TB V/v tổ chức lớp phát triển đoàn viên đợt 2 năm 2017 Chào mừng 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017)

23/10/2017

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 59 -TB/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2017.

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức lớp phát triển đoàn viên đợt 2 năm 2017

Chào mừng 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017)

-----------------

 

Căn cứ vào kế hoạch số 249-KH/ĐHKT-ĐTN ngày 23/02/2017 cùa Ban Thường vụ Đoàn trường về việc tổ chức kết nạp đoàn viên mới - “Lớp đoàn viên 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam”, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng cảm tình Đoàn đợt 2 năm 2017, cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN – TIẾN ĐỘ:                                                                 

1. Tổ chức lớp Cảm tình Đoàn:

- Thời gian: 8 giờ 00, ngày 19/11/2017 (Chủ nhật).

- Địa điểm: Thông báo sau

- Chương trình:

Thời gian

Nội dung

 

8h00 - 8h15

Điểm danh, ổn định lớp học.

 

8h15 - 9h15

Tìm hiểu sơ lược về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lịch sử thành lập của tổ chức Đoàn và truyền thống anh hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Quyền và nghĩa vụ của người Đoàn viên.

Vai trò của người Đoàn viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

 

9h15 – 10h00

Làm việc nhóm trả lời câu hỏi trắc nghiệm và thảo luận các vấn đề về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

 

10h00 – 11h30

Làm bài thu hoạch.

 

11h30 – 11h45

Tổng kết lớp học.

         

 

2. Tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên mới

Lễ kết nạp đoàn viên mới đợt 2 năm 2017 sẽ được tổ chức dự kiến vào ngày 03/12/2016, do Ban Tổ chức - Xây dựng Đoàn trường và các cơ sở Đoàn phụ trách tổ chức. 

 

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

 

TIẾN ĐỘ

CÔNG TÁC

PHỤ TRÁCH

 

20/10 – 23/10/2017:

Làm kế hoạch, thông báo công tác phát triển Đoàn viên đợt 2 năm 2017.

Đoàn trường

 

23/10/2017:

Triển khai công tác phát triển Đoàn viên.

Đoàn trường và các Đoàn khoa

 

23/10 – 05/11/2017:

Triển khai công tác phát triển Đoàn viên đến các chi đoàn trực thuộc.

Đoàn khoa

 

05/11 – 10/11/2017:

Đoàn khoa tổng hợp danh sách thanh niên tham gia lớp Cảm tình Đoàn bằng file và văn bản giấy gửi về Đoàn trường.

Đoàn khoa

 

11/11 – 15/11/2017:

Kiểm tra và thông báo danh sách sinh viên tham gia lớp Cảm tình Đoàn.

Đoàn trường

 

19/11/2017:

Tổ chức lớp Cảm tình Đoàn.

Đoàn trường và các Đoàn khoa

 

21/11/2017:

Chấm bài thu hoạch.

Đoàn trường

 

22/11/2017:

Thông báo kết quả Lớp cảm tình Đoàn.

Đoàn trường

 

23/11/2017:

Họp hướng dẫn công tác tổ chức lễ kết nạp Đoàn.

Đoàn trường và các Đoàn khoa

 

24/11 – 30/11/2017:

Nhận hồ sơ đề nghị chuẩn y từ các Đoàn khoa (email và văn bản giấy).

Đoàn trường

03/12/2017:

Tổ chức lễ kết nạp Đoàn.

Đoàn trường và các Đoàn khoa

       

 

 

III. HỒ SƠ PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN:

1. Hồ sơ đăng ký tham gia lớp cảm tình Đoàn:

- Danh sách đăng ký tham gia lớp cảm tình Đoàn. (theo mẫu 01)

- 02 tấm hình 3x4 (ghi Họ tên, lớp, khóa, đơn vị phía sau hình).

- Chi phí tổ chức lớp học, làm sổ Đoàn, thẻ Đoàn, huy hiệu Đoàn là 15.000/người.

 

2. Hồ sơ đề nghị chuẩn y kết nạp đoàn viên mới:

- Công văn đề nghị chuẩn y kết nạp đoàn viên mới của BCH cơ sở Đoàn;

- Danh sách trích ngang cảm tình Đoàn đạt kết quả hoàn thành lớp học (Mẫu 02)

- Giấy đảm bảo của đoàn viên trong chi đoàn cho mỗi cảm tình Đoàn (Mẫu 04)

- Biên bản họp xét kết nạp Đoàn của Chi đoàn (Mẫu 05)

 

IV. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG:

- Tất cả các danh sách phải thực hiện theo mẫu biểu thống nhất của Đoàn trường (theo mẫu trong Hướng dẫn quy trình phát triển Đoàn viên mới – Sổ tay Đoàn – Hội, mục VIII, phần 5).

- Mỗi đơn vị cử 01 cán bộ là Ủy viên BCH Đoàn khoa/Viện/LCĐ phụ trách công tác tổ chức tham gia Ban Tổ chức cấp trường và phụ trách công tác phát triển đoàn viên mới tại đơn vị. Gửi thông tin liên lạc của cán bộ này về mail: bantochuc@ueh.edu.vn và phamduyen09061997@gmail.com. Hạn chót: 16h30 ngày 27/10/2017.

- Cán bộ phụ trách phát triển đoàn viên mới của cơ sở xem Quy trình hướng dẫn tại Sổ tay Đoàn – Hội, mục VIII, phần 5.

- Gửi các văn bản yêu cầu của kế hoạch về mail: bantochuc@ueh. edu.vn và phamduyen09061997@gmail.com.

- Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ đồng chí Phạm Thị Duyên – Cộng tác viên Ban Tổ chức Xây dựng Đoàn qua email: phamduyen09061997@gmail.com và số ĐT:0168.473.8506.

Để thực hiện công tác phát triển đoàn viên được tốt, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn thông tin đầy đủ, chính xác đến chi đoàn trực thuộc và thực hiện nghiêm túc theo tinh thần thông báo.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- BTV Đoàn trường;

- Các Đoàn khoa/Viện/LCĐ;

- Website Đoàn – Hội trường;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

 

(đã ký)

 

Quan Hán Xương

 

 

TIN NỔI BẬT