Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM http://www.youth.ueh.edu.vn

TB V/v thống nhất mẫu Huy hiệu Đoàn
28.03.2013

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trên cả nước đang sử dụng nhiều mẫu Huy hiệu Đoàn không thống nhất, có nhiều mẫu Huy hiệu Đoàn được sử dụng sai về bố cục và màu sắc. Nhằm thống nhất mẫu Huy hiệu Đoàn trong các cấp bộ Đoàn trên cả nước, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã thống nhất sử dụng một mẫu Huy hiệu Đoàn chuẩn. Theo đó, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các cơ sở Đoàn, CLB/Đội/Nhóm trực thuộc và các đoàn viên biết và sử dụng mẫu Huy hiệu Đoàn chuẩn trong sinh hoạt và hoạt động, cụ thể như sau:

 

     ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

      BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

                         ------------------------          

                         Số: 29/TB-ĐHKT-ĐTN

      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2013

 

THÔNG BÁO

V/v thống nhất mẫu Huy hiệu Đoàn

------------------------

          Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trên cả nước đang sử dụng nhiều mẫu Huy hiệu Đoàn không thống nhất, có nhiều mẫu Huy hiệu Đoàn được sử dụng sai về bố cục và màu sắc. Nhằm thống nhất mẫu Huy hiệu Đoàn trong các cấp bộ Đoàn trên cả nước, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã thống nhất sử dụng một mẫu Huy hiệu Đoàn chuẩn. Theo đó, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các cơ sở Đoàn, CLB/Đội/Nhóm trực thuộc và các đoàn viên biết và sử dụng mẫu Huy hiệu Đoàn chuẩn trong sinh hoạt và hoạt động, cụ thể như sau:

Huy hiệu Đoàn được giữ nguyên cấu trúc hình khối theo bản vẽ ban đầu do họa sỹ Huỳnh Văn Thuận thiết kế; Huy hiệu có hình tròn, trên nền sọc xanh lá và trắng là hình ảnh một cánh tay nắm chắc lá cờ Tổ quốc đi lên. Chạy xung quanh hình tròn lớn là dòng chữ “ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH”; Huy hiệu có 4 màu: Xanh lá, đỏ cờ, vàng, trắng (không màu). (file đính kèm) 

* Lưu ý một số chi tiết: Cán cờ to, chắc chắn (màu đỏ cờ); tay cầm cờ nắm tròn nét vẽ to, khỏe (màu đỏ cờ), màu da tay là màu trắng (không màu); tay áo rõ nét xắn tay (màu xanh lá). Hình tròn nhỏ bên trong (màu xanh lá) được chia ô lớn bằng các vạch trắng (không màu) nét nhỏ, mảnh. Hình tròn lớn bên ngoài có viền mảnh (màu xanh lá); chữ “ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH” (màu đỏ cờ) trên nền trắng (không màu).

    TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

  PHÓ BÍ THƯ

  (Đã ký)

    Quan Hán Xương
URL của bản tin này::http://www.youth.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=5060

© Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM contact: bqhung@ueh.edu.vn