Trang chính
 
Tin tức » GD– TCXD Đoàn » Đoàn vụ - Đoàn viên 26.09.2017 19:38

Thông báo: V/v kiểm tra rèn luyện nhận thức Đoàn viên học kỳ đầu năm 2011

[08.05.2011 14:39]
Căn cứ vào chương trình rèn luyện Đoàn viên tại trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Đoàn khoa, các Bí thư chi Đoàn thông tin chương trình đến toàn thể Đoàn viên trong chi Đoàn thực hiện kiểm tra rèn luyện nhận thức Đoàn viên, cụ thể như sau:
Xem tiếp...
[Đã đọc: 68077]

Thông báo kết quả bài thu hoạch lớp phát triển đoàn viên đợt 01 năm 2011

[12.03.2011 22:28]
Thông báo công bố kết quả bài thu hoạch lớp phát triển đoàn viên đợt 01 năm 2011 – Chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2011)
Xem tiếp...
[Đã đọc: 16368]

TB v/v công bố danh sách tham dự lớp phát triển đoàn viên đợt 1 năm 2011 – Chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/03/1931 – 26/03/2011)

[02.03.2011 11:27]
Thông báo V/v công bố danh sách tham dự lớp phát triển đoàn viên đợt 1 năm 2011 – Chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2011)
Xem tiếp...
[Đã đọc: 10620]

TB V/v tổ chức lớp phát triển đoàn viên đợt 1 năm 2011 – Chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/03/1931 – 26/03/2011)

[10.02.2011 15:31]
Thông báo V/v tổ chức lớp phát triển đoàn viên đợt 1 năm 2011 – Chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2011)
Xem tiếp...
[Đã đọc: 8606]

Thông báo V/v thu đoàn phí trong đoàn viên năm 2011

[10.02.2011 14:43]
Thông báo V/v thu đoàn phí trong đoàn viên năm 2011
Xem tiếp...
[Đã đọc: 10382]

Hướng dẫn V/v đánh giá rèn luyện đoàn viên hàng năm tại trường Đại học Kinh Tế TP.HCM

[04.12.2010 02:25]
Hướng dẫn V/v đánh giá rèn luyện đoàn viên hàng năm tại trường Đại học Kinh Tế TP.HCM
Xem tiếp...
[Đã đọc: 19381]

Hướng dẫn đoàn viên thực hiện trắc nghiệm trực tuyến RLĐV - Phần đoàn viên nhận thức

[02.12.2010 13:08]
Ban Thường vụ Đoàn trường hướng dẫn đoàn viên thực hiện trắc nghiệm trực tuyến RLĐV - Phần đoàn viên nhận thức như sau
Xem tiếp...
[Đã đọc: 19291]

Thông báo V/v kiểm tra trực tuyến rèn luyện nhận thức Đoàn viên năm 2010

[02.12.2010 07:38]
Căn cứ vào chương trình rèn luyện Đoàn viên tại trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Đoàn khoa, các Bí thư chi Đoàn thông tin chương trình đến toàn thể Đoàn viên trong chi Đoàn thực hiện kiểm tra rèn luyện nhận thức Đoàn viên
Xem tiếp...
[Đã đọc: 29921]

Thông báo V/v công bố kết quả bài thu hoạch lớp phát triển đoàn viên đợt 02 năm 2010

[01.12.2010 08:35]
Căn cứ thông báo số 105 ngày 05 tháng 11 năm 2010 về việc tổ chức lớp phát triển đoàn viên đợt 2 năm 2010 – Chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2010) và số lượng bài thu hoạch ngày 28/11/2010.
Ban tổ chức lớp đối tượng Đoàn công bố kết quả bài thu hoạch

Xem tiếp...
[Đã đọc: 7360]

Thông báo V/v Danh sách tham dự, thời gian, địa điểm lớp phát triển đoàn viên đợt 2 năm 2010

[25.11.2010 07:03]
Theo tinh thần hướng dẫn số 100 HD/ ĐHKT-ĐTN ngày 28 tháng 10 năm 2010 về việc thực hiện công tác phát triển đoàn viên mới và thông báo số 105 TB/ĐHKT-ĐTN ngày 05 tháng 11 năm 2010 về việc tổ chức lớp phát triển đoàn viên đợt 2 năm 2010 – Chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2010)
Xem tiếp...
[Đã đọc: 7542]

Thông báo V/v nhận xét sổ đoàn viên khóa 33 giai đoạn chuyên ngành

[17.11.2010 01:51]
Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn về đánh giá quá trình sinh hoạt của đoàn viên và nhận xét vào sổ Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn trường ĐH Kinh tế TP. HCM thông báo công tác nhận xét và ghi vào sổ đoàn viên đối với đoàn viên khoá 33 giai đoạn chuyên ngành như sau:
Xem tiếp...
[Đã đọc: 9780]

Thông báo V/v tổ chức lớp phát triển đoàn viên đợt 2 năm 2010

[06.11.2010 02:40]
Căn cứ hướng dẫn số 100 HD/ ĐHKT-ĐTN ngày 28 tháng 10 năm 2010 về việc thực hiện công tác phát triển đoàn viên mới, Đoàn trường Đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức lớp phát triển đoàn viên đợt 02 năm 2010 – Chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2010).
Xem tiếp...
[Đã đọc: 9121]

Thông báo: V/v nhắc nhở thời hạn đoàn viên khóa 36 chuyển sinh hoạt Đoàn về trường

[17.09.2010 21:27]
Nhằm đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hoàn thiện danh sách Đoàn viên khóa 36 của trường, ổn định công tác quản lý Đoàn viên khóa mới, Đoàn trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến các đoàn viên khóa 36 thời hạn chuyển sinh hoạt Đoàn về trường
Xem tiếp...
[Đã đọc: 9448]

Tra cứu danh sách Đoàn viên K36 đã làm thủ tục nhập học và chuyển sổ Đoàn vào trường (cập nhật trực tuyến).

[08.09.2010 09:23]
Từ K36, Đoàn trường đã tiến hành làm thủ tục nhận hồ sơ Đoàn cho tân sinh viên thông qua hệ thống Youth. Các bạn có thể tra cứu danh sách Đoàn viên K36 đã làm thủ tục nhập học và chuyển sổ Đoàn vào trường.
Xem tiếp...
[Đã đọc: 11889]

Thông báo: V/v chuyển hồ sơ Đoàn Khóa 32 Đại học chính quy

[16.08.2010 22:56]
Nhằm đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn viên khóa 32 chuyển sinh hoạt Đoàn sau khi tốt nghiệp ra trường, Đoàn trường thông báo cho Đoàn viên khóa 32 về việc chuyển hồ sơ Đoàn như sau:
Xem tiếp...
[Đã đọc: 15665]

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3  [sau]

 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Chương trình Học bổng “Điểm sáng tương...

Nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường thông báo Chương trình khuyến học “Điểm sáng tương lai”

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1182)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
TB Chương trình Học bổng “Điểm sáng tương lai” đợt 2 năm 2017
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
TB V/v mời Đoàn viên, Thanh niên tham gia tọa đàm “Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện Văn hóa UEH và các Quy tắc ứng xử trong UEH”
HD Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9-10 năm 2017 Chủ đề: “Tuổi trẻ thành phố - Khát vọng và hành động”
Thực tập sinh tiềm năng - Công ty Bảo Việt Nhân thọ
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường