Trang chính
 
Tin tức » Văn bản Đoàn-Hội 22.09.2017 21:53

KH tặng học bổng cho cán bộ Đoàn – Hội trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2014

[05.03.2014 14:43]
Thực hiện chào mừng 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2014) theo kế hoạch hoạt động Tháng Thanh niên;
Phát huy truyền thống tương thân tương ái, nhằm giúp đỡ, tạo điều kiện cho cán bộ Đoàn – Hội đang công tác tại Đoàn TN – Hội SV trường thuận lợi hơn trong quá trình học tập của mình;
Tạo động lực khuyến khích, đẩy mạnh phong trào học tập, phát huy tính sáng tạo và tinh thần cống hiến, xây dựng Đoàn TN – Hội SV ngày càng vững mạnh, đặc biệt là các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tập, có nhiều thành tích tốt trong công tác.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 9207]

QĐ cấp con dấu hoạt động cho CLB Bất động sản (REC) trực thuộc LCH SV khoa Kinh tế phát triển

[03.09.2013 17:57]
BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM;
- Căn cứ vào quyết định số: 40/QĐ-ĐHKT-HSV ngày 22 tháng 08 năm 2012 về việc thành lập câu lạc bộ Bất động sản (REC) trực thuộc LCH SV khoa Kinh tế phát triển.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 7070]

QĐ cấp con dấu cho Liên chi hội Sinh viên khoa Tài chính

[03.09.2013 17:51]
BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế Tp.HCM;
- Căn cứ vào quyết định số: 34/QĐ-ĐHKT-HSV về việc đổi tên LCH SV khoa Tài chính doanh nghiệp trở thành LCH SV khoa Tài chính.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 6443]

QĐ cấp con dấu cho Liên chi hội Sinh viên khoa Luật

[03.09.2013 17:50]
BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế Tp.HCM;
- Căn cứ vào quyết định số: 33/QĐ-ĐHKT-HSV về việc đổi tên Liên chi hội Sinh viên khoa Luật kinh tế thành Liên chi hôi Sinh viên khoa Luật.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 6293]

QĐ công nhận Ban chủ nhiệm CLB Anh văn (Apple) nhiệm kỳ 2013-2014 trực thuộc LCH SV khoa Tài chính công

[03.09.2013 17:47]
BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

- Căn cứ vào Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam sửa đổi thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM;
- Căn cứ vào công văn đề nghị chuẩn y của Liên chi hội Sinh viên khoa Tài chính công;
- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 6191]

QĐ công nhận kết quả Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành Đoàn khoa Toán - Thống kê (Nhiệm kỳ 2012 - 2014)

[02.07.2013 17:16]
BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM- Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;

- Căn cứ vào kết quả hội nghị lần 2 Đoàn khoa Toán -Thống kê ngày 27/01/2013;

- Căn cứ vào công văn đề nghị của BCH Đoàn khoa Toán -Thống kê ngày 07/6/2013;

- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ,

Xem tiếp...
[Đã đọc: 6381]

Thông báo bình chọn, khen thưởng “Cán bộ Hội Sinh viên tiêu biểu” cấp Thành năm học 2012 - 2013

[01.06.2013 15:05]
Sinh viên hệ chính qui các khóa 35, 36, 37, 38 và đang giữ các chức vụ trong tổ chức Hội Sinh viên trường từ Ban Chấp hành chi hội, Ban Chủ nhiệm Câu Lạc bộ, Đội, Nhóm trực thuộc Hội Sinh viên trường trở lên.
Xem tiếp...
[Đã đọc: 6489]

TB rà soát và kết nạp hội viên năm 2013

[09.03.2013 12:21]
Căn cứ vào hướng dẫn ngày 06/09/2011 cuả BTK HSV trường về công tác phát triển hội viên Hội sinh viên trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Nay, Ban Thư ký HSV trường thông báo đến các LCH SV khoa thực hiện nội dung
Xem tiếp...
[Đã đọc: 5719]

Kế hoạch hưởng ứng Chương trình “Thanh thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2013

[23.02.2013 11:33]
Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động; phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng trong đoàn viên, thanh niên thành phố, qua đó vận động đoàn viên, thanh niên tích cực sử dụng hàng Việt Nam trong tiêu dùng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố
Xem tiếp...
[Đã đọc: 6409]

Quyết định công nhận kết quả Đại hội đại biểu Liên chi hội Sinh viên khoa Ngân hàng Nhiệm kỳ 2012 – 2013

[18.12.2012 10:56]
- Căn cứ vào Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam sửa đổi thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII;

- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM;

- Căn cứ vào kết quả bầu cử Đại hội Đại biểu LCH SV khoa Ngân hàng được tổ chức vào ngày 15 tháng 11 năm 2012;

- Căn cứ vào kết quả Hội nghị lần 1 Ban Chấp hành LCH SV khoa Ngân hàng ngày 15 tháng 11 năm 2012;

- Căn cứ vào công văn đề nghị số 14/HSV-NH ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Ban Chấp hành LCH SV Ngân hàng;

- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 5773]

Hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục tích cực, thân thiện, lành mạnh” năm học 2012 - 2013

[18.12.2012 10:46]
Thực hiện Hướng dẫn số 123-HD/TWHSV của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hướng dẫn số 02-HD/HSV của Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố về việc triển khai Cuộc vận động “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục tích cực, thân thiện, lành mạnh”, trên cơ sở tình hình thực hiện cuộc vận động trong Năm học 2012 – 2013 và 2011 – 2012; Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn sửa đổi, bổ sung cuộc vận động
Xem tiếp...
[Đã đọc: 5312]

Quyết định công nhận kết quả Đại hội đại biểu Liên chi hội Sinh viên khoa Kinh tế phát triển Nhiệm kỳ 2012 – 2013

[18.12.2012 10:41]
- Căn cứ vào Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam sửa đổi thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII;

- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM;

- Căn cứ vào kết quả bầu cử Đại hội đại biểu LCH SV khoa Kinh tế phát triển được tổ chức vào ngày 01 tháng 12 năm 2012;

- Căn cứ vào kết quả Hội nghị lần 1 Ban Chấp hành LCH SV khoa Kinh tế phát triển ngày 01 tháng 12 năm 2012;

- Căn cứ vào công văn đề nghị số 16/ HSV-KTPT ngày 01 tháng 12 năm 2012 của Ban Chấp hành LCH SV Ngân hàng;

- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 5263]

Quyết định công nhận kết quả Đại hội đại biểu Liên chi hội Sinh viên khoa Lý luận chính trị Nhiệm kỳ 2012 – 2013

[18.12.2012 10:19]
- Căn cứ vào Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam sửa đổi thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII;

- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM;

- Căn cứ vào kết quả bầu cử Đại hội Đại biểu LCH SV khoa Lý luận chính trị được tổ chức vào ngày 26 tháng 11 năm 2012;

- Căn cứ vào kết quả Hội nghị lần 1 Ban Chấp hành LCH SV khoa Lý luận chính trị ngày 26 tháng 11 năm 2012;

- Căn cứ vào công văn đề nghị số 01/HSV-LLCT ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Ban Chấp hành LCH SV Lý luận chính trị;

- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 5815]

Quyết định công nhận kết quả Đại hội đại biểu Liên chi hội Sinh viên khoa Tài chính Nhà nước Nhiệm kỳ 2012 – 2013

[18.12.2012 10:08]
- Căn cứ vào Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam sửa đổi thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII;

- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM;

- Căn cứ vào kết quả bầu cử Đại hội Đại biểu LCH SV khoa Tài chính Nhà nước được tổ chức vào ngày 24 tháng 11 năm 2012;

- Căn cứ vào kết quả Hội nghị lần 1 Ban Chấp hành LCH SV khoa Tài chính Nhà nước ngày 24 tháng 11 năm 2012;

- Căn cứ vào công văn đề nghị số 15/HSV-TCNN ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Ban Chấp hành LCH SV Tài chính Nhà nước;

Xem tiếp...
[Đã đọc: 5096]

Thông báo thực hiện báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào sinh viên Học kỳ cuối năm học 2012

[14.12.2012 15:44]
Nhằm đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM trong học kỳ cuối 2012, qua đó sơ kết và làm cơ sở chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động Hội trong năm học đầu năm 2013; phát hiện để nhân rộng các mô hình giải pháp hay, sáng tạo
Xem tiếp...
[Đã đọc: 6358]

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  [sau]

 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương...

Thực hiện kế hoạch số 43-KH/ĐHKT-ĐTN ngày 08/09/2017 về kế hoạch tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II...

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1099)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017
QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
TB V/v tổ chức Đại hội chi hội Khóa 43 - ĐHCQ
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường