Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM http://www.youth.ueh.edu.vn

HD Thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
24.10.2014

Căn cứ Hướng dẫn số 27-HD/TĐTN-VP ngày 12/02/2014 của Văn phòng Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đoàn trường hướng dẫn thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh như sau:

(TẢI FILE TẠI ĐÂY)URL của bản tin này::http://www.youth.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=6613

© Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM contact: bqhung@ueh.edu.vn