Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM http://www.youth.ueh.edu.vn

KH Tổ chức Giải thưởng Đề tài môn học xuất sắc UEH500 năm 2017
18.08.2017

Tạo sân chơi học thuật cho sinh viên thể hiện năng lực học tập của mình bằng đề tài môn học tại chuyên ngành.
- Rèn luyện các kỹ năng về nghiên cứu, khảo sát thực tiễn, làm việc nhóm trong sinh viên.
- Khuyến khích các khám phá thực tiễn kinh doanh và bước đầu hình thành khả năng ứng dụng hiệu quả kiến thức đã học của sinh viên vào những tình huống cụ thể.
- Tôn vinh sự học nghiêm túc, chuyên sâu và ý thức tự học trong sinh viên UEH.
- Tôn vinh các đề tài môn học có giá trị học thuật tốt, nghiên cứu xuất sắc; từ đó chuyển những đề tài môn học thành đề tài nghiên cứu chuyên sâu, đề tài khoa học trong sinh viên.

Thể lệ và các biểu mẫu đính kèm

 

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH 

***

Số: 36 -KH/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 05  tháng 08 năm 2017 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Giải thưởng Đề tài môn học xuất sắc UEH500 năm 2017

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

- Tạo sân chơi học thuật cho sinh viên thể hiện năng lực học tập của mình bằng đề tài môn học tại chuyên ngành.

- Rèn luyện các kỹ năng về nghiên cứu, khảo sát thực tiễn, làm việc nhóm trong sinh viên.

- Khuyến khích các khám phá thực tiễn kinh doanh và bước đầu hình thành khả năng ứng dụng hiệu quả kiến thức đã học của sinh viên vào những tình huống cụ thể.

- Tôn vinh sự học nghiêm túc, chuyên sâu và ý thức tự học trong sinh viên UEH.

- Tôn vinh các đề tài môn học có giá trị học thuật tốt, nghiên cứu xuất sắc; từ đó chuyển những đề tài môn học thành đề tài nghiên cứu chuyên sâu, đề tài khoa học trong sinh viên.

II. NỘI DUNG CỦA GIẢI THƯỞNG

1. Hình thức công nhận giải thưởng

-      Tên giải thưởng:

+ Tên tiếng Việt là: Giải thưởng đề tài môn học xuất sắc UEH + năm

+ Tên tiếng Anh là: UEH excellent assignment awards + năm

-      Số lượng giải thưởng : Mỗi một năm đánh giá sẽ không có quá 500 sinh viên được đoạt giải, và cũng sẽ có tối thiểu 1 sinh viên đoạt giải.

-      Danh hiệu công nhận: Sinh viên chỉ được công nhận 1 lần duy nhất tại trường gồm: 

+ Giấy khen Đoàn TNCS trường Đại học Kinh tế TP.HCM;

+ Cộng điểm vào môn học gần ngành và cùng số tín chỉ (nếu có).

2. Loại đề tài môn học dự thi

-      Đề tài môn học (sau đây được gọi chung) có thể dưới hình thức là bài tập nhóm, đề tài tiểu luận nghiên cứu, một công trình nghiên cứu môn học, hay một hình thức tương tự nhằm phục vụ cho yêu cầu hoàn thành môn học do giảng viên yêu cầu tại giai đoạn chuyên ngành, đại cương ;

-      Đề tài môn học phải đã được trình bày, báo cáo, chấm điểm trong thời gian tham dự của giải thưởng. Để tham dự, nhóm sinh viên phải có xác nhận của giảng viên giảng dạy (hướng dẫn) trực tiếp của môn học đó.

3. Yêu cầu của đề tài môn học khi dự thi

-      Là một đề tài môn học nằm trong giai đoạn chuyên ngành hoặc đại cương;

-      Đề tài môn học được hoàn thành sau khi chương trình học đã chấm dứt hoặc trình bày trong quá trình học, không tự phát sinh đề tài, phải có ý kiến phản hồi của giảng viên, khuyến khích sinh viên hoàn thiện, đầu tư có chiều sâu trước khi gửi dự thi;

-      Đề tài môn học phải đảm bảo yêu cầu về tác quyền, trích dẫn nghiên cứu, thông tin dữ liệu và những quy tắc chuẩn mực học thuật khác;

-      Đề tài môn học chỉ chấp nhận tối đa 5 sinh viên trong một đề tài;

-      Đề tài môn học được thực hiện trong khoảng thời gian từ học kỳ cuối năm 2016 đến học kỳ cuối 2017;

-      Sinh viên cùng nhóm trong đề tài phải cùng chung một lớp học phần;

-      Trình bày theo chuẩn mực yêu cầu của Ban tổ chức khi nộp về tham dự giải thưởng.

4. Tiêu chuẩn đánh giá và công nhận kết quả

-      Tiêu chuẩn công nhận giải thưởng đề tài môn học xuất sắc: Bất cứ đề tài môn học nào cũng phải đạt tiêu chuẩn theo thang điểm tham chiếu của Hội đồng giám khảo đưa ra hàng năm, và dựa trên những tiêu chuẩn sau:

+ Giá trị học thuật trong nghiên cứu ;

+ Có khả năng áp dụng lý thuyết vào giải quyết vấn đề thực tiễn ;

+ Phương pháp nghiên cứu và thực hiện đề tài ;

+ Tính mới, sáng tạo, khám phá mới và những bài học;

+ Khả năng trình bày, làm việc nhóm và phản biện.

-      Tước quyền và danh hiệu đã cấp: Ban tổ chức và Hội đồng giám khảo sẽ tước danh hiệu của nhóm sinh viên (hay 1 sinh viên), hình thức tước danh hiệu được thể hiện bằng văn bản trên các phương tiện truyền thông đại chúng của trường. Vi phạm sau sẽ bị tước danh hiệu khi:

+ Có tranh chấp về quyền tác giả với một sinh viên khác hay một tập thể nào đó bên trong và ngoài trường;

+ Không tuân thủ những quy định về sử dụng kết quả giải thưởng (nếu có) mà có thể dẫn đến gây ảnh hưởng đến uy tín của giải thưởng.

+ Sau vòng phản biện, Ban tổ chức sẽ tiến hành kiểm tra đạo văn đối với các đề tài tham dự, đề tài có mức độ tương đồng trên 80% sẽ bị loại (trừ khi chứng minh được quyền sở hữu của mình đối với đề tài đó).

5. Quy trình đánh giá và công nhận kết quả

-      Vòng sơ khảo: Ban tổ chức cấp Khoa sẽ tổ chức nhận bài và Ban giám khảo cấp khoa sẽ chấm sơ khảo các bài tham gia để chọn các đề tài tham dự vòng phản biện. Tiêu chuẩn tuyển chọn cũng dựa trên khung chấm chung thống nhất các vòng. 

-      Vòng trình bày phản biện: Nhóm đề tài nào được qua vòng sơ khảo sẽ được mời trình bày phản biện tại một Hội đồng giám khảo chính thức gồm Hội đồng giám khảo chuyên môn, chuyên gia, lãnh đạo Khoa và phần giám khảo sinh viên. Tiêu chí đánh giá là dựa trên đạt và không đạt so với tiêu chuẩn chung mà Hội đồng giám khảo đặt ra. 

-      Vòng xem xét kết quả và công nhận giải thưởng: Sau khi có kết quả từ cấp khoa, Ban tổ chức sẽ đánh giá dựa trên kết quả nộp về, thẩm định đề tài. Sau khi có kết quả thẩm định, Ban tổ chức sẽ đề nghị Ban giám hiệu ra quyết định công nhận kết quả giải thưởng UEH500 năm 2017. 

-      Các hoạt động tôn vinh và trao giải thưởng đề tài môn học xuất sắc “UEH500 2017” cho sinh viên đạt giải. 

6. Hội đồng giám khảo

a.      Nhiệm vụ của Hội đồng giám khảo

-      Hội đồng giám khảo sẽ được thành lập theo đề xuất của Ban tổ chức cấp khoa, sự thống nhất của Ban tổ chức cấp trường.

-      Nhiệm vụ của Hội đồng là xây dựng tiêu chí chấm điểm theo từng đơn vị Ban tổ chức cấp Khoa; ra quyết định công nhận sinh viên đạt tiêu chuẩn giải thưởng trình Ban Giám hiệu quyết định dựa theo tiêu chuẩn chung được thống nhất; thực hiện việc đánh giá các đề tài môn học một cách khách quan, công tâm nhằm tìm ra những đề tài có giá trị; có thể đề nghị hủy bỏ công nhận danh hiệu nếu phát hiện các dấu hiệu sai phạm dưới bất cứ hình thức nào.

b.      Thành phần của Hội đồng giám khảo

-      Hội đồng giám khảo đại diện Lãnh đạo: là quý thầy cô đang công tác tại vị trí Lãnh đạo Khoa. Số lượng là 1 trong 1 Hội đồng.

-      Hội đồng giám khảo chuyên môn - học thuật: là các giảng viên đang giảng dạy tại các Khoa, Ban và Bộ môn của trường, Hội đồng giám khảo này ưu tiên là các giảng viên có uy tín trong lĩnh vực, 1 giám khảo trong 1 lĩnh vực.

-      Hội đồng giám khảo chuyên gia: là các chuyên gia, chuyên viên, doanh nhân đang công tác tại các công ty và các tổ chức có liên quan. Ưu tiên những giám khảo có kinh nghiệm thực tiễn. Số lượng là 1 trong 1 Hội đồng.

-      Hội đồng giám khảo sinh viên chuyên ngành: Đây là nhóm sinh viên gần hay cùng chuyên ngành được chọn ngẫu nhiên. Ngoài ra đối tượng này cũng có thể mời từ các Câu lạc bộ/Đội/Nhóm học thuật tại trường. Số lượng tối thiểu 5 sinh viên và tối đa là 10 sinh viên.

7.  Các hoạt động học thuật UEH500 liên kết

Nhằm tạo ra một môi trường để sinh viên có thể trao đổi học thuật với các chuyên gia và các sinh viên khác là động lực để thúc đẩy cái chất trong học tập cũng như trong nghiên cứu, giúp sinh viên phát triển bài tiểu luận thành đề tài tham dự Giải thưởng được tốt hơn, thực tiễn hơn, thì bên cạnh Giải thưởng UEH500, Ban tổ chức giải thưởng còn tổ chức các hoạt động học thuật liên kết:

·        UEH500 và các sự kiện kinh tế

8. Các hoạt động chuyên đề UEH500 liên kết

Nhằm giúp sinh viên ứng dụng được các kiến thức đã học vào thực tiễn, cơ hội trao đổi thông tin với các chuyên viên trong từng lĩnh vực cụ thể và từ đó giúp sinh viên có động lực học tập, nghiên cứu. Các hoạt động chuyên đề liên kết UEH500 bao gồm:

·           UEH500 và chuyên đề về Đạo văn;

·          UEH500 và chuyên đề về Văn hóa đọc;

·          UEH500 và chuyên đề về Kỹ năng viết Academic.

III. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC

1. Ban chỉ đạo giải thưởng

1.

GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài

Phó Hiệu trưởng

Trưởng ban

2.

TS. Trần Mai Đông

Trưởng phòng QLKH-HTQT

Phó ban

3.

TS. Nguyễn Quốc Khanh

Trưởng phòng TCHC

Thành viên

4.

ThS. Nguyễn Thiện Duy

Trưởng phòng CTCT

Thành viên

5.

ThS. Nguyễn Văn Đương

Trưởng phòng QLĐT-CTSV

Thành viên

6.

Đ/c Dương Minh Mẫn

Bí thư Đoàn TN trường

Thành viên

7.

ThS. Đặng Thị Bạch Vân

Trưởng Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

2. Thường trực Ban tổ chức giải thưởng

1.

ThS. Đặng Thị Bạch Vân

Trưởng Ban HT-NCKH-QHQT

Trưởng ban

2.

TS. Nguyễn Phúc Cảnh

Phó Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

3.

Nguyễn Thị Hoài Ân

Phó Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

4.

Vũ Thị Kim Anh

TV Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

5.

Nguyễn Hoàng Nam

TV Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

6.

Lê Thiện Bình

TV Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

7.

Nguyễn Khánh Uyên

TV Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

8.

Nguyễn Tấn Phát

TV Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

9.

Trần Quỳnh Như

TV Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

10.

Võ Nguyễn Châu Hân

TV Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

11.

Võ Trần Thuỳ Hương

TV Ban HT-NCKH-QHQT

Thành viên

Cùng các SV là thành viên, CTV Ban HT-NCKH-QHQT và đại diện các tổ chức Đoàn TN, LCH SV các khoa đồng thời là thành viên Ban tổ chức. 

 

IV. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI 

08/08/2017 – 15/08/2017

:

Thông qua Kế hoạch và Giải thưởng năm 2017 ở Ban Giám hiệu và Đoàn trường.

15/08/2017 – 30/09/2017

:

Tuyên truyền giải thưởng đến các cơ sở Đoàn TN, Hội SV các khoa và sinh viên toàn trường.

01/09/2017 – 03/10/2017

:

Chuẩn bị công tác tổ chức cho giải thưởng.

02/10/2017  – 05/10/2017

:

Sinh viên nộp đề tài về cho Ban HT-NCKH-QHQT Đoàn trường

05/10/2017 – 10/10/2017

:

Kiểm tra văn phong của các đề tài

Lập Hội đồng chấm sơ khảo và chấm sơ loại

11/10/2017 –  25/10/2017

:

Lập Hội đồng khoa học, tổ chức đánh giá phản biện và chọn giải thưởng cấp khoa

26/10/2017 – 30/10/2017

:

Hội đồng các Khoa gửi kết quả về trường

01/11/2017 – 10/11/2017

:

Xem xét kết quả và đánh giá cấp trường

12/2017 – 02/2018

:

Chuẩn bị cho Lễ trao giải “UEH500 2017

Tháng 02/2018

:

Tổ chức Lễ Tôn vinh và trao giải thưởng Đề tài môn học xuất sắc năm 2017.

 

V. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH GIẢI THƯỞNG

-      Nguồn tài chính giải thưởng lấy từ kinh phí ngân sách Đoàn trường, nguồn của sinh viên đóng tham gia và nguồn tài trợ từ các tổ chức xã hội.

 

 

 

Nơi nhận:

-  Đảng Ủy, BGH (để báo cáo)

-  Thành Đoàn (để báo cáo)

-  Lãnh đạo các Khoa/Ban (để thông tin)

-  Các sơ sở (để triển khai)

-  Lưu VT.

     

 

  TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

                 (Đã ký)

 

 

 

Đ/c DƯƠNG MINH MẪN

 

 

 

 URL của bản tin này::http://www.youth.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8930

© Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM contact: bqhung@ueh.edu.vn