh viên học theo tiến độ nhanh là sinh viên có nhu cầu học nhanh hơn so với tiến độ chung của khoá học được quyền đăng ký với phòng đào tạo để học vượt một số học phần so với lịch trình học quy định.

b) Các quy định học theo tiến độ nhanh:

-Chỉ được thực hiện đối với những sinh viên đã học xong năm học thứ nhất;

-Sinh viên không thuộc diện tạm ngừng học và có điểm trung bình chung học tập cả năm từ 6,50.

-Sinh viên đang được phép học vượt, nhưng nếu có điểm trung bình chung học tập của năm học vượt đạt dưới 6,00 thì phải dừng học vượt ở năm học tiếp theo.

- Sinh viên học vượt được rút ngắn thời gian học ở trường so với thời gian quy định cho toàn khoá học nhưng không được quá một năm đối với trình độ đại học và không quá một học kỳ đối với trình độ cao đẳng;

3. Học cùng lúc hai chương trình:

a) Sinh viên học cùng lúc hai chương trình là sinh viên có nhu cầu đăng ký học thêm một chương trình thứ hai tại trường đang học để khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng.

b) Các quy định học cùng lúc hai chương trình:

-Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác với ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất.

-Sinh viên không thuộc diện tạm ngừng học và có điểm trung bình chung học tập cả năm từ 7,00 trở lên.

-Sinh viên đang học thêm chương trình thứ hai nếu có điểm trung bình chung học tập của năm học đó đạt dưới 6,00 thì phải dừng học thêm chương trình thứ hai ở năm học tiếp theo.

-Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên đăng ký học đồng thời hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất quy định tại khoản 3 Điều 6 của Quy chế này. Khi học chương trình thứ hai sinh viên được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất.

-Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai nếu có đủ điều kiện

tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.

4. Đối với sinh viên học vượt với thời gian học ngắn hơn, hoặc học đồng thời hai chương trình với thời gian học dài hơn, chế độ học bổng, học phí được thực hiện cho đến khi sinh viên hoàn thành chương trình.

3) Vấn đề thi cải thiện điểm

Khoá 35 – ĐHCQ có thể  thi cải thiện điểm theo Điều 9 – Học lại và cải thiện điểm (Ban hành kèm theo Quyết định số 1407/2006/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 03 tháng 9 năm 2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh v/v ban hành Quy định tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

4) Về kế hoạch đào tạo theo năm dương lịch và kế hoạch đào tạo cụ thể của Khoá 33 – ĐHCQ, Khoá 34 – ĐHCQ

Theo Văn bản số 356/ĐHKT-TCHC ngày 14 tháng 4 năm 2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh v/v chuyển đổi kế hoạch đào tạo của trường theo năm dương lịch từ năm 2010, kế hoạch các học kỳ cụ thể của năm 2010 như sau:

-Học kỳ đầu năm 2010: tuần thứ 01 – 21

-Học kỳ giữa năm 2010: tuần thứ 24 – 28

-Học kỳ cuối năm 2010: tuần thứ 31 – 49

Như vậy, sinh viên sẽ được nghỉ học trong các tuần lễ sau: 06, 07 (tết Canh Dần), 22, 23 (nghỉ xử lý kết quả thi học kỳ đầu năm), 29, 30 (nghỉ xử lý kết quả thi học kỳ giữa năm và nghỉ giữa kỳ), 50, 51, 52 (nghỉ xử lý kết quả thi học kỳ cuối năm và tổng kết năm). Như vậy so với quy định cũ (sinh viên nghỉ 8 tuần), theo quy định mới sinh viên được nghỉ nhiều hơn 1 tuần lễ và có khả năng nghỉ nhiều hơn nữa đối với các bạn học diện bình thường, không phải học lại nhiều môn học trong học kỳ giữa năm.

Do đó, “tin đồn” về rút ngắn thời gian đào tạo 1 học kỳ của Khoá 33 – ĐHCQ là không có cơ sở. Các khoá ĐHCQ đều có thời gian đào tạo chuẩn là 4 năm, trong đó có 1 học kỳ thực tập tốt nghiệp và hoàn thành chuyên đề/khoá luận tốt nghiệp.

Cụ thể, Khoá 33 – ĐHCQ sẽ được phổ biến Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp vào ngày 26, 27/11/2010 và sẽ đi thực tập tốt nghiệp vào đầu năm 2011. Nếu kế hoạch chấm thi các môn học của các Khoa đào tạo đạt yêu cầu đề ra, Khoá 33 có khả năng rút ngắn được thời gian tốt nghiệp gần 1 tháng so với Khoá 32 – ĐHCQ. 

Khoá 34 – ĐHCQ bị trễ 2 ngày về thời gian công bố kết quả xếp ngành/chuyên ngành so với kế hoạch ban đầu xuất phát từ việc các Khoa đào tạo chấm thi trễ so với dự kiến, nên dẫn đến tình trạng trên, tuy nhiên toàn bộ mốc thời gian sau đó vẫn điều hành đúng kế hoạch đã đề ra. Nhà trường đã có biện pháp chế tài đối với các giảng viên nộp điểm trễ, làm ảnh hướng tiến độ chung của trường.

Cơ sở VC và trang thiết bị học tập:

Trường đại học Kinh Tế là một trong những trường đại học có nhiều cơ sở nhất cả nước. Đã là sinh viên Kinh Tế thì ắt hẳn phải đi kì hết đến từng cơ sở. Điều này là do việc thiếu thốn cơ sở vật chất hay là do sự cố ý sắp đặt của ban giám hiệu nhà trường nhằm coi đây là một trong những yếu tố làm tăng thêm tính "năng động" cho sinh viên Kinh Tế??? Và đến khi nào thì đại học Kinh Tế mới xây dựng cơ sở mới để chuyển vào làng đại học Thủ Đức?  ( Nguyễn Thị Nhất Nữ )

Trả lời: Do lịch sử để lại là trước năm 1975 trong miền nam không có trường Đại học Kinh tế nên không cơ sở hoàn chỉnh như ĐH Bách khoa  hay ĐH Y dược đã được các trường tiếp nhận, trường ta  đến năm 1976 mới có quyết định thành lập trường ĐHKT TP.HCM thì không còn trường có cơ sở đủ lớn để cấp cho trường, chỉ còn nhiều cơ sở nhỏ lẽ và bộ cấp cho chúng trường chúng ta các cơ sở nhỏ như hiện nay. Còn đến khi nào chúng ta chuyển lên cơ sở mới ở Q 9 trường chưa dám khẳn định, nhưng đang cố gắng các thủ tục để xin cấp tại Q 9  70 ha.

Nếu được gặp thầy hiệu trương em xin phép được hỏi là: "Tại sao trường mình không là một cở sở duy nhất có đầy đủ mọi chức năng,hệ thống các công trình của trường đại học như các trường nước ngoài, theo em thì trường mình tuy có phong cách học tập ,thi cử đổi mới nhiều nhưng về cơ sở hạ tầng thì còn hơi thiếu" ( Trần Thị Thanh Nga )

Trả lời: Trường rất muốn có một cơ sở hoàn chỉnh duy nhất như mong muốn của các em, Trường đang làm mọi cách để tập trung về Q 9 và xây dựng trường ĐHKT ngang tầm các trường trong khu vực.

Theo Báo Tuổi Trẻ số 60/2010(6100) ra ngày 9-3-2010 trang 8, thì em thấy có thống kê về tỉ lệ diện tích xây dựng/sinh viên(m2) và tỉ lệ sinh viên/giảng viên của các trường đại học trên cả nước, và trong đó trường Đại Học Kinh Tế TPHCM có tỉ này không đáp ứng đủ yêu cầu của bộ GD-ĐT (Đối với các ngành đào tạo khoa học xã hội nhân văn, kinh tế - quản trị kinh doanh.  Cụ thể, tỉ lệ diện tích/sinh viên là 1.5 m2, trong khi yêu cầu của Bộ là 2m2, đặc biệt tỉ lệ sinh viên/ giảng viên là 35.4 tỉ lệ này chênh lệch khá lớn. Vậy Thầy có thể cho em cùng các bạn biệt được chính sách của trường mình trong thời gian tới để nhằm đáp ứng đủ nhu cầu học tập ngày càng tăng mà vẫn thỏa mãn yêu cầu của Bộ không ạ. Em xin cảm ơn.  ( Nguyễn Hữu Nam )

Trả lời:   Do Lịch sử để lại như đã trả lời câu 1, tuy nhiên trường đang phấn đấu đến cuối năm 2011 sẽ hoàn thành công trình xây dựng mới 100 phòng học tạm thời tại quận 8 có thể đáp ứng nhu cầu học ngày càng tăng mà có thể đáp ứng yêu cầu của bộ.

Hiện nay kí túc xá trường ta rất nhỏ không đáp ứng nhu cầu của sinh viên vậy chúng ta làm thế nào giải quyết vấn đề đó? ( Phạm Thi Kim Thoa )

Trả lời: Chủ trương của TP là không cho phép xây dựng BV trường học trong các quận nội thành, nên việc giải quyết chổ ở cho SV là khó khăn, chủ trương của TP là chuyển toàn bộ các trường ra ngoại thành lúc đó trường nào cũng có KTX đảm bảo đủ chổ ở cho SV việc nầy đang thực hiện. Riêng trường chúng ta đang cố các bước hoàn thành việc xây dựng trường tại Q 9 lúc đó đảm bảo đủ chổ cho SV ở KTX .

Thưa thầy, em thấy số sinh viên của trường mình hiện nay rất đông, trong khi đó, cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tập như máy chiếu, quạt,... ở tại một số phòng học ở các cơ sở đang xuống chát lương. Vậy nhà trường đã và đang làm gì để khắc phúc tình trạng này ạ. ( Hồ Duy Phú )

Trả lời: Việc tăng cường thiết bị phục vụ học là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên mà nhà trường đặt ra, cụ thể hiện trường đã thay thế toàn bộ Mrico tại phòng học trong toàn trường, và trường đã thay máy chiếu có công suất lớn độ sáng 4500 cho tất cả các phòng học hơn 100 chổ, chỉ giữ lại máy chiếu cũ độ sáng 2500 cho các phòng học nhỏ, do vậy việc em nói thiết bị ở một số phòng học đang xuống chất lượng là không đúng sự thật.

Thua thay, chung nao thi truong ta co mot co so thong nhat? Va lieu moi phong hoc co them 1 cai micro nua co duoc khong a? Theo thay lieu truong ta co nen co dong phuc khong? ( Trịnh Minh Hân )

Trả lời: Như đã trả lời ở phần trên, về phía nhà trường cố gắng làm hết sức mình để có một cơ sở thống nhất tại Q 9.

Hiện tại mỗi phòng học trong toàn trường đã có 2 micro ( 01 có dây và 01  không dây).

Xin thầy cho biết về cơ sở vật chất của nhà trường và việc lập kế hoạch học quy chế tín chỉ để hoàn thiện và đạt được chuẩn quốc tế như mục tiêu đề ra? ( Lê Thanh Cần )

STT

Địa điểm

Phòng học

Phòng máy

Hội trường

01

59c Nguyễn Đình Chiểu

13 phòng có 900 chổ ngồi

5 phòng máy có 356 máy

01 Htrường có 1500 chỗ ngồi

02

279 Nguyễn Tri Phương

45 phòng có 6100 chổ ngồi

8 phòng máy

có 580 máy

01 hội trường 500 chổ ngồi

03

91 đường 3/2 quận 10

10 phòng có

1200 chổ ngồi

 

 

04

196 Trần Quang Khải Q 1

11 phòng có

1300 chổ ngồi

 

 

05

54 Nguyễn Văn Thủ Q1

9 phòng có 540 chổ ngồi

 

 

06

01 Hoàng Diệu Quận Phú Nhuận

04 phòng có 400 chổ ngồi

 

 

 

Tồng cộng

92 phòng khoảng 11.000 chổ ngồi

13 phòng máy tính thực hành

Có 937 máy

 

Riêng phòng học có 92 phòng được trang bị :  + 92 máy chiếu + 92 máy tính để phục vụ học tập

ĐH Kinh tế là một đại học lớn của cả nước, hưng hiện nay cơ sở vật chất và nhất là kí túc xá chưa đáp ứng được quy mô và nhu cầu của trường chúng ta.Nhà Trường có kế hoạch gì cải thiện trong tương lai hay không. ( Lê Thanh )

Trả lới : Giải pháp tình thế trường đang tiến hành các bước xây dựng mới KTX và phòng học tại Q 8 ( Khoảng cuối 2011 đưa vào sử dụng ) trong khi chờ quy hoạch xây dựng trường tại Q 9 với qui mô 70 ha.

Em nghe nói trường ta đang tiến hành xây dựng một KTX mới. Vậy cho em hỏi nó được xây dựng ở đâu? và bao giờ được hoàn thành? liệu rằng nó có đảm bảo được nhu cầu thiết yếu của sinh viên hay không? ( Trịnh Duy Viết )

Trả lới : Giải pháp tình thế trường đang tiến hành các bước xây dựng mới KTX và  khoảng 100 phòng học tại Q 8 ( Khoảng cuối 2011 đưa vào sử dụng ) trong khi chờ quy hoạch xây dựng trường tại Q 9 ( 70ha).

Thầy cho em hỏi :trường mình hiện nay đã có kế hoạch hay giải pháp nào cho việc giữ xe cho sinh viên chưa? vì hiện nay một số sinh viên, chẳng hạn bạn em và em, đã có đôi lần nghỉ học chỉ vì một lí do hết sức đơn giản đó là không có chỗ giữ xe. Một số trường cũng xảy ra tình trạng như vậy, nhưng như vậy không có nghĩa là trường chúng ta cứ phó mặc cho trời. Số sinh viên thi tuyển đại học ngày càng tăng, và với sứ mệnh ngày càng đào tạo nhiều hơn cử nhân kinh tế cho đất nước, em rất hy vọng sẽ được nghe giải pháp cho vấn đề này. Em cám ơn thầy. Chúc thầy sức khỏe dồi dào. ( Nguyễn Tấn Phát )

Trả lời: Đây là việc rất bức xúc mà trường đã biết, nhưng do điều kiện không thể nào xây dựng thêm bãi xe được, chớ nếu được thì trường tiến hành xây thêm như tại 279 tăng thêm 1 sàn, các em cố gắng khắc phục với trường ( đi chung 1 xe gắn máy hoặc đi xe bus).

Kính mong nhà trường xem xét sữa chữa máy điều hòa văn phòng Đoàn khoa phòng B611 .

Trả lời: Việc sửa chữa máy lạnh được tiến hành thường xuyên và định kỳ, Máy hư thì báo cho phòng QT-TB , chứ đâu có vấn đề gì.

Trường ta nằm trong số những trường trọng diểm quốc gia nhưng cơ sở vật chất của trường:thư viện,phòng học chật chội,rất nóng...  thực sự chưa đáp ưng đủ nhu cầu sinh viên.Vậy sắp tới thầy sẽ có những biện pháp nâng cấp,cải tiến gi không? (BÙI XUÂN QUI)

Trả lời: Trường đang cố gắng hết mọi cách để có đất tại quận 9, lúc đó sẽ tiến hành xây trường hoàn chỉnh ngang tầm các nước trong khu vực, để khắc phục tình trên trường đang tiến hành xây dựng KTX và 100 phòng học , và thư viễn tại quận 8 để phục sinh viên.

Theo em được biết thì Tp.HCM đang có dự án chuyển tất cả trường ĐH ra quận Thủ Đức, vậy  việc xây dựng trường mình tiến hành tới đâu và K34 có cơ hội được học trường mới ko ? và em có đề xuất trường mình nên giảm chi tiêu tuyển sinh đầu vào, thầy nghĩ sao về đề xuất này? (Đoàn Thị Ngọc Hiền)

Trả lời: Trường đang làm các thủ tục xin cấp đất chắc K34 không học tại Q 9 đâu. Còn việc giảm chỉ tiêu: Do nhu cầu xã hội đang cần những chuyên viên kinh tế, em biết không với số lượng thí sinh đăng ký dự thi ĐHKT là đứng đầu trong các trường (45.000- 50.000 thí sinh) với chỉ tiêu  như hiện nay 5000 việc đậu vào đã khó rối nếu hạ chỉ tiêu xuống theo ý của em thì khả năng đậu vào trường kinh càng khó(1 chọi 20) thặm chí em chưa chắc đã đậu vào trường kinh tế.

Được biết trường ĐH Kinh tế TPHCM là trường ĐH có số lượng sinh viên hệ ĐHCQ đông nhất nước nhưng lại có diện tích khuôn viên trường quá nhỏ so với các trường ĐH khác như ĐH Bách khoa TPHCM, ĐH Nông Lâm TPHCM. Vậy khi nào trường ĐH Kinh tế TPHCM sẽ có một cở sở chính có diện tích đủ rộng để sinh viên có thể học tập và hoạt động một cách thoải mái; xứng đáng với quy mô đào tạo và tầm vóc của một trường ĐH hàng đầu VN? (Phạm Đăng Lâm)

 Trả lời : Trường đang cố găng hết sức để hoàn thành thủ tục xin cấp tất tại Q 9 trên đó trường sẽ cơ sở rộng lớn tương xứng là trường trọng điểm.

Tại sao không thay 2 cái máy lạnh ở phòng E.104? (Nguyễn Trung Quân)

Trả lời : Hiện tại chính phủ có chủ trương cấm các đơn vị sự nghiệp mua máy lạnh ( không cho mua)

Chào thầy.Em xin hỏi là hiện nay với số lượng sinh viên quá đông như thế này,cơ sở vật chất nhà trường lại không thể đáp ứng một cách thỏa đáng nhu cầu cần thiết cho sinh viên thì có làm cho chất lượng giáo dục giảm sút không.Ví dụ như: bãi giữ xe quá chật,thư viện nhỏ,sân chơi không có,phòng máy tính còn cũ... (Đinh Nho Huy)

Trả lời: Mặc dù đông sinh viên nhưng phòng học vẫn đảm bảo, thiết bị phục vụ học tập đầy đủ và tốt, chỉ thiếu khuôn viên vui chơi thể thao nhưng nó không thể làm chất lượng giáo dục giảm sút.

EM muốn trường mình mở rộng thêm thư viện,như vậy có được không ạ? (Đặng Tuyết Xinh)

Trả lời : Trường đang thực hiện  xây dựng mới Q 8

Thưa thầy , theo em nhận thấy thì số lượng sinh viên trường tuyển sinh hằng năm là rất lớn trong khi điều kiện cơ sở hạ tầng lại chưa đáp ứng kịp, một lớp học lại đông sinh viên.Vậy tại sao trường không giảm số lượng tuyển sinh và đầu tư hơn vào cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên. (Trần Thị Hồng Hạnh)

Trả lời: Do nhu cầu xã hội đang cần những chuyên viên kinh tế, em biết không với số lượng thí sinh đăng ký dự thi ĐHKT là đứng đầu trong các trường (45.000- 50.000 thí sinh) với chỉ tiêu  như hiện nay 5000 việc đậu vào đã khó rối nếu hạ chỉ tiêu xuống theo ý của em thì khả năng đậu vào trường kinh càng khó(1 chọi 20) thặm chí em chưa chắc đã đậu vào trường kinh tế .

Thưa thầy "trương ta có chiến lược đến năm 2020 trở thành một trường điểm về nghiên cứu kinh tế trong khu vực châu á " .Vậy trường ta có kế hoạch gi trong việc nâng cấp các cơ sở học tập , nghiên cứu kinh tế . Chúng em rất cần mỗi cơ sở có phòng  cho sinh viên học và nghiên cứu, trao đổi, tranh luận  để tránh việc quá tải ở cỏ sỏ B. (vo thi bich diem)

Trả lời: "trương ta có chiến lược đến năm 2020 trở thành một trường điểm về nghiên cứu kinh tế trong khu vực châu á. Trường đang cố gắng các thủ tục để chuyển trường lên quận 9 (70 ha) sẽ đáp ứng toàn bộ các yêu cầu đã nêu trên.

Trường Đại Học Kinh Tế có nên chuyển cơ sở ra quận Thủ Đức để tạo điều kiện cho sinh viên về cơ sở vật chất và nơi ở không? (Vương Thị Thùy Linh)

Trả lời : Chủ trương của TP là không cho phép xây dựng trường học trong các quận nội thành, nên việc giải quyết chổ ở cho SV là khó khăn, chủ trương của TP là chuyển toàn bộ các trường ra ngoại thành lúc đó trường nào cũng có KTX đảm bảo đủ chổ ở cho SV việc nầy đang thực hiện., Riêng trường chúng ta đang cố các bước hoàn thành thủ tục xây dựng trường tại Q 9 lúc đó đảm bảo đủ chổ cho SV ở KTX .

Thưa thầy, với việc thay đổi chỗ học hiện nay một lớp mà học ở nhiều cơ sở em cảm thấy bất tiện cho việc đi lại của nhiều bạn sinh viên. Vậy trong thời gian tới trường có biện pháp nào khắc phục để cho sinh viên chúng em đỡ vất vả hơn không thưa thầy? (Phạm Văn Thái)

Trả lời: Khả năng có thể được khi xây dựng khu KTX và phòng học tại quận 8 xong (cuối 2011) ở và học chung một chổ sinh viên 2 năm đầu không phải đi lại.

Hiện nay, giảng đường học của các tân sinh viên là khoảng 200 sv. Như thế  cac sinh viên ở khoảng cuối giảng đường rất khó tiếp thu trong việc học và trơ nên lười học hơn.Vì vây,em mong trường co một số biện pháp để khăc phục tình trạng này (Hoàng Thị Hồng Hải)

Trả lời : Do điều kiện trường còn khó khăn về cơ sở vật chất các em cần phải thông cảm với trường, chứ không nên đổ lổi do ngồi cuối giảng đường khó tiếp thu việc học là do mình

Cac noi hoc cua truong ta cach nhau xa qua, va o nung noi khac khong du dieu kien nhu o co so b, neu co co hoi, thay co tap hop cac co so o nhung noi khac nhau lai 1 dia diem khong? (pham thi phuong)

Trả lời : Khả năng có thể được khi xây dựng khu KTX và phòng học tại quận 8 xong ( cuối 2011) ở và học chung một chổ sinh viên 2 năm đầu không phải đi lại.

Thưa thầy:Trường mình hiện nay là một trong những trường thuộc topten cũa cả nước, e rất tự hào khi được học tại trường. Em thấy trường mình rất nhiều sinh viên từ khắp mọi miền của tổ quốc. Số lượng sinh viên thì đông nhưng diện tích của trường thì e thấy hơi nhỏ,khi đến trường học nhóm hay làm thuyết trình thì việc tìm được 1 chỗ thoải mái là 1 điều rất khó.trong khi e thấy 1 số trường có diện tích rộng như: DH Bách Khoa, Học Viện hành chính, hay 1số trường trung học nổi tiếng như:Trần Đại Nghĩa, Lê Quý Đôn, Marie Curie... diện tích vui chơi và học tập của họ rất thoải mái.Vậy cho e hỏi là trong thời gian tới trường mình có ý định mở rộng diện tích hay có 1 ý tưởng gì mới về việc vui chơi và học tập ngoài giờ cho sinh viên không ạ! e xin cảm ơn thầy!!! (nguyễn văn đại)

Trả lời: Trường đang cố găng hết sức để hoàn thành thủ tục xin cấp tất tại Q 9 trên đó trường sẽ cơ sở rộng lớn tương xứng là trường trọng điểm đảm bảo tất cả những vấn đề em nêu đều có cả.

Câu hỏi: Học chế tín chỉ có xét như các khóa trước không? Tức là có tính điểm trung bình để xét chuyên ngành không?(Nguyễn Minh Tuấn 66 k35)

Trả lời: Tiêu chí như k34. Điểm trung bình tính theo điểm thi  lần thi thứ nhất sau 3 học kỳ.

Câu hỏi: Thi Cao Học sớm hơn  tháng so với mọi năm, sẽ gây khó khăn cho sinh viên do chưa có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.( NH 11 K32)

Trả lời: Quy định về nộp hồ sơ, đối tượng dự thi, thời gian, … về thi cao học khóa 2010 xem chi tiết trên trang web của phòng Quản lý đào tạo sau đại học

Học kỳ của K32 sẽ kết thúc sớm hơn K31 ( dự kiến cuối tháng 5) . Điều kiện khóa 32 được thi Cao học ngay là phải tốt nghiệp từ loại khá trở lên. Chỉ cần hội đồng xét tốt nghiệp thông qua kết quả xét công nhận tốt nghiệp, và lúc đó có thể nộp hồ sơ dự thi Cao học. Phòng quản lý đào tạo và công tác sinh viên sẽ liên thông kết quả tốt nghiệp với phòng quản lý đào tạo sau đại học. Nếu tốt nghiệp giỏi trở lên thì được đăng ký chuyển tiếp sinh học cao học (không phải thi đầu vào).

Câu hỏi: Khóa 33 không biết rõ thời gian thực tập? Chưa biết rõ điều kiện để được bảo vệ luận văn?( Tạ Thị Ngọc Mỹ QT2 k33)

Trả lời: Thời gian thực tập là học kỳ thứ 8. Kết thúc thực tập sẽ có lịch thi tốt nghiệp.

Cụ thể : Ngày 22-28/11/2010 nghe phổ biến về thực tập. Thực tập vào đầu năm 2011.

Điều kiện làm luận văn tốt nghiệp : các môn chuyên ngành loại khá trở lên, và nằm trong 10%-15% chỉ tiêu cụ thể tùy theo từng ngành.

Câu hỏi: Cơ hội nghề nghiệp cho các chuyên ngành: Hệ thống thông tin kinh tế, toán tài chính, toán thống kê, tin học quản lý.

Trả lời: Theo thầy thì rất rộng vì tất cả các lĩnh vực luôn cần nhân lực về Toán tài chính, thống kê,…ví dụ: các bạn có thể làm trong các công ty chứng khoán, ở khâu tính toán các chỉ số của công ty.

Câu hỏi: Có phải sinh viên khoa ngân hàng được các thầy cô giới thiệu chỗ thực tập cho phải không? ( Nguyễn Thị Hoa NH2 k34)

Trả lời: SV ngành TC-NH ngày nay gặp rất nhiều sự cạnh tranh. Có thể tự hào về chất lượng đào tạo của khối ngành TC-NH của trường mình là khá tốt. SV tốt nghiệp đảm bảo có hệ thống kiến thức trong lĩnh vựcTC-NH khá vững và có thể cạnh tranh tốt với sinh viên các trường khác. Hiện nay khoa NH vẫn đang cố gắng hằng năm đều có giới thiệu SV thực tập ở các ngân hàng trên địa bàn thành phố.

Câu hỏi: Học QTKD, công việc cụ thể khi thực tập? Khi ra trường cụ thể công việc là gì?( Quân QT8-K34)

Trả lời: Công việc khi thực tập phải dựa trên kiến thức cơ sở của riêng từng ngành ở các khoa. Từ đó các khoa sẽ xây dựng đề cương thực tập, cùng với trường sẽ phân cấp về công việc thực tập và có hướng dẫn cụ thể vào thời gian trước khi thực tập.

Câu hỏi: Khi hành nghề chứng khoán cần chứng chỉ của Uỷ ban chứng khoán nhà nước, vậy trường có cấp những chứng chỉ cần thiết không hay phải tự học bên ngoài? (Trần Hoàng Xuân Vũ  - CK – k34)

Trả lời:Trường có trung tâm đào tạo nghiệp vụ chứng khoán tuy nhiên theo quy định hiện nay việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp.

Câu hỏi: Ở bãi giữ xe cơ sở B hiện nay rất nhiều xe trong điều kiện chật hẹp, vào mua khô hiện nay khả năng xảy ra hỏa hoạn là rất lớn, xin hỏi về phương án ứng phó hỏa hoạn tại bãi giữ xe? (Hồng xuân DL 1)

Trả lời: Trường chúng ta luôn thực hiện đúng theo luật PCCC, như hành lang an toàn, trang bị các phương tiện PCCC, có đội PCCC được tập huấn và hằng năm có diễn tập PCCC tại cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương và thường xuyên được các đơn vị Công an về PCCC kiểm tra.

Câu hỏi: Điều kiện được vào KTX phải thuộc diện khó khăn, nhưng thực trạng hiện nay một số các sinh viên có điều kiên không quá khó khăn. Vậy thì làm cách nào chúng ta đánh giá một cách công bằng hơn cho các bạn có điều kiên khó khăn ?

Trả lời: Số lượng chỗ ở KTX dành cho các bạn sinh viên không đủ đáp ứng cho nhu cầu nên trường ưu tiên giải quyết cho các trường hợp khó khăn. Có các trường hợp cá biệt nhưng đủ điều kiện về các giấy tờ xác nhận thuộc vào diện khó khăn nên vẫn giải quyết cho các bạn vào KTX.

Các câu hỏi liên quan đến thư viện:

1. Sách cho mượn về thời gian ngắn và số lượng mượn hạn chế, đề nghị tăng thời gian mượn.

2. Khi trả sách không được mượn lại sau đó, dù còn nhiều sách trên kệ.

3. Sách tham khảo còn nghèo nàn, đặc biệt là sách tham khảo chuyên ngành tiếng Anh.

4. Sách quá cũ không phù hợp với chế độ chính sách của nhà nước.

5. Có sự bất công giữa phòng đọc và phòng mượn ( sách phòng đọc phong phú).

6. Thư viện không mở cửa ngày thứ 7 và chủ nhật, nên sinh viên khi ở xa không mượn sách được.

Qua một số vấn đề nêu trên, thư viện giải đáp chung cho các bạn sinh viên như sau:

- Theo qui định của thư viện hiện nay, thời hạn cho sinh viên mượn sách về là 20 ngày (ñaõ taêng leân 01 tuaàn so vôùi ba naêm tröôùc ñaây). Số lượng sách mượn 02 cuốn/lần. Qui định này giúp cho cho số lượng sinh viên mượn sách được tăng lên, vòng quay của sách nhanh ñeán vôùi baïn ñoïc khaùc.

- Khi trả sách đúng thời hạn, nếu sinh viên có nhu cầu mượn lại thư viện sẽ giải quyết cho mượn lại trong trường hợp cuốn sách đó trong kho còn nhiều (trên 20 bản, vì tính chất công bằng nên thư viện có đề ra giải quyết như thế, sau một vài ngày người đã đăng ký mượn không đến mượn, thì thư viện sẽ giải quyết cho các bạn mượn lại bình thường).

- Vấn đề phạt trễ hạn, thư viện cũng đã nêu rất rõ ở các quy định của mỗi phòng, chủ yếu là sách sẽ đến được tay nhiều người cùng đọc, tiền phạt đo: 200 đồng, 500 đồng hoặc một ngàn đồng/ một ngày không là gì, nhưng nếu các bạn để lâu quá nó sẽ tăng nhiều lên. Vấn đề bạn nêu, thư viện sẽ xem xét cụ thể để giải quyết. Còn tiền phạt thu được này, thư viện phục vụ cho các hoạt động như trả thù lao cho các bạn công tác viên của thư viện (sinh viên, CBCC làm thêm: xếp kho, vệ sinh, lau chùi kho, chuyển sách thư viện lên phục vụ ở các kho trên các tầng lầu…  hoặc hỗ trợ công tác khác bằng nguồn này, nhưng đã có những trường hợp thư viện cũng giải quyết tình ly, nếu các bạn thật sự có hoàn cảnh khó khăn mà phải mượn trễ hạn.

- Sách tham khảo ngoài chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh được thư viện bổ sung thường xuyên. Các bạn sinh viên có khả năng về ngoại ngữ có thể đọc sách ngoại văn tại Phòng đọc sau đại học. Tuy nhiên, để cho nguồn tài liệu tham khảo trong thư viện trường ngày càng phong phú, ngoài sự nỗ lực tìm kiếm các nguồn tài liệu bổ sung thư viện cũng rất mong muốn có sự hợp tác từ các giảng viên và các bạn sinh viên. Khi thấy thư viện cần bổ sung thêm những tài liệu nào các bạn có thể ghi tên tài liệu vào phiếu yêu cầu có để ở các phòng đọc, mượn hay báo cho cán bộ thư viện để mua kịp thời. Ngoài bổ sung loại hình tài liệu in ấn, thư viện hiện nay đã mua một số sách điện tử, các bạn có thể đọc trực tiếp trên trang Web của thư viện.

- Những tài liệu quá cũ trong thư viện cũng được định kỳ xem xét, thanh lý bớt những tài liệu quá cũ hay lỗi thời để có diện tích bổ sung thêm tài liệu mới. Với những tài liệu như giáo trình thường sau 5 năm, khi có giáo trình mới thay thế thư viện sẽ tiến hành thanh lý. Loại tài liệu tham khảo thư viện ít tiến hành thanh lý, vì những tài liệu này có thể dùng để nghiên cứu lâu dài nên chỉ loại bỏ những tài liệu nào quá rách, nát.

- Hiện nay tài liệu trong phòng đọc và phòng mượn về được sắp xếp như sau: Phòng đọc bao gồm các loại sách tham khảo, dề tài nghiên cứu khoa học, chuyên đề tốt nghiệp và luận văn luận án, số bản cho mỗi đầu sách có tứ 3 đến 10 bản.  Phòng mượn về chủ yếu là giáo trình mỗi đầu giáo trình có từ 30 đến 100bản. Vì kho sách của thư viện rất chật hẹp, nên không thể bổ sung nhiều bản sách. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho các bạn sinh viên tham khảo tài liệu ở nhà, thư viện sẽ xem xét và mua thêm tài liệu tham khảo cho phòng mượn về.

- Về giờ phục vụ, trước đây thư viện đã mở cửa phục vụ sinh viên vào ngày thứ 7 và chủ nhật, nhưng hầu như các bạn sinh viên chỉ đến ngồi tự học và rất ít mượn tài liệu, như vậy rất lãng phí nhân lực. Trong tương lai khi các bạn có nhu cầu nhiều thư viện sẽ cân nhắc và mở cửa phục vụ vào ngày thứ bảy và chủ nhật.

- Các phòng đọc tại thư viện dành cho các bạn mượn sách tham khảo ngồi đọc, tuy nhiên các bạn sinh viên đến phòng đọc hầu như là để ngồi học, chính vì vậy các bạn mượn sách thực sự lại không có chỗ ngồi đọc. Thư viện đề nghị các bạn sinh viên khi vào phòng đoc, phòng mượn nên tôn trọng nội quy thư viện (đã được treo trước cửa mỗi phòng)và nhắc nhở nhau chấp hành các quy định chung (xả rác, ăn uống, ngủ, nói chuyện ồn ào… trong phòng đọc).

Thay mặt thư viện, cô xin hoan nghênh các bạn sinh viên đã có tinh thần đóng góp xây dựng cho thư viện trường ngày càng tốt hơn và phát triển theo hướng hiện đại. Rất mong các bạn sinh viên đóng góp kịp thời và có địa chỉ cụ thể để thư viện sửa chữa những hạn chế trong điều kiện có thể.

 

 

 

Một số hình ảnh của chương trình

 

 

 

Chân thành cám ơn các bạn đã theo dõi chương trình !

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Nhịp cầu UEH
  Thông báo chương trình học bổng “Học ngoại ngữ cùng ILACS” – Năm 2016
  Thông báo chương trình Học bổng Lotte Mùa Xuân - Năm 2016
  Thông báo chương trình học bổng UEH - Học kỳ đầu năm 2016
  Giới thiệu về chương trình chuyển tiếp đại học 2+2 với trường Đại học Northeastern
  TB Chương trình học bổng dài hạn Kumho Asiana - Năm 2015
  Cuộc thi "Wilmar CLV Awards 2015"
  THÔNG TIN CUỘC THI KHỞI NGHIỆP QUỐC GIA 2015
  Thư mời viết bài cho Hội nghị Khoa học trẻ trường Đại học Kinh tế - Luật lần 1 năm 2015 "Những chuẩn bị cần thiết của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập mới"
  Thông báo chương trình học bổng “Lawrence S. Ting” - Năm 2015
  Thông báo hoạt động “Sàn giao dịch việc làm Thanh niên” - năm 2015


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1125)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017
QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
TB V/v tổ chức Đại hội chi hội Khóa 43 - ĐHCQ
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường