Trang chính
 
Tin tức » Đoàn Thanh niên 26.09.2017 06:55

TB V/v công bố kết quả phần thi cá nhân trực tuyến của hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần IX – Năm 2017

[08.06.2017 11:46]
Căn cứ thông báo số 279 -TB/ĐHKT-ĐTN của BTV Đoàn trường và kết quả thi cá nhân trực tuyến của Ban tổ chức hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần IX – Năm 2017, Ban thường vụ Đoàn trường thông báo các nội dung như sau
Xem tiếp...
[Đã đọc: 1571]

TB V/v công bố kết quả Hội thi “Ánh sáng soi đường” năm 2017 các tuần thi thứ ba, tư, năm và sáu

[08.06.2017 11:37]
Căn cứ thông báo số 254 -TB/ĐHKT-ĐTN của BTV Đoàn trường và kết quả thi cá nhân trực tuyến của Ban tổ chức hội thi Hội thi “Ánh sáng soi đường” năm 2017, Ban thường vụ Đoàn trường thông báo các nội dung như sau
Xem tiếp...
[Đã đọc: 1291]

QĐ V/v đổi tên Đoàn khoa Hệ thống thông tin kinh doanh

[07.06.2017 14:29]
- Căn cứ vào Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng dẫn thực hiện;
- Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 24 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc đổi tên khoa Hệ thống thông tin kinh doanh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường

Xem tiếp...
[Đã đọc: 1249]

TB Kết quả Giải thưởng Nhà Kinh tế trẻ 2017

[01.06.2017 16:14]
Ban HT – NCKH – QHQT Đoàn trường xin thông báo đến các bạn sinh viên kết quả giải thưởng “Nhà Kinh tế trẻ” năm 2017
Xem tiếp...
[Đã đọc: 2868]

TB V/v huy động lực lượng tham gia cổ vũ vòng chung kết xếp hạng Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần IX - năm 2017

[14.05.2017 10:14]
Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo huy động lực lượng tham gia cổ vũ các đội thi ở vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Tầm nhìn xuyên thế kỷ
Xem tiếp...
[Đã đọc: 1422]

TB V/v giới thiệu chữ ký của các đồng chí Thường trực Đoàn trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Nhiệm kỳ XIX (2017 - 2019)

[08.05.2017 15:08]
Căn cứ quyết định số 2048-QĐ/TĐTN-BTC ngày 19/04/2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh về việc công nhận Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ XIX (2017 – 2019);
Ban Thường vụ Đoàn trường trân trọng giới thiệu chữ ký của các đồng chí Thường trực Đoàn trường

Xem tiếp...
[Đã đọc: 1217]

QĐ V/v công nhận Đoàn viên ưu tú đợt 1 năm 2017

[05.05.2017 16:29]
- Căn cứ vào Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Đoàn trường;
- Xét quá trình phấn đấu của đoàn viên đang sinh hoạt tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào thông báo số 253-TB/ĐHKT-ĐTN ngày 05/5/2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc công bố kết quả bài viết cảm nhận để xét công nhận đoàn viên ưu tú đợt 1 năm 2017.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 1110]

TB V/v công bố kết quả bài viết cảm nhận để xét công nhận đoàn viên ưu tú đợt 1 năm 2017

[05.05.2017 16:15]
Căn cứ theo thông báo số 253-TB/ĐHKT-ĐTN ngày 13/03/2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc xét công nhận đoàn viên ưu tú đợt 1 năm 2017; căn cứ vào các tiêu chuẩn xét chọn và kết quả bài viết tham gia xét công nhận đoàn viên ưu tú đợt 1 năm 2017
Xem tiếp...
[Đã đọc: 1367]

TB V/v huy động lực lượng tham gia cổ vũ vòng chung kết Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần IX - năm 2017

[05.05.2017 09:44]
Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo huy động lực lượng tham gia cổ vũ các đội thi ở vòng chung kết cuộc thi Tầm nhìn xuyên thế kỷ
Xem tiếp...
[Đã đọc: 1879]

QĐ V/v đổi tên Đội Sinh viên trong môi trường Kinh doanh vì cộng đồng (UEH SISE) và công nhận Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ DYNAMIC UEH

[03.05.2017 10:03]
Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X;

- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;

- Căn cứ tính chất và mục tiêu hoạt động của Đội UEH SISE;

- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ:

Xem tiếp...
[Đã đọc: 1309]

TB Kiểm tra rèn luyện nhận thức đoàn viên học kỳ đầu năm 2017

[25.04.2017 16:15]
Căn cứ vào thông báo 101/TB-ĐHKT-ĐTN của Ban Thường vụ Đoàn trường và chương trình rèn luyện đoàn viên tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Đoàn khoa/Viện, các bí thư chi đoàn thông tin chương trình đến toàn thể đoàn viên trong chi đoàn thực hiện kiểm tra rèn luyện nhận thức đoàn viên
Xem tiếp...
[Đã đọc: 8414]

TB V/v huy động lực lượng tham gia cổ vũ vòng bán kết Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần IX - năm 2017

[24.04.2017 09:09]
Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo huy động lực lượng tham gia cổ vũ các đội thi ở vòng bán kết cuộc thi Tầm nhìn xuyên thế kỷ
Xem tiếp...
[Đã đọc: 2106]

Các Quyết định công nhận kết quả Hội Nghị kiện toàn Ban Chấp hành Chi đoàn ADC02, ADC03 K41 thuộc Đoàn khoa Quản trị

[21.04.2017 10:50]
Các Quyết định công nhận kết quả Hội Nghị kiện toàn Ban Chấp hành Chi đoàn ADC02, ADC03 K41 thuộc Đoàn khoa Quản trị
Xem tiếp...
[Đã đọc: 1226]

QĐ V/v công nhận kết quả Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành Chi đoàn ADC03 – K41thuộc Đoàn khoa Quản trị

[21.04.2017 10:43]
- Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Căn cứ vào kết quả hội nghị Chi đoàn ADC03 – K41 thuộc Đoàn khoa Quản trị ngày 29 tháng 3 năm 2017;
- Căn cứ vào công văn đề nghị của Ban chấp hành Đoàn khoa Quản trị ngày 10 tháng 4 năm 2017;
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ

Xem tiếp...
[Đã đọc: 769]

QĐ VV/v công nhận kết quả Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành Chi đoàn ADC02 – K42 thuộc Đoàn khoa Quản trị

[21.04.2017 10:30]
- Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Căn cứ vào kết quả hội nghị Chi đoàn ADC02 - K42 thuộc Đoàn khoa Quản trị ngày 3 tháng 4 năm 2017;
- Căn cứ vào công văn đề nghị của Ban chấp hành Đoàn khoa Quản trị ngày 3 tháng 4 năm 2017;
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ

Xem tiếp...
[Đã đọc: 620]

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4, 5, 6  [sau]

 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Chương trình Học bổng “Điểm sáng tương...

Nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường thông báo Chương trình khuyến học “Điểm sáng tương lai”

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1172)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
TB Chương trình Học bổng “Điểm sáng tương lai” đợt 2 năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
TB V/v mời Đoàn viên, Thanh niên tham gia tọa đàm “Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện Văn hóa UEH và các Quy tắc ứng xử trong UEH”
HD Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9-10 năm 2017 Chủ đề: “Tuổi trẻ thành phố - Khát vọng và hành động”
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường