Trang chính
 
Thư viện tài liệu 21.09.2017 20:55


Trang đầu » Năm 2011
Sắp xếp:


ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VECTO TỰ HỒI QUY VAR KIỂM ĐỊNH VÀ DỰ BÁO THỰC TRẠNG LẠM PHÁT VIỆT NAM 26.03.2012 22:58
TÓM TẮT ĐỀ TÀI            1.  LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI   Lạm phát không phải là một khái niệm mới mẻ đối với các...
Đã tải: 436 Bình luận: 0Xếp hạng:: 3.7/3

ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP - ĐÓN ĐẦU XU HƯỚNG M&A TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM26.03.2012 22:49
      1.    Lý do chọn đề tài  TÓM TẮT ĐỀ TÀI    Trong xu thế toàn cầu hóa đã và đang diễn ra mạnh mẽ,...
Đã tải: 216 Bình luận: 0Xếp hạng:: 5.0/1

BỘ BA BẤT KHẢ THI - KẾT HỢP TỐI ƯU CHO ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH VĨ MÔ VIỆT NAM 26.03.2012 22:47
    1.    Lý do chọn đề tài  TÓM TẮT ĐỀ TÀI    Lý thuyết bộ ba bất khả thi là một lý thuyết kinh tế nền tảng,...
Đã tải: 260 Bình luận: 1Xếp hạng:: 0.0/0

Mô hình lựa chọn nhân tố trong hoạch định cấu trúc vốn 26.03.2012 22:44
1. Lý do chọn đề tài  TÓM TẮT ĐỀ TÀI    Một trong những vấn đề quan trọng mà các nhà quản trị tài chính doanh nghiệp rất quan...
Đã tải: 279 Bình luận: 1Xếp hạng:: 5.0/2

VAI TRÒ CỦA GIÁ TÀI SẢN TRONG KHUÔN KHỔ LẠM PHÁT MỤC TIÊU LINH HOẠT26.03.2012 22:40
1. Lý do chọn đề tài: Lạm phát trong giai đoạn hiện nay là một vấn đề trở nên nghiêm trọng đối với nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Các ưu...
Đã tải: 53 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRIỂN KHAI ERP26.03.2012 22:27
TÓM TẮT ĐỀ TÀI o   Lý do chọn đề tài Trải qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế thế giới 2008 tác động không nhỏ tới hiệu quả hoạt động các doanh...
Đã tải: 97 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP VIỆT NAM26.03.2012 22:24
1.    Lý do chọn đề tài    Thị trường trái phiếu là một trong những kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế. Huy động vốn bằng trái...
Đã tải: 76 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

ẢNH HƯỞNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC ĐẾN QUẢN TRỊ CÔNG TY26.03.2012 22:08
1.  Lý do chọn đề tài    Ngày 29 tháng 11 năm 2005, Luật doanh nghiệp mới của Việt Nam đã đƣợc Quốc hội thông qua để thay thế cho Luật doanh nghiệp cũ...
Đã tải: 56 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

CHỨNG KHOÁN HÓA TÀI SẢN CÓ RỦI RO TÍN DỤNG 26.03.2012 22:05
  LỜI MỞ ĐẦU    Kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á những năm 1997-1998 và đặc biệt là cuộc khủng hoảng hiện nay, bắt đầu từ năm 2007,...
Đã tải: 66 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Kiểm định ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô và rủi ro hành vi bầy đàn trên thị trường chứng khoán Việt26.03.2012 22:00
1. Lý do chọn đề tàiTTCK đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế thông qua việc huy động nguồn vốn và chuyển hóa chúng thành các khoản đầu tư...
Đã tải: 194 Bình luận: 1Xếp hạng:: 5.0/1

Lý thuyết về quỹ đầu tư tín chấp bất động sản (REIT) & Cơ hội áp dụng mô hình REIT tại Việt Nam.26.03.2012 21:51
o Lý do chọn đề tài:Nguồn cung vốn cho thị trường bất động sản (BĐS) hiện nay đến từ các nguồn: vốn chủ sở hữu ( chiếm tỷ trọng rất thấp), vốn huy động từ thế chấp,...
Đã tải: 75 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

ĐO LƯỜNG SỰ THỎA MÃN VÀ MỨC ĐỘ GẮN KẾT CỦA NHÂN VIÊN TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG26.03.2012 21:45
Mục đích của đề tài: Xác định và đo lường các yếu tố tác động đến sự thỏa mãn và mứcđộ gắn kết của nhân viên; Kiểm định các giả...
Đã tải: 104 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Phân khúc thị trường tiêu dùng cà phê bột tại thành phố Hồ Chí Minh26.03.2012 21:42
1. Giới thiệu đề tàiĐối với bất cứ quốc gia nào, thị trường nội địa là thị trường góp phần quan trọng vào sự bềnvững của tăng trưởng kinh tế, đồng thời thị...
Đã tải: 174 Bình luận: 0Xếp hạng:: 5.0/1

MỐI QUAN HỆ GIỮA NGƯỠNG NỢ VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ26.03.2012 21:38
o Lý do chọn đề tàiKhi hai nước châu Âu là Hy Lạp và Ireland rơi vào khủng hoảng nợ công lần lượtvào tháng 5, tháng 12/2010, đánh dấu thời...
Đã tải: 148 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

THÂM HỤT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ THÂM HỤT TÀI KHOẢN VÃNG LAI26.03.2012 21:36
o Lý do chọn đề tài    Nền kinh tế thế giới đang phải đối mặt với nhiều biến động lớn và điều này làm ảnh hưởng đáng kể đến quá...
Đã tải: 94 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG LÊN TỶ SUẤT SINH LỢI CHỨNG KHOÁN 26.03.2012 21:30
TÓM TẮT ĐỀ TÀIo Lý do chọn đề tàiThị trường chứng khoán Việt Nam chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7/2000 và đã có những bước...
Đã tải: 399 Bình luận: 0Xếp hạng:: 5.0/1

KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VI MÔ THEO XU HƢỚNG BỀN VỮNG TRÊN THẾ GIỚI26.03.2012 21:22
1. Lý do chọn đề tàiHiện nay, lĩnh vực tài chính vi mô đã rất phát triển trên thế giới. Và các phương pháp của TCVM đã tỏ ra hiệu quả...
Đã tải: 59 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Tập san Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên UEH 201227.02.2012 01:21
...
Đã tải: 401 Bình luận: 0Xếp hạng:: 5.0/3

MÔ HÌNH PROBIT TRONG ĐÁNH GIÁ QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 26.10.2011 10:34
  TÓM TẮT     1.       Lý do chọ n đ ề  tài:     Ngày 1/1/2007 Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ...
Đã tải: 248 Bình luận: 0Xếp hạng:: 5.0/2

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP PHÁT TRI26.10.2011 10:31
      o    Lý do chọn đề tài: TÓM TẮT ĐỀ TÀI   Kinh tế thế giới đang trải qua những bước phát triển mới, hình thức thanh...
Đã tải: 143 Bình luận: 0Xếp hạng:: 4.5/2

MARKETING THU HÚT NHÂN TÀI TRONG LĨNH VỰC ĐÀO TẠO NGHỀ TỈNH BÌNH DƯƠNG 26.10.2011 10:30
TÓM TẮT NGHIÊN CỨU     Tầm quan trọng của đề tài   Hiện nay đất nước đang trong xu thế hội nhập thế giới và đang thực hiện mục tiêu trở thành...
Đã tải: 60 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Đo lường rủi ro thị trường tài chính ở Việt Nam26.10.2011 10:27
TÓM TẮT ĐỀ TÀI o   Lý do chọn đề tài : thị trường tài chính là thị trường đầy hấp dẫn nhưng cũng chưa đựng rất nhiều rủi ro xảy ra làm...
Đã tải: 329 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Nghiên cứu quan điểm các CFO Việt Nam về hoạch định chính sách cổ tức của doanh nghiệp26.10.2011 10:24
  TÓM TẮT ĐỀ TÀI     1.  Lý do chọn đề tài   Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang trên con đường hội nhập, sự xuất hiện của các...
Đã tải: 192 Bình luận: 0Xếp hạng:: 4.0/1

GIẢI PHÁP QUỸ TÍN THÁC ĐẦU TƯ REIT CHO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM26.10.2011 10:23
      1.  Lý do chọn đề tài TÓM TẮT ĐỀ TÀI   Trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái hiện nay, khi Chính Phủ đang siết chặt giao dịch...
Đã tải: 72 Bình luận: 0Xếp hạng:: 3.8/4

MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CÀ PHÊ BUÔN MA T26.10.2011 10:21
TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC   1.  Lý do chọn đề tài   Từ nhiều năm qua Việt nam nổi tiếng là một quốc gia xuất khẩu cà phê đứng...
Đã tải: 81 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Các loại chi phí đại diện đặc trưng trong công ty cổ phần26.10.2011 10:14
    TÓM TẮT ĐỀ TÀI   Lý do chọn đề tài   Vấn đề đại diện luôn là vấn đề gây nhức nhối trong các công ty cổ phần, doanh...
Đã tải: 248 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

Giải pháp đẩy manh xuất nhập khẩu đồ gỗ Việt Nam vào thị trường Mỹ26.10.2011 10:07
o   Lý do chọn đề tài Từ sau khi hình thành vào năm 1975, ngành công nghiệp gỗ và đồ gỗ tại Việt Nam không ngừng lớn mạnh và tới nay...
Đã tải: 86 Bình luận: 0Xếp hạng:: 5.0/1

Nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả của dịch vụ E-Banking tại các ngân hàng ở Tp.HCM trong gia26.10.2011 10:01
TÓM TẮT ĐỀ TÀI   o Lý do chọn đề tài   Bước sang thế kỷ 21 - thế kỷ bùng nổ công nghệ thông tin, thị trường dịch vụ ngân hàng thương...
Đã tải: 166 Bình luận: 0Xếp hạng:: 0.0/0

PHÂN TÍCH SỰ HIỂU BIẾT VÀ THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI ĐĨA NHẠC LẬU CỦA NGƯỜI DÂN NỘI THÀNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH26.10.2011 09:59
i         TÓM LƯỢC ĐỀ TÀI   Nghiên cứu nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng sử dụng đĩa nhạc lậu của người dân .Hiểu biết và cảm...
Đã tải: 54 Bình luận: 0Xếp hạng:: 5.0/1

Ảnh hưởng các nhân tố vĩ mô lên thị trường chứng khoán Việt Nam24.10.2011 16:38
TÓM TẮT ĐỀ TÀI       Lý do chọn đề tài:   Thị trường chứng khoán (TTCK) của Việt Nam nhìn chung vẫn còn non trẻ với 10 năm hoạt động. Tuy...
Đã tải: 374 Bình luận: 1Xếp hạng:: 5.0/3

Chuyển đến trang 1, 2  [sau]
[ Quay lại | Trang chính ]

_TOPPAGE
 Tìm kiếm 
 Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Hỗ trợ trực tuyến 
 Đăng ký / Đăng nhập 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
 ĐỌC NHIỀU TRONG TUẦN 
Lịch hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017
Đề án “Nâng cao chất lượng tiếng Anh chuyên ngành các CLB/Đội/Nhóm” GIAI ĐOẠN 2017 – 2019
TB V/v tổ chức Đại hội chi đoàn Khóa 43 – ĐHCQ (2017 – 2021)
TB V/v công bố danh sách Đoàn viên Khóa 43 là lớp trưởng, lớp phó, cán bộ Đoàn của các trường THPT đã chuyển sinh hoạt đoàn về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
QĐ V/v thành lập Chi đoàn Khóa 43 – Đại học chính quy (2017 – 2021) và phân công Đoàn khoa, Đoàn Viện quản lý
QĐ V/v thành lập các chi hội khoá 43 và phân công quản lý
Các Quyết định V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành
TB V/v tổ chức Đại hội chi hội Khóa 43 - ĐHCQ
TB V/v tuyển cộng tác viên tham gia Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên
QĐ V/v công nhận kết quả Đại hội chi đoàn và chuẩn y Ban Chấp hành Chi đoàn Khóa 42 – Giai đoạn chuyên ngành thuộc Đoàn Viện Du lịch
 Chủ đề 
Góc Sinh viên
    Cảm xúc Sinh viên
    Cẩm nang UEH
    Gương sáng UEH
    Hộp kín online
    UEH Thành đạt
GD– TCXD Đoàn
    Công tác tổ chức
    Làm theo lời Bác
    Những ngày lịch sử
    Đoàn vụ - Đoàn viên
Hội Sinh viên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thệu
    Lịch sử
    Đại hội Hội sinh viên trường Nhiệm kỳ 2010-2013
    Điều lệ Hội
HT-NCKH-QHQT
    Bình luận sự kiện Kinh tế
    Góc Đại cương
    Kho học liệu mở
    Quy định NCKH SV
    Thông báo - Hướng dẫn
Khởi nghiệp
    English Room
    Giới thiệu sách
    Kỹ năng sống
    Khởi nghiệp
    Pháp lý Online
Nhịp cầu UEH
    Cuộc thi Online
    Giao lưu trực tuyến
    Online cùng Youth UEH
    Vấn đề & Bình luận
    Đọc & Suy ngẫm
Nhịp sống UEH
    Bản tin truyền hình STV
    CLB / Đội / Nhóm
    Khoa Kinh tế Phát triển
    Khoa KT-KT
    Khoa Lý luận Chính trị
    Khoa Luật Kinh tế
    Khoa Ngân Hàng
    Khoa QTKD
    Khoa TCDN
    Khoa TCNN
    Khoa Tin học Quản lý
    Khoa TMDL-MAR
    Khoa Toán Thông kê
    Khoảnh khắc UEH
    KTX 135
    KTX 43-45
    Tin hoạt động
Phong trào - Tình nguyện
    Hội thao Sinh viên Kinh tế
    Hoạt động tình nguyện
    Văn hóa - Văn nghệ
Tin tức
    Học bổng - Hỗ trợ Sinh viên
    Lịch tuần Đoàn-Hội
    Thông báo
    Việc làm
Văn bản Đoàn-Hội
    Hệ thống văn bản
    Kế hoạch - Hướng dẫn
    Quy định - Quy chế
    Quyết định - Nghị quyết
Đoàn Thanh niên
    Cơ cấu tổ chức
    Giới thiệu
    Lịch sử
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2009-2012
    Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2012-2014
    Điều lệ Đoàn
   ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thông tin thành viên [Về đầu trang]  

Bản quyền thuộc về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Thiết kế bởi Bùi Quang Hùng (GV) & Nguyễn Quốc Phong (TCNN-K34) - Ban CNTT Đoàn trường