Trang chính
 
Tin tức » Đoàn Thanh niên » Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012 26.09.2017 06:58
Bài phát biểu của BT Đảng ủy, CT Hội đồng trường tại ĐH Đoàn trường
11.08.2010 00:32

Bài phát biểu của BT Đảng ủy, CT Hội đồng trường tại ĐH Đoàn trường

BÀI PHÁT BIỂU CỦA PGS.TS NGUYỄN QUỐC TẾ

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY – CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM trường ĐH Kinh tế TP.HCM

lần thứ XVI nhiệm kỳ 2009 – 2012

Image

Kính thưa:

-    Đồng chí đại diện BTV Thành Đoàn TP.HCM;

-   Các Đ/c lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các đơn vị thuộc trường;

-    Các Đ/c đại diện BTV Đoàn các trường bạn và các địa phương;

-    Toàn thể Đại hội.

 Kính thưa quý vị,

Trong những này cuối năm này, trên mọi miền của Tổ quốc, quân và dân ta đang bằng những việc làm cụ thể thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn : 65 năm ngày thành lập QĐND Việt nam, 20 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và các ngày lễ lớn năm 2010. Đặc biệt trên phạm vi cả nước không khí náo nức thi đua của toàn Đảng toàn dân lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp và tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng. Hoà trong không khí chung đó trong pham vi nhà trường, một sự kiện chính trị trọng đại của tuổi trẻ đó là : “Đai hội đại biểu Đoàn TNCS HCM của trường lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2009-2012” được tổ chức. Thay mặt lãnh đạo nhà trường tôi xin nhiệt liệt chào mừng Quý vị đại biểu, các đoàn viên ưu tú vinh dự thay mặt cho hơn 10 ngàn đoàn viên về dự Đại hội.

Kính thưa quý vị đại biểu, hôm nay vinh dự được sự ủy nhiệm của TVĐU, của lãnh đạo nhà trường đến dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu ĐTNCS của Trường, tôi xin được phép đề cập hai vấn đề lớn:

1/ Lãnh đạo nhà trường đánh giá và tiếp tục ghi nhận sự đóng góp to lớn của lãnh đạo Đoàn các cấp và đoàn viên TNCS đối với các mặt công tác của trường trong nhiệm kỳ 2007 – 2009.

2/ Nhiệm vụ của nhà trường và những yêu cầu đặt ra của công tác Đoàn  trong nhiệm kỳ 2009-2012.

Sau khi được nghe báo cáo, được tiếp xúc với các văn kiện mà BTV Đoàn nhiệm kỳ 2007 – 2009 trình Đại hội, đặc biệt là báo cáo tổng kết nhiệm vụ trong thời gian qua và công tác trong thời gian tới, Lãnh đạo nhà trường đánh giá cao đồng thời nhất trí với những nội dung mà bản báo cáo đã đề cập về các mặt công tác mà Đoàn TNCS nhà trường đã làm trong thời gian qua và phương hướng công tác trong giai đoạn tới.

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM là trung tâm đào tạo và Nghiên cứu khoa học trong lãnh vực kinh tế và QTKD có vị trí quan trọng ở khu vực phía Nam.

Trong suốt hơn 30 năm hình thành và phát triển, cũng như trong 2 năm gần đây (2007 – 2009), Đảng ủy, BGH luôn đánh giá cao vai trò của Lãnh đạo Đoàn các cấp và toàn thể Đoàn viên TNCSHCM đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường. Đoàn trường đã phát huy tốt vai trò nòng cốt chính trị trong sinh viên; đảm bảo giữ vững tình hình an ninh, trật tự trong sinh viên, tổ chức nhiều hoạt động phong trào thanh niên tham gia xây dựng và phát triển nhà trường; nhiều hoạt động mang tính giáo dục cao như: phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được thiết kế đa dạng thành nhiều phong trào đặc thù ở từng khoa, chi đoàn lớp đã thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên tham gia. Hoạt động nghiên cứu khoa học SV luôn thu hút được nhiều sinh viên tham gia với nhiều loại hình và phong trào khác nhau, trong đó có các Câu lạc bộ học thuật ở các chi đoàn luôn được duy trì với nhiều hình thức phong phú. Nghiên cứu các đề tài khoa học cũng được nhân rộng ở các khoa với các khóa khác nhau, trong 2 năm qua với hơn 500 đề tài  tham gia ở các giải cấp trường, Eure’ka – Thành Đoàn và cấp Bộ. Trên đây, chỉ là những công tác lớn, còn rất nhiều và rất nhiều phong trào mà Đoàn ta đã làm được trong nhiệm kỳ qua đã được ghi nhận khá đầy đủ trong văn kiện Đại hội.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo nhà trường cũng thầy rằng một thành tích nổi bật khác được ghi nhận đó là tin học hoá, là vận dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành các mảng công tác Đoàn, trong đó đáng chú ý là áp dụng Cổng thông tin điện tử trong các hoạt động Đoàn – Hội, cùng với thực hiện chế độ trao đổi thông tin qua email; thực hiện chế độ làm việc, hội họp theo lịch tuần thay thư mời đã đẩy nhanh tốc độ thông tin, tuyên truyền cho phong trào Đoàn – Hội, nhờ đó, nâng cao hiệu quả công việc, tiết kiệm được nhiều thời gian, kinh phí hoạt động.

Việc áp dụng rộng rãi công nghệ thông tin ở các dơn vị đang là chủ trương lớn của nhà trường và được đánh giá là khá hiệu quả khi chuyển sang chế độ học chế tín chỉ. Vì khi học theo học chế tín chỉ đòi hỏi công tác Đoàn ở cấp Khoa và chi đoàn phải linh hoạt và đổi mới để tiếp nhận đầy đủ hơn các thông tin trong suốt quá trình học tập và rèn luyện của đoàn viên.Với việc áp dụng rộng rãi hình thức này được đành giá là sự đổi mới cơ bản và hiệu quả trong quản lý đoàn viên, thanh niên phù hợp với quy trình đào tạo mới.  

  Thưa quý vị, công tác Đoàn cơ sở của Trường Đại học kinh tế TP.HCM luôn gắn liền với nhiệm vụ của nhà trường. Trong giai đoạn 2009-2012 và đặc biệt năm học 2009-2010 với chủ đề :” Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội”, nhiệm vụ của nhà trường nổi lên những nét cơ bản là :

 -Trường Đại học kinh tế TP.HCM, với sứ mạng của mình , đặc biệt với vị trí là trường trọng điểm của Quốc gia, nhà trường tiếp tục lấy mục tiêu chất lượng, vì người học, lấy người học làm trung tâm để chỉ đạo mọi hoạt động của nhà trường;

 - Tiếp tục nghiên cứu để giải quyết thỏa đáng mối quan hệ giữa quy mô và chất lượng đối với mọi loại hình và bậc học, đẩy mạnh các hoạt động NCKH chuyển giao CN, bằng các hình thức khác nhau cho mọi đối tượng để vừa thực hiện tốt chức năng của nhà trường vừa phát huy thế và lực của Trường trên địa bàn khu vực;

 - Khai thác mọi nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phục vụ đào tạo và NCKH, đồng thời từng bước cải thiện điều kiện làm việc, học tập và môi trường công tác cho CB, GV và sinh viên.

      Với những đặc điểm đó, Lãnh đạo nhà trường một mặt nhất trí với phương hướng công tác mà BCH Đoàn nhiệm kỳ qua đã đề cập trong phương hướng công tác, mặt khác cũng thấy cần thiết nêu lên những nhiệm vụ chính yếu đòi hỏi BCH nhiệm kỳ tới phải cùng góp sức với Lãnh đạo nhà trường với tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị của trường để làm tốt nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra vì sự phát  triển của nhà trường trong những năm tới. Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2009 – 2012 cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên trường cần tiếp tục phát huy hơn nữa trí tuệ và tinh thần tập thể để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, từng bước đưa công tác quản lý của Đoàn trường phải thật sự thể hiện được tầm vóc của một trường đại học lớn. Trong thiết kế xây dựng hoạt động phong trào trong thời gian tới cần tập trung hơn nữa công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cao đẹp cho thanh niên, SV trong khát vọng cống hiến, khát vọng học tập nâng cao tri thức, xây dựng nhiều chương trình để trang bị kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, nâng cao trình độ ngoại ngữ, xây dựng nhiều phong trào văn hóa tinh thần, và dễ dàng chủ động hoà nhập với phong trào tuổi trẻ khu vực và thế giới.

     Trong năm học 2009-2010 và trong suốt nhiệm kỳ, hơn lúc nào hết phong trào Đoàn  phải tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động: Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chi minh “, từ các hoạt động giáo dục đạo đức , lối sống cho đoàn viên, thanh niên, kết hợp với biểu dương kịp thời các mô hình tiên tiến, các cá nhân xuất sắc trong các phong trào. Phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Lãnh đạo nhà trường với GV-CBCC trẻ và đoàn viên, sinh viên nhằm “ nghiên cứu tốt, giảng dạy giỏi và làm việc hiệu quả” trong GV –CBCC trẻ thông qua đó hỗ trỡ mạnh mẽ sinh viên học tập và NCKH.

         Thưa Quý vị, công cuộc đổi mới hiện nay đang mở ra cho thế hệ trẻ Việt nam nhiều cơ hội, song cũng không ít thách thức. Điều đó đòi hỏi tổ chức Đoàn phải thực sự là tổ chức vì thanh niên, của thanh niên, là hạt nhân tập hợp sức mạnh đoàn kết tuổi trẻ và là người bạn thân thiết đồng hành với thanh niên trên đường lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ tổ quốc . Phát huy vai trò xung kích , sáng tạo của tuổi trẻ nhằm góp phần thúc đẩy sự nghiệp CNH, HĐH đất nước là trách nhiệm của Lãnh đạo các cấp đồng thời chính là hoạt động thiết thực, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của thanh niên trên cơ sở vì sự phát triển và lợi ích chung của Dân tộc.

    Lãnh đạo nhà trường mong rằng kết quả Đại hội và các văn kiện của Đại hội là kết tinh trí tuệ của cả một tập thể Đoàn vững mạnh, sẽ là động lực định hướng trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Đoàn trường trong thời gian tới. Bên cạnh đó với kết quả bầu cử hôm nay, chúng ta đã chọn được BCH mới, với những con người tâm huyết với phong đoàn và thanh niên, năng động, sáng tạo trong hoạt động của mình sẽ là nhân tố quan trọng đưa phong trào Đoàn thanh niên trường Đại học Kinh tế TP.HCM phát triển lên tầm cao mới trong nhiệm kỳ 2009-2012.         

   Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo nhà trường, tôi chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Thường vụ Thành Đoàn cùng các Ban công tác của Thành Đoàn đã luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát hoạt động thanh niên của trường, cảm ơn lãnh đạo Đoàn Thanh niên các đơn vị bạn đã gắn kết với phong trào thanh niên trường trong thời gian qua.

    Cuối cùng một lần nữa, kính chúc quý đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể quý đại biểu nhiều sức khỏe, Chúc Đại hội thành công tốt đẹp, chúc cho Đoàn Thanh niên trường ngày càng phát triển vững mạnh.

      Trân trọng cám ơn.

TP.HCM. NGÀY 7 THÁNG 12 NĂM 2009

Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email Xem thảo luận (tổng cộng: 2)


Bình luận
c­uong loi (Ngày gửi 22.03.2012 07:38)

bai pat bieu tai dai hoi doan
 
dương (Ngày gửi 29.09.2011 09:02)

bai phat bieu cua bt rat hay
 
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Đoàn TN
  HD Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9-10 năm 2017 Chủ đề: “Tuổi trẻ thành phố - Khát vọng và hành động”
  Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
  TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
  QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
  Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
  TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
  Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017
  QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
  TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
  TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Chương trình Học bổng “Điểm sáng tương...

Nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường thông báo Chương trình khuyến học “Điểm sáng tương lai”

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1172)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
TB Chương trình Học bổng “Điểm sáng tương lai” đợt 2 năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
TB V/v mời Đoàn viên, Thanh niên tham gia tọa đàm “Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện Văn hóa UEH và các Quy tắc ứng xử trong UEH”
HD Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9-10 năm 2017 Chủ đề: “Tuổi trẻ thành phố - Khát vọng và hành động”
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường