Trang chính
 
Tin tức » Văn bản Đoàn-Hội » Quyết định - Nghị quyết 26.09.2017 13:49

QĐ công nhận kết quả ĐH đại biểu LCH SV khoa Kế toán nhiệm kỳ XVIII (2016 – 2017)

[25.01.2017 23:20]
Công nhận kết quả Đại hội đại biểu Liên chi hội Sinh viên khoa Kế toán nhiệm kỳ XVIII (2016 – 2017).
Xem tiếp...
[Đã đọc: 339]

QĐ công nhận kết quả ĐHĐB LCH SV Khoa Hệ thống Thông tin Kinh doanh lần thứ X NK 2016 – 2017

[25.01.2017 23:15]
Công nhận kết quả Đại hội đại biểu Liên chi hội Sinh viên khoa Hệ thống Thông tin Kinh doanh lần thứ XI nhiệm kỳ 2016 – 2017.
Xem tiếp...
[Đã đọc: 935]

QĐ V/v thành lập lâm thời Câu lạc bộ Bóng chuyền (BC) trực thuộc Hội Sinh viên trường

[24.01.2017 22:47]
- Căn cứ vào Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam sửa đổi thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. HCM;
- Căn cứ vào nhu cầu và nguyện vọng của Hội viên, Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. HCM;
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 8076]

QĐ v/v công nhận kết quả Hội nghị Đại biểu Đoàn khoa Tài chính, nhiệm kỳ IX (2014 – 2017)

[17.01.2017 10:52]
- Căn cứ vào điều 10, chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Căn cứ vào kết quả Hội nghị Đại biểu Đoàn khoa Tài chính, nhiệm kỳ IX (2014 – 2017) vào ngày 25/11/2016;
- Căn cứ vào công văn đề nghị số 34-CV/ĐTN-TC ngày 26/11/2016 của Ban Chấp hành Đoàn khoa Tài chính;
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 1684]

QĐ v/v công nhận kết quả Hội nghị Đại biểu Đoàn khoa Quản trị, nhiệm kỳ IX (2014 – 2017)

[16.01.2017 17:02]
- Căn cứ vào điều 10, chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;
- Căn cứ vào kết quả Hội nghị Đại biểu Đoàn khoa Quản trị, nhiệm kỳ IX (2014 – 2017) vào ngày 22/11/2016;
- Căn cứ vào công văn đề nghị của Ban Chấp hành Đoàn khoa Quản trị ngày 28/11/2016;
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 1817]

QĐ v/v khen thưởng các cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2016

[16.01.2017 15:25]
- Căn cứ vào Điều 31, Chương VIII, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016 và theo đề xuất của các đơn vị;
- Căn cứ vào kết quả cuộc họp Ban Thường vụ Đoàn trường ngày 03/01/2017.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 1851]

QĐ v/v thành lập các chi hội khóa 41 giai đoạn chuyên ngành – ĐHCQ và phân công quản lý

[10.01.2017 11:10]
- Căn cứ vào Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam sửa đổi thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX;
- Căn cứ vào kết quả xét ngành/chuyên ngành khóa 41 - Đại học chính quy;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 3289]

QĐ v/v thành lập các chi đoàn khóa 41 giai đoạn chuyên ngành – ĐHCQ

[05.01.2017 15:17]
Căn cứ vào Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

Căn cứ vào kết quả xét Ngành/Chuyên ngành khóa 41 – ĐHCQ;

Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Đoàn trường.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 4265]

QĐ v/v thành lập Chi đoàn Cán bộ viên chức khối quản lý và chỉ định Ban Chấp hành Chi đoàn giai đoạn lâm thời

[04.01.2017 09:11]
Căn cứ vào Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ vào công văn số 06-CV/ĐHKT-ĐTN-LCĐ ngày 20/10/2016 của Ban Thường vụ Liên chi đoàn Cán bộ, Viên chức về việc đề nghị giải thể, sát nhập và kiện toàn Liên chi đoàn Cán bộ, Viên chức;

Căn cứ vào quyền hạn, trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường và tình hình thực tế;

Xem tiếp...
[Đã đọc: 4745]

Quyết định v/v khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2015 - 2016

[07.12.2016 18:25]
- Căn cứ vào Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam sửa đổi thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động của các cá nhân trong nhiệm kỳ 2015 - 2016;
- Căn cứ vào năng lực phẩm chất của cán bộ Hội.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 4417]

Các quyết định chuẩn y kết nạp thành viên các CLB/Đội/Nhóm

[07.12.2016 18:17]
Các quyết định chuẩn y kết nạp thành viên các CLB/Đội/Nhóm
Xem tiếp...
[Đã đọc: 4575]

Các quyết định chuẩn y và công nhận kết quả Đại hội các Chi hội và các CLB/Đội/Nhóm các cấp

[07.12.2016 18:04]
Các quyết định chuẩn y và công nhận kết quả Đại hội các Chi hội và các CLB/Đội/Nhóm các cấp
Xem tiếp...
[Đã đọc: 3293]

Các quyết định v/v chuẩn y và kết nạp Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam đợt 2 - 2016

[07.12.2016 17:21]
Các quyết định v/v chuẩn y và kết nạp Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam đợt 2 - 2016
Xem tiếp...
[Đã đọc: 3130]

Quyết định v/v chuẩn y Ban Chấp hành các Chi hội lầu trực thuộc Liên Chi hội Sinh viên KTX 43 – 45 Nguyễn Chí Thanh nhiệm kỳ 2016 – 2017

[07.12.2016 17:00]
- Căn cứ vào Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam sửa đổi thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM;
- Căn cứ vào công văn đề nghị chuẩn y số: 5/HSV-KTX4345NCT ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Ban Chấp hành Liên Chi hội Sinh viên KTX 43 – 45 Nguyễn Chí Thanh.
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 2958]

Quyết định v/v chuẩn y kết quả Đại hội Đại biểu Câu lạc bộ Kỹ năng tư duy trực thuộc Liên Chi hội Sinh viên khoa Lý luận chính trị Nhiệm kỳ 2016 – 2017

[07.12.2016 16:56]
- Căn cứ vào Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam sửa đổi thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM;
- Căn cứ vào công văn đề nghị chuẩn y số: 05/HSV-LLCT ngày 06 tháng 11 năm 2016 của Ban Chấp hành Liên Chi hội Sinh viên khoa Lý luận chính trị.
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 864]

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4 ... 50, 51, 52  [sau]

 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB Chương trình Học bổng “Điểm sáng tương...

Nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường thông báo Chương trình khuyến học “Điểm sáng tương lai”

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1179)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017
TB Chương trình Học bổng “Điểm sáng tương lai” đợt 2 năm 2017
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
TB V/v mời Đoàn viên, Thanh niên tham gia tọa đàm “Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện Văn hóa UEH và các Quy tắc ứng xử trong UEH”
HD Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9-10 năm 2017 Chủ đề: “Tuổi trẻ thành phố - Khát vọng và hành động”
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường