Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM http://www.youth.ueh.edu.vn

TB V/v Tuyển thành viên Ban Tổ chức chương trình Đào tạo và Phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH Youth Leaders Programme – Lần II
08.09.2017

Chương trình Đào tạo và Phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ - UEH Youth Leaders Programme là một chương trình đào tạo và phát triển những người trẻ ưu tú, dám dấn thân, dám nghĩ, dám làm và dám thay đổi thông qua môi trường Đoàn – Hội UEH – môi trường để những người trẻ trải nghiệm và trưởng thành.

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 40 -KH/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2017 

 

THÔNG BÁO

V/v Tuyển thành viên Ban Tổ chức chương trình

Đào tạo và Phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ

UEH Youth Leaders Programme – Lần II

----------

Chương trình Đào tạo và Phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ - UEH Youth Leaders Programme là một chương trình đào tạo và phát triển những người trẻ ưu tú, dám dấn thân, dám nghĩ, dám làm và dám thay đổi thông qua môi trường Đoàn – Hội UEH – môi trường để những người trẻ trải nghiệm và trưởng thành.

Chương trình chú trọng vào việc xây dựng và phát triển tầm nhìn của một thủ lĩnh, bồi dưỡng khát vọng, bản lĩnh và lý tưởng của người trẻ ưu tú bằng một chuỗi các buổi huấn luyện nhận thức, kỹ năng và thực tế.

Đào tạo và phát triển những người trẻ đủ phẩm chất, năng lực và tư duy “vừa hồng, vừa chuyên” tiếp nối, phát huy sức mạnh phong trào thanh niên, sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết: Đề án UYLP lần thứ II

 

               I.   ĐỐI TƯỢNG

- Cán bộ Đoàn – Hội và thành viên các CLB/Đội/Nhóm các cấp khóa 41 và 42 Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

- Học viên chương trình UEH Youth Leaders Programme – Lần I.

            II.   QUYỀN LỢI

- Rèn luyện tại môi trường làm việc và tổ chức các hoạt động cấp trường: quy mô, chuyên nghiệp, chú trọng đến việc đào tạo và phát triển con người.

- Được thỏa sức thể hiện và phát triển các khả năng, ý tưởng của bản thân.

- Thành viên tham gia tích cực, nỗ lực và có hiệu quả sẽ được xem xét và giới thiệu tiếp tục ở các hoạt động khác trong Đoàn – Hội trường; cân nhắc tiến cử vào các vị trí chủ chốt trong hệ thống Đoàn – Hội UEH.

- Được Đoàn trường khen thưởng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

        III.   CÁC VỊ TRÍ CẦN TUYỂN

1.  Ban tuyên truyền

Nhiệm vụ:

+          Lên phương án truyền thông cho chương trình, chiêu sinh.

+          Thực hiện những bài viết, những thông tin đưa lên các kênh thông tin của chương trình.

+          Có khả năng thiết kế các ấn phẩm chương trình, các hình ảnh, clip phục vụ chương trình.

+          Photographers: ghi lại các hoạt động của chương trình để làm dữ liệu và truyền thông chương trình.

2.  Ban nội dung

Nhiệm vụ:

+          Phụ trách xây dựng và hoàn thiện đề thi tuyển sinh.

+          Tổ chức ra mắt chương trình, thi tuyển, phỏng vấn.

+          Lên nội dung và tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn.

+          Quản lý và theo dõi học viên.

3.     Yêu cầu chung:

+          Có tinh thần tình nguyện, chủ động, nhiệt tình tham gia công tác.

+          Có khả năng sáng tạo, xây dựng và thực hiện các ý tưởng, kế hoạch.

        IV.   CÁCH THỨC TUYỂN CHỌN

Tải mẫu hồ sơ tại đây: Mẫu đăng ký

Hoàn thành và gửi về email youth@ueh.edu.vn với tiêu đề theo cú pháp: [Ứng tuyển BTC UYLP]_MSSV_Họ và tên.

Hạn chót nhận hồ sơ ứng tuyển: 16g00 thứ Tư, ngày 13/09/2017.

 

Nơi nhận:

- BCH Đoàn, BCH HSV trường;

- Các Ban chuyên môn Đoàn – Hội trường;

- Các cơ sở Đoàn – Hội;

- Website Đoàn – Hội;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

 

Dương Minh Mẫn

 

 URL của bản tin này::http://www.youth.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8951

© Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM contact: bqhung@ueh.edu.vn