Trang chính
 
Tin tức » GD– TCXD Đoàn » Công tác tổ chức 30.04.2017 11:51

TB kết quả thi đua công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên UEH năm 2016

Căn cứ vào quy định đánh giá và xếp hạng thi đua công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hàng năm, trên cơ sở theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các cơ sở Đoàn trong năm 2016 và kết quả phân tích, đánh giá của Ban Thường vụ Đoàn trường vả Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Ban Thường vụ Đoàn trường thông tin đến các cơ sở Đoàn – Hội, Câu lạc bộ - Đội - Nhóm và đoàn viên kết quả thi đua năm 2016 như sau:
Xem tiếp...

TB tổ chức lớp tập huấn cán bộ Đoàn – Hội buổi 4 năm 2017

[08.01.2017 14:34]
Thực hiện Đề án số 233-ĐA/ĐHKT-ĐTN ngày 29/12/2016 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc tập huấn cán bộ Đoàn – Hội năm 2017; đồng thời tập huấn những nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết để cán bộ Đoàn – Hội tổ chức các hoạt động, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo về việc lớp tập huấn cán bộ Đoàn – Hội buổi 4 của năm 2017, cụ thể như sau:
Xem tiếp...
[Đã đọc: 3310]

QĐ thành lập các chi đoàn Khóa 42 – ĐHCQ (2016 – 2020) và phân công Đoàn khoa, Viện quản lý

[21.09.2016 19:38]
ăn cứ Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

Căn cứ vào Quyết định số 3399/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 16/9/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc thành lập Khóa 42 – ĐHCQ (2016 – 2020);

Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Đoàn trường;

Xem tiếp...
[Đã đọc: 6819]

TB tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tổ chức - Xây dựng Đoàn trường

[15.09.2016 15:18]
Nhằm nâng cao chất lượng và mở rộng các hoạt động tổ chức – xây dựng Đoàn dành cho sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. HCM, Ban Tổ chức – Xây dựng thân mời các bạn sinh viên yêu thích các hoạt động tham gia đợt tuyển chọn cộng tác viên của ban.
Xem tiếp...
[Đã đọc: 5111]

TB học lớp nhận thức về Đảng tháng 12/2012

[11.11.2012 03:01]
Căn cứ vào thông báo số 45-TB/VP.ĐUK của văn phòng Đảng ủy khối các trường ĐH-CĐ & TCCN về việc mở lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng; thông báo số 143/TB-ĐHKT-ĐU của Đảng ủy trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc đăng ký học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các đoàn khoa và các đoàn viên ưu tú như sau:
Xem tiếp...
[Đã đọc: 16563]

TB học lớp nhận thức về Đảng tháng 5/2012

[23.04.2012 09:03]
Căn cứ vào thông báo số 48-TB/VP.ĐUK của văn phòng Đảng ủy khối các trường ĐH-CĐ & TCCN về việc mở lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng; Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các Đoàn khoa và các Đoàn viên ưu tú học lớp nhận thức về Đảng tháng 5/2012
Xem tiếp...
[Đã đọc: 14427]

TB giới thiệu đoàn viên ưu tú xét chuyển đối tượng Đảng đợt 1/2012

[08.02.2012 08:53]
Căn cứ vào Hướng dẫn số 80/HD-ĐHKT-ĐTN ngày 09/09/2010 về thực hiện công tác phát triển Đảng trong sinh viên của Ban Thường vụ Đoàn trường; nhằm để thực hiện tốt công tác phát triển Đảng trong năm học 2012; tạo môi trường cho Đoàn viên ưu tú phấn đấu, rèn luyện và bồi dưỡng nhận thức chính trị; Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến Ban Thường vụ các Đoàn khoa, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, các Ban chuyên môn của Đoàn trường về việc: Giới thiệu đoàn viên ưu tú xét chuyển đối tượng Đảng đợt 1/2012 như sau:
Xem tiếp...
[Đã đọc: 15651]

TB công bố kết quả lớp học nhận thức về Đảng đợt tháng 10/2011 và kết quả xét chuyển đối tượng Đảng đợt 2 năm 2011

[06.02.2012 15:36]
TB công bố kết quả lớp học nhận thức về Đảng đợt tháng 10/2011 và kết quả xét chuyển đối tượng Đảng đợt 2 năm 2011
Xem tiếp...
[Đã đọc: 13918]

TB v/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét chuyển đối tượng Đảng đợt 2/2011 và đăng kí cho đoàn viên ưu tú học lớp nhận thức về Đảng đợt tháng 10/2011

[19.09.2011 11:07]
Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến Ban Thường vụ các Đoàn khoa, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, các Ban chuyên môn của Đoàn trường về việc: Giới thiệu đoàn viên ưu tú xét chuyển đối tượng Đảng đợt 2/2011 và thực hiện đăng kí cho đoàn viên ưu tú học lớp nhận thức về Đảng đợt tháng 10/2011
Xem tiếp...
[Đã đọc: 15133]

Quyết định v/v công nhận kết quả kiện toàn BCH Đoàn khoa Kế toán - Kiểm toán NK 2010-2012

[01.08.2011 16:37]
- Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Căn cứ vào kết quả hội nghị Đoàn khoa Kế toán - Kiểm toán ngày 01/07/2011;
- Căn cứ vào công văn đề nghị của BCH Đoàn khoa Kế toán - Kiểm toán ngày 01/07/2011;
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ,

Xem tiếp...
[Đã đọc: 12773]

Thông báo về việc phân công Ban Thường vụ Đoàn trường nhiệm kỳ 2009 – 2012

[31.05.2011 17:09]
Căn cứ vào kết quả kiện toàn nhân sự BCH, BTV Đoàn trường tại hội nghị lần 7 và cuộc họp BTV Đoàn trường ngày 24/5/2011. Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các cơ sở Đoàn, Hội về việc phân công BTV Đoàn trường
Xem tiếp...
[Đã đọc: 14028]

Thông báp: V/v sử dụng các mẫu giấy chứng nhận thống nhất trong các hoạt động Đoàn – Hội tại trường

[20.04.2011 10:25]
Nhằm chuẩn hoá và tạo điều kiện thuận lợi trong công tác chứng nhận trong hệ thống Đoàn – Hội tại trường, trên cơ sở thống nhất giữa Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo về việc sử dụng thống nhất các mẫu giấy chứng nhận cho các hoạt động Đoàn – Hội tại trường
Xem tiếp...
[Đã đọc: 16941]

Thông báo V/v tổ chức tập huấn cán bộ Đoàn – Hội đợt 3, giai đoạn 2010 – 2011

[14.02.2011 16:47]
Thông báo V/v tổ chức tập huấn cán bộ Đoàn – Hội đợt 3, giai đoạn 2010 – 2011
Xem tiếp...
[Đã đọc: 12214]

V/v thành lập và tổ chức đại hội chi đoàn K35 giai đoạn chuyên ngành

[05.01.2011 14:50]
Căn cứ vào nhiệm vụ ổn định công tác tổ chức đoàn giai đoạn chuyên ngành, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Đoàn khoa ổn định và tiến hành công tác tổ chức đại hội đối với các chi đoàn K35 chuyên ngành theo các nội dung sau
Xem tiếp...
[Đã đọc: 15131]

Thông báo: V/v Tổng hợp danh sách giới thiệu và nhận xét cán bộ Đoàn – Hội khóa 35 chuyển giai đoạn chuyên ngành

[27.12.2010 14:10]
Căn cứ vào hồ sơ nhận được từ 11 khoa và đội Công tác Viên trường, Ban Thường vụ Đoàn trường đã tổng hợp và giới thiệu danh sách các cán bộ Đoàn – Hội K35 chuyển vào chuyên ngành cùng với nhận xét quá trình công tác của các đồng chí này trong thời gian qua. (Xem danh sách).
Xem tiếp...
[Đã đọc: 12262]

Thông báo V/v thực hiện sơ kết và tổng kết công tác Đoàn – phong trào thanh niên và đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cán bộ Đoàn – Hội học kỳ cuối năm 2010.

[07.12.2010 02:59]
THÔNG BÁO V/v thực hiện sơ kết và tổng kết công tác Đoàn – phong trào thanh niên và đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cán bộ Đoàn – Hội. Đợt 2: Học kỳ cuối năm 2010.
Xem tiếp...
[Đã đọc: 13545]

Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4  [sau]

 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB V/v chương trình học bổng “Lawrence S....

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017; Nhằm hỗ trợ các sinh viên của Trường đạt thành tích học tập tốt, có hoàn cảnh gia đình khó khăn và có tinh...

TB V/v Chương trình Học bổng “Điểm sáng...

Nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường thông báo Chương trình khuyến học “Điểm sáng tương lai”   (Đã đọc:4761)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Tư 2017
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
TB Kiểm tra rèn luyện nhận thức đoàn viên học kỳ đầu năm 2017
Liên Chi hội Sinh viên Khoa Luật: Balo ứng tuyển - Hội thảo trao đổi kinh nghiệm với sinh viên Luật khi đi phỏng vấn sau khi tốt nghiệp
TB V/v huy động lực lượng tham gia cổ vũ vòng bán kết Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần IX - năm 2017
Tổng kết và trao giải Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2017
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 24/04/2017 đến ngày 30/04/2017
TB V/v chương trình học bổng KOVA lần thứ 15 - Năm 2017
TB V/v chương trình học bổng “Lawrence S. Ting” - Năm 2017
Hội nghị Tổng kết Tháng Thanh niên năm 2017
TB V/v thực hiện sơ kết công tác Đoàn – phong trào thanh niên và đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cán bộ Đoàn – Hội Học kỳ đầu năm 2017
KH giải bóng đá cán bộ Đoàn - Hội mở rộng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh lần XIII - Năm 2017
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường