Trang chính
 
Tin tức » Văn bản Đoàn-Hội 23.09.2017 16:08

Quyết định công nhận Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn khoa Ngân hàng nhiệm kỳ 2014 - 2017

[09.01.2015 16:38]
- Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X;

- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;

- Căn cứ vào kết quả hội nghị Đoàn khoa Ngân hàng ngày 27/11/2014;

- Căn cứ vào công văn đề nghị của BCH Đoàn khoa Ngân hàng ngày 04/12/2014;

- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ,

Xem tiếp...
[Đã đọc: 13372]

Quyết định công nhận Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn khoa Tài chính nhiệm kỳ 2014 - 2017

[09.01.2015 16:34]
- Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X;

- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;

- Căn cứ vào kết quả hội nghị Đoàn khoa Tài chính ngày 28/11/2014;

- Căn cứ vào công văn đề nghị của BCH Đoàn khoa Tài chính ngày 06/12/2014;

- Căn cứ vào năng lực và phẩm chất cán bộ,

Xem tiếp...
[Đã đọc: 13359]

TB kết quả cuộc thi thiết kế biểu trưng tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế TP.HCM Lần Thứ XVIII – Nhiệm kỳ 2014 - 2017

[25.11.2014 19:10]
Thực hiện Kế hoạch số 130-KH/ĐHKT-ĐTN ngày 05/9/2014 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh lần XVIII, nhiệm kỳ 2014 – 2017, căn cứ vào kết quả của Hội đồng Ban Giám khảo, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo kết quả cuộc thi thiết kế biểu trưng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh lần XVIII, nhiệm kỳ 2014 – 2017
Xem tiếp...
[Đã đọc: 16684]

Kế hoạch tổ chức Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IX (2013 – 2015)

[03.11.2014 14:38]
- Góp ý Văn kiện Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ V (2015 - 2020)
- Hiệp thương bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ V (2015 - 2020)

Xem tiếp...
[Đã đọc: 13153]

Thông báo thực hiện giới thiệu nhân sự từ các cơ sở Đoàn tham gia ứng cử vào BCH Đoàn trường nhiệm kỳ XVIII (2014 – 2017)

[17.10.2014 17:01]
Thực hiện quy trình về công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đoàn trường lần thứ XVIII, nhiệm kỷ 2014 – 2017 theo kế hoạch số 19-KH/ĐHKT-ĐTN, ngày 25 tháng 02 năm 2014, của BCH Đoàn trường về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn trường lần thứ XVIII (Nhiệm kỳ 2014 – 2017), Ban thường vụ Đoàn trường thông báo đến các cơ sở Đoàn trực thuộc các nội dung sau.
Xem tiếp...
[Đã đọc: 12976]

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị đại biểu mở rộng tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM trường Đại học Kinh tế TP.HCM lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2014 – 2017

[17.10.2014 14:45]
Nhằm đảm bảo công tác tổ chức Hội nghị đại biểu Đoàn Khoa/Viện/Liên chi đoàn và các CLB/đội/nhóm trực thuộc tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn trường Đại học Kinh tế TP. HCM lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2014 - 2017 đúng quy định Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Kinh tế TP.HCM ban hành hướng dẫn công tác tổ chức Hội nghị
Xem tiếp...
[Đã đọc: 12481]

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế TP.HCM Lần Thứ XVIII – Nhiệm kỳ 2014 - 2017

[13.10.2014 15:53]
- Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2014 - 2017;
- Phát động phong trào thi đua sôi nổi cũng như thông tin, tuyên truyền các hoạt động của Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. HCM lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2014 – 2017 đến đông đảo Đoàn viên, sinh viên trong trường.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 13753]

Quyết định công nhận kết quả Đại hội Đại biểu Đội Văn nghệ xung kích nhiệm kỳ XIV (2014 - 2015)

[07.10.2014 10:11]
Quyết định công nhận kết quả Đại hội Đại biểu Đội Văn nghệ xung kích nhiệm kỳ XIV (2014 - 2015)
Xem tiếp...
[Đã đọc: 11160]

Quyết định công nhận kết quả Đại hội Đại biểu CLB Chứng khoán trực thuộc LCH SV khoa Ngân hàng nhiệm kỳ XVI (2014 – 2015)

[07.10.2014 08:25]
Quyết định công nhận kết quả Đại hội Đại biểu CLB Chứng khoán trực thuộc LCH SV khoa Ngân hàng nhiệm kỳ XVI (2014 – 2015)
Xem tiếp...
[Đã đọc: 10947]

TB quản lý thành viên, kết nạp Hội viên năm 2014

[26.09.2014 20:31]
Căn cứ vào Hướng dẫn số 34/HD-ĐHKT-HSV ngày 26 tháng 9 năm 2014 của BTK HSV trường về công tác phát triển hội viên Hội sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Đồng thời chú trọng công tác quản lý, nắm bắt tình hình quản lý thành viên tại CLB/Đ/N. Ban Thư ký HSV trường thông báo đến các LCH SV khoa, CLB/Đ/N trực thuộc HSV trường thực hiện nội dung sau
Xem tiếp...
[Đã đọc: 10380]

QĐ thành lập các chi hội khóa 40 và phân công quản lý

[26.09.2014 19:55]
- Căn cứ vào Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam sửa đổi thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX;
- Căn cứ vào Quyết định số 3015/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 23/9/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc thành lập Khóa 40 – ĐHCQ (2014 – 2018);
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 8996]

QĐ chuẩn y kết nạp thành viên viên Câu lạc bộ Dân ca Nhiệm kỳ 2013 – 2014

[26.09.2014 19:47]
- Căn cứ vào Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam sửa đổi thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM;
- Căn cứ vào công văn đề nghị số: 10/HSV-DC ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Dân ca về việc chuẩn y danh sách thành viên mới kết nạp của Câu lạc bộ Dân ca.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 8819]

TB xét công nhận đoàn viên ưu tú đợt 2 năm 2014

[24.09.2014 14:11]
Nhằm để thực hiện công tác phát triển Đảng trong sinh viên; căn cứ theo hướng dẫn số 80/HD-ĐHKT-ĐTN ngày 09/9/2010 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc thực hiện công tác phát triển Đảng trong sinh viên, nay Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các Đoàn khoa/ Viện về việc thực hiện xét công nhận đoàn viên ưu tú đợt 2 năm 2014:
Xem tiếp...
[Đã đọc: 11364]

Quyết định chuẩn y kết nạp đội viên Đội Văn nghệ xung kích Nhiệm kỳ 2013 – 2014

[05.09.2014 08:19]
- Căn cứ vào Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam sửa đổi thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX;
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM;
- Căn cứ vào công văn đề nghị số: 02/HSV-VNXK ngày 25 tháng 08 năm 2014 của Ban điều hành đội Văn nghệ xung kích về việc chuẩn y danh sách thành viên mới kết nạp của đội Văn nghệ xung kích.

Xem tiếp...
[Đã đọc: 9216]

Quyết định thành lập Ban chỉ huy Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2014

[10.07.2014 08:39]
Căn cứ vào điều 10 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Đoàn trường;
Căn cứ vào kế hoạch số 55-KH/ĐHKT-ĐTN ngày 23/4/2014 của Ban Thường vụ Đoàn trường đã được Hiệu trưởng phê duyệt;

Xem tiếp...
[Đã đọc: 7640]

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  [sau]

 Chức năng Youth 


   

 THÔNG TIN CHỈ ĐẠO TỪ ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG 
 TB V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng đợt 2/2017
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
 Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2017
 Hoạt động Đoàn - Hội 
 Xếp hạng thi đua Đoàn - Hội năm 2016 

KHOA - KÝ TÚC XÁ - VIỆN


CLB - ĐỘI - NHÓM


 Quảng cáo 

 

 

 

 Gia đình Youth UEH 

TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương...

Thực hiện kế hoạch số 43-KH/ĐHKT-ĐTN ngày 08/09/2017 về kế hoạch tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II...

TB Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền,...

Căn cứ Thông báo số 3226-TB/TĐTN-BTG của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm...   (Đã đọc:1113)

 
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017
QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
TB V/v tổ chức Đại hội chi hội Khóa 43 - ĐHCQ
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017-2019)
TB Tổ chức chương trình “Chia tay cán bộ Đoàn – Hội Khóa 39 và chào đón cán bộ Đoàn THPT Khóa 43”
TB V/v Tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
KH Chương trình “Bạn tôi - Người vượt khó”
QĐ Thành lập Ban tổ chức chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH Youth Leaders Programme” lần II – năm 2017
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường