Trang chính
 
Tin tức » Đoàn Thanh niên 23.09.2017 19:42

QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội Đại biểu Đoàn Khoa Tài chính nhiệm kỳ X (2017 - 2019)

[22.03.2017 10:54]
- Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Căn cứ vào kết quả Đại hội Đại biểu Đoàn Khoa Tài chính nhiệm kỳ X (2017 - 2019) ngày 19/02/2017;
- Căn cứ vào công văn đề nghị của Ban chấp hành Đoàn Khoa Tài chính ngày 26/02/2017;
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 238]

QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội Đại biểu Đoàn Khoa Quản trị nhiệm kỳ X (2017 - 2019)

[22.03.2017 10:51]
- Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Căn cứ vào kết quả Đại hội Đại biểu Đoàn Khoa Quản trị nhiệm kỳ X (2017 - 2019) ngày 18/02/2017;
- Căn cứ vào công văn đề nghị của Ban chấp hành Đoàn Khoa Quản trị ngày 25/02/2017;
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 1361]

QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội Đại biểu Đoàn khoa Hệ thống thông tin kinh doanh nhiệm kỳ X (2017 - 2019)

[22.03.2017 10:47]
- Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Căn cứ vào kết quả Đại hội Đại biểu Đoàn khoa Hệ thống thông tin kinh doanh nhiệm kỳ X (2017 - 2019) ngày 19/02/2017;
- Căn cứ vào công văn đề nghị của Ban chấp hành Đoàn khoa Hệ thống thông tin kinh doanh ngày 25/02/2017;
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 181]

QĐ V/v công nhận trưởng thành Đoàn

[22.03.2017 09:57]
- Căn cứ vào điều 4 chương I Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Căn cứ vào quá trình phấn đầu, rèn luyện và cống hiến của đoàn viên;

Xem tiếp...
[Đã đọc: 1440]

QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội Đại biểu Đoàn Khoa Kế toán nhiệm kỳ X (2017 - 2019)

[22.03.2017 09:52]
- Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Căn cứ vào kết quả Đại hội Đại biểu Đoàn Khoa Kế toán nhiệm kỳ X (2017 - 2019) ngày 19/02/2017;
- Căn cứ vào công văn đề nghị của Ban chấp hành Đoàn Khoa Kế toán ngày 23/02/2017;
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 171]

QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội Đại biểu Đoàn Khoa Toán - Thống kê nhiệm kỳ VII (2017 - 2019)

[22.03.2017 09:39]
- Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Căn cứ vào kết quả Đại hội Đại biểu Đoàn Khoa Toán - Thống kê nhiệm kỳ VII (2017 - 2019) ngày 12/02/2017;
- Căn cứ vào công văn đề nghị của Ban chấp hành Đoàn Khoa Toán - Thống kê ngày 22/02/2017;
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 153]

QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội Đại biểu Đoàn Khoa Lý luận chính trị nhiệm kỳ XII (2017 - 2019)

[22.03.2017 09:34]
- Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Căn cứ vào kết quả Đại hội Đại biểu Đoàn Khoa Lý luận chính trị nhiệm kỳ XII (2017 - 2019) ngày 12/02/2017;
- Căn cứ vào công văn đề nghị của Ban chấp hành Đoàn Khoa Lý luận chính trị ngày 12/02/2017;
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 1253]

QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội Đại biểu Đoàn Viện Đào tạo Quốc tế nhiệm kỳ III (2017 - 2019)

[22.03.2017 09:31]
Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;

- Căn cứ vào kết quả Đại hội Đại biểu Đoàn Viện Đào tạo Quốc tế nhiệm kỳ III (2017 - 2019) ngày 05/01/2017;

- Căn cứ vào công văn đề nghị của Ban chấp hành Đoàn Viện Đào tạo Quốc tế ngày 20/01/2017;

- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 147]

TB V/v công bố kết quả đánh giá lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 02/2016

[21.03.2017 19:53]
Căn cứ tổng hợp báo cáo của ban tổ chức lớp hợp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Đảng ủy trường tổ chức ngày 10 – 11/12/2016, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các học viên kết quả lớp học như sau
Xem tiếp...
[Đã đọc: 1325]

TB V/v thực hiện đánh giá kết quả tham gia sinh hoạt chi đoàn của đoàn viên khóa 39, 40, 41 và 42 học kỳ đầu năm 2017

[21.03.2017 16:46]
Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các Đoàn khoa/Viện triển khai đến các chi đoàn thực hiện đánh giá kết quả sinh hoạt chi đoàn của đoàn viên khóa 39, 40, 41 và 42 học kỳ đầu năm 2017
Xem tiếp...
[Đã đọc: 1260]

TB V/v công bố kết quả Hội thi “Ánh sáng soi đường” năm 2017 tuần thi thứ nhất và tuần thi thứ hai

[21.03.2017 16:40]
Căn cứ vào kết quả thi trực tuyến tuần thứ nhất và thứ hai của ban tổ chức Hội thi “Ánh sáng soi đường” năm 2017 diễn ra từ ngày 05/03/2017 đến 19/03/2017, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo kết quả dự thi
Xem tiếp...
[Đã đọc: 1468]

TB V/v tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên kỷ niệm 86 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017)

[21.03.2017 13:28]
Nhằm ghi nhận quá trình phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, trưởng thành trong công tác Đoàn – Hội, phong trào thanh niên của đoàn viên ưu tú; được sự cho phép của Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đoàn trường kết hợp với chi bộ Khối sinh viên 4 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017)
Xem tiếp...
[Đã đọc: 1069]

TB tổ chức góp ý văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017-2019

[20.03.2017 17:21]
Nhằm lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trong đoàn viên về đánh giá công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của Trường đã thực hiện trong nhiệm kỳ 2014 – 2017 cũng như đề xuất các định hướng trong nhiệm kỳ 2017 – 2019, Ban tổ chức Đại hội tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên toàn trường văn kiện Đại hội Đại biểu Đoàn trường lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 – 2019
Xem tiếp...
[Đã đọc: 878]

Sinh nhật Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Người bạn của thanh niên

[26.03.2013 15:02]
82 năm ngày thành lập Đoàn (26/03/1931 - 26/03/2013)
Xem tiếp...
[Đã đọc: 14057]

TB V/v tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

[26.07.2012 00:45]
"Hoàn thành mục tiêu CDTN SV Kinh tế 2012, trong không khí ngày hội quân, nhân dịp 65 năm kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2012), Đoàn TNCS trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh kết hợp với chi bộ Khối Sinh viên 2, cùng BCH CDTN SV Kinh tế 2012 long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho các đoàn viên ưu tú"
Xem tiếp...
[Đã đọc: 12292]

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4, 5, 6  [sau]

 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương...

Thực hiện kế hoạch số 43-KH/ĐHKT-ĐTN ngày 08/09/2017 về kế hoạch tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II...

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1120)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017
QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
TB V/v tổ chức Đại hội chi hội Khóa 43 - ĐHCQ
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường