Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM http://www.youth.ueh.edu.vn

TB kết quả thi đua công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên UEH năm 2016
08.01.2017

Căn cứ vào quy định đánh giá và xếp hạng thi đua công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hàng năm, trên cơ sở theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các cơ sở Đoàn trong năm 2016 và kết quả phân tích, đánh giá của Ban Thường vụ Đoàn trường vả Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Ban Thường vụ Đoàn trường thông tin đến các cơ sở Đoàn – Hội, Câu lạc bộ - Đội - Nhóm và đoàn viên kết quả thi đua năm 2016 như sau:

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 238 -TB/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. HCM, ngày 07 tháng 01 năm 2017 

THÔNG BÁO

Kết quả thi đua công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên UEH năm 2016 

­­________

 

Căn cứ vào quy định đánh giá và xếp hạng thi đua công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hàng năm, trên cơ sở theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các cơ sở Đoàn trong năm 2016 và kết quả phân tích, đánh giá của Ban Thường vụ Đoàn trường vả Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Ban Thường vụ Đoàn trường thông tin đến các cơ sở Đoàn – Hội, Câu lạc bộ - Đội - Nhóm và đoàn viên kết quả thi đua năm 2016 như sau:

I. XẾP HẠNG THI ĐUA KHỐI KHOA/VIỆN/KTX

1. Kết quả thi đua:

ĐƠN VỊ

ĐIỂM

XẾP HẠNG

Đoàn TN – Liên chi hội SV khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

145.00

1

Liên chi hội SV Ký túc xá 135A Trần Hưng Đạo

143.41

2

Đoàn TN – Liên chi hội SV khoa Tài chính

138.75

3

Liên chi hội SV Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh

137.61

4

Đoàn TN – Liên chi hội SV khoa Kế toán

119.75

5

Đoàn TN – Liên chi hội SV khoa Ngân hàng

114.75

6

Đoàn TN Viện Đào tạo quốc tế ISB

114.13

7

Đoàn TN – Liên chi hội SV khoa Tài chính công

109.75

8

Đoàn TN – Liên chi hội SV khoa Quản trị

108.50

9

Đoàn TN – Liên chi hội SV khoa Luật

105.38

10

Đoàn TN – Liên chi hội SV khoa Lý luận chính trị

104.88

11

Đoàn TN – Liên chi hội SV khoa Toán - Thống kê

100.13

12

Đoàn TN – Liên chi hội SV khoa Hệ thống thông tin kinh doanh

97.25

13

Đoàn TN – Liên chi hội SV khoa Kinh tế

68.00

14

 2. Danh hiệu thi đua:

- Đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong công tác Đoàn – Hội khối Khoa/Viện/KTX:

ĐOÀN TN - LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN KHOA KINH DOANH QUỐC TẾ - MARKETING

- Đơn vị hạng nhì trong công tác Đoàn – Hội khối Khoa/Viện/KTX:

LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN KÝ TÚC XÁ 135 TRẦN HƯNG ĐẠO

- Đơn vị hạng ba trong công tác Đoàn – Hội khối Khoa/Viện/KTX:

ĐOÀN TN – LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN KHOA TÀI CHÍNH

 

II. XẾP HẠNG THI ĐUA KHỐI CLB - ĐỘI - NHÓM

1. Kết quả thi đua:

ĐƠN VỊ

ĐIỂM 

XẾP HẠNG

Nhóm Sinh viên nghiên cứu Du Lịch (Travel Group)

119.06

1

Đội Công tác xã hội

116.13

2

Nhóm Sinh viên nghiên cứu Thuế (Tax Group)

113.00

3

Đội Cộng tác viên

104.25

4

Nhóm Truyền thông sinh viên (SCOMS)

104.13

5

Nhóm Hỗ trợ sinh viên khoa Tài chính (SSG)

103.81

6

CLB Anh văn (Bell Club)

98.88

7

CLB Thương mại (IC)

97.44

8

CLB Chuyện To Nhỏ

94.75

9

CLB Nghiên cứu kinh tế trẻ (YoRe)

94.13

10

CLB Tiếng Anh khoa Tài chính công (Apple Club)

92.50

11

CLB Lý luận trẻ

91.25

12

CLB Dân ca

91.13

13

CLB Võ thuật

90.19

14

CLB Nhân sự - Khởi nghiệp

84.51

15

CLB Bất động sản (REC)

79.63

16

CLB Chứng khoán (SCUE)

74.38

17

CLB Kế toán – Kiểm toán (A2C)

71.50

18

Nhóm Sinh viên nghiên cứu Tài chính (SFR)

70.50

19

CLB Kinh doanh quốc tế (IBC)

64.06

20

Nhóm Diễn đàn Sinh viên Kinh tế (FUEH)

60.25

21

Đội Sinh viên trong môi trường kinh doanh vì cộng đồng (SISE)

53.75

22

CLB Kỹ năng tư duy (CYM)

53.00

23

Nhóm Sinh viên nghiên cứu Marketing (Margroup)

51.25

24

CLB Tiếng Pháp

43.74

25

Đội Văn nghệ xung kích

22.00

26

CLB Giai điệu trẻ

20.00

27

CLB Pháp lý

14.00

28

 

2. Danh hiệu thi đua:

- Đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối CLB - Đội - Nhóm:

NHÓM SINH VIÊN NGHIÊN CỨU DU LỊCH (TRAVEL GROUP)

- Đơn vị hạng nhì khối CLB - Đội - Nhóm: 

ĐỘI CỘNG TÁC XÃ HỘI

- Đơn vị hạng ba khối CLB - Đội - Nhóm:

NHÓM SINH VIÊN NGHIÊN CỨU THUẾ (TAX GROUP)

 

 

Nơi nhận:

- Các cơ sở Đoàn – Hội;

- CLB/ Đội/ Nhóm;

- Website Đoàn – Hội;

- Lưu VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 (đã ký)

 

 Phan Ngọc Anh

 

 URL của bản tin này::http://www.youth.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8562

© Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM contact: bqhung@ueh.edu.vn