Trang chính
 
Tin tức » Đoàn Thanh niên 23.09.2017 19:40

QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội và chuẩn y Ban Chấp hành chi đoàn khóa 41 giai đoạn chuyên ngành thuộc Đoàn khoa Kế toán (Nhiệm kỳ 2017 - 2019)

[05.04.2017 08:54]
- Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Căn cứ vào kết quả Đại hội các chi đoàn Khóa 41 thuộc Đoàn khoa Kế toán;
- Căn cứ vào công văn đề nghị của Ban Chấp hành Đoàn khoa Kế toán ngày 22 tháng 02 năm 2017;
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ;

Xem tiếp...
[Đã đọc: 601]

QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội và chuẩn y Ban Chấp hành chi đoàn khóa 41 giai đoạn chuyên ngành thuộc Đoàn khoa Hệ thống thông tin kinh doanh (Nhiệm kỳ 2017 - 2019)

[05.04.2017 08:48]
- Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Căn cứ vào kết quả Đại hội các chi đoàn Khóa 41 thuộc Đoàn khoa Hệ thống thông tin kinh doanh;
- Căn cứ vào công văn đề nghị của Ban Chấp hành Đoàn khoa Hệ thống thông tin kinh doanh ngày 09 tháng 03 năm 2017;
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ;

Xem tiếp...
[Đã đọc: 985]

TB V/v công bố kết quả bình chọn danh hiệu cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc và tiêu biểu UEH năm 2016

[27.03.2017 10:36]
Căn cứ vào kế hoạch số 248-KH/ĐHKT-ĐTN ngày 22/02/2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc tổ chức tổ chức bình chọn và tuyên dương “Cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc UEH” năm 2016, Ban tổ chức đã nhận được 44 hồ sơ ứng viên được giới thiệu từ các đơn vị
Xem tiếp...
[Đã đọc: 3730]

QĐ V/v kết nạp Đoàn viên

[23.03.2017 14:51]
- Căn cứ vào điều 1 chương I Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Căn cứ vào kết quả học tập lớp đối tượng Đoàn; quá trình phấn đấu, rèn luyện;

Xem tiếp...
[Đã đọc: 1522]

HD Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm Tháng 3 – 4 năm 2017 Chủ đề: “Sức sống chi đoàn”

[23.03.2017 09:23]
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên UEH năm 2017 với chủ đề “Tuổi trẻ UEH vững bước hội nhập, chung tay xây dựng ngôi trường văn minh hiện đại”; Thiết thực chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2017), chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường đại học Kinh tế TPHCM lần thứ XIX (2017-2019); Nhằm tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên về truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 86 năm qua; Thực hiện hướng dẫn số 107-HD/TĐTN-BTG ngày 01/03/2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn, nay Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) hướng dẫn cơ sở Đoàn tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 3, tháng 4 năm 2017 với chủ đề “Sức sống chi đoàn”
Xem tiếp...
[Đã đọc: 3060]

TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng Đợt 1 năm 2017

[23.03.2017 08:30]
Căn cứ theo hướng dẫn số 80/HD-ĐHKT-ĐTN ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Ban Thường vụ Đoàn trường về thực hiện công tác phát triển Đảng trong sinh viên; căn cứ vào thông báo số 31-TB/ĐU ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy trường về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú, nay Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo các đơn vị về việc giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2017
Xem tiếp...
[Đã đọc: 1999]

Các quyết định công nhận kết quả Đại hội Đại biểu Đoàn Khoa/Viện/CLB đội nhóm nhiệm kỳ 2017-2019

[23.03.2017 08:07]
Các quyết định công nhận kết quả Đại hội Đại biểu Đoàn Khoa/Viện/CLB đội nhóm nhiệm kỳ 2017-2019
Xem tiếp...
[Đã đọc: 1468]

TB V/v công bố kết quả bài thu hoạch lớp phát triển đoàn viên đợt 1 năm 2017 Chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931– 26/03/2017)

[22.03.2017 14:04]
Căn cứ vào kế hoạch số 249-KH/ĐHKT-ĐTN ngày 23/02/2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc tổ chức lớp phát triển đoàn viên năm 2017 và kết quả lớp học ngày 12/03/2017, Ban Thường vụ Đoàn trường công bố kết quả bài thu hoạch
Xem tiếp...
[Đã đọc: 1398]

QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi đoàn Cán bộ viên chức khối quản lý nhiệm kỳ I (2017 - 2019)

[22.03.2017 11:26]
- Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Căn cứ vào kết quả Đại hội đoàn viên Chi đoàn Cán bộ viên chức khối quản lý nhiệm kỳ I (2017 - 2019) ngày 09/3/2017;
- Căn cứ vào công văn đề nghị của Ban Chấp hành Chi đoàn Cán bộ viên chức khối quản lý nhiệm kỳ I (2017 - 2019) ngày 10/3/2017;
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 463]

QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội Đội Sinh viên trong môi trường kinh doanh vì cộng đồng (UEH SISE) nhiệm kỳ IX (2017 – 2019)

[22.03.2017 11:24]
- Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Căn cứ vào kết quả Đại hội Đoàn viên Đội Sinh viên trong môi trường kinh doanh vì cộng đồng nhiệm kỳ IX (2017 - 2019) ngày 25/02/2017;
- Căn cứ vào công văn đề nghị của Ban điều hành Đội Sinh viên trong môi trường kinh doanh vì cộng đồng ngày 26/02/2017;
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 393]

QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội Đại biểu Đoàn Khoa Kinh doanh Quốc tế - Marketing nhiệm kỳ XII (2017 - 2019)

[22.03.2017 11:21]
- Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Căn cứ vào kết quả Đại hội Đại biểu Đoàn Khoa Kinh doanh Quốc tế - Marketing nhiệm kỳ XII (2017 - 2019) ngày 25/02/2017;
- Căn cứ vào công văn đề nghị của Ban chấp hành Đoàn Khoa Kinh doanh Quốc tế - Marketing ngày 06/03/2017;
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 387]

QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội Đại biểu Đoàn Khoa Ngân hàng nhiệm kỳ VIII (2017 - 2019)

[22.03.2017 11:17]
- Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Căn cứ vào kết quả Đại hội Đại biểu Đoàn Khoa Ngân hàng nhiệm kỳ VIII (2017 - 2019) ngày 12/02/2017;
- Căn cứ vào công văn đề nghị của Ban chấp hành Đoàn Khoa Ngân hàng ngày 06/03/2017;
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 240]

QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội Đại biểu Đoàn Viện Du lịch nhiệm kỳ I (2017 - 2019)

[22.03.2017 11:10]
- Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Căn cứ vào kết quả Đại hội Đại biểu Đoàn Viện Du lịch nhiệm kỳ I (2017 - 2019) ngày 12/02/2017;
- Căn cứ vào công văn đề nghị của Ban chấp hành Đoàn Viện Du lịch ngày 06/03/2017;
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 223]

QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội Đại biểu Đoàn Khoa Ngoại ngữ Kinh tế nhiệm kỳ I (2017 - 2019)

[22.03.2017 11:04]
- Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Căn cứ vào kết quả Đại hội Đại biểu Đoàn Khoa Ngoại ngữ Kinh tế nhiệm kỳ I (2017 - 2019) ngày 26/02/2017;
- Căn cứ vào công văn đề nghị của Ban chấp hành Đoàn Khoa Ngoại ngữ Kinh tế ngày 02/03/2017;
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 204]

QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội Đại biểu Đoàn Khoa Luật nhiệm kỳ VI (2017 - 2019)

[22.03.2017 10:57]
- Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Căn cứ vào kết quả Đại hội Đại biểu Đoàn Khoa Luật nhiệm kỳ VI (2017 - 2019) ngày 19/02/2017;
- Căn cứ vào công văn đề nghị của Ban chấp hành Đoàn Khoa Luật ngày 27/02/2017;
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 195]

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4, 5, 6  [sau]

 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương...

Thực hiện kế hoạch số 43-KH/ĐHKT-ĐTN ngày 08/09/2017 về kế hoạch tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II...

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1120)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017
QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
TB V/v tổ chức Đại hội chi hội Khóa 43 - ĐHCQ
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường