Trang chính
 
Tin tức » Văn bản Đoàn-Hội 22.09.2017 21:53

Thông báo kết quả bài thu hoạch lớp phát triển đoàn viên mới đợt 2/2012

[14.12.2012 14:15]
Thực hiện theo kế hoạch số 44/KH-ĐHKT-ĐTN về việc tổ chức lớp đối tượng Đoàn đợt 2/2012 nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1994 – 22/12/2012), Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường công bố đến các sinh viên tham gia lớp học kết quả bài thu hoạch
Xem tiếp...
[Đã đọc: 6638]

Thông báo thống kê và nhận xét cán bộ Đoàn – Hội khóa 37 chuyển giai đoạn chuyên ngành

[13.12.2012 14:17]
Nhằm giúp công tác nhân sự các cơ sở Đoàn – Hội được ổn định, đảm bảo tính kế thừa, đồng thời tạo điều kiện cho các đồng chí là cán bộ Đoàn – Hội khóa 37 đã từng tham gia công tác Đoàn và phong trào sinh viên trường trong giai đoạn đại cương tiếp tục phát huy kinh nghiệm và năng lực của mình trong giai đoạn chuyên ngành. Nay, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các Đoàn – Hội khoa/KTX, các CLB Đội/Nhóm trực thuộc khoa, trường về việc tổ chức thống kê và họp xét đánh giá các đồng chí cán bộ Đoàn – Hội khóa 37 của đơn vị trong giai đoạn đại cương.
Xem tiếp...
[Đã đọc: 4819]

Thông báo thực hiện sơ kết và tổng kết công tác Đoàn – phong trào TN và đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cán bộ Đoàn – Hội đợt 2: Học kỳ cuối năm 2012

[13.12.2012 10:45]
- Căn cứ hướng dẫn số 111/HD-ĐHKT-ĐTN ngày19/11/2010 về đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cán bộ Đoàn – Hội hằng năm;

- Căn cứ hướng dẫn số 115/HD-ĐHKT-ĐTN ngày 25/11/2010 về việc tổng kết Đoàn, phong trào thanh niên hằng năm;

- Căn cứ vào hướng dẫn số 120/HD-ĐHKT-ĐTN ngày 03/12/2010 về việc đánh giá rèn luyện đoàn viên hàng năm tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM;

- Căn cứ vào quyết định số 129/QĐ-ĐHKT-ĐTN ngày 06/12/2010 về việc ban hành quy định khen thưởng, cấp giấy chứng nhận trong phong trào Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 6512]

Quyết định công nhận kết quả Đại hội Đại biểu Liên chi hội Sinh viên khoa Toán – Thống kê Nhiệm kỳ 2012 – 2013

[10.12.2012 14:35]
- Căn cứ vào Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam sửa đổi thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII;

- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM;

- Căn cứ vào kết quả bầu cử Đại hội Đại biểu LCH SV khoa Toán - Thống kê được tổ chức vào ngày 10 tháng 11 năm 2012;

- Căn cứ vào kết quả Hội nghị lần 1 Ban Chấp hành LCH SV khoa Toán - Thống kê ngày 10 tháng 11 năm 2012;

- Căn cứ vào công văn đề nghị số: 12/HSV-TTK ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Ban Chấp hành LCH SV Toán – Thống kê;

- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 4611]

Quyết định công nhận BCH các Chi hội khóa 38 nhiệm kỳ 2012-2013 trực thuộc LCH SV khoa Tin học quản lý

[10.12.2012 14:32]
- Căn cứ vào Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam sửa đổi thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII;

- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM;

- Căn cứ vào công văn đề nghị chuẩn y của Liên chi hội sinh viên khoa Tin học quản lý;

- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 4900]

Quyết định công nhận BCH các Chi hội khóa 38 nhiệm kỳ 2012-2013 trực thuộc LCH SV khoa Kinh tế phát triển

[10.12.2012 14:25]
- Căn cứ vào Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam sửa đổi thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII;

- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM;

- Căn cứ vào công văn đề nghị chuẩn y của Liên chi hội sinh viên khoa Kinh tế phát triển;

- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 4609]

Quyết định công nhận kết quả Đại hội thành viên Nhóm sinh viên nghiên cứu Thuế (Taxgroup) - trực thuộc LCH SV khoa Tài chính Nhà nước Nhiệm kỳ 2012 – 2013

[10.12.2012 14:20]
- Căn cứ vào Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam sửa đổi thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII;

- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM;

- Căn cứ vào kết quả bầu cử Đại hội thành viên Nhóm sinh viên nghiên cứu Thuế được tổ chức vào ngày 09 tháng 11 năm 2012;

- Căn cứ vào kết quả Hội nghị lần 1 Ban điều hành Nhóm sinh viên nghiên cứu Thuế ngày 09 tháng 11 năm 2012;

- Căn cứ vào công văn đề nghị số 14/HSV-TCNN-SVNCT ngày 25 tháng 11 năm 2012 của Ban Chấp hành LCH SV Tài chính Nhà nước;

- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 4660]

Quyết định công nhận kết quả Đại hội thành viên CLB Chứng khoán (Scue) trực thuộc LCH SV khoa Ngân hàng Nhiệm kỳ 2012 – 2013

[10.12.2012 14:08]
- Căn cứ vào Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam sửa đổi thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII;

- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM;

- Căn cứ vào kết quả bầu cử Đại hội thành viên CLB Chứng khoán (Scue) được tổ chức vào ngày 06 tháng 08 năm 2012;

- Căn cứ vào kết quả Hội nghị lần 1 Ban điều hành CLB Chứng khoán (Scue) ngày 06 tháng 08 năm 2012;

- Căn cứ vào công văn đề nghị số 01/HSV-NH-SCUE ngày 22 tháng 08 năm 2012 của Ban Thư ký LCH SV Ngân hàng;

- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 4583]

Quyết định công nhận BCH các Chi hội khóa 38 nhiệm kỳ 2012-2013 trực thuộc LCH SV khoa Toán-Thống kê

[16.11.2012 09:17]
- Căn cứ vào Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam sửa đổi thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII;

- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM;

- Căn cứ vào công văn đề nghị chuẩn y của Liên chi hội sinh viên khoa Toán-Thống kê;

- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 4442]

Quyết định công nhận BCH các Chi hội khóa 38 Nhiệm kỳ 2012-2013 trực thuộc LCH SV khoa Tài chính Nhà nước

[16.11.2012 09:10]
- Căn cứ vào Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam sửa đổi thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII;

- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM;

- Căn cứ vào công văn đề nghị chuẩn y của Liên chi hội sinh viên khoa Tài chính Nhà nước;

- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 5012]

Quyết định công nhận BCH các Chi hội khóa 38 Nhiệm kỳ 2012-2013 trực thuộc LCH SV khoa Quản trị kinh doanh

[16.11.2012 09:05]
- Căn cứ vào Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam sửa đổi thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII;

- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM;

- Căn cứ vào công văn đề nghị chuẩn y của Liên chi hội sinh viên khoa Quản trị kinh doanh;

- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 4926]

Quyết định công nhận BCH các Chi hội khóa 38 nhiệm kỳ 2012-2013 trực thuộc LCH SV khoa Ngân hàng

[16.11.2012 08:57]
- Căn cứ vào Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam sửa đổi thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII;

- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM;

- Căn cứ vào công văn đề nghị chuẩn y của Liên chi hội sinh viên khoa Ngân hàng;

- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 5150]

Quyết định công nhận BCH các Chi hội khóa 38 nhiệm kỳ 2012-2013 trực thuộc LCH SV khoa Luật Kinh tế

[16.11.2012 08:52]
- Căn cứ vào Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam sửa đổi thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII;

- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM;

- Căn cứ vào công văn đề nghị chuẩn y của Liên chi hội sinh viên khoa Luật Kinh tế;

- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 4606]

Quyết định công nhận BCH các Chi hội khóa 38 nhiệm kỳ 2012-2013 trực thuộc LCH SV khoa Kế toán – Kiểm toán

[15.11.2012 15:36]
- Căn cứ vào Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam sửa đổi thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII;

- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM;

- Căn cứ vào công văn đề nghị chuẩn y của Liên chi hội sinh viên khoaKế toán – Kiểm toán;

- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 5314]

Quyết định thành lập lâm thời CLB Doanh nhân tương lai trực thuộc LCH SV khoa Quản trị kinh doanh

[15.11.2012 15:31]
-Căn cứ vào Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam sửa đổi thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII;

-Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM;

-Căn cứ vào công văn đề nghị số: 17/ĐHKT-HSV-QTKD của Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên khoa Quản trị kinh doanh về việc chuẩn y thành lập lâm thời CLB Doanh nhân tương lai FCEO;

-Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 5757]

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  [sau]

 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương...

Thực hiện kế hoạch số 43-KH/ĐHKT-ĐTN ngày 08/09/2017 về kế hoạch tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II...

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1099)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017
QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
TB V/v tổ chức Đại hội chi hội Khóa 43 - ĐHCQ
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường