Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM http://www.youth.ueh.edu.vn

KH Tổ chức hoạt động Chuyên đề “UEH500 và Chuyên đề Đạo văn” 2017
18.08.2017

Hiện nay, tỉ lệ sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM nhận thức và hiểu đúng về đạo văn còn hạn chế. Biết được điều đó, cùng những hệ quả của đạo văn đối với tư duy, đạo đức của người làm đề tài, chuyên đề này sẽ:
- Giúp sinh viên có được cái nhìn đúng đắn về vấn đề đạo văn đang tồn đọng trong công tác nghiên cứu khoa học;
- Cung cấp kiến thức nền tảng về đạo văn như một công cụ hỗ trợ cho sinh viên hoàn thiện đề tài môn học, cũng như công trình nghiên cứu khoa học;
- Đánh thức tư duy, sự sáng tạo, khả năng tự học thông qua sự tự nghiên cứu của sinh viên;
- Đề xuất phương pháp hiệu quả để hạn chế vấn đề đạo văn nhằm nâng cao giá trị học thuật trong nghiên cứu.

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

 BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC      

    KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

                  ----------------


Số:  37 -KH/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2017

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động Chuyên đề “UEH500 và Chuyên đề Đạo văn 2017

       I.            MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

Hiện nay, tỉ lệ sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM nhận thức và hiểu đúng về đạo văn còn hạn chế. Biết được điều đó, cùng những hệ quả của đạo văn đối với tư duy, đạo đức của người làm đề tài, chuyên đề này sẽ:

- Giúp sinh viên có được cái nhìn đúng đắn về vấn đề đạo văn đang tồn đọng trong công tác nghiên cứu khoa học;

- Cung cấp kiến thức nền tảng về đạo văn như một công cụ hỗ trợ cho sinh viên hoàn thiện đề tài môn học, cũng như công trình nghiên cứu khoa học;

- Đánh thức tư duy, sự sáng tạo, khả năng tự học thông qua sự tự nghiên cứu của sinh viên;

- Đề xuất phương pháp hiệu quả để hạn chế vấn đề đạo văn nhằm nâng cao giá trị học thuật trong nghiên cứu.

   II.            ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

- Sinh viên các khóa 40, 41, 42, 43 của trường Đại học Kinh tế TPHCM có nhu cầu nghiên cứu khoa học, hoặc quan tâm đến các vấn đề liên quan tới nghiên cứu khoa học;
- Số lượng dự kiến: 100 – 150 sinh viên.

III.            THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN:

- Thời gian: 18h, ngày 26/8/2017.

- Địa điểm: phòng A103, cơ sở A trường Đại học Kinh tế TPHCM

 IV.            NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ:

Buổi chuyên đề đạo văn gồm các phần:

1.      Phần giới thiệu:  

- Đón tiếp khách mời và sinh viên;

- Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu;

- Giới thiệu tổng quát UEH500: UEH500 là gì, thể lệ UEH500, những thay đổi của UEH500 2017 so với những năm trước,… (xem clip).

2.      Phần chuyên đề:
Chuyên đề sẽ được một diễn giả đang là giảng viên giảng dạy tại trường trình bày, gồm các nội dung cơ bản sau:

·        Chuyên đề đạo văn

-         Tại sao sinh viên cần phải quan tâm đến đạo văn?

-         Thế nào là đạo văn?

-         Hình thức của nó ra sao?

-         Tại sao sinh viên lại đạo văn? (nguyên nhân khách quan, chủ quan);

-         Hiện trạng đạo văn của sinh viên trường ĐH Kinh tế TPHCM;

-         Hậu quả và giải pháp khắc phục.

·        Quy chuẩn APA trong trích dẫn nghiên cứu:

-         Tổng quan về APA;

-         Những lỗi thường gặp trong trích dẫn nghiên cứu của sinh viên.

           Ngoài ra, chuyên đề sẽ có một mini-game giữa giờ để dẫn dắt từ nội dung đạo văn sang nội dung quy chuẩn APA.

·        Phần giải đáp thắc mắc:

-         BTC sẽ tiến hành thu giấy ghi câu hỏi được phát lúc đầu giờ và chọn lọc ra những câu hỏi tiêu biểu nhất để giải đáp.

3.      Phần trao quà lưu niệm:

- Ban tổ chức trao quà cho những sinh viên đặt câu hỏi hay.

- Trao hoa và gửi lời cảm ơn đến giảng viên.

- Chụp hình lưu niệm.

 

    V.            THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC

1.      Ban chỉ đạo:

1.

GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài

Phó Hiệu trưởng

Trưởng ban

2.

TS. Trần Mai Đông

Trưởng phòng QLKH-HTQT

Phó ban

3.

TS. Nguyễn Quốc Khanh

Trưởng phòng TCHC

Thành viên

4.

ThS. Nguyễn Thiện Duy

Trưởng phòng CTCT

Thành viên

5.

ThS. Nguyễn Văn Đương

Trưởng phòng QLĐT-CTSV

Thành viên

6.

Đ/c Dương Minh Mẫn

Bí thư Đoàn TN trường

Thành viên

7.

ThS. Đặng Thị Bạch Vân

Trưởng Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

2.      Thường trực Ban tổ chức:

1.

ThS. Đặng Thị Bạch Vân

Trưởng Ban HT-NCKH-QHQT

Trưởng Ban

2.

TS. Nguyễn Phúc Cảnh

Phó Ban HT-NCKH-QHQT

Phó Ban

3.

Nguyễn Thị Hoài Ân

Phó Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

4.

Vũ Thị Kim Anh

TV Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

5.

Nguyễn Hoàng Nam

TV Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

6.

Lê Thiện Bình

TV Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

7.

Nguyễn Khánh Uyên

TV Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

8.

Nguyễn Tấn Phát

TV Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

9.

Trần Quỳnh Như

TV Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

10.

Võ Nguyễn Châu Hân

TV Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

11.

Võ Trần Thuỳ Hương

TV Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

Cùng các SV là thành viên, CTV Ban HT-NCKH-QHQT và đại diện các tổ chức Đoàn TN, LCH SV các khoa đồng thời là thành viên Ban tổ chức.

 VI.            TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI

08/08/2017 – 15/08/2017

:

Thông qua Kế hoạch chuyên đề 2017 ở Ban Giám hiệu và Đoàn trường.

15/08/2017 – 22/08/2017

:

Tuyên truyền chuyên đề đến toàn thể sinh viên trong trường

23/08/2017 – 25/08/2017

:

Chuẩn bị công tác tổ chức cho chuyên đề.

26/08/2017

:

Tổ chức chuyên đề “UEH500 và chuyên đề Đạo văn”.

 

 

 

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);

- BCĐ, BTC;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT.

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký) 

 

 

Đ/c DƯƠNG MINH MẪN

 

 URL của bản tin này::http://www.youth.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8931

© Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM contact: bqhung@ueh.edu.vn