Trang chính
 
Tin tức » Đoàn Thanh niên » Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012 26.09.2017 06:57
BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS TRƯỜNG
11.08.2010 00:31

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2009 – 2012 diễn ra trong 3 phiên vào các ngày 6, 7/12/2009 tại hội trường A103, 59C Nguyễn Đình Chiểu với số đại biểu triệu tập là 125 đồng chí.

Image

Trong phiên khai mạc sáng 6/12/2009, Đại hội được vinh dự đón tiếp đ/c Nguyễn Văn Hiếu, Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM và các đồng chí trong BTV, các ban chuyên môn của Thành Đoàn.

Đại hội đã thông qua chương trình, quy chế làm việc và bầu các ban phục vụ Đại hội. Thay mặt đại hội, Đoàn chủ tịch đã điều khiển và báo cáo tóm tắt các văn kiện Đại hội với các nhận định sau:

Đối với kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào Thanh Niên nhiệm kỳ 2007 -2009:

Mặt tích cực:

- Hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên trường tiếp tục duy trì và phát triển, đáp ứng đa dạng các nhu cầu của Đoàn viên, thanh niên trong trường.

- Nhiều hoạt động mới, sáng tạo, hình thức thực hiện phong phú, chú trọng vào chất lượng, chiều sâu của hoạt động và nhu cầu của Đoàn viên, sinh viên.

- Công tác tổ chức đi dần vào quy củ, từng bước chuẩn hoá và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, điều hành hoạt động Đoàn.

Những hạn chế:

- Chưa có giải pháp triệt để để thực hiện hữu hiệu công tác giáo dục của Đoàn.

- Mức độ đáp ứng nhu cầu của đoàn viên, SV trong các hoạt động của Đoàn được đánh giá vẫn ở mức trung bình (Xem biểu đồ 8).

- Tính chuyên nghiệp, ổn định, dài hạn và sự đầu tư, chăm chút để phát triển trong tổ chức và thực hiện các hoạt động Đoàn chưa cao dẫn đến việc triển khai các hoạt động chỉ hướng đến “phong trào”.

Bài học kinh nghiệm:

- Tập trung đầu tư, đổi mới công tác giáo dục của Đoàn, phương pháp quản lý, đánh giá đoàn viên, đặc biệt là vai trò của Đoàn trường trong việc hoạch định, tập trung nguồn lực, xây dựng chương trình và chỉ đạo thực hiện công tác này.

- Các hoạt động của Đoàn cần phải kiên trì quan điểm lấy đoàn viên, SV làm chủ thể, thực hiện đánh giá, khảo sát để tổ chức các chương trình, hoạt động đáp ứng cao nhu cầu của đoàn viên, thanh niên.

- Cần thay đổi quan điểm, chiến lược trong việc tổ chức các hoạt động của Đoàn, đảm bảo tính chuyên nghiệp, dài hạn và có chất lượng, chiều sâu, tạo thành bản sắc riêng trong hoạt động Đoàn, Hội tại trường.

- Thực hiện xã hội hóa các hoạt động phong trào của Đoàn, huy động nguồn lực từ đoàn viên, thanh niên, các đơn vị...

- Đổi mới công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, hoàn thiện bộ máy, quy chế tổ chức Đoàn các cấp trong trường.

Trên cơ sở các đánh giá, nhận định của nhiệm kỳ 2007 – 2009, phân tích bối cảnh, thời cơ, thách thức, văn kiện Đại hội đã dự thảo mục tiêu, quan điểm chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2009 – 2012. Trong đó nhấn mạnh:

Bối cảnh:

- Nhiệm kỳ 2009 – 2012 diễn ra trong bối cảnh có nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước, thành phố và nhà trường: 65 năm thành lập nước, 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, 35 năm giải phóng miềm Nam thống nhất đất nước, 35 năm thành lập trường....

- Hoạt động Đoàn – Hội của trường trong thời gian sắp tới sẽ tiếp tục gắn liền với tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu và chiến lược phát triển của trường đến năm 2020, trở thành trường Đại học có uy tín trong khu vực và Châu Á. Đặc biệt là sự chuyển đổi sang hệ thống đào tạo theo tín chỉ, việc áp dụng chuẩn đầu ra, trong đó có yêu cầu về chuyên môn, kỹ năng mềm và trình độ ngoại ngữ đối với SV tốt nghiệp.

- Xã hội tiếp tục quan tâm đến thanh niên, tập trung nhiều nguồn lực, thực hiện nhiều chương trình dành cho thanh niên, SV.

- Lực lượng GV, công chức trẻ tiếp tục gia tăng. Quy mô, cơ cấu SV trường tiếp tục ổn định, lớp thế hệ SV 9X năng động, am hiểu công nghệ thông tin, tiếp cận nhanh cái mới.

Thách thức:

- Thách thức về chất lượng của hoạt động Đoàn – Hội phù hợp với đối tượng thanh niên trong trường đại học

- Thách thức của sự phù hợp nhu cầu sinh viên.

- Thách thức của mối quan hệ nguồn lực đầu tư và chất lượng phong trào.

- Môi trường học tập rộng mở tại đại học đặt ra thách thức cạnh tranh đối với hoạt động Đoàn.

- Âm mưu diễn biến hòa bình và sự chống phá, lợi dụng của các thế lực phản động.

- Năng lực cán bộ và khả năng thích ứng.

Mục tiêu:

Nâng chất mạnh mẽ hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên với phương châm “Đoàn trường chủ trì, đoàn khoa chủ công, chi đoàn chủ động, đoàn viên chủ thể” nhằm tạo ra những chương trình hành động thiết thực và phù hợp với nhu cầu của đoàn viên, SV trong thời kỳ hội nhập và mục tiêu phát triển của nhà trường.

Định hướng quan điểm chỉ đạo:

- Các hoạt động của Đoàn cần phải kiên trì quan điểm lấy đoàn viên, SV làm chủ thể.

- Cần thay đổi quan điểm, chiến lược trong việc tổ chức các hoạt động của Đoàn, đảm bảo tính chuyên nghiệp, dài hạn và có chất lượng, tạo thành bản sắc riêng trong hoạt động Đoàn, Hội tại trường.

- Tập trung nguồn lực hiện có trong hệ thống Đoàn, Hội trường dành cho việc đổi mới, nâng chất công tác GD, chính trị, tư tưởng, công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh của Đoàn.Thực hiện xã hội hóa các hoạt động phong trào của Đoàn.

- Thực hiện “quy trình hóa”, “quy chế hóa” tiến đến“chuẩn hóa” các công tác quản lý tổ chức của Đoàn.

- Đổi mới công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và bố trì cán bộ Đoàn theo hướng có kế hoạch và sử dụng dài hạn (4 năm học). Tăng cường các kỹ năng quản trị song song với kỹ năng của cán bộ Đoàn, Hội

- Đổi mới công tác thi đua, đánh giá các hoạt động Đoàn, Hội và xếp hạng các cơ sở Đoàn theo hướng xây dựng tiêu chí quan tâm đến chất lượng của hoạt động và thực hiện sự đánh giá từ chủ thể tham gia các hoạt động.

Trên cơ sở mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, văn kiện Đại hội đã đề ra các nội dung và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới với các chương trình:

- Tuổi trẻ Đại học Kinh tế học tập và làm theo lời  Bác

- Tăng cường giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, bản lĩnh, nhân cách và lối sống văn hoá, giáo dục pháp luật và ý thức công dân  cho  SV.

- Xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhà trường.

- Xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc và xung kích hội nhập kinh tế quốc tế.

- Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, trong mưu sinh, lập nghiệp.

- Đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần.

- Đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao kỹ năng thực hành xã hội và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

- Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Xây dựng đề án CTTN cấp trường do 3 cấp phụ trách:

Chi đoàn: Phụ trách thực hiện CTTN vì “Văn minh giảng đường”.

Đoàn khoa: Phụ trách thực hiện và duy trì hiệu quả CTTN “Lầu học tự quản” tại các cơ sở.

Đoàn trường:

            - Triển khai hoàn chỉnh CTTN “Hệ thống quản lý, theo dõi, đánh giá, phân loại Đoàn viên bằng mã vạch”.

            - Triển khai “Hệ thống dữ liệu điện tử” đề tài NCKH SV”

- Tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp CTTN “Cổng thông tin Đoàn – Hội”.

Chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2009 – 2012:

- 100% đoàn viên đăng ký và hoàn thành các phần việc làm theo lời Bác.

- Tổ chức 2 buổi nói chuyện về các vấn đề thời sự cho đoàn viên, sinh viên.

- 100% đoàn viên tham gia ít nhất 1 hoạt động tình nguyện trong mỗi học kì.

- Có ít nhất 240 đề tài NCKH SV hoàn thành tham gia giải thưởng NCKH các cấp.

- 100% cán bộ Đoàn từ cấp BCH chi đoàn hoàn thành khóa tập huấn công tác.

- 70% đoàn viên thực hiện chương trình RLĐV đạt kết quả từ khá trở lên.

- 100% chi đoàn đăng ký và thực hiện hoàn thành ít nhất 1 CTTN.

- Kết nạp đoàn viên mới: 700 đoàn viên mới.

- Bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng kết nạp ít nhất 80 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu – Thành Uỷ viên, Bí thư Thành Đoàn – đã có đánh giá cao cho công tác chuẩn bị và quá trình tổ chức Đại hội. Đồng chí đã đưa ra một số vấn đề bức thiết để Đại hội cùng thảo luận:

- Đoàn trường Đại học Kinh tế TP.HCM vốn có truyền thống tốt, với một giai đoạn là đơn vị dẫn đầu. Điều đó đặt ra cho các đại biểu những suy nghĩ gì về trách nhiệm của mình, từ đó đặt ra phương hướng phấn đấu cụ thể, tạo động lực thi đua tích cực.

- Hết sức quan tâm đến cuộc vận động “Tuổi trẻ Đại học Kinh tế học tập và làm theo lời Bác”, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cho rằng: mỗi cán bộ Đoàn phải hành động thật sáng suốt để xứng đáng là tấm gương cho các Đoàn viên khác. Bên cạnh đó, việc rèn luyện Đoàn viên phải đi đôi với rèn luyện sinh viên, nhưng rèn luyện Đoàn viên ở mức độ cao hơn. Làm thế nào để việc rèn luyện Đoàn viên thực sự hiệu quả?

- Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế là một xu thế tất yếu trên toàn cầu. Với tư cách là một sinh viên Đại học Kinh tế, mỗi đồng chí đều phải am hiểu và biết cách vận dụng đúng đắn cho con đường sau này. Vậy bằng cách nào để “hòa nhập mà không hòa tan”, tránh trường hợp “tự chuyển hóa”?

- Các hoạt động sinh hoạt liên chi đoàn rất thiết thực và hiệu quả, nội dung chính trị cần được lồng vào hết sức đầy đủ và khéo léo, làm tăng tính đa dạng. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cũng nhấn mạnh việc đầu tư rèn luyện cán bộ Đoàn - Hội, tạo sức hút lớn đối với các Đoàn viên thanh niên, đồng thời quan tâm hơn đến lực lượng sinh viên tại chức. Đồng chí cũng có lời khen ngợi đặc biệt đến hoạt động quản lí Đoàn viên bằng công nghệ thông tin, các chương trình học thuật như Dynamic, Sàn chứng khoán ảo… và khuyến khích phát huy những ý tưởng sáng tạo mới.

Image

Image

Đ/c Nguyễn Văn Hiếu (Thành uỷ viên, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM) phát biểu chỉ đạo

Phần tiếp theo của Đại hội, các Đại biểu chia nhóm về các phòng để thảo luận cụ thể các đề của nhóm mình. Nhiều vần đề liên quan mật thiết đến sinh viên toàn trường đã được các đại biểu trình bày chi tiết như: khắc phục việc sinh viên tham gia các hoạt động chỉ vì mục đích kiếm điểm rèn luyện, nâng cao ý thức của sinh viên đối với phong trào trong trường lớp, hạn chế tối đa việc sinh viên bị phân tán do học chế tín chỉ, thành lập Hội đồng đánh giá Sinh viên 5 tốt, tổ chức cụ thể các chương trình tình nguyện, giải quyết kinh phí hoạt động cho các CLB đội nhóm… Đại hội đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến và có những giải trình cụ thể.

Image

Tổ thảo luận TC-XD Đoàn & CTTN

Image

Tổ thảo luận Giáo dục 

Image

Tổ thảo luận HT - NCKH

Image

Tổ thảo luận Phong trào - Tình nguyện

Trở về với hội trường chính, Đại hội đã thông qua đề án nhân sự Ban Chấp Hành nhiệm kỳ XVI (2009-2012) và tiến hành đề cử, tự đề cử, thảo luận danh sách ứng cử viên BCH nhiệm kỳ XVI. Có 27 ứng cử viên do BCH Đoàn trường nhiệm kỳ XV đề cử và 6 ứng cử viên tự ứng cử.

Buổi chiều cùng ngày, Đại hội đã nghe Đoàn thư ký tổng hợp các ý kiến thảo luận tại các tổ Giáo dục, Tổ chức- Xây dựng Đoàn, Công trình thanh niên, HT-NCKH và phong trào tình nguyện.

Đại hội cũng  đã nghe 2 tham luận liên quan đến  hình hội thao sinh viên liên khoa của khoa TCNN và Vai trò của Đoàn – Hội khoa trong công tác giáo dục đoàn viên, sinh viên của khoa KTPT.

Cùng với quá trình thảo luận để hoàn thiện phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới, thời gian còn lại của phiên thứ 2, đại hội đã thực hiện việc lựa chọn và bầu cử những cá nhân ưu tú, phù hợp với định hướng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên vào BCH Đoàn trường trong nhiệm kỳ 2009 – 2012.

Buổi tối cùng ngày, dưới sự chủ trì của đ/c Bí thư Đoàn trường nhiệm kỳ 2007 – 2009, đại diện Đảng ủy, BTV Thành Đoàn, hội nghị lần thứ 1 BCH Đoàn trường đã họp để bầu ra các chức danh Bí thư, Phó bí thư, BTV Đoàn trường và thành viên ủy ban kiểm tra Đoàn trường.

Sáng 7/12 , Đại hội đại biểu Đoàn TNCS trường ĐH Kinh Tế TP.HCM tiếp tục làm việc phiên thứ 3.

Đại hội được vinh dự đón tiếp sự hiện diện của đông đảo của các khách mời: Thầy Nguyễn Quốc Tế (Bí thư Đảng ủy, chủ tịch hội đồng trường),Thầy Phạm Văn Năng (Hiệu trưởng trường) cùng các Thầy, Cô trong ban giám hiệu, lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm, các khoa đào tạo của nhà trường; Đại diện Ban thường vụ Thành Đoàn, Ban thường vụ Đoàn trường các trường Đại học, cao đẳng trong TP.HCM, các quận, huyện Đoàn đã phối hợp và hợp tác với Đoàn trường Đại học Kinh Tế để tổ chức các hoạt động trong thời gian qua.

Đ/c Bùi Quang Hùng, thay mặt đoàn chủ tịch đã báo cáo trước Đại hội và đại biểu khách mời kết quả làm việc trong ngày làm việc thứ nhất (phiên 1, phiên 2). Đặc biệt, Đại hội đã được nghe 3 bài tham luận có giá trị cho hoạt động Đoàn trường trong thời gian sắp tới:

            - Đề xuất công tác quy hoạch cán bộ trong tình hình mới của Đoàn khoa TMDL-Marketing

- Mô hình lớp bồi dưỡng cử nhân tài năng - Một mô hình hỗ trợ sinh viên học tập & NCKH của khoa KTPT

- Hội SV trường với công tác hỗ trợ sinh viên.

- Hệ thống quản lý, theo dõi, đánh giá Đoàn viên, Hội viên bằng mã vạch trên thẻ sinh viên của Đoàn trường.

Đại hội bày tỏ sự biết ơn và trân trọng chúc mừng quý Thầy Cô, đồng chí 1 thời gian dài đã quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo các hoạt động của Đoàn viên, thanh niên, vinh dự được trao tặng “Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ”. Đó là:

1. GS.TS Nguyễn Đông Phong PBT Đảng ủy, Phó hiệu trưởng

2.GS.TS Dương Thị Bình Minh Phó hiệu trưởng

3. PGS.TS Nguyễn Việt Phó hiệu trưởng

4. Thầy Trần Hữu Hạnh  TVụ Đảng ủy, trưởng phòng TCHC

5. TS. Trịnh Thị Long Hương Nguyên CT công Đoàn trường

6. Đ/c Lê Thành Nhân Nguyên PBT TT Đoàn trường

Đại hội đã ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 15 2007 – 2009 đã thôi không tiếp tục công tác: Đ/c Huỳnh Thúc Định(CBCC, P.Bí thư Đoàn trường, Trưởng ban PT-TN), đ/c Hàng Nhật Quang (CBCC, UVTV, nguyên CVP Đoàn trường), Đ/c Quách Doanh Nghiệp (GV, UVTV Đoàn trường, trưởng Ban HT-NCKH, Đ/c Võ Nguyễn Ái Mi (K31, UVTV Đoàn trường) Đ/c Nguyễn Bình Phương (K32, UVTV  Đoàn trường) và các đồng chí trong BCH Đoàn trường Đ/c Nguyễn Khánh Duy (GV), Đ/c Trần Thị Thuý Hải (K32), Đ/c Lê Mạnh Dũng (K32), Đ/c Dương Thị Ngọc Phượng (K32), Đ/c Lê Quốc Đạt (K32) Đ/c Nguyễn Ngọc Mai Hân (K32), Đ/c Trần Ngọc Hạnh Lê (K32), Phạm Thị Kim Cương (K32).

Đại hội đã công bố kết quả bầu cử Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2009 – 2012 gồm 27 đồng chí:

Image

Đ/c Bùi Quang Hùng (GV khoa KTKT)

Bí thư Đoàn trường NK 2009 – 2012

 

3 Phó bí thư

Image

Đ/c Trần Đại Nghĩa (CBCC, kiêm chủ nhiệm UBKT Đoàn trường NK 2009 - 2012)

Image

Đ/c Huỳnh Phước Nghĩa (GV, BT Đoàn  khoa TMDL-M)

Image

Đ/c Phan Ngọc Anh (CBCC, CT HSV trường)

5 Ủy viên thường vụ

Image

Đ/c Nguyễn Mỹ Tiên (NH K32, PCT HSV)

Image

Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo (ĐT K33, UVTK HSV)

Image

Đ/c Lê Bình Vi Thảo (NH K33)

Image

Đ/c Nguyễn Quang Thái (TCNN K33)

Image

Đ/c Nguyễn Nhật Trường (TCNN K34)

       

18 ủy viên ban chấp hành

Image

Đ/c Phạm Ngọc Thiên Anh (CĐ GV-CBCC, GV TCNN)

Image

Đ/c Hoàng Thị Thùy Dung (LA K33)

Image

Đ/c Phạm Quang Thái Dương (87K34)

Image

Đ/c Phạm Thị Lưu Đa (VG1K32)

Image

Đ/c Võ Lê Duy Đức (51K34)

Image

Đ/c Dương Vi Đức (42K34)

Image

Đ/c Nguyễn Thái Hòa (30K34)

Image

Đ/c Phạm Tấn Hưng (QT3K33)

Image

Đ/c Trần Huỳnh Anh Khoa (KT2 K33)

Image

Đ/c Nguyễn Thùy Liên (50K34)

Image

Đ/c Lý Thị Thu Ngân (43K35)

Image

Đ/c Hoàng Xuân Sơn (GV LLCT)

Image

Đ/c Trịnh Hiệp Thiện (GV KTKT)

Image

Đ/c Nguyễn Thị Kim Thoa (NL1 K33)

Image

Đ/c Cao Ngọc Thủy (GV NH)

Image

Đ/c Phan Thị Trâm Thy (TC5K33)

Image

Đ/c Hồ Trọng Trí (35K34)

Image

Đ/c Đặng Thị Bạch Vân (GV TCNN)

                                                    Tin tổng hợp từ nhóm STSV và VPĐoàn trường

Bình luận
Thêm mới Tìm kiếm RSS
Stephanie   | 118.68.57.Xxx | 2009-12-08 19:58:40
Chúc mừng đại hội thành công tốt đẹp!
Gửi bạn bè qua Yahoo!Messenger          

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Tin cùng chủ đề:Các bản tin liên quan: Đoàn TN
  HD Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9-10 năm 2017 Chủ đề: “Tuổi trẻ thành phố - Khát vọng và hành động”
  Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
  TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
  QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
  Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
  TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
  Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017
  QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
  TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
  TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017


 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Chương trình Học bổng “Điểm sáng tương...

Nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường thông báo Chương trình khuyến học “Điểm sáng tương lai”

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1172)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
TB Chương trình Học bổng “Điểm sáng tương lai” đợt 2 năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
TB V/v mời Đoàn viên, Thanh niên tham gia tọa đàm “Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện Văn hóa UEH và các Quy tắc ứng xử trong UEH”
HD Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9-10 năm 2017 Chủ đề: “Tuổi trẻ thành phố - Khát vọng và hành động”
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường