Trang chính
 
Tin tức » Đoàn Thanh niên 23.09.2017 19:41

KH Tổ chức “Cuộc thi Biện luận sinh viên 2017 (Student debate 2017) tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh”

[20.04.2017 15:45]
Căn cứ vào công văn số 59 /CV. FBNC.2017 ngày 7 tháng 4 năm 2017 của Công ty cổ phần truyền thông và ứng dụng Công nghệ thông tin FBNC về việc sản xuất và phát sóng chương trình truyền hình “Cuộc thi biện luận 2017”. Được sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Kinh tế Tp.HCM ban hành kế hoạch tổ chức “Cuộc thi biện luận sinh viên 2017 tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh”
Xem tiếp...
[Đã đọc: 1520]

TB V/v huy động lực lượng tham gia cổ vũ vòng chung kết cấp trường cuộc thi “Biện luận sinh viên 2017” - (Student debate 2017)

[20.04.2017 15:30]
Cuộc thi “Biện luận sinh viên 2017” – (Student debate 2017) do kênh truyền hình trực tuyến Kinh tế - Tài chính FBNC phối hợp cùng các trường đại học trong thành phố tổ chức lần đầu tiên năm 2017, được ghi hình và phát sóng trên kênh FBNC nhằm tạo cơ hội để sinh viên nói lên suy nghĩ cũng như khả năng biện luận của mình về những chủ đề xã hội thiết thực, gần gũi
Xem tiếp...
[Đã đọc: 2261]

TB V/v đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán bộ Đoàn – Hội học kỳ đầu năm 2017

[13.04.2017 16:49]
Nhằm đảm bảo quyền lợi của cán bộ Đoàn – Hội trong công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên, nay Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các đơn vị về việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán bộ Đoàn – Hội học kỳ đầu năm 2017
Xem tiếp...
[Đã đọc: 1444]

QĐ V/v cấp giấy chứng nhận cho các cá nhân tham gia chương trình “Chuỗi bình luận sự kiện kinh tế 2016”

[13.04.2017 08:34]
 Căn cứ vào Điều 31, Chương VIII, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
 Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;
 Căn cứ Căn cứ vào kế hoạch số 159-KH/ĐHKT- ĐTN của Ban Thường vụ Đoàn trường ban hành ngày 21/03/2016 về việc tổ chức “Chuỗi bình luận sự kiện kinh tế 2016

Xem tiếp...
[Đã đọc: 1200]

Danh bạ Đoàn - Hội (Cập nhật đến ngày 11/04/2017)

[11.04.2017 16:46]
Danh bạ Đoàn - Hội cập nhật:
- Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017 - 2019)
- Ban chấp hành các Đoàn khoa, viện, Chi đoàn CBVC Khối quản lý sau Đại hội Đoàn cơ sở
- Ban chấp hành chi đoàn K42 và K41 chuyên ngành
- Một số nhân sự thay đổi.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 1343]

Các QĐ công nhận kết quả Đại hội và chuẩn y Ban Chấp hành chi đoàn khóa 41 giai đoạn chuyên ngành thuộc các Đoàn Khoa/Viện (Nhiệm kỳ 2017 - 2019)

[05.04.2017 10:27]
QĐ công nhận kết quả Đại hội và chuẩn y Ban Chấp hành chi đoàn khóa 41 giai đoạn chuyên ngành thuộc các Đoàn Khoa/Viện (Nhiệm kỳ 2017 - 2019)
Xem tiếp...
[Đã đọc: 1185]

QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội và chuẩn y Ban Chấp hành chi đoàn khóa 41 giai đoạn chuyên ngành thuộc Đoàn viện Du lịch (Nhiệm kỳ 2017 - 2019)

[05.04.2017 09:30]
Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Căn cứ vào kết quả Đại hội các chi đoàn Khóa 41 thuộc Đoàn viện Du lịch;
- Căn cứ vào công văn đề nghị của Ban Chấp hành Đoàn viện Du lịch ngày 24 tháng 02 năm 2017;
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ;

Xem tiếp...
[Đã đọc: 983]

QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội và chuẩn y Ban Chấp hành chi đoàn khóa 41 giai đoạn chuyên ngành thuộc Đoàn khoa Toán – Thống kê (Nhiệm kỳ 2017 - 2019)

[05.04.2017 09:27]
Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Căn cứ vào kết quả Đại hội các chi đoàn Khóa 41 thuộc Đoàn khoa Toán – Thống kê;
- Căn cứ vào công văn đề nghị của Ban Chấp hành Đoàn khoa Toán – Thống kê ngày 22 tháng 02 năm 2017;
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ;

Xem tiếp...
[Đã đọc: 630]

QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội và chuẩn y Ban Chấp hành chi đoàn khóa 41 giai đoạn chuyên ngành thuộc Đoàn khoa Tài chính công (Nhiệm kỳ 2017 - 2019)

[05.04.2017 09:25]
Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Căn cứ vào kết quả Đại hội các chi đoàn Khóa 41 thuộc Đoàn khoa Tài chính công;
- Căn cứ vào công văn đề nghị của Ban Chấp hành Đoàn khoa Tài chính công ngày 14 tháng 02 năm 2017;
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ;

Xem tiếp...
[Đã đọc: 965]

QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội và chuẩn y Ban Chấp hành chi đoàn khóa 41 giai đoạn chuyên ngành thuộc Đoàn khoa Tài chính (Nhiệm kỳ 2017 - 2019)

[05.04.2017 09:21]
- Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Căn cứ vào kết quả Đại hội các chi đoàn Khóa 41 thuộc Đoàn khoa Tài chính;
- Căn cứ vào công văn đề nghị của Ban Chấp hành Đoàn khoa Tài chính ngày 22 tháng 01 năm 2017;
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ;

Xem tiếp...
[Đã đọc: 389]

QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội và chuẩn y Ban Chấp hành chi đoàn khóa 41 giai đoạn chuyên ngành thuộc Đoàn khoa Quản trị (Nhiệm kỳ 2017 - 2019)

[05.04.2017 09:14]
- Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Căn cứ vào kết quả Đại hội các chi đoàn Khóa 41 thuộc Đoàn khoa Quản trị;
- Căn cứ vào công văn đề nghị của Ban Chấp hành Đoàn khoa Quản trị ngày 22 tháng 02 năm 2017;
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ;

Xem tiếp...
[Đã đọc: 352]

QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội và chuẩn y Ban Chấp hành chi đoàn khóa 41 giai đoạn chuyên ngành thuộc Đoàn khoa Ngân hàng (Nhiệm kỳ 2017 - 2019)

[05.04.2017 09:10]
- Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Căn cứ vào kết quả Đại hội các chi đoàn Khóa 41 thuộc Đoàn khoa Ngân hàng;
- Căn cứ vào công văn đề nghị của Ban Chấp hành Đoàn khoa Ngân hàng ngày 03 tháng 03 năm 2017;
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ;

Xem tiếp...
[Đã đọc: 338]

QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội và chuẩn y Ban Chấp hành chi đoàn khóa 41 giai đoạn chuyên ngành thuộc Đoàn khoa Luật (Nhiệm kỳ 2017 - 2019)

[05.04.2017 09:06]
- Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Căn cứ vào kết quả Đại hội các chi đoàn Khóa 41 thuộc Đoàn khoa Luật;
- Căn cứ vào công văn đề nghị của Ban Chấp hành Đoàn khoa Luật ngày 18 tháng 02 năm 2017;
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ;

Xem tiếp...
[Đã đọc: 301]

QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội và chuẩn y Ban Chấp hành chi đoàn khóa 41 giai đoạn chuyên ngành thuộc Đoàn khoa Kinh tế (Nhiệm kỳ 2017 - 2019)

[05.04.2017 09:02]
- Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Căn cứ vào kết quả Đại hội các chi đoàn Khóa 41 thuộc Đoàn khoa Kinh tế;
- Căn cứ vào công văn đề nghị của Ban Chấp hành Đoàn khoa Kinh tế ngày 22 tháng 02 năm 2017;
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ;

Xem tiếp...
[Đã đọc: 295]

QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội và chuẩn y Ban Chấp hành chi đoàn khóa 41 giai đoạn chuyên ngành thuộc Đoàn khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing (Nhiệm kỳ 2017 - 2019)

[05.04.2017 08:59]
- Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Căn cứ vào kết quả Đại hội các chi đoàn Khóa 41 thuộc Đoàn khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing;
- Căn cứ vào công văn đề nghị của Ban Chấp hành Đoàn khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing ngày 18 tháng 02 năm 2017;
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ;

Xem tiếp...
[Đã đọc: 771]

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4, 5, 6  [sau]

 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương...

Thực hiện kế hoạch số 43-KH/ĐHKT-ĐTN ngày 08/09/2017 về kế hoạch tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II...

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1120)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017
QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
TB V/v tổ chức Đại hội chi hội Khóa 43 - ĐHCQ
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường