Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: http://www.youth.ueh.edu.vn/images/stories/huyhieudoan.gif

ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: http://www.youth.ueh.edu.vn/images/stories/huyhieuhoi.gif

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN – HỘI

TUẦN LỄ THỨ 34 NĂM 2017

TUẦN LỄ THỨ 4 THÁNG 8 NĂM 2017

(Từ ngày 21/08/2017 đến ngày 27/08/2017)

THỜI GIAN

NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ

CHỦ TRÌ & ĐẠI DIỆN
THAM GIA

ĐỊA ĐIỂM

Cả tuần

Thực hiện Thủ tục nhập học Khóa 43- ĐHCQ năm 2017

Thành phần: Hoàng, Nhớ, Ánh (VP), Cán bộ Đoàn –Hội được phân công

Thời gian: 21/8/2017 – 27/8/2017

Thầy Nguyễn Hữu Huy Nhựt

Hội trường A.116

Cả tuần

 Thực hiện Áo trắng đầu tuần

 Trực lầu học tự quản

 Phát huy văn hoá UEH

 Họp Ban Truyền thông – đội CTV

 Họp Ban Kĩ năng – đội CTV

 Họp Ban Sự kiện – đội CTV

Đoàn – Hội BIT

 

 

Đẩy mạnh văn hóa UEH

Thực hiện cuộc vận động “ Đeo thẻ SV”

Thực hiện công trình thanh niên lầu học tự quản

Đoàn – Hội KET

 

 

Lên kế hoạch thực hiện Công trình thanh niên;

Trực lầu học tự quản;

Thực hiện văn hóa UEH;

Thực hiện cuộc vận động “ Đeo thẻ SV”

Đoàn – Hội KQM

 

 

Chuẩn bị cho CDTNSVKT 2017

Phát động cán bộ nghiêm túc – Văn phòng sạch đẹp

Phát động sinh viên Khoa thực hiện văn hóa UEH – áo trắng tới trường, đeo thẻ sinh viên

Dọn dẹp VP Đoàn Hội Khoa Kinh tế

Trực lầu tự quản

Chăm sóc "Vườn cây Thanh niên"

Tủ sách tự quản

Gian hàng tự quản

Quầy báo sinh viên

Đoàn – Hội KT

 

 

Chương trình "Thẻ sinh viên - Văn hóa mới"

Cuộc vận động "Vì môi trường xanh-sạch-đẹp", ''Giảng đường không rác"

Thực hiện công trình thanh niên lầu học tự quản

Chương trình "Lối sống đẹp trong sinh viên"-  “Văn hóa giảng đường, văn minh UEH”

Thực hiện VPĐ sạch đẹp

Đoàn – Hội LLCT

 

 

Thực hiện văn hóa UEH

Thực hiện CTTN Tủ sách sẻ chia

Thực hiện Đề án Sinh viên 5 tốt 2017

Chuẩn bị CDTN SVKT 2017 chặng 2

Đại hội Chi đoàn, Chi hội K42 CN

Đoàn – Hội QT

 

 

Thực hiện văn minh giảng đường  Thực hiện công trình thanh niên: Thùng rác Xanh

Thực hiện cuộc vận động

 “Đeo thẻ sinh viên khi đến trường

Đẩy mạnh văn hóa UEH

Thực hành công trình thanh niên lầu học tự quản”

Đoàn – Hội TC

 

 

Phát động cán bộ nghiêm túc – văn phòng sạch đẹp.

Thực hiện văn hóa “Mặc áo Đoàn, áo Hội, áo sơ mi trắng thứ 2 đầu tuần”

Tuyên truyền Sinh viên 5 tốt, UEH500

Thực hiện cuộc vận động “Đeo thẻ sinh viên đến trường”

Thực hiện “Văn phòng Đoàn – Hội sạch đẹp”

Công tác chuẩn bị tập huấn cán bộ Đoàn – Hội cấp khoa

Đoàn – Hội TCC

 

 

Thực hiện công trình thanh niên “ Lầu học tự quản “

Đẩy mạnh thực hiện văn hóa UEH tại KTX135

Thực hiện công trình thanh niên “Sinh viên KTX quẹt thẻ nội trú khi ra vào cổng ktx”

Thực hiện mô hình “KTX xanh sạch đẹp”

LCH SV KTX 135

 

 

Thực hiện KTX xanh- sạch- đẹp và tiếp tục CDTNSVKT 2017

LCH SV KTX 43-45

 

Thứ 2 (21/08/2017)

Cả ngày

Thực hiện văn hóa “Mặc áo Đoàn, áo Hội, áo sơ mi trắng thứ 2 đầu tuần”

Đoàn – Hội TCC

 

10h00

Đại hội Chi đoàn, Chi hội CL001 – K42

Đoàn – Hội QT

 

11h30

Họp TVTK

Đoàn – Hội TC

Cơ sở B

 

Họp Ban Tổ chức – Xây dựng Hội

Đoàn – Hội TCC

Phòng học nhóm lầu 2

17h30

Thông báo và trao đổi một số nội dung của Giải thưởng "Đề tài môn học xuất sắc UEH500 năm 2017"

Thành phần: Ban HT-NCKH-QHQT Đoàn trường, Thường trực Đoàn Khoa/Viện, Cán bộ phụ trách UEH500 của Khoa/Viện

Đ/c Đặng Thị Bạch Vân

B.207

17h30

Sinh hoạt CLB Taekwondo

LCH SV KTX 43-45

Phòng tự học lầu 7

 

CLB võthuật KTX tập luyện

LCH SV KTX 135

Lầu 8

Thứ 3 (22/08/2017)

11h00

Họp BTK BTV khoa

Đoàn- Hội TCC

Phòng tự học IPC

 

Đại hội chi hội KN001 – K42 CN

Đoàn – Hội KET

B.615

 

Đại hội chi đoàn KN009 – K42 CN

B.212

11h15

Họp BCH khoa

Đoàn – Hội KET

Cơ sở B

11h30

Họp Ban Thư ký Hội Sinh viên trường

Đ/c Trần Nhật Hoàng

Cơ sở A

Họp Ban Truyền thông – đội CTV

Đoàn – Hội BIT

B.316

 

Họp BCH Đoàn khoa

Đoàn – Hội LLCT

B.112

 

Họp BCH Khoa

Đoàn – Hội TC

Cơ sở B

Đại hội chi Đoàn K42

17h30

Họp Ban Tổ chức - Xây dựng Hội Sinh viên trường

Đ/c Hồ Thị Huỳnh Na

VP Đoàn-  Hội trường B.109

Họp ban Phong Trào

Đoàn - Hội KQM

Sảnh lầu 1 csB

Sinh hoạt CLB Taekwondo

LCH SV KTX 43-45

Phòng tự học lầu 7

 

Đội bóng KTX tập luyện

LCH SV KTX 135

Sân thể dục Q.8

18h00

Họp BCH khoa Quản trị

Đoàn – Hội QT

 

21h30

Đội CTV tổ chức thu gom chai lọ, sách báo

LCH SV KTX 135

KTX135

Thứ 4 (23/08/2017)

11h00

Họp BCH khoa

Đoàn – Hội TCC

Phòng học nhóm lầu 2

11h15

Đại hội chi đoàn NS001

 

Đoàn – Hội KT

H.204

 

Đại hội chi đoàn TG001

C.002

 

Đại hội chi hội KN004 – K42 CN

Đoàn – Hội KET

B.215

 

Đại hội chi hội KN008 – K42 CN

B.612

 

Đại hội chi đoàn KN001 – K42 CN

B.212

 

Đại hội chi đoàn KN005 – K42 CN

B.616

 

Đại hội chi hội KO001 – K42 CN

B.213

11h30

Họp Ban Kĩ năng - đội CTV

Đoàn – Hội BIT

B.316

Đại hội chi Đoàn BI002 K42

A.303

 

Họp Ban Marketing - Truyền thông

Đoàn - Hội KQM

B.616

Họp BCH Đoàn – Hội khoa

Đoàn – Hội LLCT

B.112

 

Đại hội chi Đoàn K42

Đoàn – Hội TC

Cơ sở B

Đại hội chi Hội K42

11h40

Họp Ban phong trào

Đoàn – Hội KQM

Cơ sở A

14h00

Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, tổ chức các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2017

Thành phần: Hoàng, Vương (HSV)

HSV Tp. HCM

Hội trường Thành đoàn

17h30

Sinh hoạt CLB Taekwondo

LCH SV KTX 43-45

Phòng tự học lầu 7

18h00

Họp BCH cơ sở khoa Quản trị

Đoàn – Hội QT

 

21h00

Sinh hoạt CLB Anh văn ESC

LCH SV KTX 43-45

Phòng TV lầu 4

21h30

Họp BCH LCH

LCH SV KTX 43-45

Phòng LCH 104

 

Họp BCH LCH, BCH Lầu

LCH SV KTX 135

Phòng LCH lầu 9

Thứ 5 (24/08/2017)

7h30

Đại hội chi Đoàn EC001 K42

Đoàn – Hội BIT

A.401

9h00

Tọa đàm “Viên chức, người lao động Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện Văn hóa UEH và Quy tắc ứng xử trong UEH”

Thành phần: Minh Mẫn, Nhật Hoàng

Thầy Nguyễn Đông Phong

Phòng họp A.103

11h00

Đại hội chi hội KI001 – K42 CN

Đoàn – Hội KET

B.213

 

Đại hội chi hội KI002 – K42 CN

B.611

 

Đại hội chi hội KN007 – K42 CN

B.612

 

Đại hội chi đoàn KN003 – K42 CN

B.615

Họp BCH chi hội – chi đoàn khoa

Đoàn - Hội TCC

Phòng học nhóm lầu 2

Đại hội chi Đoàn BI001 K42

Đoàn – Hội BIT

A.401

Họp Ban Sự kiện – đội CTV

B.316

 

Đại hội chi Đoàn K42

Đoàn – Hội TC

Cơ sở B

Đại hội chi Hội K42

11h15

Đại hội chi đoàn BD001

Đoàn – Hội KT

C.002

11h30

Họp BCM khoa

Đoàn – Hội LLCT

B.112

 

Họp chuẩn bị tập huấn cán bộ Đoàn – Hội

Đoàn – Hội TCC

Phòng học nhóm lầu 2

13h30

Tham dự Đại hội đại biểu ĐoànT NCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG Tp. HCM

Thành phần: Mẫn (ĐTN)

Đoàn trường ĐH Bách khoa

Hội trường A.5

17h30

CLB võ thuật KTX tập luyện

LCH SV KTX 135

Lầu 8

21h00

Sinh hoạt CLB Guitar

LCH SV KTX 43-45

Phòng TV lầu 4

21h30

Họp BCH Lầu

LCH SV KTX 43-45

Phòng TV lầu 3

 

CLB Tiếng Anh KTX sinh hoạt

LCH SV KTX 135

Phòng LCH lầu 9

Thứ 6 (25/08/2017)

10h00

Họp Hội đồng trường nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Phiên họp thứ 3)

Thành phần: Minh Mẫn (HĐT)

Thầy Trần Thế Hoàng

A205

11h00

Đại hội chi hội KN006 – K42 CN

Đoàn – Hội KET

B.411

 

Đại hội chi hội KN003 – K42 CN

B.112

 

Đại hội chi hội KN002 – K42 CN

B.515

 

Đại hội chi đoàn KN004 – K42 CN

B.515

 

Đại hội chi Đoàn K42

Đoàn – Hội TC

Cơ sở B

Đại hội chi Hội K42

 

Họp Đội CTV khoa

Đoàn – Hội TCC

Phòng tự học IPC

11h15

Đại hội chi đoàn DT001

Đoàn – Hội KT

H.204

12h00

Họp ban Tài chính khoa QT

Đoàn – Hội QT

Cơ sở B

17h30

Sinh hoạt CLB Taekwondo

LCH SV KTX 43-45

Phòng tự học lầu 7

19h00

Nhóm truyền thông KTX sinh hoạt

LCH SV KTX 135

Phòng LCH lầu 9

Thứ 7 (26/08/2017)

11h00

 Đại hội chi hội KN005 – K42 CN

Đoàn – Hội KET

B.616

 

 Đại hội chi đoàn KO001 – K42 CN

B.612

11h15

 Đại hội chi đoàn DT002

 

Đoàn – Hội KT

B.415

 

 Đại hội chi đoàn NS002

E.602

11h30

 Họp BCH Đoàn – Hội

Đoàn – Hội BIT

B.315

 

 Đại hội chi Đoàn K42

Đoàn – Hội TC

Cơ sở B

 Đại hội chi Hội K42

 

 Họp chuẩn bị tập huấn cán bộ Đoàn – Hội

Đoàn – Hội TCC

Phòng học nhóm lầu 2

13h00

 Họp BCM khoa

Đoàn – Hội LLCT

Cơ sở B

21h30

 CLB Guitar tập luyện

LCH SV KTX 135

Lầu 8

Chủ nhật (27/08/2017)

07h30

Góp ý văn kiện Đại hội Đoàn Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ (2017 – 2022)

Lấy ý kiến cán bộ chủ chốt về chương trình UYLP giai đoạn 2

Thành phần: Ban Thường vụ Đoàn trường; BTK HSV trường; BTV Đoàn Khoa/Viện; BTK LCH SV Khoa/KTX; Đại diện Thường trực CLB/Đ/N các cấp

Đ/c Dương Minh Mẫn

Phòng họp A. 103

8h00

 Thực hiện “ Chủ nhật xanh “

LCH SV KTX 135

Các lầu KTX

 

 Sinh hoạt CTV Khoa

Đoàn – Hội TC

Cơ sở B

21h00

 Chủ nhật xanh

LCH KTX 43-45

Các lầu KTX

21h30

 Nhóm sinh viên yêu thíchTiếng Anh KTX sinh hoạt

LCH SV KTX 135

Phòng LCH lầu 9

 

LỊCH SINH HOẠT ĐỊNH KỲ CỦA CÁC CLB – ĐỘI – NHÓM

 (Từ ngày: 21/8/2017 đến ngày: 27/8/2017)

Đơn vị

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

21/8

22/8

23/8

24/8

25/8

26/8

27/8

BC

 

Sinh hoạt bóng chuyền

Thời gian: 16h30 – 20h30

Địa điểm:  Sân bóng chuyền TDTT quận 8

Thành phần: Thành viên CLB và sinh viên yêu thích

Họp ban Chủ nhiệm

Thời gian: 10h00 – 12h45

Địa điểm: Flour No8 Coffee, Đào Duy Từ

Chủ trì: Phạm Thị Mai Phương.

Sinh hoạt bóng chuyền

Thời gian: 16h30 – 20h30

Địa điểm:  Sân bóng chuyền TDTT quận 8

Thành phần: Thành viên CLB và sinh viên yêu thích

Sinh hoạt bóng chuyền

Thời gian: 07h00 – 10h30

Địa điểm:  Sân bóng chuyền TDTT quận 8

Thành phần: Thành viên CLB và sinh viên yêu thích

Bell

Họp ban SPE

Thời gian: 9h00

Địa điểm: Quán GreenTra

Nội dung: phổ biến công việc của ban

Chủ trì: trưởng ban SPE

 

Họp ban HR

Thời gian: 13h00

Địa điểm: Quán GreenTra

Nội dung: phổ biến công việc của ban

Chủ trì: trưởng ban HR

Họp ban chủ nhiệm

Thời gian: 11h30

Địa điểm: Thư viện cơ sở B

Nội dung: chuẩn bị các chương trình kì sắp tới

Chủ trì: Chủ nhiệm CLB

 

Họp ban ER

Thời gian: 11h30

Địa điểm: Khu tự học cơ sở A

Nội dung: kiểm tra tiến độ làm việc

Chủ trì: trưởng ban ER

Họp ban COM

Thời gian: 14h00

Địa điểm: Quán GreenTra

Nội dung: kiểm tra tiến độ làm việc

Chủ trì: trưởng ban COM

 

CFE

 

Họp BCN

Thời gian: 11h30 – 13h00

Địa điểm: Cơ sở B

ND: Cập nhật tình hình tổ chức Hội thảo du học Pháp

Họp Ban Nhân sự-Sự kiện

Thời gian: 11h30 – 13h00

Địa điểm: Cơ sở B

ND: Triển khai và thực hiện kế hoạch Hội thảo du học Pháp

Họp Ban Nội dung- Học tập

Thời gian: 11h30 – 13h00

Địa điểm: Cơ sở B

ND: Triển khai và thực hiện kế hoạch Hội thảo du học Pháp

Họp Ban Truyền thông-Đối ngoại

Thời gian: 11h30 – 13h00

Địa điểm: Cơ sở B

ND: Triển khai và thực hiện kế hoạch Hội thảo du học Pháp

 

Họp CLB Sinh hoạt chủ điểm tháng 8

Thời gian:15h00-18h00

Địa điểm: Quán nước Gogo Q.10

CTV

Hưởng ứng Văn hóa UEH: “Nét đẹp CTV - Mang áo trắng đến trường”

Họp Ban Truyền thông
Thời gian: 11h45
Địa điểm: B.316
Thành phần: Thành viên BTT

Họp Ban Kỹ năng
Thời gian: 11h45
Địa điểm: B.316
Thành phần: Thành viên BKN

Họp Ban Sự kiện
Thời gian: 11h45
Địa điểm: B.316
Thành phần: Thành viên BSK

 

Sinh hoạt định kỳ

Thời gian: 17h30

Địa điểm: sảnh A

Thành phần: Toàn Đội

 

CTXH

 

Sinh hoạt định kỳ

Thời gian:17h00 – 20h30

Địa điểm: Sảnh cơ sở A

Tham gia: Toàn Đội

 

Sinh hoạt định kỳ

Thời gian: 17h00 – 20h30

Địa điểm: Sảnh cơ sở A

Tham gia:Toàn Đội

 

 

 

HR

 

Họp Ban R&D

Thời gian: 18h00 – 21h00

Địa điểm: Sama quán

Tham dự: 18 thành viên, cộng tác viên

Họp Ban Event

Thời gian: 18h00 – 21h00

Địa điểm: Sama quán

Tham dự: 20 thành viên, cộng tác viên

Họp Ban Nhân sự

Thời gian: 18h00 – 21h00

Địa điểm: Sama quán

Tham dự: 18 thành viên, cộng tác viên

Họp Ban PR

Thời gian: 18h00 – 21h00

Địa điểm: Sama quán

Tham dự: 15 thành viên, cộng tác viên

Họp Ban chủ nhiệm

Thời gian: 18h00 – 21h00

Địa điểm: Sama quán

Nội dung: Họp định kỳ

Chủ trì: Chủ nhiệm CLB

SCUE

Họp BCN

Thời gian: 17h00 – 22h00

Nội dung: Kế hoạch Chương trình BĐH Tập sự 2017

Thành phần tham dự: Thành viên BCN

Chủ trì: Chủ nhiệm

Địa điểm: 659 Lê Hồng Phong, Quận 10

Họp CTV

Thời gian:11h30 – 12h30

Nội dung: Sinh hoạt CTV định kì

Thành phần tham dự: Toàn CLB

Chủ trì: Ban Nhân sự

Địa điểm: sở B 279 Nguyễn Tri Phương Quận 10

 

Đánh banh hàng tuần

Thời gian: 19h00 – 21h00

Nội dung: Rèn luyện thể chất

Thành phần tham dự: Toàn CLB

Chủ trì: Trưởng nhóm

Địa điểm:Sân Lê Đại Hành

Training BND

Thời gian: 18h00 – 21h00

Nội dung: Training phân tích đầu tư chứng khoán

 

Thành phần tham dự: Ban Nội dung

Chủ trì: Trưởng BND

Địa điểm: Trà sữa Venus

Vòng 1 – Chương trình BĐH tập sự 2017

Thời gian: 08h00 – 17h00

Nội dung: Test kiến thức chuyên môn từng ban

Thành phần tham dự: CTV SCUE

Chủ trì: Chủ nhiệm

Địa điểm: Cơ sở B

SSG

Họp BĐH định kỳ

Thời gian: 17h00 - 19h00

Địa điểm: Trà sữa Gogo

 

Họp BTC “Books and You 2017”

Thời gian: 17h30 – 19h00

Địa điểm: Sảnh Thư viện lầu 1

Họp BTC “Tập huấn kỹ năng”

Thời gian: 17h30 – 19h00

Địa điểm: Sảnh Thư viện lầu 1

Họp BĐH định kỳ

Thời gian: 17h00 - 19h00

Địa điểm:

Trà sữa Gogo

 

Họp Ban làm đề “Books and You 2017”

Thời gian: 11h30 – 13h00

Địa điểm: Sảnh Thư viện Lầu 1

 

 

TaxGroup

Đặt bàn tuyên truyền Tuyển Cộng tác viên HKC 2017.

Thời gian: 7h00 -17h00.

Địa điểm: Sảnh cơ sở B trường Đại học Kinh tế TP. HCM.

 

Sinh hoạt nội bộ định kì.

Thời gian: 11h45.

Địa điểm: Cơ sở B trường Đại học Kinh tế TP. HCM.

Đặt bàn tuyên truyền Tuyển Cộng tác viên HKC 2017.

Thời gian: 7h00 -17h00.

Địa điểm: Sảnh cơ sở B trường Đại học Kinh tế TP. HCM.

 

Hộp thư tư vấn thuế online

Thời gian: 19h00

Địa điểm: facebook/tuvanthue.taxgroup

 

Họp ban điều hành định kì

Thời gian: 11h00

Địa điểm: Lotteria NCT

 

 

Sinh hoạt nội bộ định kì: ACCA F6.

Thời gian: 11h00.

Địa điểm: B.215.

 

Hộp thư tư vấn thuế online

Thời gian: 19h00

Địa điểm: facebook/tuvanthue.taxgroup

 

 

 

Chuỗi training phần mềm kĩ thuật.

Thời gian: 8h00

Địa điểm: Sảnh thư viện Cơ sở B ĐH Kinh tếTP.  HCM.

 

Tổ chức Vòng Phỏng vấn Tuyển CTV HKC 2017.

Thời gian: 7h00.

Địa điểm: Phòng B.306 và B.307.

Lịch tuần thay thư mời trong nội bộ Đoàn – Hội. Lịch tuần có các dòng màu đậm, nền xám là hoạt động cấp trường, các dòng còn lại là hoạt động của các CƠ SỞ. Trong tuần vừa qua vp đoàn trường đã nhận được lịch và báo cáo tuần của các đơn vị: Khoa: BIT, KT, KET, KQM, LLCT, QT, TC, TCC, KTX4345, KTX135 . CLB- Đội- Nhóm: BC, Bell, CFE, CTV, CTXH, HR, SCUE, SSG, TaxGroup. TRỄ: Kể từ tháng 01/2010, các cơ sở gửi báo cáo tuần và lịch hoạt động tuần tới của mình đến địa chỉ lichtuanyouth@ueh.edu.vn Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó vào 12h00 ngày thứ Sáu hàng tuần theo quy định đánh giá thi đua sửa đổi (lần 4) với các mẫu sau:

- Hướng dẫn làm lịch tuần

- Mẫu lịch tuần cho chi đoàn – chi hội

- Mẫu lịch tuần của các khoa/KTX

- Mẫu lịch tuần của CLB/Đội/Nhóm

- Mẫu báo cáo tuần của các khoa/KTX

- Mẫu báo cáo tuần của CLB/Đội/Nhóm

- Mẫu báo cáo quản lý thành viên của CLB/Đội/Nhóm

- Lưu ý các đơn vị khi nộp lịch tuần và Báo cáo tuần theo mẫu theo hướng dẫn nộp lịch tuần và Hướng dẫn thi đua đã ban hành (sẽ không đưa lịch tuần cho các đơn vị không thực hiện theo hướng dẫn trên).

- Theo quy định của nhà trường, đối với các hoạt động diễn ra tại các địa điểm A116, A103, B322 đều phải lên lịch tuần trường (Do Đoàn Thanh Niên trường đăng ký ). Do đó, các cơ sở có hoạt động tổ chức tại các địa điểm trên gửi thông tin nhanh (thời gian, nội dung, thành phần, địa điểm) của hoạt động về email youth@ueh.du.vn chậm nhất 15h00 thứ Năm để Đoàn trường đăng ký trên lịch tuần của nhà trường.

- Các cơ sở Đoàn - Hội, CLB, Đội, Nhóm khi đăng ký treo bandroll tuyên truyền, mượn phòng làm địa điểm tổ chức các hoạt động thì phải đăng ký các hoạt động đó trong lịch tuần Đoàn - Hội.

- Đối với phòng học tự quản tại các cơ sở: cơ sở B (B411, B412, B415, B416, B417, B311, B312, B315, B316), cơ sở D (D202, D204), cơ sở H (H101, H104) và phòng B.514 (20 chỗ), các cơ sở Đoàn - Hội, CLB, Đội, Nhóm có thể đăng ký sử dụng từ 11h30 đến 13h00 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần làm địa điểm sinh hoạt, họp hành, Các đồng chí đăng ký trực tiếp với VP Đoàn trường bằng văn bản trước 1 tuần và thông tin trên lịch tuần Đoàn - Hội trong tuần tiếp theo.