Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM http://www.youth.ueh.edu.vn

TB Xét công nhận đoàn viên ưu tú đợt 2 năm 2017
12.09.2017

Nhằm để thực hiện công tác phát triển Đảng trong sinh viên; căn cứ theo hướng dẫn số 80/HD-ĐHKT-ĐTN ngày 09/9/2010 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc thực hiện công tác phát triển Đảng trong sinh viên, nay Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các Đoàn khoa/ Viện về việc thực hiện xét công nhận đoàn viên ưu tú đợt 2 năm 2017

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 41 -TB/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12  tháng 9  năm 2017 

 

THÔNG BÁO

Xét công nhận đoàn viên ưu tú đợt 2 năm 2017

-------------------

Nhằm để thực hiện công tác phát triển Đảng trong sinh viên; căn cứ theo hướng dẫn số 80/HD-ĐHKT-ĐTN ngày 09/9/2010 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc thực hiện công tác phát triển Đảng trong sinh viên, nay Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các Đoàn khoa/ Viện về việc thực hiện xét công nhận đoàn viên ưu tú đợt 2 năm 2017 như sau:

 

1. Đối tượng xét chọn:

Đoàn viên các khóa 40, 41, 42 chưa được Đoàn trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh công nhận là đoàn viên ưu tú, đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

- Là đoàn viên thuộc Đoàn trường quản lý và có thời gian tham gia sinh hoạt tại trường trên 6 tháng;

- Điểm học tập học kỳ đầu năm 2017 từ 6.5 trở lên.

- Điểm rèn luyện SV từ 75 trở lên liên tiếp trong học kỳ cuối năm 2016 và học kỳ đầu năm 2017;

- Tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội tại chi đoàn, chi hội và cấp trên. Được xếp loại đoàn viên tại hệ thống mã vạch trong học kỳ đầu năm 2017 từ Khá trở lên;

- Có nguyện vọng phấn đấu phát triển Đảng.

 

2. Quy trình thực hiện:

Bước 1: Dựa trên kết quả đánh giá đoàn viên học kỳ cuối năm 2016 và học kỳ đầu năm 2017, Đoàn khoa/Viện trích lập danh sách các đoàn viên có kết quả đánh giá từ loại Khá trở lên ở từng chi đoàn; thông báo đến chi đoàn, xác nhận nguyện vọng, kiểm tra các tiêu chuẩn của thông báo; Đoàn khoa/Viện tổ chức hướng dẫn cho các đoàn viên viết bài cảm nhận thể hiện rõ nhận thức, suy nghĩ, tình cảm, trách nhiệm của đoàn viên đối với Đảng và việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo mẫu (xem file dvut-dot2-2017-cauhoi.doc).

Bước 2: Đoàn khoa/Viện tổng hợp danh sách đoàn viên tham gia viết bài (theo mẫu ptdang01-lylichxet-dvut.xls) và gửi các bài cảm nhận cùng danh sách (có xác nhận của chi ủy khoa) về Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường. Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường sẽ kiểm tra các tiêu chuẩn và chuyển cho các chi bộ khối sinh viên nhận xét và đánh giá kết quả từng bài viết.

Bước 3: Trên cơ sở đánh giá nhận thức của đoàn viên thông qua bài viết từ các chi bộ khối sinh viên, Đoàn trường sẽ ra quyết định công nhận đoàn viên ưu tú đợt 2 năm 2017 và công bố trên website Đoàn – Hội trường, cập nhật vào hệ thống mã vạch.

Bước 4: BCH Đoàn khoa/Viện có trách nhiệm thông báo kết quả cho từng đoàn viên được công nhận đoàn viên ưu tú thông qua chi đoàn và cập nhật thông tin vào danh sách đoàn viên ưu tú do Đoàn khoa/Viện quản lý (theo mẫu ptdang04-thongke-phattrienDang) để tiến hành bồi dưỡng, theo dõi quá trình rèn luyện của đoàn viên ưu tú nhằm thực hiện các bước tiếp theo của phát triển Đảng.

 

3. Tiêu chí chấm bài:

Bài viết phải được viết tay, trình bày rõ ràng, sạch đẹp trên giấy A4.

Những bài viết đạt là những bài viết thể hiện rõ nhận thức, suy nghĩ, tình cảm, trách nhiệm của đoàn viên đối với Đảng, việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các vấn đề được nêu ra trong câu hỏi.

Những bài viết thiếu sự đầu tư; những bài viết có nội dung giống nhau; những bài viết trích dẫn nội dung từ các nguồn tư liệu tham khảo nhưng không ghi rõ nguồn gốc; hoặc chỉ trích dẫn nội dung từ các nguồn tư liệu tham khảo mà không thể hiện rõ quan điểm, lập trường, ý kiến của bản thân là những bài viết được đánh giá không đạt.

 

4. Các vấn đề cần lưu ý:

- Đây là bước đầu nằm trong quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng, đề nghị đồng chí Bí thư Đoàn các khoa/Viện và toàn bộ máy phải nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong việc tạo nguồn phát triển Đảng. Đoàn khoa/Viện phải hướng dẫn và kiểm tra công tác thực hiện ở từng chi đoàn đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, phải tạo điều kiện tốt nhất cho tất cả đoàn viên phấn đấu trở thành đoàn viên ưu tú.

- Cần ghi nhận quá trình rèn luyện, tham gia đóng góp cho phong trào sinh viên tại Ký túc xá hoặc nơi đang sinh hoạt.

- Các đơn vị phân công đồng chí cán bộ phụ trách công tác phát triển Đảng của đơn vị mình và báo cáo về cho ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường qua liên kết http://bit.ly/2xZEIJ5. Lưu ý: Cán bộ phải là UVBCH Đoàn khoa/ Viện trở lên.

- Đoàn khoa/Viện chịu trách nhiệm tổng hợp đầy đủ các thông tin cá nhân của đoàn viên theo mẫu file ptdang01-lylichxet-dvut.xls và file ptdang04-thongke-phattrienDang

- Ủy ban Kiểm tra Đoàn trường sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát các bước thực hiện công tác của Đoàn khoa/Viện.

 

5. Tiến độ thực hiện:

- 12/9 – 15/9/2017: Tiến hành gửi thông tin cán bộ phụ trách công tác phát triển Đảng bằng cách điền theo liên kết https://goo.gl/dg48vw

- 12/9 – 25/9/2017: Hoàn thành bước 1.

- 16g30 ngày 27/9/2017: Hạn chót hoàn thành bước 2. Gửi email file ptdang01-lylichxet-dvut.xls về 02 mail: bantochuc@ueh.edu.vnkimuyennguyen1997@gmail.com. Gửi bài viết, danh sách đoàn viên tham gia viết bài (có xác nhận của chi ủy khoa) về VP Đoàn – Hội trường B.109. Các bài viết gửi sau thời gian qui định sẽ bị xem là không đạt.

- 28/9 – 02/10/2017: Chi bộ khối sinh viên hoàn tất công tác chấm bài, gửi kết quả về Đoàn trường.

- 05/10/2017: Thực hiện bước 3.

- Chậm nhất sau 1 tuần công bố quyết định công nhận đoàn viên ưu tú, Đoàn khoa phải hoàn tất việc thông báo kết quả đến từng đoàn viên ưu tú được công nhận và thực hiện cập nhật vào danh sách Đoàn khoa đang quản lý.

         

 

 

 

 

Nơi nhận:

-    BTV Đoàn trường ;

-    Các ban chuyên môn Đoàn trường ;

-    BTV các đoàn khoa/viện ;

-    Website Đoàn – Hội trường ;

-   Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

Quan Hán Xương

 

 

 

 URL của bản tin này::http://www.youth.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8956

© Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM contact: bqhung@ueh.edu.vn