Trang chính
 
Tin tức » GD– TCXD Đoàn 22.09.2017 04:15

Hình ảnh buổi bình chọn danh hiệu cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất trường Đại học Kinh tế TP. HCM

[19.03.2015 16:03]
Vào ngày 19/03/2015 tại phòng B.201 đã diễn ra buổi hội nghị cán bộ chủ chốt bình chọn danh diệu “Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu nhất trường Đại học Kinh tế TP. HCM năm 2014”.
Xem tiếp...
[Đã đọc: 16455]

Cập nhật kết quả bình chọn trực tuyến danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất năm 2014" - Đến 19g00 ngày 15/3/2015

[15.03.2015 19:17]
Kết quả bình chọn tính đến thời điểm 19g00. Top 3 bình chọn hiện đang là:
1/ Nông Thị Thuỳ Trang
2/ Cao Tiến Hùng
3/ Lê Thái Triệu Luân

Xem tiếp...
[Đã đọc: 15988]

Cập nhật kết quả bình chọn trực tuyến danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất năm 2014" - Đến 11g00 ngày 15/3/2015

[15.03.2015 11:36]
Hệ thống sắp đóng lại và top 3 dẫn đầu hiện nay là:
1/ Nông Thị Thuỳ Trang
2/ Lê Thái Triệu Luân
3/ Cao Tiến Hùng

Xem tiếp...
[Đã đọc: 15761]

Cập nhật kết quả bình chọn trực tuyến danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất năm 2014" - Đến 11g00 ngày 14/3/2015

[14.03.2015 11:59]
Đã có sự bức phá ngoạn mục về số phiếu bình chọn.
Top 3 hiện nay là:
1/ Nông Thị Thuỳ Trang
2/ Lê Thái Triệu Luân
3/ Cao Tiến Hùng

Xem tiếp...
[Đã đọc: 11310]

Cập nhật kết quả bình chọn trực tuyến danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất năm 2014" - Đến 19g00 ngày 13/3/2015

[13.03.2015 18:56]
Kết quả tính đến thời điểm 19g00 ngày 13/3/2015
Top 3 dẫn đầu danh sách bình chọn là:
1/ Nông Thị Thùy Trang

2/ Lê Thái Triệu Luân

3/ Lương Minh Chuẩn

Xem tiếp...
[Đã đọc: 10840]

Cập nhật kết quả bình chọn trực tuyến danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất năm 2014" - Đến 9g30 ngày 13/3/2015

[13.03.2015 09:29]
Kết quả tính đến thời điểm 15g30 ngày 12/3/2015
Top 3 dẫn đầu danh sách bình chọn là:

1/ Nông Thị Thùy Trang

2/ Lê Thái Triệu Luân

3/ Lương Minh Chuẩn

Xem tiếp...
[Đã đọc: 6135]

Cập nhật kết quả bình chọn trực tuyến danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất năm 2014" - Đến 15g30 ngày 12/3/2015

[12.03.2015 15:50]
Kết quả tính đến thời điểm 15g30 ngày 12/3/2015
Top 3 dẫn đầu danh sách bình chọn là:

1/ Lê Thái Triệu Luân

2/ Lương Minh Chuẩn

3/ Nông Thị Thùy Trang

Xem tiếp...
[Đã đọc: 6161]

Cập nhật kết quả bình chọn trực tuyến danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất năm 2014" - Đến 9g00 ngày 09/3/2015

[09.03.2015 09:01]
Kết quả tính đến thời điểm 9g00 ngày 09/3/2015
Xem tiếp...
[Đã đọc: 6270]

Cập nhật kết quả bình chọn trực tuyến danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất năm 2014" - Đến 15g00 ngày 05/3/2015

[05.03.2015 15:27]
Tính đến thời điểm 15g00 ngày 05/3/2015
Xem tiếp...
[Đã đọc: 6142]

Cập nhật kết quả bình chọn trực tuyến danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất năm 2014 - Đến 17g30 ngày 02/3/2015

[02.03.2015 17:53]
Kết quả cập nhật lúc 17g30 ngày 02/3/2015
Xem tiếp...
[Đã đọc: 5781]

TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét cảm tình Đảng đợt 1/2015

[02.03.2015 15:59]
Căn cứ vào Hướng dẫn số 80/HD-ĐHKT-ĐTN ngày 09/9/2010 của Ban Thường vụ Đoàn trường về thực hiện công tác phát triển Đảng trong sinh viên; nhằm để thực hiện công tác phát triển Đảng trong năm học 2015; tạo môi trường cho đoàn viên ưu tú phấn đấu, rèn luyện và bồi dưỡng nhận thức chính trị; Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Ban Thường vụ các Đoàn khoa/Viện, các Ban chuyên môn của Đoàn trường về việc giới thiệu đoàn viên ưu tú xét chuyển đối tượng Đảng đợt 1/2015 như sau:
Xem tiếp...
[Đã đọc: 7720]

TB V/v thực hiện bình chọn trực tuyến danh hiệu “Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu nhất năm 2014” trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

[27.02.2015 17:08]
Căn cứ vào kế hoạch số 01-KH/ĐHKT-ĐTN ngày 30/12/2014 của Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức bình chọn và tuyên dương cán bô Đoàn - Hội tiêu biểu năm 2014; thông báo số 21-TB/ĐHKT-ĐTN ngày 11/02/2015 công bố kết quả bình chọn danh hiệu cán bộ Đoàn - Hội xuất sắc và tiêu biểu trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2014, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo tiến hành bình chọn trực tuyến danh hiệu “Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu nhất năm 2014” từ 08 cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu năm 2014.
Xem tiếp...
[Đã đọc: 9381]

Đảng cộng sản Việt Nam 85 năm - Sáng mãi một niềm tin

[03.02.2015 08:54]
Năm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tưng bừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ta ra đời, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại: "Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội".
Xem tiếp...
[Đã đọc: 10411]

TB V/v công bố kết quả đánh giá lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 2/2014

[09.01.2015 10:18]
Căn cứ vào thông báo số 161-TB/ĐU ngày 27/12/2014 của Đảng ủy trường về kết quả đánh giá lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các học viên kết quả lớp học như sau:
Xem tiếp...
[Đã đọc: 13217]

TB thực hiện tổng kết công tác Đoàn – phong trào thanh niên năm 2014 và đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cán bộ Đoàn – Hội học kỳ cuối năm 2014

[23.12.2014 17:12]
- Căn cứ hướng dẫn số 111/HD-ĐHKT-ĐTN ngày 19/11/2010 về đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cán bộ Đoàn – Hội hằng năm;

- Căn cứ hướng dẫn số 115/HD-ĐHKT-ĐTN ngày 25/11/2010 về việc tổng kết Đoàn, phong trào thanh niên hằng năm;

- Căn cứ vào quyết định số 129/QĐ-ĐHKT-ĐTN ngày 06/12./2010 về việc ban hành quy định khen thưởng, cấp giấy chứng nhận trong phong trào Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường Đại học Kinh Tế TP.HCM.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 14492]

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  [sau]

 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1067)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017
Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
TB V/v tổ chức Đại hội chi đoàn Khóa 43 – ĐHCQ (2017 – 2021)
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
TB V/v tổ chức Đại hội chi hội Khóa 43 - ĐHCQ
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành thuộc Đoàn Viện Du lịch
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường