Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM http://www.youth.ueh.edu.vn

TB V/v Thu đề cương chi tiết tham gia giải thưởng “Nhà kinh tế trẻ UEH 2017”
22.11.2016

Căn cứ kế hoạch số 1805/KH-ĐHKT-QLKH về việc tổ chức giải thường nghiên cứu khoa học sinh viên “Nhà kinh tế trẻ UEH 2017”. Ban HT- NCKH- QHQT thông báo đến các bạn sinh viên về thời gian và địa điểm nộp đề cương chi tiết như sau:

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 224/TB-ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày  22 tháng 11 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v Thu đề cương chi tiết tham gia giải thưởng

“Nhà kinh tế trẻ UEH 2017”

--------------

Căn cứ kế hoạch số 1805/KH-ĐHKT-QLKH về việc tổ chức giải thường nghiên cứu khoa học sinh viên “Nhà kinh tế trẻ UEH 2017”. Ban HT- NCKH- QHQT thông báo đến các bạn sinh viên về thời gian và địa điểm nộp đề cương chi tiết như sau:

Thời gian: 

- Ngày 30/11/2016 Hạn chót sinh viên nộp Đề cương nghiên cứu về Đoàn Khoa.

- Ngày 15/12/2016 Hạn chót Đoàn khoa gửi danh sách đăng kí về Đoàn trường.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu nhận đề cương chi tiết cũng như đảm bảo quyền lợi cho mình, các bạn vui lòng kiểm tra thật kỹ những yêu cầu về hình thức cũng như điền đúng và đầy đủ các mẫu biểu theo quy định của thể lệ.

(Kế hoạch và thể lệ đính kèm)

Mọi thắc mắc xin liên hệ: đồng chí 

- Thiện Bình (01692.890.680 /email:lethienbinh.ueh.41@gmail.com) Kim Anh (01289.256.161/email: kimanhvu96vt@gmail.com) – Thành viên Ban Học tập – Nghiên cứu Khoa học – Quan hệ Quốc tế. 

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ    

(đã ký)

 

 

Đặng Thị Bạch VânURL của bản tin này::http://www.youth.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8471

© Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM contact: bqhung@ueh.edu.vn